életszerű mn 18C

1. ’a valóságnak pontosan megfelelő 〈ábrázolás(mód)〉, ill. a valóságot pontosan ábrázoló 〈mű(alkotás)〉 v. a valódiság benyomását keltő 〈dolog〉; élethű’ ❖ [a gonosztevőnek] élet- ’s világ-szerű, találó rajzát adhatjuk (1836 Jósika Miklós C2355, 302) | [Tóth Árpád] élete vége felé többször is kísérletet tett, hogy betegsége tüneteit életszerűen, nyersebben ábrázolja (1955 Kardos László 9305001, 273) | sokan elmondták róla [ti. Kemény Zsigmondról], hogy sem alakjait nem tudja beszéltetni, sem ő nem tud életszerű nyelven szólni róluk (1976 Martinkó András 1104001, 337) | [Josidzsi Szoeno nagymester] célja az volt, hogy az erőkaraténak is nevezett kiokusin karate technikai bázisára építve, azt nagyrészt változatlanul hagyva, a küzdelmet még keményebbé, életszerűbbé tegye (2002 Magyar sportenciklopédia 3211004, 437).

1a. ’〈vmely (fikciós) mű szereplőjére vonatkoztatva:〉 élethűen ábrázolt, hitelesen bemutatott 〈személy〉’ ❖ Valók, életszerűek-é a regény alakjai? (1912 Szabó Dezső CD10) | a konfliktusok mélyebb ábrázolásával életszerűbbé váltak pozitív hőseink is (1954 Darvas József 9101010, 219) | a rendező száraz pamfletet tesz le megkapó drámai helyzet vagy életszerű karakter nélkül (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈annak jelzésére, hogy vmi a valósággal, a tényekkel összhangban van〉’ ❖ Ennek a valláserkölcsi nevelésnek két erősen kidomborodó jellegzetes vonása van: Az egyik az, hogy frissen életszerű és gyakorlati, a másik pedig, hogy harcias, támadó jellegű (1940 Balassa Brúnó István CD43) | A szemben álló feleknek ugyanis ahhoz, hogy valóban elfogadják, magukévá tegyék a másik álláspontját, a maguk legmerevebb érdekkötöttségeitől kellene elszakadniuk; az ilyesmi pedig, tudjuk jól, kevéssé életszerű (1978 Hankiss Ágnes 1063004, 152) | a hivatkozott törvény vonatkozó rendelkezése nem életszerű, betarthatatlan (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.

életszerű melléknév 18C
1.
a valóságnak pontosan megfelelő 〈ábrázolás(mód), ill. a valóságot pontosan ábrázoló 〈mű(alkotás) v. a valódiság benyomását keltő 〈dolog〉; élethű
[a gonosztevőnek] élet- ’s világ-szerű, találó rajzát adhatjuk
(1836 Jósika Miklós)
[Tóth Árpád] élete vége felé többször is kísérletet tett, hogy betegsége tüneteit életszerűen, nyersebben ábrázolja
(1955 Kardos László)
sokan elmondták róla [ti. Kemény Zsigmondról], hogy sem alakjait nem tudja beszéltetni, sem ő nem tud életszerű nyelven szólni róluk
(1976 Martinkó András)
[Josidzsi Szoeno nagymester] célja az volt, hogy az erőkaraténak is nevezett kiokusin karate technikai bázisára építve, azt nagyrészt változatlanul hagyva, a küzdelmet még keményebbé, életszerűbbé tegye
(2002 Magyar sportenciklopédia)
1a.
〈vmely (fikciós) mű szereplőjére vonatkoztatva:〉 élethűen ábrázolt, hitelesen bemutatott 〈személy〉
Valók, életszerűek-é a regény alakjai?
(1912 Szabó Dezső)
a konfliktusok mélyebb ábrázolásával életszerűbbé váltak pozitív hőseink is
(1954 Darvas József)
a rendező száraz pamfletet tesz le megkapó drámai helyzet vagy életszerű karakter nélkül
(2002 Magyar Hírlap)
2.
〈annak jelzésére, hogy vmi a valósággal, a tényekkel összhangban van〉
Ennek a valláserkölcsi nevelésnek két erősen kidomborodó jellegzetes vonása van: Az egyik az, hogy frissen életszerű és gyakorlati, a másik pedig, hogy harcias, támadó jellegű
(1940 Balassa Brúnó István)
A szemben álló feleknek ugyanis ahhoz, hogy valóban elfogadják, magukévá tegyék a másik álláspontját, a maguk legmerevebb érdekkötöttségeitől kellene elszakadniuk; az ilyesmi pedig, tudjuk jól, kevéssé életszerű
(1978 Hankiss Ágnes)
a hivatkozott törvény vonatkozó rendelkezése nem életszerű, betarthatatlan
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.

Beállítások