elfüstölög tn ige 7c2

1. (átv is) ’〈éghető dolog〉 hosszabb ideig füstölve elég, ill. 〈tűz〉 füstölögve kialszik’ ❖ a Szabadság szeretetétöl gyúladott tüz, a közönséges elmerevedésnek üdö-szakaszszaiban elfüstölög (1826 Cserey Miklós C4937, 38) | már a turibulumokban [= füstölőkben] sok tömény [= tömjén] elfüstölgött (1847 Jósika Miklós C2421, 198) | Könnyű kacagások susogtak. Nem tömörek és pukkanók, csak mint mikor a fojtásnélküli puskapor meggyullad, sisegő zajjal és elfüstölög a levegőben (1917 Kosztolányi Dezső 9359120, 65) | [terebélyes fák környékén] mutatták be véresáldozataikat, egy részét pedig elfogyasztották [...], a másik részt elfüstölögtették az oltáron (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (kissé vál) ’füstként eloszlik, eltűnik, semmivé lesz vmi’ ❖ elfüstölgött a’ planum [= terv] (1825 Maróthy Mátyás C3037, 50) | Az egyik nap sovány eredménye másnapra kelve elfüstölgött, elillant, mint a pára (1878 Bodon József C1128, 44) | amikor jobban szemügyre vette [a vadász] a csendháborítókat, azonnal elfüstölgött minden bosszúsága (1908 Ambrus Zoltán C0598, 192) | Általában Móricz minden más írónál komolyabban veszi a házasságot, nála a férfi és a nő viszonya csak a házasságban mély és életreszóló, minden más kapcsolatban csak fellobbanó és elfüstölgő erotikum (1924 Schöpflin Aladár CD10) | mennyi energia füstölög el, vész kárba az úgynevezett napirend előtti felszólalásokban! (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. (kissé rég) ’〈személy, ill. csoport〉 feltűnést kerülve, gyorsan távozik’ ❖ Csupán Bánfy Mikes ezredes, Bethlen Gergely, és Baumgarten őrnagy a székely huszároktól, vettek részt a csatában, a többi elfüstölgött, elpárolgott (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Hát nem lesz lakzi? – Csinálok én lakzit, hanem kutya lakzit. – Akkor tán jobb lesz elfüstölögni? (1882 Vidor Pál C4490, 37) | Ez utolsó szavak alatt oly gyorsan, hogy szinte észrevétlen füstölgött el a tanács szokás szerint, más terembe, hogy az elhurcolási jelenet érzékeny részeitől meneküljön (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3109, 188).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elfüstölög tárgyatlan ige 7c2
1. (átv is)
〈éghető dolog〉 hosszabb ideig füstölve elég, ill. 〈tűz〉 füstölögve kialszik
a Szabadság szeretetétöl gyúladott tüz, a közönséges elmerevedésnek üdö-szakaszszaiban elfüstölög
(1826 Cserey Miklós)
már a turibulumokban [= füstölőkben] sok tömény [= tömjén] elfüstölgött
(1847 Jósika Miklós)
Könnyű kacagások susogtak. Nem tömörek és pukkanók, csak mint mikor a fojtásnélküli puskapor meggyullad, sisegő zajjal és elfüstölög a levegőben
(1917 Kosztolányi Dezső)
[terebélyes fák környékén] mutatták be véresáldozataikat, egy részét pedig elfogyasztották [...], a másik részt elfüstölögtették az oltáron
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (kissé vál)
füstként eloszlik, eltűnik, semmivé lesz vmi
elfüstölgött a’ planum [= terv]
(1825 Maróthy Mátyás)
Az egyik nap sovány eredménye másnapra kelve elfüstölgött, elillant, mint a pára
(1878 Bodon József)
amikor jobban szemügyre vette [a vadász] a csendháborítókat, azonnal elfüstölgött minden bosszúsága
(1908 Ambrus Zoltán)
Általában Móricz minden más írónál komolyabban veszi a házasságot, nála a férfi és a nő viszonya csak a házasságban mély és életreszóló, minden más kapcsolatban csak fellobbanó és elfüstölgő erotikum
(1924 Schöpflin Aladár)
mennyi energia füstölög el, vész kárba az úgynevezett napirend előtti felszólalásokban!
(1996 Magyar Hírlap)
2a. (kissé rég)
〈személy, ill. csoport〉 feltűnést kerülve, gyorsan távozik
Csupán Bánfy Mikes ezredes, Bethlen Gergely, és Baumgarten őrnagy a székely huszároktól, vettek részt a csatában, a többi elfüstölgött, elpárolgott
(1848 Kossuth Hírlapja)
Hát nem lesz lakzi? – Csinálok én lakzit, hanem kutya lakzit. – Akkor tán jobb lesz elfüstölögni?
(1882 Vidor Pál)
Ez utolsó szavak alatt oly gyorsan, hogy szinte észrevétlen füstölgött el a tanács szokás szerint, más terembe, hogy az elhurcolási jelenet érzékeny részeitől meneküljön
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások