ellenpápa fn 6A (Tört)

’〈a (törvényes) pápához való viszonyában is:〉 támogatói által a (törvényes) pápával szemben pápának választott személy, ill. 〈egymáshoz való viszonyukban:〉 az ilyen egyházi vezetők vmelyike’ ❖ Āntĭpāpa [...] ellenpápa, két választott Pápa (1818 Márton József¹ C3043, 222. hasáb) | [XII. Gergelyt] biborosai elhagyták s ellenpápája, XIII. Benedek biborosaival egyesülve, Pisába zsinatot hirdettek, ahol mindkettejöket letették s V. Sándort választották pápává (1894 PallasLex. CD02) | VI. Orbán és VII. Kelemen ellenpápák viszálykodása (1934 Bánlaky József CD16) | gyakran előfordult, hogy a választók nem tudtak megegyezni a pápa személyében, s két pápát is választottak. Már a 3. században tudunk ilyen esetről (Cornelius és Novatianus). Az egyháztörténet kb. 50 ellenpápát tart számon (1991 Katus László CD17).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.².

ellenpápa főnév 6A (Tört)
〈a (törvényes) pápához való viszonyában is:〉 támogatói által a (törvényes) pápával szemben pápának választott személy, ill. 〈egymáshoz való viszonyukban:〉 az ilyen egyházi vezetők vmelyike
Āntĭpāpa [...] ellenpápa, két választott Pápa
(1818 Márton József¹)
[XII. Gergelyt] biborosai elhagyták s ellenpápája, XIII. Benedek biborosaival egyesülve, Pisába zsinatot hirdettek, ahol mindkettejöket letették s V. Sándort választották pápává
(1894 PallasLex.)
VI. Orbán és VII. Kelemen ellenpápák viszálykodása
(1934 Bánlaky József)
gyakran előfordult, hogy a választók nem tudtak megegyezni a pápa személyében, s két pápát is választottak. Már a 3. században tudunk ilyen esetről (Cornelius és Novatianus). Az egyháztörténet kb.körülbelül 50 ellenpápát tart számon
(1991 Katus László)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.²

Beállítások