elfogadó mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → elfogad.

II. mn 17A2

1. ’vmely előterjesztett javaslatot, indítványt stb. támogató, megvalósítását, érvényre juttatását megszavazó 〈testület〉, ill. a támogatást kifejező 〈válasz, nyilatkozat stb.〉’ ❖ Azon feltételek, miket itt előadatni hallottunk, magokban legkisebb ujságot sem foglalnak. Mind fel lehet azt terjeszteni, de kérdés, kapunk e reá elfogadó választ? (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A’ katonai gyakorlatok végett összevonulandó két ezredre nézve, mivel a’ termesztmények az egyiknek piaczi áron fognak kiszolgáltatni, a’ termesztőkre háramlandó haszon tekintetéből a’ RR. elfogadólag nyilatkoztak (1841 Pesti Hírlap CD61) | módositó javaslataiktól elállottak, ’s az elfogadó végzést ők is magokévá tevék (1843 Pesti Hírlap CD61) | A’ RR. szavazás által, és ugyan 27 megye többségével 17 ellen fogadák el a’ főrendi módositást, 5 megye nem szavazván. Az elfogadó megyék: Árva, Bács, […] Veszprém (1844 Pesti Hírlap CD61) | az evangélikus konvent által előterjesztett kívánság – hogy a város […] leány felsőbb iskolát állítson fel – már a szeptemberi közgyűlésen elfogadó határozatot nyert (1943 Schneller Edit CD52) | az Európai Emberi Jogi Egyezmény az elfogadó államok részére kötelezővé teszi, hogy […] a büntetőügyek tárgyalásában is érjék el, hogy az méltánytalan késedelem nélkül, ésszerű időben megtörténjék (1995 Országgyűlési Napló CD62).

2. (szeretetteljesen) megértő, empatikus, a tőle különböző iránt toleráns 〈személy, csoport〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈magatartás, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ [Comte] embertípusa alapjában elfogadó és befogadó (1974 Zsigmond Gábor CD30) | a feltétel nélküli elfogadó magatartás az, amelyik kiapadhatatlan energiaforrásként új lendületet, új távlatokat adhat a kapcsolatoknak (1995 Magyar Hírlap CD09) | az utóbbi években a homoszexualitással szemben elfogadóbbá vált a társadalom (2001 Magyar Hírlap CD09) | Az tény, hogy [a pszichiáterek] az átlagnál érzékenyebbek, beleérzőbbek, elfogadóbbak (2006 Női szív 3101002, 55).

III. fn 1A

1. ’váltón szereplő összeg megfizetésére kötelezett személy’ ❖ Promissarius, elfogadó (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 369) | [a többször meghosszabbított váltó,] mielőtt az illető elfogadó észrevenné, egész vagyonát elnyelte (1859 Beniczky Lajos C0945, 9) | Itt van egy váltó, kedves pajtásom; én vagyok az elfogadó, Kondorossy Muki cimboránk a kibocsátó (1875 Jókai Mór CD18) | [a váltókat meghosszabbítani] már csak úgy lehetett, ha az elfogadó valami becses kezest szerez (1955 Tatay Sándor 9704003, 362).

2. (rég, Posta) ’levél v. küldemény címzettje’ ❖ [a hivatalnok] a föladványczimet igy állitja ki: Föladó: Érkövy, elfogadó neve Debreczen, lakik: Párisban (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Egyáltalában nem szavatol a posta: a) oly kárért, mely a küldemény tartalma természetének következménye, vagy melyet a feladó, illetve elfogadó a küldemények feladására és átvételére vonatkozó postai szabályok szem elől tévesztése, p. elégtelen vagy célszerütlen csomagolás stb. által maga okozott (1897 PallasLex. CD02) | Ajánlott levélpostai tárgy kézbesítésekor az elfogadónak a kézbesítő okmányt esetleg térti vevényt [...] teljes nevével alá kell írnia (1911 RévaiNagyLex. C5697, 219).

3. (kissé rég, vál) ’vmely művészet(i alkotás, ág, hatás) közönsége’ ❖ [a] kérdések, amelyekkel az ember a művészetnek mint szemlélője, mint elfogadója, mint megítélője kell, hogy elébe lépjen (1910 Hatvany Lajos CD10) | [az irodalmi] hatás létrejöttét csak úgy foghatjuk fel, hogy a hatás forrásában és elfogadójában bizonyos hasonlóságot teszünk fel, kell, hogy alkatrészeik közt bizonyos közösség, találkozás, egyezés legyen (1922 Tolnai Vilmos CD10) | A művész az emberi életviszonylatok középpontjában áll és a dolgok középpontjába helyezi a mű elfogadóját is (1935 Kassák Lajos CD10).

4. (rég) ’fogadószoba, ill. szalon’ ❖ Megjelenék sima glacéban [...] a nyájas kis elfogadóban (1883 Kiss József³ C2702, 33) | Alidor és Boleszláv gróf Móni bácsival együtt Ilona szobájába mentek, a mely egyuttal bizalmasabb elfogadóul szolgált (1885 Erdélyi Gyula C1623, 183) | bent a főispán elfogadójában összegyülekeztek a vendégek (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | Az előszoba riadozó csengetyüje egy vékony dongáju kis varróleányt csalt az elfogadóba (1901 Kóbor Tamás 8247001, 64).

ÖE: ~szoba, ~terem.

Vö. CzF.; ÉrtSz.

elfogadó melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévelfogad
II. melléknév 17A2
1.
vmely előterjesztett javaslatot, indítványt stb. támogató, megvalósítását, érvényre juttatását megszavazó 〈testület〉, ill. a támogatást kifejező 〈válasz, nyilatkozat stb.〉
Azon feltételek, miket itt előadatni hallottunk, magokban legkisebb ujságot sem foglalnak. Mind fel lehet azt terjeszteni, de kérdés, kapunk e reá elfogadó választ?
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
A’ katonai gyakorlatok végett összevonulandó két ezredre nézve, mivel a’ termesztmények az egyiknek piaczi áron fognak kiszolgáltatni, a’ termesztőkre háramlandó haszon tekintetéből a’ RR.rendek elfogadólag nyilatkoztak
(1841 Pesti Hírlap)
módositó javaslataiktól elállottak, ’s az elfogadó végzést ők is magokévá tevék
(1843 Pesti Hírlap)
A’ RR.rendek szavazás által, és ugyan 27 megye többségével 17 ellen fogadák el a’ főrendi módositást, 5 megye nem szavazván. Az elfogadó megyék: Árva, Bács, […] Veszprém
(1844 Pesti Hírlap)
az evangélikus konvent által előterjesztett kívánság – hogy a város […] leány felsőbb iskolát állítson fel – már a szeptemberi közgyűlésen elfogadó határozatot nyert
(1943 Schneller Edit)
az Európai Emberi Jogi Egyezmény az elfogadó államok részére kötelezővé teszi, hogy […] a büntetőügyek tárgyalásában is érjék el, hogy az méltánytalan késedelem nélkül, ésszerű időben megtörténjék
(1995 Országgyűlési Napló)
2.
(szeretetteljesen) megértő, empatikus, a tőle különböző iránt toleráns 〈személy, csoport〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈magatartás, megnyilvánulás stb.〉
[Comte] embertípusa alapjában elfogadó és befogadó
(1974 Zsigmond Gábor)
a feltétel nélküli elfogadó magatartás az, amelyik kiapadhatatlan energiaforrásként új lendületet, új távlatokat adhat a kapcsolatoknak
(1995 Magyar Hírlap)
az utóbbi években a homoszexualitással szemben elfogadóbbá vált a társadalom
(2001 Magyar Hírlap)
Az tény, hogy [a pszichiáterek] az átlagnál érzékenyebbek, beleérzőbbek, elfogadóbbak
(2006 Női szív)
III. főnév 1A
1.
váltón szereplő összeg megfizetésére kötelezett személy
Promissarius, elfogadó
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
[a többször meghosszabbított váltó,] mielőtt az illető elfogadó észrevenné, egész vagyonát elnyelte
(1859 Beniczky Lajos)
Itt van egy váltó, kedves pajtásom; én vagyok az elfogadó, Kondorossy Muki cimboránk a kibocsátó
(1875 Jókai Mór)
[a váltókat meghosszabbítani] már csak úgy lehetett, ha az elfogadó valami becses kezest szerez
(1955 Tatay Sándor)
2. (rég, Posta)
levél v. küldemény címzettje
[a hivatalnok] a föladványczimet igy állitja ki: Föladó: Érkövy, elfogadó neve Debreczen, lakik: Párisban
(1859 Vasárnapi Újság)
Egyáltalában nem szavatol a posta: a) oly kárért, mely a küldemény tartalma természetének következménye, vagy melyet a feladó, illetve elfogadó a küldemények feladására és átvételére vonatkozó postai szabályok szem elől tévesztése, p.például elégtelen vagy célszerütlen csomagolás stb.s a többi által maga okozott
(1897 PallasLex.)
Ajánlott levélpostai tárgy kézbesítésekor az elfogadónak a kézbesítő okmányt esetleg térti vevényt [...] teljes nevével alá kell írnia
(1911 RévaiNagyLex.)
3. (kissé rég, vál)
vmely művészet(i alkotás, ág, hatás) közönsége
[a] kérdések, amelyekkel az ember a művészetnek mint szemlélője, mint elfogadója, mint megítélője kell, hogy elébe lépjen
(1910 Hatvany Lajos)
[az irodalmi] hatás létrejöttét csak úgy foghatjuk fel, hogy a hatás forrásában és elfogadójában bizonyos hasonlóságot teszünk fel, kell, hogy alkatrészeik közt bizonyos közösség, találkozás, egyezés legyen
(1922 Tolnai Vilmos)
A művész az emberi életviszonylatok középpontjában áll és a dolgok középpontjába helyezi a mű elfogadóját is
(1935 Kassák Lajos)
4. (rég)
fogadószoba, ill. szalon
Megjelenék sima glacéban [...] a nyájas kis elfogadóban
(1883 Kiss József³)
Alidor és Boleszláv gróf Móni bácsival együtt Ilona szobájába mentek, a mely egyuttal bizalmasabb elfogadóul szolgált
(1885 Erdélyi Gyula)
bent a főispán elfogadójában összegyülekeztek a vendégek
(1899 Mikszáth Kálmán)
Az előszoba riadozó csengetyüje egy vékony dongáju kis varróleányt csalt az elfogadóba
(1901 Kóbor Tamás)
ÖE: elfogadószoba, elfogadóterem
Vö. CzF.; ÉrtSz.

Beállítások