epistola (6A) l. episztola

episztola fn 6Aepistola (rég)

1. (kissé rég v. tréf) ’vmely személynek szóló, ritk. a nyilvánossághoz intézett (irodalmi igényű) levél v. levélformában írt közlés, értesítés’ ❖ A római remekírók: Cicero, Sallustius fordítása által, mely utóbbin 30 évig dolgozott, erőt kölcsönze nyelvünknek. Eredeti levelei a magyar epistola mintái gyanánt szolgálhatnak. Egyszóval maga Kazinczy többet tőn műprózánk fejlesztésére, mint máskor egy időszak összesen (1858 Arany János C6504, 513) | Nagyon rövid epistola volt; a bécsi főhadparancsnokságtól. „N. N. rezervista hadnagy, e levél vétele után 24 óra alatt siessen magát az ezred parancsnokánál jelenteni – Pardubitzban.” (1895 Jókai Mór CD18) | vásárt fognak csapni a hires Ninon de l’Enclos színésznő levélkéi fölött. Érdekes darabkák ezek a szerelmes nő kezeivel firkantott episztólák (1911 Pesti Hírlap nov. 26. C5659, 14) | [az emberek] esztendők óta bombáznak szemrehányó episztolákkal, amiért humorizálok az élet visszás jelenségei felett (1962 Népszava jún. 9. C4826, 4) | Karinthy Ferenc […] rendkívül olvasmányos, helyenként sziporkázóan szellemes portrét rajzol Joe bácsiról, felhasználva ehhez saját leveleit, a fiával készített magnóinterjú szövegét, és persze a Joe bácsi által írt, terjedelmes episztolákat (1987 Magyar Nemzet nov. 23. C8362, 6).

1a. (tulajdonnévként v. tulajdonnév részeként is) (Irodt) ’〈műfaji kategóriaként is:〉 valóságos(, néven nevezett) személyhez szóló, változatos tárgyú, stílusú és hangvételű lírai üzenet, verses levél’ ❖ Epistola Barcsayhoz (1772 Bessenyei György¹ 9218003, 179) | A’ magyar alexandrínusok [...] igen alkalmatosok Episztolákra (1794 Kazinczy Ferenc C2555, 361) | [Ányos Pál] a francia iskola kedvelt formáiban, az epistolában és elegiában enged szabad folyást merengéseinek (1864 Toldy Ferenc 8481008, 125) | [Horatius] idősebb korában verses leveleket ad ki, Epistolákat, intím barátaihoz címezve (1934 Babits Mihály CD10) | [Barcsay Ábrahám] a látvány emlékéről számolt be atyai barátjának, Orczy Lőrinc bárónak címzett episztolájában (2003 Egyed Emese 3084002, 365).

2. (Vall) ’liturgikus felolvasásra kijelölt szentírási, kül. az apostolok leveleiből vett szövegrész, ill. misének v. istentiszteletnek az a szakasza, amikor e szövegrész elhangzik’ ❖ Evangeliumok és epistolák, melyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház a római kalendárium rende szerint való vasárnapokon és ünnepeken (1776 Magyar írók élete CD27) | az oltár azon részén állván, hol az epistolák olvastatnak, letettem a szokásos esküt (1855 Vasárnapi Újság CD56) | a pap az oltárhoz lépve epistolát vagy evangeliumot olvas, mi után ima és ének zárja be az istenitiszteletet (1873 Orbán Balázs CD22) | az advent harmadik vasárnapjára rendelt episztola (1987 Balázs János² 1009003, 162).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

epistola lásd episztola
episztola főnév 6A
epistola 6A (rég)
1. (kissé rég v. tréf)
vmely személynek szóló, ritk. a nyilvánossághoz intézett (irodalmi igényű) levél v. levélformában írt közlés, értesítés
A római remekírók: Cicero, Sallustius fordítása által, mely utóbbin 30 évig dolgozott, erőt kölcsönze nyelvünknek. Eredeti levelei a magyar epistola mintái gyanánt szolgálhatnak. Egyszóval maga Kazinczy többet tőn műprózánk fejlesztésére, mint máskor egy időszak összesen
(1858 Arany János)
Nagyon rövid epistola volt; a bécsi főhadparancsnokságtól. „N. N. rezervista hadnagy, e levél vétele után 24 óra alatt siessen magát az ezred parancsnokánál jelenteni – Pardubitzban.”
(1895 Jókai Mór)
vásárt fognak csapni a hires Ninon de l’Enclos színésznő levélkéi fölött. Érdekes darabkák ezek a szerelmes nő kezeivel firkantott episztólák
(1911 Pesti Hírlap nov. 26.)
[az emberek] esztendők óta bombáznak szemrehányó episztolákkal, amiért humorizálok az élet visszás jelenségei felett
(1962 Népszava jún. 9.)
Karinthy Ferenc […] rendkívül olvasmányos, helyenként sziporkázóan szellemes portrét rajzol Joe bácsiról, felhasználva ehhez saját leveleit, a fiával készített magnóinterjú szövegét, és persze a Joe bácsi által írt, terjedelmes episztolákat
(1987 Magyar Nemzet nov. 23.)
1a. (tulajdonnévként v. tulajdonnév részeként is) (Irodt)
〈műfaji kategóriaként is:〉 valóságos(, néven nevezett) személyhez szóló, változatos tárgyú, stílusú és hangvételű lírai üzenet, verses levél
Epistola Barcsayhoz
(1772 Bessenyei György¹)
A’ magyar alexandrínusok [...] igen alkalmatosok Episztolákra
(1794 Kazinczy Ferenc)
[Ányos Pál] a francia iskola kedvelt formáiban, az epistolában és elegiában enged szabad folyást merengéseinek
(1864 Toldy Ferenc)
[Horatius] idősebb korában verses leveleket ad ki, Epistolákat, intím barátaihoz címezve
(1934 Babits Mihály)
[Barcsay Ábrahám] a látvány emlékéről számolt be atyai barátjának, Orczy Lőrinc bárónak címzett episztolájában
(2003 Egyed Emese)
2. (Vall)
liturgikus felolvasásra kijelölt szentírási, kül. az apostolok leveleiből vett szövegrész, ill. misének v. istentiszteletnek az a szakasza, amikor e szövegrész elhangzik
Evangeliumok és epistolák, melyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház a római kalendárium rende szerint való vasárnapokon és ünnepeken
(1776 Magyar írók élete)
az oltár azon részén állván, hol az epistolák olvastatnak, letettem a szokásos esküt
(1855 Vasárnapi Újság)
a pap az oltárhoz lépve epistolát vagy evangeliumot olvas, mi után ima és ének zárja be az istenitiszteletet
(1873 Orbán Balázs)
az advent harmadik vasárnapjára rendelt episztola
(1987 Balázs János²)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások