erőszakolt mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → erőszakol.

II. mn 12A

1. (kissé rég)(túlságosan) nagy erőkifejtést kívánó, megerőltető v. nagy erővel végrehajtott 〈tevékenység, cselekvés〉, ill. ezáltal megvalósított 〈hatás〉’ ❖ holmi erőszakolt munka, véletlen meghajlás, gyors félre fordulás, sebten a’ leg iszonyatosabb farkint okozhatja (1847 Malatides Dániel 8291003, 74) | erőszakolt menet (1879 Sasvári Ármin C3713, 53) | az őrlőkövek fölötte erőszakolt hatása következtében […] a legfinomabb porrá őrölt liszt (1895 PallasLex. CD02) | teljes erőszakolt gőzerővel igyekezzenek a hajót megfordítani (1904 Jókai Mór CD18) | A franciák Verdunt […] az ország fő védelmi pontjává építették ki, amelyet a németek 1916 febr. 21–szept. 9-ig tartó erőszakolt támadásaik során sem tudtak elfoglalni (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 24).

2. (rég) ’vkivel szemben fizikai erőszakot alkalmazó, ill. erőszakos cselekvéssel, kényszerítéssel megvalósított 〈tevékenység〉’ ❖ erőszakolt (par force) azaz kutyákkal kifárasztásig lóháton üzetés által gyakorlott [szarvas]vadászat (1829 Pák Dienes 8346013, 77) | főkép csecsemőknél okoztatni szokott erőszakolt vízbefulasztás (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Versényi] előrelépett s az erőszakolt lépés miatt elalélt hölgy karjait […] izmos bal karjára fekteté (1855 Vasárnapi Újság CD56) | nem bírnád mostoha-tűrt kényszerét az erőszakolt párzás örömtelen gyötréseinek (1957 Pákolitz István 9506006, 66).

2a. ’vkinek az akarata ellenében történő, (jellemzően) nem fizikai erőszakkal vkit vmire kényszerítő 〈intézkedés, történés stb.〉’ ❖ a nápolyi kormány erőszakos kölcsönt szándékozott a Nápolyban lakó angoloktól kicsikarni, […] később felhagyatott […] az erőszakolt kölcsönnel (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | erőszakolt házastársi viszony (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | önkéntes vagy erőszakolt kivándorlás (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | A helyi drágaság letörésére a háború után próbált erőszakolt intézkedések, pl. árszabályozó hatóságok, irányárak, enyhítőleg nem hatottak (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 21) | [Nagy-Britanniában] az erőszakolt túlórától s más kapitalista huncutságoktól megszabadulnak az alkalmazottak (1998 Magyar Hírlap CD09) | Brezsnyev főtitkársága alatt megkínálják az országot […] az erőszakolt oroszosítással (2002 Hanusz Árpád et al. CD36).

3. (kissé rég) ’természetével, (lelki)állapotával stb. ellentétes, magára erőltetett, kényszeredett 〈megnyilvánulás, lelkiállapot stb.〉’ ❖ erőszakolt tapsok (1842 Athenaeum C0024, 736) | meg tudja különböztetni a természetes vígságot az erőszakolttól (1886 Reviczky Gyula 8392098, 335) | [az asszony] csak erőszakolt figyelő arcot vágott, mert a gondolatai egészen másfelé jártak (1916 Sándor Imre CD10) | – Perlesz úr, – mondta erőszakolt tisztelettel – maga rossz helyre gyütt máma (1925 Kodolányi János 9342007, 23) | Mintha korábbi szenvtelensége: sztoicizmusa, erőszakolt nyugalma ejtette volna rabul [Csengery Antalt] (1965 Somogyi Sándor CD53).

4. ’nem természetes, mesterkélt, erőltetett 〈megnyilvánulás, dolog〉’ ❖ erőszakolt okoskodással összeesküvést következtetni (1837 Kossuth Lajos CD32) | A cselekvény fordulatai kissé erőszakoltak (1880 Beöthy Zsolt C1021, 7) | Vaskovand, a piritnek […] erőszakolt magyar elnevezése (1926 RévaiNagyLex. C5715, 66) | ez a módszer a legerőszakoltabb magyarázatoknak is szabad folyást engedett (1936 Váczy Péter CD42) | A módosítandó törvények egy része eléggé erőszakoltan hozható összefüggésbe a katasztrófavédelemmel (2005 Országgyűlési Napló CD62).

Sz: erőszakoltság.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

erőszakolt melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenéverőszakol
II. melléknév 12A
1. (kissé rég)
(túlságosan) nagy erőkifejtést kívánó, megerőltető v. nagy erővel végrehajtott 〈tevékenység, cselekvés〉, ill. ezáltal megvalósított 〈hatás〉
holmi erőszakolt munka, véletlen meghajlás, gyors félre fordulás, sebten a’ leg iszonyatosabb farkint okozhatja
(1847 Malatides Dániel)
erőszakolt menet
(1879 Sasvári Ármin)
az őrlőkövek fölötte erőszakolt hatása következtében […] a legfinomabb porrá őrölt liszt
(1895 PallasLex.)
teljes erőszakolt gőzerővel igyekezzenek a hajót megfordítani
(1904 Jókai Mór)
A franciák Verdunt […] az ország fő védelmi pontjává építették ki, amelyet a németek 1916 febr.február 21–szept.szeptember 9-ig tartó erőszakolt támadásaik során sem tudtak elfoglalni
(1930 TolnaiÚjLex.)
2. (rég)
vkivel szemben fizikai erőszakot alkalmazó, ill. erőszakos cselekvéssel, kényszerítéssel megvalósított 〈tevékenység〉
erőszakolt (par force) azaz kutyákkal kifárasztásig lóháton üzetés által gyakorlott [szarvas]vadászat
(1829 Pák Dienes)
főkép csecsemőknél okoztatni szokott erőszakolt vízbefulasztás
(1843 Pesti Hírlap)
[Versényi] előrelépett s az erőszakolt lépés miatt elalélt hölgy karjait […] izmos bal karjára fekteté
(1855 Vasárnapi Újság)
nem bírnád mostoha-tűrt kényszerét az erőszakolt párzás örömtelen gyötréseinek
(1957 Pákolitz István)
2a.
vkinek az akarata ellenében történő, (jellemzően) nem fizikai erőszakkal vkit vmire kényszerítő 〈intézkedés, történés stb.〉
a nápolyi kormány erőszakos kölcsönt szándékozott a Nápolyban lakó angoloktól kicsikarni, […] később felhagyatott […] az erőszakolt kölcsönnel
(1848 Kossuth Hírlapja)
erőszakolt házastársi viszony
(1877 Mikszáth Kálmán)
önkéntes vagy erőszakolt kivándorlás
(1899 Nagy képes világtörténet)
A helyi drágaság letörésére a háború után próbált erőszakolt intézkedések, pl.például árszabályozó hatóságok, irányárak, enyhítőleg nem hatottak
(1926 TolnaiÚjLex.)
[Nagy-Britanniában] az erőszakolt túlórától s más kapitalista huncutságoktól megszabadulnak az alkalmazottak
(1998 Magyar Hírlap)
Brezsnyev főtitkársága alatt megkínálják az országot […] az erőszakolt oroszosítással
(2002 Hanusz Árpád et al.)
3. (kissé rég)
természetével, (lelki)állapotával stb. ellentétes, magára erőltetett, kényszeredett 〈megnyilvánulás, lelkiállapot stb.〉
erőszakolt tapsok
(1842 Athenaeum)
meg tudja különböztetni a természetes vígságot az erőszakolttól
(1886 Reviczky Gyula)
[az asszony] csak erőszakolt figyelő arcot vágott, mert a gondolatai egészen másfelé jártak
(1916 Sándor Imre)
– Perlesz úr, – mondta erőszakolt tisztelettel – maga rossz helyre gyütt máma
(1925 Kodolányi János)
Mintha korábbi szenvtelensége: sztoicizmusa, erőszakolt nyugalma ejtette volna rabul [Csengery Antalt]
(1965 Somogyi Sándor)
4.
nem természetes, mesterkélt, erőltetett 〈megnyilvánulás, dolog〉
erőszakolt okoskodással összeesküvést következtetni
(1837 Kossuth Lajos)
A cselekvény fordulatai kissé erőszakoltak
(1880 Beöthy Zsolt)
Vaskovand, a piritnek […] erőszakolt magyar elnevezése
(1926 RévaiNagyLex.)
ez a módszer a legerőszakoltabb magyarázatoknak is szabad folyást engedett
(1936 Váczy Péter)
A módosítandó törvények egy része eléggé erőszakoltan hozható összefüggésbe a katasztrófavédelemmel
(2005 Országgyűlési Napló)
Sz: erőszakoltság
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások