elszór ts ige 1a6

1. ’〈szemcsés v. porszerű anyagot, ill. több tárgyat, dolgot〉 véletlenül elhullat v. elejt, ill. szándékosan eldobál’ ❖ A’ Mag-vetö minden második Lépéskor egy tele Marok Magot véſzen, és azt bizonyos meſzſzeségre, úgy mint öt vagy hat Lábnyira magától el- ſzórja (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332005, 58) | mondolát ’s malozsát vettünk ropogtatni, de nem engedé lelkismeretem, hogy a’ mondolahéjat [...] az utczán elszórjam (1844 Tóth Lőrinc 8490014, 37) | Szerteszéjjel elszórt szarkatollak mutatták [a róka útját] (1927 Móra Ferenc 9459027, 5) | Ipolyvarbón a lucaszék tulajdonosa mákot vitt magával az éjféli misére, hogy hazafelé elszórja, ellenkező esetben „szétszaggatták vóna a boszorkányok” (1990 Magyar néprajz CD47).

1a. ’〈növény magját〉 szétrepíti’ ❖ Ha a dohány nem hegyeztetik és nem kacsoltatik, őszkor maga körül elszórja magvait (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [A nebáncsvirág] érett tokja érintésre felpattan, kopácsai összezsugorodnak, miközben szögletes, ráncos magvait elszórja (1914 RévaiNagyLex. C5706, 525) | A balkáni harangvirág magjait elszórva könnyen szaporodik (1999 Lakáskultúra CD39).

1b. (átv is) ’〈vetőmagot〉 földbe juttat, elvet’ ❖ [a szántóvető] több magot nyér-viſzſzá, mint a’ menyit el-ſzórt (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 209) | ide nem csak azért jöttünk, hogy az utasitást kimondjuk, hanem hogy tanácskozzunk, egymást felvilágositsuk, és magot szórjunk el, melly áldást teremjen a’ hazának (1843 Pesti Hírlap CD61) | [a parajt] czélszerűbb egyéb vetemény közé elszórni bokronként (1854 Galgóczi Károly 8153003, 66) | [Topolyán József napján] szórták el a mákot, mert úgy vélték, hogy akkor nem lesz férges (1990 Magyar néprajz CD47).

1c. ’〈több dolgot〉 rendetlenül elhagy, eldobál’ ❖ Szobája csínatlan, rendetlen [...]; könyve, ruhája, papirosai el vannak szórva (1789 Kazinczy Ferenc C2520, 22) | A garmadába töltött arany és ezüst, a nehéz vert arany bútorok, a templomok ékszerei, csillogó drágakövek, szanaszét a padlón, elszórva hevernek (1854 Jókai Mór CD18) | Keresi a szobáját, az értékeit, a ruháit, a bútorait, a könyveit, az írásait: nincsenek sehol. Négy év alatt elszórták, szétdobálták (1922 Rab Gusztáv CD10) | [halottak napján] a ménfőcsanaki temetőben döntöttek fel síremlékeket, szórtak el koszorúkat eddig még ismeretlen tettesek (1995 Magyar Hírlap CD09).

1d. (sajtó) ’〈annak kif-ére, hogy labdajátékban a (támadó) játékos kellő körültekintés nélkül dobja el a labdát〉’ ❖ [a magyar vízilabdacsapat tagjai] remekül védekeztek, a támadásban azonban rengeteg labdát szórtak el, és tiszta helyzetek egész sorát hagyták ki (1995 Magyar Hírlap CD09) | Elég volt azonban három, sorozatban elszórt labda, a Körmend máris fordítani tudott (1996 Magyar Hírlap CD09) | mivel a saját labdáikat sem szórták el, a 15. percben 31:20-ra [vezetett a Danone-Honvéd kosárlabdacsapat] (1998 Magyar Hírlap CD09) | bár egy labdát elszórtam, de a védekezésben, úgy érzem, igazán jót nyújtottam (2000 Magyar Hírlap CD09).

1e. ’〈pénzt, vagyont〉 könnyelműen elkölt, elpazarol’ ❖ Hadd szórja el pénzét (1777 e. Bessenyei György¹ 7044039, 55) | eddig pazaroltatok, ’S idő, ész, pénz elszóratott (1847 Vörösmarty Mihály 8524356, 161) | ha a felét ennek a pénznek, amit így elszórsz most, nekem adnád, az én szerencsém egész életemre meg volna csinálva (1926 Babits Mihály 9014127, 86) | [bizonyos önkormányzatok] felelőtlenül elszórták a pénzt, meggondolatlanul vettek föl kölcsönöket (1995 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈vmely megállapítást, megjegyzést stb. szövegben〉 egymástól egyenlőtlen távolságban, itt-ott elhelyez, ill. 〈szövegbe〉 helyenként beilleszt’ ❖ [a poéta dicsősége kisebb a filozófusénál,] akármelly mély igazſágokat ſzórjon is el az  Verſeiben (1792 Mindenes Gyűjtemény C0371, 356) | [Irén testvérének] külföldön elszórt váltói megfoghatatlan utakon mind Krénfyhez szállingóztak (1856 Jókai Mór CD18) | [Ady megállapításai olyan] bölcsességek, amelyek másoknak végső konzekvenciái és amelyeket ő csak úgy mellékesen szór el sorai közé (1911 Bálint Aladár CD10) | A klasszicizáló érzékelésmód jellemzői kiütköznek [...] az Arany János kritikáiban és leveleiben elszórt, de összefüggő, sőt rendszerbe illeszkedő megjegyzéseken (1992 Dávidházi Péter 2016009, 329).

2a. ’〈összetartozó csoport tagjait különböző helyekre〉 egymástól elválasztva elosztja, ill. egymástól távolra szétszórja’ ❖ Ptoloméus Lágides ſzáz ezer Zsidót viſz Egyiptusba rabságba, ſokat Tziréne, és Libia földére el-ſzór (1783 Molnár János C0292, 410) | Aeneast s hadát a szélvész messzire Elszórta Afrika partjai szélire (1844 Erdélyi János² ford.–Boileau 8131108, 46) | elszór téged [ti. Izrael népét] az Örökkévaló minden nép közé a föld egyik végétől a föld másik végéig (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | A négy emeleten – az összeférhetőség jegyében – még elszórtak néhány afgánt, szerbet, Srí Lanka-it és egyebeket (1999 Magyar Hírlap CD09).

2b. (ign-i alakban) ’〈annak kif-ére, hogy több dolog v. személy, embercsoport egymástól egyenlőtlen távolságban, ritkásan helyezkedik el〉’ ❖ Fürtös hajai el-szórva feküdtek hattyúi nyakán (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess C4520, 63) | Elszórva ugyan, de mégis nagy – igen nagy tömegekben együtt léteznek a’ szlávok, Europának délkeleti szélétől a’ távol északig átvonúlva (1843 Wesselényi Miklós 8528005, 56) | a térben elszórva lebegő ködfoltok (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 145) | kapások jöttek, elszórva hosszú sorban (1941 Móricz Zsigmond 9462008, 137) | [Katonáink] nem is egy egységben vannak ott, [...] hanem különböző helyeken elszórva teljesítenek szolgálatot Boszniában (1998 Országgyűlési Napló CD62).

2c. (ign-i alakban) ’〈annak kif-ére, hogy rendszertelen időközönként történik, van vmi〉’ ❖ [a betegnél] hörgések ide s tova elszórva hallhatók (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305002, 136) | Dél-Itália és Szicilia görög irodalma is csak elszórt esetekben gyakorol ezentúl hatást (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Nem is találkozhatunk – én személyesen csak elszórva találkoztam – olyan véleményekkel, amelyek ezt a választási rendszert esetleg alapjaiban támadták (1993 Országgyűlési Napló CD62).

3. (rég) ’〈figyelmet〉 megoszt(va szétszór)’ ❖ [a Zalán futása egyik cselekményszálának eseményei] független, különös és magában elvégződött történetet formálnak, mely az egészbe dualismust hoz be, s figyelmünket elszórja (1826–1827 Toldy Ferenc 8481035, 86) | a negyed-ötöd rangú művészek és munkáik sűrű emlegetése [...] árt az élvezetnek, a figyelmet nagyon elszórja (1861 Arany János C6505, 302) | [a] kavarodás, a percek bizonytalansága lefoglalta és elszórta figyelmét (1916 Kaffka Margit CD10).

4. (rég) ’figyelmét elterelve, másra irányítva (el)szórakoztat vkit’ ❖ De más útat veszek, hogy a’ régibben nem látott vidék elszórhasson (1814 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2531, 38) | társaságban talán elszórhatom magamat (1820 Szentmiklóssy Alajos C3962, 42) | Munkásságra van szükségem, hogy magamat kissé elszórhassam (1843 Nagy Ignác ford.–Paalzow C3275, 16) | A sánta ember beszélt, beszélt, hogy bennünket elszórjon (1880 Balázs Sándor¹ C0742, 36).

5. (rég) ’〈rossz érzést, bajt〉 eloszlat, megszüntet vmi, vki’ ❖ [Huszár] felesége más nap dél előtt is, dél után is kikocsizott, elszórni bánatját (1804 Kazinczy Ferenc C0222, 196) | Ha fogynak dolgaim, ujakat keresek, mert ezek elszórják némely aggodalmaimat (1822 Vörösmarty Mihály C4540, 388) | Válaszszunk menten fejedelmet. Szórjuk-el osztán A soha nem nyugvó fondort, a béke szipollyát (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358003, 84) | fájdalmat elszórni (1838 Kazinczy Gábor ford.–Pétis de la Croix C2574, 125).

Vö. CzF. ~, elszórt; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elszórt; ÚMTsz.

elszór tárgyas ige 1a6
1.
〈szemcsés v. porszerű anyagot, ill. több tárgyat, dolgot〉 véletlenül elhullat v. elejt, ill. szándékosan eldobál
A’ Mag-vetö minden második Lépéskor egy tele Marok Magot véſzen, és azt bizonyos meſzſzeségre, úgy mint öt vagy hat Lábnyira magától el- ſzórja
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
mondolát ’s malozsát vettünk ropogtatni, de nem engedé lelkismeretem, hogy a’ mondolahéjat [...] az utczán elszórjam
(1844 Tóth Lőrinc)
Szerteszéjjel elszórt szarkatollak mutatták [a róka útját]
(1927 Móra Ferenc)
Ipolyvarbón a lucaszék tulajdonosa mákot vitt magával az éjféli misére, hogy hazafelé elszórja, ellenkező esetben „szétszaggatták vóna a boszorkányok”
(1990 Magyar néprajz)
1a.
〈növény magját〉 szétrepíti
Ha a dohány nem hegyeztetik és nem kacsoltatik, őszkor maga körül elszórja magvait
(1854 Vasárnapi Újság)
[A nebáncsvirág] érett tokja érintésre felpattan, kopácsai összezsugorodnak, miközben szögletes, ráncos magvait elszórja
(1914 RévaiNagyLex.)
A balkáni harangvirág magjait elszórva könnyen szaporodik
(1999 Lakáskultúra)
1b. (átv is)
〈vetőmagot〉 földbe juttat, elvet
[a szántóvető] több magot nyér-viſzſzá, mint a’ menyit el-ſzórt
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
ide nem csak azért jöttünk, hogy az utasitást kimondjuk, hanem hogy tanácskozzunk, egymást felvilágositsuk, és magot szórjunk el, melly áldást teremjen a’ hazának
(1843 Pesti Hírlap)
[a parajt] czélszerűbb egyéb vetemény közé elszórni bokronként
(1854 Galgóczi Károly)
[Topolyán József napján] szórták el a mákot, mert úgy vélték, hogy akkor nem lesz férges
(1990 Magyar néprajz)
1c.
〈több dolgot〉 rendetlenül elhagy, eldobál
Szobája csínatlan, rendetlen [...]; könyve, ruhája, papirosai el vannak szórva
(1789 Kazinczy Ferenc)
A garmadába töltött arany és ezüst, a nehéz vert arany bútorok, a templomok ékszerei, csillogó drágakövek, szanaszét a padlón, elszórva hevernek
(1854 Jókai Mór)
Keresi a szobáját, az értékeit, a ruháit, a bútorait, a könyveit, az írásait: nincsenek sehol. Négy év alatt elszórták, szétdobálták
(1922 Rab Gusztáv)
[halottak napján] a ménfőcsanaki temetőben döntöttek fel síremlékeket, szórtak el koszorúkat eddig még ismeretlen tettesek
(1995 Magyar Hírlap)
1d. (sajtó)
〈annak kif-ére, hogy labdajátékban a (támadó) játékos kellő körültekintés nélkül dobja el a labdát〉
[a magyar vízilabdacsapat tagjai] remekül védekeztek, a támadásban azonban rengeteg labdát szórtak el, és tiszta helyzetek egész sorát hagyták ki
(1995 Magyar Hírlap)
Elég volt azonban három, sorozatban elszórt labda, a Körmend máris fordítani tudott
(1996 Magyar Hírlap)
mivel a saját labdáikat sem szórták el, a 15. percben 31:20-ra [vezetett a Danone-Honvéd kosárlabdacsapat]
(1998 Magyar Hírlap)
bár egy labdát elszórtam, de a védekezésben, úgy érzem, igazán jót nyújtottam
(2000 Magyar Hírlap)
1e.
〈pénzt, vagyont〉 könnyelműen elkölt, elpazarol
Hadd szórja el pénzét
(1777 e. Bessenyei György¹)
eddig pazaroltatok, ’S idő, ész, pénz elszóratott
(1847 Vörösmarty Mihály)
ha a felét ennek a pénznek, amit így elszórsz most, nekem adnád, az én szerencsém egész életemre meg volna csinálva
(1926 Babits Mihály)
[bizonyos önkormányzatok] felelőtlenül elszórták a pénzt, meggondolatlanul vettek föl kölcsönöket
(1995 Országgyűlési Napló)
2.
〈vmely megállapítást, megjegyzést stb. szövegben〉 egymástól egyenlőtlen távolságban, itt-ott elhelyez, ill. 〈szövegbe〉 helyenként beilleszt
[a poéta dicsősége kisebb a filozófusénál,] akármelly mély igazſágokat ſzórjon is el az  Verſeiben
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
[Irén testvérének] külföldön elszórt váltói megfoghatatlan utakon mind Krénfyhez szállingóztak
(1856 Jókai Mór)
[Ady megállapításai olyan] bölcsességek, amelyek másoknak végső konzekvenciái és amelyeket ő csak úgy mellékesen szór el sorai közé
(1911 Bálint Aladár)
A klasszicizáló érzékelésmód jellemzői kiütköznek [...] az Arany János kritikáiban és leveleiben elszórt, de összefüggő, sőt rendszerbe illeszkedő megjegyzéseken
(1992 Dávidházi Péter)
2a.
〈összetartozó csoport tagjait különböző helyekre〉 egymástól elválasztva elosztja, ill. egymástól távolra szétszórja
Ptoloméus Lágides ſzáz ezer Zsidót viſz Egyiptusba rabságba, ſokat Tziréne, és Libia földére el-ſzór
(1783 Molnár János)
Aeneast s hadát a szélvész messzire Elszórta Afrika partjai szélire
(1844 Erdélyi János² ford.Boileau)
elszór téged [ti. Izrael népét] az Örökkévaló minden nép közé a föld egyik végétől a föld másik végéig
(1939 Hertz-Biblia ford.)
A négy emeleten – az összeférhetőség jegyében – még elszórtak néhány afgánt, szerbet, Srí Lanka-it és egyebeket
(1999 Magyar Hírlap)
2b. (ign-i alakban)
〈annak kif-ére, hogy több dolog v. személy, embercsoport egymástól egyenlőtlen távolságban, ritkásan helyezkedik el〉
Fürtös hajai el-szórva feküdtek hattyúi nyakán
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
Elszórva ugyan, de mégis nagy – igen nagy tömegekben együtt léteznek a’ szlávok, Europának délkeleti szélétől a’ távol északig átvonúlva
(1843 Wesselényi Miklós)
a térben elszórva lebegő ködfoltok
(1933 TolnaiÚjLex.)
kapások jöttek, elszórva hosszú sorban
(1941 Móricz Zsigmond)
[Katonáink] nem is egy egységben vannak ott, [...] hanem különböző helyeken elszórva teljesítenek szolgálatot Boszniában
(1998 Országgyűlési Napló)
2c. (ign-i alakban)
〈annak kif-ére, hogy rendszertelen időközönként történik, van vmi〉
[a betegnél] hörgések ide s tova elszórva hallhatók
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
Dél-Itália és Szicilia görög irodalma is csak elszórt esetekben gyakorol ezentúl hatást
(1935 Hóman Bálint munkái)
Nem is találkozhatunk – én személyesen csak elszórva találkoztam – olyan véleményekkel, amelyek ezt a választási rendszert esetleg alapjaiban támadták
(1993 Országgyűlési Napló)
3. (rég)
〈figyelmet〉 megoszt(va szétszór)
[a Zalán futása egyik cselekményszálának eseményei] független, különös és magában elvégződött történetet formálnak, mely az egészbe dualismust hoz be, s figyelmünket elszórja
(1826–1827 Toldy Ferenc)
a negyed-ötöd rangú művészek és munkáik sűrű emlegetése [...] árt az élvezetnek, a figyelmet nagyon elszórja
(1861 Arany János)
[a] kavarodás, a percek bizonytalansága lefoglalta és elszórta figyelmét
(1916 Kaffka Margit)
4. (rég)
figyelmét elterelve, másra irányítva (el)szórakoztat vkit
De más útat veszek, hogy a’ régibben nem látott vidék elszórhasson
(1814 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
társaságban talán elszórhatom magamat
(1820 Szentmiklóssy Alajos)
Munkásságra van szükségem, hogy magamat kissé elszórhassam
(1843 Nagy Ignác ford.Paalzow)
A sánta ember beszélt, beszélt, hogy bennünket elszórjon
(1880 Balázs Sándor¹)
5. (rég)
〈rossz érzést, bajt〉 eloszlat, megszüntet vmi, vki
[Huszár] felesége más nap dél előtt is, dél után is kikocsizott, elszórni bánatját
(1804 Kazinczy Ferenc)
Ha fogynak dolgaim, ujakat keresek, mert ezek elszórják némely aggodalmaimat
(1822 Vörösmarty Mihály)
Válaszszunk menten fejedelmet. Szórjuk-el osztán A soha nem nyugvó fondort, a béke szipollyát
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
fájdalmat elszórni
(1838 Kazinczy Gábor ford.Pétis de la Croix)
Vö. CzF. ~, elszórt; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elszórt; ÚMTsz.

Beállítások