előállít ige 4a4

1. ts (rég) ’késztet vkit, hogy előlépjen, előjöjjön, ill. 〈feladatra, tevékenységre〉 kiszemelve megbíz vkit vmivel’ ❖ [Janschárd uram] Felséges Aſzſzonyunk’ kegyelmes rendeléséböl épen [...] a’ méhéſzetnek a’ mi bóldog Auſtriánkba való fel-állitására és gyarapitására állittatott elö (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 154) | Nintsen az Istennek eggy eggy nagyobb áldásſa a’ maga Népéhez, mint mikor blts, ſzorgalmatos, és kegyes Fejedelmet állít-el annak igazgatáſára (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C5363, 306) | legerősbötöket kiszemelve, azonnal Állitsátok elő, megküzdeni vélem az öklöt (1875 Szabó István¹ ford.–Apollóniosz Rhodiosz C3778, 37).

1a. (hiv) ’hivatalos úton v. rendőri karhatalommal, ill. erőszakkal (vhol, vmilyen módon v. minőségben) megjelenni kényszerít, elővezet (vhova) vkit’ ❖ szüntelenl újjabb újjabb személyek állíttatnak-el tanúknak (1786 Magyar Hírmondó C0274, 352) | Előállitsam a két fél perest? (1867 Arany János ford.–Shakespeare C3736, 5) | [Szladekot] előállitotta a Józsefvárosi elüljáróságnál (1900 Budapesti Hírlap febr. 4. C0055, 13) | [a] „Vörös Macská”-ból a hetedik kerületi kapitányságra állították elő a duhajokat (1926 Krúdy Gyula CD54) | Ezredes úr, még egy kérdést. Bilincsben állítsuk elő? (1968 Göncz Árpád 1059001, 122) | Az orvosok 210 személynél feltételezték, hogy kábítószert fogyasztott, ezért őket a helyi kapitányságon előállították, majd vizeletmintát vettek tőlük (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈lovat, járművet〉 indulásra készen a kellő helyre állít’ ❖ Grófi készlettel, el állíttatja [a lovat] (1787 Csenkeszfai Poóts András C1279, 133) | most állítasd elő kocsidat (1843 Szigligeti Ede C3997, 74) | parancsot adott, hogy állítsák elő az utazókocsiját (1902 Herczeg Ferenc C2071, 177) | Hernádi [Gyula] előállította már a Tervhivatal kocsiját (1975 Fodor András 9148024, 51).

1c. (rég)(parancsra) felkutat (és előhoz), ill. előteremt, előkerít, megszerez vmit’ ❖ [az amerikaiak] nyóltzad részét sem állíthatják-el azon kltségnek, melly a jövendbéli táborozásra meg-kívántatik (1780 Magyar Hírmondó C0268, 141) | lovamat is az ővével együtt eladtam, hogy válságdiját előállíthassam (1862 Kemény Zsigmond C2618, 206) | A bán nem kiván most egyebet, mint hogy azonnal állitsanak elő 13,000 kenyeret, 80 mázsa hust (1881 Boross Mihály C1152, 87).

2. ts ’teremt, létrehoz, ill. okoz, eredményez, előidéz vmit’ ❖ ez a’ viz, melly egybe foly Maronon vizével, egybe foly Orenok vizével-is; és igy temérdek nagy Szigetet állít elé (1783 Molnár János C0290, 105) | Fél font mondolamagra bátran tölthetni egy pint vizet, melly az öszvedörzsöltt mondolából kellemetes mondolatejet állít elő (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532012, 93) | [a boldogtalanság] nem ollyan, mi indulat rohamokat állíthatna elő (1847 Arany János 8014123, 95) | Vég Ábris mindent elkövetett, hogy némi rendet állitson elő a zilált ügyek között (1883 Wohl Stefánia 8530003, 143) | Napsugárzás nélkül a test nem képes D-vitamint előállítani (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146006, 313).

2a. ’elkészít, (le)gyárt vmit’ ❖ [A Kamcsatkán kifogott nagy tengeri halaknak] bélekböl, gyomrokból, holyagokból, ſok féle zatskó és zsák forma ſzerſzámat állíttanak-elé (1783 Molnár János C0290, 73) | az elemeket tisztán csak a vegytan állithatja elé (1864 Eötvös József C1603, 215) | Nagy fáradtsággal előállított fa- és rézmetszetekkel dolgoztak a német és angol lapok (1905 Mikszáth Kálmán C3137, 293) | a saját kezűleg készített játékokat kiszorította a gyermekszobákból az iparilag előállított játék (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064001, 41).

3. ts (rég) ’〈művész, ill. műalkotás〉 bemutat, ábrázol vmit, vkit’ ❖ itt a’ terméſzet az ö ékes termékenységével fellyül halad mindent, a’ mit a’ költemény elé-állíthat (1783 Molnár János C0290, 119) | A’ hátulsó kárpit [...] a’ Dunát állíttya el (1814 Kisfaludy Sándor C2689, 239) | [Laborfalvi] a merész, kalandos, de a mellett nőies királyleányt helyesen állitá elő (1847 Pesti Divatlap C5841, 1533) | A sírlap domborműben teljes főpásztori díszben, könyvvel, kehelylyel, főpásztori bottal kezében állítja elő [Demeter pécsi püspököt] (1884 Ipolyi Arnold 8197003, 186).

3a. (rég)(hivatkozásként) idéz v. megemlít, ill. felsorol vmi(ke)t’ ❖ Azokon az válaſztott ſzeméllyeken, kiket ma a’ Jeſus Kriſtus méltóságáról-való bizonyság, tevésre elé állitok az ó, és új Teſtamentomi Szenteket értem (1777 Molnár János C3195, 30) | a’ miném bizonyságokat [...] el-hoztam a’ Magyarok mellett, soha ollyakat k el-nem állíthatnak magok mellett (1788 Szaitz Leó C3792, 173) | Tudós Hazánk’ fiának meg-czáfolhatatlan mondását állítom-el védelmemre (1804 Georch Illés C1872, XX).

4. tn (rég, ritk) ’vki, es. vmi (váratlanul) előjön, megjelenik vhol, vki előtt’ ❖ Egy szerencsétlen napot követő éj mindig kinos szokott lenni. Kétszerezve állit elő minden a mi történt (1863 Kazár Emil C2509, 97) | mikor a király már indulna csakugyan, Előállit Jancsi nagy alázatosan (1883 Inczédi László C2949, 15) | ezek ugyancsak egy-egy regiment katonával állitnak elé kantárrázintásra (1885 Benedek Elek C0931, 223).

Sz: előállítódik.

Vö. CzF. eléállít, ~; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléállít, eléállíthat, eléállított, eléállíttatik; ÚMTsz. eléállít

előállít ige 4a4
1. tárgyas (rég)
késztet vkit, hogy előlépjen, előjöjjön, ill. 〈feladatra, tevékenységre〉 kiszemelve megbíz vkit vmivel
[Janschárd uram] Felséges Aſzſzonyunk’ kegyelmes rendeléséböl épen [...] a’ méhéſzetnek a’ mi bóldog Auſtriánkba való fel-állitására és gyarapitására állittatott elö
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Nintsen az Istennek eggy eggy nagyobb áldásſa a’ maga Népéhez, mint mikor blts, ſzorgalmatos, és kegyes Fejedelmet állít-el annak igazgatáſára
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
legerősbötöket kiszemelve, azonnal Állitsátok elő, megküzdeni vélem az öklöt
(1875 Szabó István¹ ford.Apollóniosz Rhodiosz)
1a. (hiv)
hivatalos úton v. rendőri karhatalommal, ill. erőszakkal (vhol, vmilyen módon v. minőségben) megjelenni kényszerít, elővezet (vhova) vkit
szüntelenl újjabb újjabb személyek állíttatnak-el tanúknak
(1786 Magyar Hírmondó)
Előállitsam a két fél perest?
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
[Szladekot] előállitotta a Józsefvárosi elüljáróságnál
(1900 Budapesti Hírlap febr. 4.)
[a] „Vörös Macská”-ból a hetedik kerületi kapitányságra állították elő a duhajokat
(1926 Krúdy Gyula)
Ezredes úr, még egy kérdést. Bilincsben állítsuk elő?
(1968 Göncz Árpád)
Az orvosok 210 személynél feltételezték, hogy kábítószert fogyasztott, ezért őket a helyi kapitányságon előállították, majd vizeletmintát vettek tőlük
(1997 Magyar Hírlap)
1b.
〈lovat, járművet〉 indulásra készen a kellő helyre állít
Grófi készlettel, el állíttatja [a lovat]
(1787 Csenkeszfai Poóts András)
most állítasd elő kocsidat
(1843 Szigligeti Ede)
parancsot adott, hogy állítsák elő az utazókocsiját
(1902 Herczeg Ferenc)
Hernádi [Gyula] előállította már a Tervhivatal kocsiját
(1975 Fodor András)
1c. (rég)
(parancsra) felkutat (és előhoz), ill. előteremt, előkerít, megszerez vmit
[az amerikaiak] nyóltzad részét sem állíthatják-el azon kltségnek, melly a jövendbéli táborozásra meg-kívántatik
(1780 Magyar Hírmondó)
lovamat is az ővével együtt eladtam, hogy válságdiját előállíthassam
(1862 Kemény Zsigmond)
A bán nem kiván most egyebet, mint hogy azonnal állitsanak elő 13,000 kenyeret, 80 mázsa hust
(1881 Boross Mihály)
2. tárgyas
teremt, létrehoz, ill. okoz, eredményez, előidéz vmit
ez a’ viz, melly egybe foly Maronon vizével, egybe foly Orenok vizével-is; és igy temérdek nagy Szigetet állít elé
(1783 Molnár János)
Fél font mondolamagra bátran tölthetni egy pint vizet, melly az öszvedörzsöltt mondolából kellemetes mondolatejet állít elő
(1829 Zádor Elek ford.Wigand)
[a boldogtalanság] nem ollyan, mi indulat rohamokat állíthatna elő
(1847 Arany János)
Vég Ábris mindent elkövetett, hogy némi rendet állitson elő a zilált ügyek között
(1883 Wohl Stefánia)
Napsugárzás nélkül a test nem képes D-vitamint előállítani
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
2a.
elkészít, (le)gyárt vmit
[A Kamcsatkán kifogott nagy tengeri halaknak] bélekböl, gyomrokból, holyagokból, ſok féle zatskó és zsák forma ſzerſzámat állíttanak-elé
(1783 Molnár János)
az elemeket tisztán csak a vegytan állithatja elé
(1864 Eötvös József)
Nagy fáradtsággal előállított fa- és rézmetszetekkel dolgoztak a német és angol lapok
(1905 Mikszáth Kálmán)
a saját kezűleg készített játékokat kiszorította a gyermekszobákból az iparilag előállított játék
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
3. tárgyas (rég)
〈művész, ill. műalkotás〉 bemutat, ábrázol vmit, vkit
itt a’ terméſzet az ö ékes termékenységével fellyül halad mindent, a’ mit a’ költemény elé-állíthat
(1783 Molnár János)
A’ hátulsó kárpit [...] a’ Dunát állíttya el
(1814 Kisfaludy Sándor)
[Laborfalvi] a merész, kalandos, de a mellett nőies királyleányt helyesen állitá elő
(1847 Pesti Divatlap)
A sírlap domborműben teljes főpásztori díszben, könyvvel, kehelylyel, főpásztori bottal kezében állítja elő [Demeter pécsi püspököt]
(1884 Ipolyi Arnold)
3a. (rég)
(hivatkozásként) idéz v. megemlít, ill. felsorol vmi(ke)t
Azokon az válaſztott ſzeméllyeken, kiket ma a’ Jeſus Kriſtus méltóságáról-való bizonyság, tevésre elé állitok az ó, és új Teſtamentomi Szenteket értem
(1777 Molnár János)
a’ miném bizonyságokat [...] el-hoztam a’ Magyarok mellett, soha ollyakat k el-nem állíthatnak magok mellett
(1788 Szaitz Leó)
Tudós Hazánk’ fiának meg-czáfolhatatlan mondását állítom-el védelmemre
(1804 Georch Illés)
4. tárgyatlan (rég, ritk)
vki, es. vmi (váratlanul) előjön, megjelenik vhol, vki előtt
Egy szerencsétlen napot követő éj mindig kinos szokott lenni. Kétszerezve állit elő minden a mi történt
(1863 Kazár Emil)
mikor a király már indulna csakugyan, Előállit Jancsi nagy alázatosan
(1883 Inczédi László)
ezek ugyancsak egy-egy regiment katonával állitnak elé kantárrázintásra
(1885 Benedek Elek)
Sz: előállítódik
Vö. CzF. eléállít, ~; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléállít, eléállíthat, eléállított, eléállíttatik; ÚMTsz. eléállít

Beállítások