ellenajánlat fn 3A

’vmely ajánlattal szemben tett, attól eltérő, ill. azzal ellentétes (üzleti v. ár)ajánlat’ ❖ a’ felelet hollandi részről az angol és franczia újabb ajánlatokra [...] ellenajánlatokat foglal magában (1833 Jelenkor C0225, 56) | [az] üzérkedők a fák elvirágzását akarják bevárni, hogy a kilátásokhoz mérve ellenajánlataikat megtehessék. Szlavóniai [szilva]iz 17, bánáti 16 frton lön ajánlva (1888 Pesti Hírlap ápr. 22. C5636, 8) | [István nádor] elvetette a tervet[, hogy levelet írjon visszatérési szándékáról,] és nagybácsijának ellenajánlatot tett: Először az udvarnak kell őt rehabilitálnia (1997 Kováts István CD58).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

ellenajánlat főnév 3A
vmely ajánlattal szemben tett, attól eltérő, ill. azzal ellentétes (üzleti v. ár)ajánlat
a’ felelet hollandi részről az angol és franczia újabb ajánlatokra [...] ellenajánlatokat foglal magában
(1833 Jelenkor)
[az] üzérkedők a fák elvirágzását akarják bevárni, hogy a kilátásokhoz mérve ellenajánlataikat megtehessék. Szlavóniai [szilva]iz 17, bánáti 16 frtforinton lön ajánlva
(1888 Pesti Hírlap ápr. 22.)
[István nádor] elvetette a tervet[, hogy levelet írjon visszatérési szándékáról,] és nagybácsijának ellenajánlatot tett: Először az udvarnak kell őt rehabilitálnia
(1997 Kováts István)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások