elszivárog tn ige 7a

1. ’〈folyékony v. légnemű anyag〉 szivárogva kikerül vhonnan v. eljut vhova, ill. beivódva eltűnik (vhol)’ ❖ A’ nehezebb folyadékok, az égbl [a föld] ſzínére süllyedezvén, elſzivárgnak (1822 e. Verseghy Ferenc 7373046, 135) | az árnyékszékekből elszivárgó anyagok (1847 Hetilap CD61) | Az orvoslásnak föladata a fölső könnycsövecske fölhasítása után vékonyabb, majd mind vastagabb ezüst szondákkal tágítani a könnyek útját, hogy zavartalanul szivárogjanak el az orrba (1895 PallasLex. CD02) | Sok háznak, – kis falu Pölöske, – ma sincs kéménye, a zsupon szivárog el a tűzhely füstje (1932 Erdélyi József CD10) | Az utcai csővezeték törése vagy szerelvényeinek meghibásodása a legveszélyesebb, mert a kiömlő gáz különösen a tömör útburkolat alatt messze elszivárog (1981 Baumann József CD52) | a felszínre hulló csapadék nagy része elszivárog a kőzetekben, következésképpen patakok csak ritkán csordogálnak a völgyekben (2002 Természet Világa CD50).

2. ’〈több ember, ill. azok csoportja〉 egyenként(, a feltűnést kerülve) elmegy, távozik (vhonnan v. vhova)’ ❖ Utánna a’ többiek-is, kik mind vesztettek, lassan lassan el-szívárogtak (1821 Életpéldázó regék ford. C2030, 33) | a dunántúli katonaság, mihelyt túlerőtől nyomatva, a Bakonyt érheti: azonnal szétoszlik az erdőségekben, s elszivárog szülőföldére, úgy, hogy alig lehet hónapok múlva összeszedni (1879 Thaly Kálmán CD57) | a gazdák is elszivárogtak e párt oldaláról (1931 Kodolányi János CD10) | az alacsony bérek miatt elszivárognak a szakemberek (1995 Országgyűlési Napló CD62).

2a. ’〈eszme, hír stb.〉 apró részletekben terjed vhol, ill. így eljut, elkerül vhova, vkihez v. vmeddig’ ❖ az itteni [ti. az országgyűlési] történetek minden ellenőrség nélkül gyakran úgy szivárognának el az országban, ahogy elszivárogniok nem kellene (1833 Kossuth Lajos CD32) | sok mindenfélét beszéltek, a miből […] egy s más hozzám is elszivárgott (1875 Vértesi Arnold C4458, 244) | [a választójogi javaslat] hire bejárja az egész országot s vele a népjogok elérhetőségének, szükségességének gondolata elszivárog a legelmaradottabb falvakba is (1905 Népszava dec. 20. C7892, 1) | [a csalás miatt] a fölháborodás szakmai körökben inkább utólagos. Pontosabban: csak most szivárgott el a nyilvánosságig (1996 Magyar Hírlap CD09).

2b. (irod v. vál) ’〈annak kif-ére, hogy vmely jelenség, állapot stb. apránként, észrevétlenül eltűnik (vhonnan), megszűnik (vkiben)〉’ ❖ [a beteg] ereje fogy, fogy, fogy, valamilyen érthetetlen módon elszivárog belőle az erő, már felülni sem tud a maga emberségéből (1927 Moly Tamás CD10) | Vera szívéből elszivárgott a dermedtség (1979 Vészi Endre 9776030, 177) | nem mozdultam, vártam, hogy elszivárogjon a szobából a sötétség (1989 Csengey Dénes 1028005, 108) | Ernyed és lazul az állami teljhatalom, elszivárgott a rajongás, mitől áll mégis a lábán, mi tartja fenn? (1989 Konrád György 9351006, 370) | Ahogy öregszem, bonyolódom, lassan elszivárog belőlem a hit – trükköket gyanítok, szemfényvesztést, hipnózist (1999 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’〈pénz(összeg), es. értéktárgy〉(haszontalan dologra költve) lassanként elfogy, vhonnan v. vkinek a tulajdonából kikerül’ ❖ [a takarékpénztár] háta megett lévő piperebolt czikkeiért sok e pénztárba való pénz elszivárog (1847 Pesti Divatlap C5841, 1402) | Pántlikáért – patikába – Elszivárgott a sok huszas, Nincs már a láda fiába (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Az osztrák betétállomány feltünő visszaesése azzal magyarázható, hogy a feszült belpolitikai viszonyok nyomása alatt a betétek alakjában befektetett tőke egyik része elszívárgott és más – esetleg valutákban – elhelyezkedést keresett (1929 Budapesti Hírlap okt. 19. C4717, 13) | Elmúlt a harmadik hét, apad a fiókban az ezüst, elszivárog – tabáni kocsmákra (1988 Lengyel Péter 9397007, 237).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elszivárog tárgyatlan ige 7a
1.
〈folyékony v. légnemű anyag〉 szivárogva kikerül vhonnan v. eljut vhova, ill. beivódva eltűnik (vhol)
A’ nehezebb folyadékok, az égbl [a föld] ſzínére süllyedezvén, elſzivárgnak
(1822 e. Verseghy Ferenc)
az árnyékszékekből elszivárgó anyagok
(1847 Hetilap)
Az orvoslásnak föladata a fölső könnycsövecske fölhasítása után vékonyabb, majd mind vastagabb ezüst szondákkal tágítani a könnyek útját, hogy zavartalanul szivárogjanak el az orrba
(1895 PallasLex.)
Sok háznak, – kis falu Pölöske, – ma sincs kéménye, a zsupon szivárog el a tűzhely füstje
(1932 Erdélyi József)
Az utcai csővezeték törése vagy szerelvényeinek meghibásodása a legveszélyesebb, mert a kiömlő gáz különösen a tömör útburkolat alatt messze elszivárog
(1981 Baumann József)
a felszínre hulló csapadék nagy része elszivárog a kőzetekben, következésképpen patakok csak ritkán csordogálnak a völgyekben
(2002 Természet Világa)
2.
〈több ember, ill. azok csoportja〉 egyenként(, a feltűnést kerülve) elmegy, távozik (vhonnan v. vhova)
Utánna a’ többiek-is, kik mind vesztettek, lassan lassan el-szívárogtak
(1821 Életpéldázó regék ford.)
a dunántúli katonaság, mihelyt túlerőtől nyomatva, a Bakonyt érheti: azonnal szétoszlik az erdőségekben, s elszivárog szülőföldére, úgy, hogy alig lehet hónapok múlva összeszedni
(1879 Thaly Kálmán)
a gazdák is elszivárogtak e párt oldaláról
(1931 Kodolányi János)
az alacsony bérek miatt elszivárognak a szakemberek
(1995 Országgyűlési Napló)
2a.
〈eszme, hír stb.〉 apró részletekben terjed vhol, ill. így eljut, elkerül vhova, vkihez v. vmeddig
az itteni [ti. az országgyűlési] történetek minden ellenőrség nélkül gyakran úgy szivárognának el az országban, ahogy elszivárogniok nem kellene
(1833 Kossuth Lajos)
sok mindenfélét beszéltek, a miből […] egy s más hozzám is elszivárgott
(1875 Vértesi Arnold)
[a választójogi javaslat] hire bejárja az egész országot s vele a népjogok elérhetőségének, szükségességének gondolata elszivárog a legelmaradottabb falvakba is
(1905 Népszava dec. 20.)
[a csalás miatt] a fölháborodás szakmai körökben inkább utólagos. Pontosabban: csak most szivárgott el a nyilvánosságig
(1996 Magyar Hírlap)
2b. (irod v. vál)
〈annak kif-ére, hogy vmely jelenség, állapot stb. apránként, észrevétlenül eltűnik (vhonnan), megszűnik (vkiben)
[a beteg] ereje fogy, fogy, fogy, valamilyen érthetetlen módon elszivárog belőle az erő, már felülni sem tud a maga emberségéből
(1927 Moly Tamás)
Vera szívéből elszivárgott a dermedtség
(1979 Vészi Endre)
nem mozdultam, vártam, hogy elszivárogjon a szobából a sötétség
(1989 Csengey Dénes)
Ernyed és lazul az állami teljhatalom, elszivárgott a rajongás, mitől áll mégis a lábán, mi tartja fenn?
(1989 Konrád György)
Ahogy öregszem, bonyolódom, lassan elszivárog belőlem a hit – trükköket gyanítok, szemfényvesztést, hipnózist
(1999 Magyar Hírlap)
2c.
〈pénz(összeg), es. értéktárgy〉 (haszontalan dologra költve) lassanként elfogy, vhonnan v. vkinek a tulajdonából kikerül
[a takarékpénztár] háta megett lévő piperebolt czikkeiért sok e pénztárba való pénz elszivárog
(1847 Pesti Divatlap)
Pántlikáért – patikába – Elszivárgott a sok huszas, Nincs már a láda fiába
(1858 Vasárnapi Újság)
Az osztrák betétállomány feltünő visszaesése azzal magyarázható, hogy a feszült belpolitikai viszonyok nyomása alatt a betétek alakjában befektetett tőke egyik része elszívárgott és más – esetleg valutákban – elhelyezkedést keresett
(1929 Budapesti Hírlap okt. 19.)
Elmúlt a harmadik hét, apad a fiókban az ezüst, elszivárog – tabáni kocsmákra
(1988 Lengyel Péter)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások