előbeszéd fn 3B2 (kissé rég)

1. ’vmely (írás)mű elé a szerző, a kiadó v. más személy által írt, a művel kapcs. különféle információkat közlő bevezető szöveg; előszó’ ❖ Könyv eleibe függeſztett Elö-beſzéd (1774 Dugonics András C1484, [19]) | Elöl járó beszédje az elöbeszédnek. Közönséges dolog az Authoroknál Elől-járó Beszédet írni; de még közönségeſebb az Olvasóknál, azt ſoha el nem olvasni (1803 Csokonai Vitéz Mihály C6231, 70) | [Gyulai Ágost háborús lírájából] a tudákos előbeszéd szerint ez a közzétételre került rész a gyűjtemény leginkább költői értékű darabjait tartalmazza (1917 Tóth Árpád CD10) | szükségesnek tartom, hogy könyvem bevezető vallomásaiban, vagyis előbeszédében beszámoljak iúkorom élményeiről (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 19).

2. ’vmi előtt bevezetésként elmondott, rendsz. vmit előkészítő beszéd’ ❖ [a mester] biztatá Simont valami szépet mondani az özvegynek, előbeszéde gyanánt a’ következő frigynek (1823 Kisfaludy Károly 8242033, 135) | hősünk öccse váratlan mellettük terem s előbeszéd nélkül, hamarjában ezeket közli fivérével (1918 Füst Milán CD10) | Michal Kovác 1994 októberében Strasbourgban gyakorlatilag a később megalakuló Meciar-kormány programjának ideológiai előbeszédét tartotta (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

előbeszéd főnév 3B2 (kissé rég)
1.
vmely (írás)mű elé a szerző, a kiadó v. más személy által írt, a művel kapcs. különféle információkat közlő bevezető szöveg; előszó
Könyv eleibe függeſztett Elö-beſzéd
(1774 Dugonics András)
Elöl járó beszédje az elöbeszédnek. Közönséges dolog az Authoroknál Elől-járó Beszédet írni; de még közönségeſebb az Olvasóknál, azt ſoha el nem olvasni
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
[Gyulai Ágost háborús lírájából] a tudákos előbeszéd szerint ez a közzétételre került rész a gyűjtemény leginkább költői értékű darabjait tartalmazza
(1917 Tóth Árpád)
szükségesnek tartom, hogy könyvem bevezető vallomásaiban, vagyis előbeszédében beszámoljak iúkorom élményeiről
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
2.
vmi előtt bevezetésként elmondott, rendsz. vmit előkészítő beszéd
[a mester] biztatá Simont valami szépet mondani az özvegynek, előbeszéde gyanánt a’ következő frigynek
(1823 Kisfaludy Károly)
hősünk öccse váratlan mellettük terem s előbeszéd nélkül, hamarjában ezeket közli fivérével
(1918 Füst Milán)
Michal Kovác 1994 októberében Strasbourgban gyakorlatilag a később megalakuló Meciar-kormány programjának ideológiai előbeszédét tartotta
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

Beállítások