ellenok fn 3A (rég)

’ellenérv’ ❖ Helytelensége azutánn amaz okoknak is, mellyekkel k a Purizmust [...] ſzükségesnek vítattyák, világos ellenokokkal megbizonyíttatik (1818 Verseghy Ferenc C4415, XVII) | május 24-ikén volt először szó arról, hogy a’ horvát követek e’ teremben magyarul beszéljenek; akkor ő [ti. az elnök] előadta ellenokait (1843 Pesti Hírlap CD61) | Az okok, melyek alapján egy-egy költeményt Balassának tulajdonít [a kötet szerkesztője], nagyon különbözőek, s néha nagyon gyengék. Viszont: sokkal erősebb ellenok sem elég neki az ellenkezőre (1924 Babits Mihály CD10).

Vö. CzF.

ellenok főnév 3A (rég)
Helytelensége azutánn amaz okoknak is, mellyekkel k a Purizmust [...] ſzükségesnek vítattyák, világos ellenokokkal megbizonyíttatik
(1818 Verseghy Ferenc)
május 24-ikén volt először szó arról, hogy a’ horvát követek e’ teremben magyarul beszéljenek; akkor ő [ti. az elnök] előadta ellenokait
(1843 Pesti Hírlap)
Az okok, melyek alapján egy-egy költeményt Balassának tulajdonít [a kötet szerkesztője], nagyon különbözőek, s néha nagyon gyengék. Viszont: sokkal erősebb ellenok sem elég neki az ellenkezőre
(1924 Babits Mihály)
Vö. CzF.

Beállítások