előidejűség fn 3B8 (Nyelvt)

’az az időbeli viszony(ítás), hogy a főmondat állítmányával kifejezett folyamathoz képest egy másik, pl. mellékmondattal, igenévvel kifejezett folyamat korábban megy végbe, korábbi’ ❖ Az egész elbeszélésben t. i. az egyes főesemények jelölése a tört. multtal (ira), az egyidejűség folyó multtal (ir vala), az előidejűség végzett multtal (irt vala) megy végbe (1873 Szarvas Gábor C5940, 511) | a -ván, -vén t. i. előidejűséget jelöl ma (de csak az irodalomban, mert a népnyelv és a közbeszéd nem használja), a -va, -ve pedig egyidejűséget (1913 Beke Ödön C5970, 198) | Manapság az úgynevezett előidejűségnek az érzékeltetésére [...] a -t/-tt képzős befejezett melléknévi igenév járja: „Itthon is fellép a külföldön sikerrel szerepelt együttes” (1987 Rácz Endre C5927, 4) | [a német nyelvben] múlt idejű történés, cselekvés Präteritumban (Perfektben) áll, ami előtte történt, Plusquamperfektben. Ha a jelenhez vagy jövőhöz képest akarunk előidejűséget kifejezni, a Perfektet használjuk (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

előidejűség főnév 3B8 (Nyelvt)
az az időbeli viszony(ítás), hogy a főmondat állítmányával kifejezett folyamathoz képest egy másik, pl. mellékmondattal, igenévvel kifejezett folyamat korábban megy végbe, korábbi
Az egész elbeszélésben t. i.tudniillik az egyes főesemények jelölése a tört.történeti multtal (ira), az egyidejűség folyó multtal (ir vala), az előidejűség végzett multtal (irt vala) megy végbe
(1873 Szarvas Gábor)
a -ván, -vén t. i.tudniillik előidejűséget jelöl ma (de csak az irodalomban, mert a népnyelv és a közbeszéd nem használja), a -va, -ve pedig egyidejűséget
(1913 Beke Ödön)
Manapság az úgynevezett előidejűségnek az érzékeltetésére [...] a -t/-tt képzős befejezett melléknévi igenév járja: „Itthon is fellép a külföldön sikerrel szerepelt együttes”
(1987 Rácz Endre)
[a német nyelvben] múlt idejű történés, cselekvés Präteritumban (Perfektben) áll, ami előtte történt, Plusquamperfektben. Ha a jelenhez vagy jövőhöz képest akarunk előidejűséget kifejezni, a Perfektet használjuk
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások