előad ige 2a6

1. ts ’(vhonnan ki- v. elővéve) átnyújt, átad vkinek vmit, es. vkit’ ❖ Hogy merted ellenek nyújtani kezedet, reájok zárattni ſetét tömlötzedet. Add elé [a foglyokat] külömben dölfös ſzeméllyedet meg rontyuk, el-bontyuk Királyi ſzékedet (1789 Fejér Antal ford.–Barclay 7103002, 255) | alázatossággal hozzánk járúlván el adta a’ nemességérl ſzólló [...] hiteles Bizonyitó Levelet (1806 Ottlik Dániel C3373, 17) | ennyit meg ennyit adnék annak az embernek, a ki ugy szépszerével előadná a lovaimat (1861 Eredeti népmesék C3086, 146) | Adja elé a vasárnapló ruhát, a csipkés kis kendőt, a darutollat a kalap mellé (1909 Móricz Zsigmond 9462035, 33) | – Add elő a pénzt, vagy véged! – mondta a magasabbik rabló (1967 Rónay György ford.–Collodi 9573161, 50).

2. ts (tárgy n. is) ’〈irodalmi v. zenei alkotást stb.〉 közönség előtt bemutat v. eljátszik’ ❖ A’ Szinjáték ha előadattatik, igen sokat nyer, sőt tsupán így lehet valóságos hasznát a’ Szinjátéknak megesmérni (1809 Benke József 8044001, 21) | don Ambrogio Martinez, s donna Izabella Cubas – ezek a társaság lelke, őket kell nézni, a többi csak azért van, hogy a nagyobb társas táncok előadathassanak (1857 Vajda János 8503089, 122) | a virtuóz [ti. Dohnányi] tud-e olyan jól komponálni, mint előadni (1910 Jász Dezső CD10) | Légy szíves saját költeményt előadni (1973 Lázár Ervin 9388005, 114) | Az élő szereplőkkel előadott betlehemezés hazánk egész területén ismeretes (1988 Magyar néprajz CD47).

3. tn ’előadást tart, vmely témát élőszóban kifejt, ill. vmilyen módon képes v. szokott előadást tartani’ ❖ Egyetemi pályám aztán más irányok felé sodort s Katonát [ti. Katona Lajost] többet nem hallgattam, csak még utolsó félévemben írta nevét indexembe, amikor Petrarcáról adott elő (1910 Laczkó Géza CD10) | Mindjárt először meglepett, hogy egészen máskép ad elő, mint a többi professzorok (1925 Schöpflin Aladár 9590006, 111) | A magyar nyelv hete keretében dr. Szende Aladár főiskolai tanár „Anyanyelvünk jövője és az iskola” címmel adott elő (1977 Hiller István¹ CD52) | az ideális az a ritka tanártípus, akinek mint kutatónak is nagy tekintélye van, s tetejébe jól ad elő (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. ts (tárgy n. is) ’〈vmely témát v. tantárgyat〉 felsőoktatásban oktat, tanít vki’ ❖ valamikor az egyetemen theologiát adott elé (1882 Bartalus István C0845, 229) | [Bruno Hildebrand német közgazdász] kivándorolt Svájcba, ahol a zürichi, majd a berni egyetemen adott elő (1895 PallasLex. CD02) | Rásonyi Lászlótól, az ankarai egyetem magyar nyelvet előadó professzorától (1937 Bartók Béla CD10) | a kolozsvári egyetemen magántanárként előadó Palágyi Menyhért (1988 Balassa Iván CD30).

4. ts ’〈írásmű, ill. szóban v. írásban vki〉 elmond, közöl, ill. részletesen kifejt vmit’ ❖ Igazſágát annak, a’ mi ezen réſzben elö-adattott, a’ leg együgyüebb ember-is által láthatja (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 48) | A’ Tanítónak a’ történetet a’ maga tulajdon szavaival kellene előadni (1814 Kazinczy Ferenc C2565, 66) | Ismerjük már Várfalvának egyik várát, mely – mint előadók – kétségtelenül a római korszak maradványa (1871 Orbán Balázs CD22) | Licskó járásbíró, aki már egész délelőtt itt poharazott, egy követhetetlen vadászanekdotát adott elő (1913 Babits Mihály C0694, 15) | a váci székesegyház alapításának története, amint azt a Képes Krónika előadja (1982 NéprajziLex. CD47).

4a. (rég) ’〈kép〉 vizuálisan megjelenít, ábrázol, ill. mutat vmit, vkit’ ❖ ha napon, vagy deſzkán a’ meleg kementzében meg-ſzárad [az előzőleg összenyomott kenyérbél], a’ reá nyomott pénzt, vagy ábrázatot helyeſen elé-adja (1783 Molnár János C0291, 164) | [Párizsban] leginkább magára vonta a publikum figyelmét a neorámának [= körképnek] azon táblója, mely július 29-én a Hôtel de Ville előtt a népnek a Királyi Gárdával való ütközetét adja elé (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066002, 159) | [a falu] közepében az enyészet bus jelét tetejökön hordják hajdani ékes várának romjai, melyek rajzát az ide mellékelt rajzolat hűn adja elő (1860 Vasárnapi Újság CD56).

5. ts előadja magát (kissé rég) ’〈esemény, helyzet, körülmény stb.〉 előfordul, bekövetkezik, történik; előadódik’ ❖ A’ Fö-tiſztnek bátorsága a’ban [...] áll hogy ha magát akár melly ſzomorú történet elö adja-is, ſoha elne tsüggedjen (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 74) | meghala az Ipam. Általszaladánk mind ketten, ’s egynehány napot az olly bajok miatt mint a’ mik magokat az efféle környülállások köztt előadják, ott múlattunk (1810 Kazinczy Ferenc C2561, 37) | Borzasztó esemény adta elő magát a cardiffi kőszénbányában (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Amíg valami rendkívüli dolog nem adja magát elő, addig a [gazella]csapat a kiszemelt helyen marad, csak kevéssé mozog ide-oda; ha azonban üldözni kezdik, szempillantás alatt megváltoztatja tanyáját (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Te végezted a tanfolyamot, benned megbízunk, igaza van Hubertnek, neked kell kiállni, ha valami előadja magát (1956 Molnár Géza 2005014, 50).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléad, eléadandó, eléadat, eléadhat, eléadható, eléadott; ÚMTsz. eléad, ~

előad ige 2a6
1. tárgyas
(vhonnan ki- v. elővéve) átnyújt, átad vkinek vmit, es. vkit
Hogy merted ellenek nyújtani kezedet, reájok zárattni ſetét tömlötzedet. Add elé [a foglyokat] külömben dölfös ſzeméllyedet meg rontyuk, el-bontyuk Királyi ſzékedet
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
alázatossággal hozzánk járúlván el adta a’ nemességérl ſzólló [...] hiteles Bizonyitó Levelet
(1806 Ottlik Dániel)
ennyit meg ennyit adnék annak az embernek, a ki ugy szépszerével előadná a lovaimat
(1861 Eredeti népmesék)
Adja elé a vasárnapló ruhát, a csipkés kis kendőt, a darutollat a kalap mellé
(1909 Móricz Zsigmond)
Add elő a pénzt, vagy véged! – mondta a magasabbik rabló
(1967 Rónay György ford.Collodi)
2. tárgyas (tárgy n. is)
〈irodalmi v. zenei alkotást stb.〉 közönség előtt bemutat v. eljátszik
A’ Szinjáték ha előadattatik, igen sokat nyer, sőt tsupán így lehet valóságos hasznát a’ Szinjátéknak megesmérni
(1809 Benke József)
don Ambrogio Martinez, s donna Izabella Cubas – ezek a társaság lelke, őket kell nézni, a többi csak azért van, hogy a nagyobb társas táncok előadathassanak
(1857 Vajda János)
a virtuóz [ti. Dohnányi] tud-e olyan jól komponálni, mint előadni
(1910 Jász Dezső)
Légy szíves saját költeményt előadni
(1973 Lázár Ervin)
Az élő szereplőkkel előadott betlehemezés hazánk egész területén ismeretes
(1988 Magyar néprajz)
3. tárgyatlan
előadást tart, vmely témát élőszóban kifejt, ill. vmilyen módon képes v. szokott előadást tartani
Egyetemi pályám aztán más irányok felé sodort s Katonát [ti. Katona Lajost] többet nem hallgattam, csak még utolsó félévemben írta nevét indexembe, amikor Petrarcáról adott elő
(1910 Laczkó Géza)
Mindjárt először meglepett, hogy egészen máskép ad elő, mint a többi professzorok
(1925 Schöpflin Aladár)
A magyar nyelv hete keretében dr.doktor Szende Aladár főiskolai tanár „Anyanyelvünk jövője és az iskola” címmel adott elő
(1977 Hiller István¹)
az ideális az a ritka tanártípus, akinek mint kutatónak is nagy tekintélye van, s tetejébe jól ad elő
(1995 Magyar Hírlap)
3a. tárgyas (tárgy n. is)
〈vmely témát v. tantárgyat〉 felsőoktatásban oktat, tanít vki
valamikor az egyetemen theologiát adott elé
(1882 Bartalus István)
[Bruno Hildebrand német közgazdász] kivándorolt Svájcba, ahol a zürichi, majd a berni egyetemen adott elő
(1895 PallasLex.)
Rásonyi Lászlótól, az ankarai egyetem magyar nyelvet előadó professzorától
(1937 Bartók Béla)
a kolozsvári egyetemen magántanárként előadó Palágyi Menyhért
(1988 Balassa Iván)
4. tárgyas
〈írásmű, ill. szóban v. írásban vki〉 elmond, közöl, ill. részletesen kifejt vmit
Igazſágát annak, a’ mi ezen réſzben elö-adattott, a’ leg együgyüebb ember-is által láthatja
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ Tanítónak a’ történetet a’ maga tulajdon szavaival kellene előadni
(1814 Kazinczy Ferenc)
Ismerjük már Várfalvának egyik várát, mely – mint előadók – kétségtelenül a római korszak maradványa
(1871 Orbán Balázs)
Licskó járásbíró, aki már egész délelőtt itt poharazott, egy követhetetlen vadászanekdotát adott elő
(1913 Babits Mihály)
a váci székesegyház alapításának története, amint azt a Képes Krónika előadja
(1982 NéprajziLex.)
4a. (rég)
〈kép〉 vizuálisan megjelenít, ábrázol, ill. mutat vmit, vkit
ha napon, vagy deſzkán a’ meleg kementzében meg-ſzárad [az előzőleg összenyomott kenyérbél], a’ reá nyomott pénzt, vagy ábrázatot helyeſen elé-adja
(1783 Molnár János)
[Párizsban] leginkább magára vonta a publikum figyelmét a neorámának [= körképnek] azon táblója, mely július 29-én a Hôtel de Ville előtt a népnek a Királyi Gárdával való ütközetét adja elé
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
[a falu] közepében az enyészet bus jelét tetejökön hordják hajdani ékes várának romjai, melyek rajzát az ide mellékelt rajzolat hűn adja elő
(1860 Vasárnapi Újság)
5. tárgyas előadja magát (kissé rég)
〈esemény, helyzet, körülmény stb.〉 előfordul, bekövetkezik, történik; előadódik
A’ Fö-tiſztnek bátorsága a’ban [...] áll hogy ha magát akár melly ſzomorú történet elö adja-is, ſoha elne tsüggedjen
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
meghala az Ipam. Általszaladánk mind ketten, ’s egynehány napot az olly bajok miatt mint a’ mik magokat az efféle környülállások köztt előadják, ott múlattunk
(1810 Kazinczy Ferenc)
Borzasztó esemény adta elő magát a cardiffi kőszénbányában
(1856 Vasárnapi Újság)
Amíg valami rendkívüli dolog nem adja magát elő, addig a [gazella]csapat a kiszemelt helyen marad, csak kevéssé mozog ide-oda; ha azonban üldözni kezdik, szempillantás alatt megváltoztatja tanyáját
(1929 Az állatok világa ford.)
Te végezted a tanfolyamot, benned megbízunk, igaza van Hubertnek, neked kell kiállni, ha valami előadja magát
(1956 Molnár Géza)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléad, eléadandó, eléadat, eléadhat, eléadható, eléadott; ÚMTsz. eléad, ~

Beállítások