érvénytelenít ts ige 4b4

1. ’〈törvényt, szabályt, szerződést〉 hatályon kívül helyez, hatálytalanít vki, vmi’ ❖ a’ törvényhozó test [...] minden e’ tárgybeli törvényt érvénytelenített (1842 Társalkodó C7979, 104) | a milkoviai püspökség áttételére kiadott fennebbi rendeletünket visszavonjuk és érvénytelenitjük (1873 Orbán Balázs CD22) | az alkotmányosság helyreállításáról rendelkező 1920. évi I. t.-c. [...] a forradalmi kormányok törvényeit és egyéb jogszabályait érvénytelenítette (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 314) | 1935 augusztus elején meg hatályban volt a locarnói szerződés, amelyet Németország azóta érvénytelenített (1937 Népszava febr. 9. C7505, 6) | A cseh kormánynak nem áll szándékában érvényteleníteni a Benes-dekrétumokat (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Jog is) ’〈szerződést, ügyletet, cselekedetet, törvényt stb.〉(szabálytalan volta miatt) semmisnek, érvénytelennek nyilvánít vki, vmi, ill. meglétével semmissé, érvénytelenné tesz vmit vmi’ ❖ [Kövy Sándor jogi munkájának fordításában Fogarasi János] némelly új műszavai: érüs és érvényes, validus, semmis, iure nullus: honnan aztán: érvénytelen, érvénytelenít, semmisít (1839 Figyelmező C0153, 405) | [a bérlők] a városi közgyülésnek azon térek eránti haszonbéri szerződéseket érvénytelenítő végzését megsemmisíttetni kérik (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | ha [a Kúria] arról győződik meg, hogy a panaszolt visszaélések és szabálytalanságok csakugyan elkövettettek, itéletileg érvényteleníti a választást (1876 Mayer Miksa 8302001, 20) | Irregularitas (lat.) a. m. szabálytalanság. A r. kat. egyházjogban azok az okok, amelyek az egyházi rend felvételét nem érvénytelenítik ugyan, de törvénytelenné teszik v. gyakorlását tiltják (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 216) | A kormány rendeletet adott ki, amelyben egy régebbi, 1962. évi rendeletének hatályát érvényteleníti, s felhatalmazza a belkereskedelmi minisztert az idegenvezetésre vonatkozó szabályok kialakítására (1970 Esti Hírlap ápr. 2. C4759, [4]) | a kameruniak átvették az irányítást, a kapuba is betaláltak, de a bíró érvénytelenítette a gólt (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (hiv is) ’〈okiratot, jegyet〉 érvényességét megszüntetve érvénytelenné tesz vki, vmi’ ❖ szabályszerüen elrendelt befizetések elmulasztása miatt érvénytelenített ideiglenes részvények (1848 Pesti Hírlap C8016, 366) | [a színház] a hirlapok szabadjegyeit érvénytelenité (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A már beváltott százezerkoronás bankjegyeket átlyukasztják, hogy ezzel érvénytelenitsék (1927 Népszava máj. 24. C7495, 5) | [a küldeményen] két darab 12 filléres keletbélyegzővel érvénytelenített bélyeg látható (1985 Czencz Sándor CD52) | több tízezer pecsét nélküli szavazócédulát érvénytelenítettek (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈állítást, feltevést, elméletet〉 téves, hamis voltát igazolva cáfol vki, ill. meglétével tévessé, hamissá tesz vmi’ ❖ bármely újabb tény új vonásokat ragaszthat hozzájok [ti. az a posteriori, vagyis tapasztalatokon alapuló eszmékhez], vagy eddigelé lényegeseknek tartottakat érvényteleníthet (1857 Akadémiai Értesítő C8481, 169) | a derék Magyar János, egy pörnél, melyben Pillich Kálmán ellenfele volt, becsatolta a hivatalos akták közé „Egy ismeretlen: Tisza Lajos és udvara” című szatirikus rajzát, ezzel akarván Pillich állításait érvényteleníteni (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | amit én itt elmondok, az nem érvényteleníti az irodalomtudomány szociológiai, világnézeti-eszmei, és művi-mesterségbeli igazságait (1962 Veres Péter 9771018, 54) | Jézus kijelentését nem érvényteleníti, hanem hitelesíti az idő (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

4. ’megszüntet, felszámol, ill. hatását megszüntetve kiiktat vmit vmi, es. vki’ ❖ Ezeket a kifogásokat [ti. hogy mivel a tisztviselők nem kaptak fizetést, nem kötelezhetők a szolgálatra] akarta a királyi biztos érvényteleniteni, amikor a belügyminiszternél kieszközölte a fizetések kiutalványozását (1906 Pesti Hírlap márc. 2. C5654, 3) | gratulált a sikereimhez. De egy-egy pillanatra parányi mosoly csillant fel az arcán, mely mindezt érvénytelenítette (1937 Hevesi András CD10) | Ha az eredmény a vártnál sötétebb vagy világosabb, térjünk vissza a képhez, érvénytelenítsük a kijelölést (Deselect), és végezzük el a kellő módosításokat (2005 Teveli Gábor ford.–Daly 3318004, 253).

Vö. CzF. érvénytelenít · érvénytelenit; ÉrtSz.; ÉKsz.

érvénytelenít tárgyas ige 4b4
1.
〈törvényt, szabályt, szerződést〉 hatályon kívül helyez, hatálytalanít vki, vmi
a’ törvényhozó test [...] minden e’ tárgybeli törvényt érvénytelenített
(1842 Társalkodó)
a milkoviai püspökség áttételére kiadott fennebbi rendeletünket visszavonjuk és érvénytelenitjük
(1873 Orbán Balázs)
az alkotmányosság helyreállításáról rendelkező 1920. évi I. t.-c.törvénycikk [...] a forradalmi kormányok törvényeit és egyéb jogszabályait érvénytelenítette
(1928 TolnaiÚjLex.)
1935 augusztus elején meg hatályban volt a locarnói szerződés, amelyet Németország azóta érvénytelenített
(1937 Népszava febr. 9.)
A cseh kormánynak nem áll szándékában érvényteleníteni a Benes-dekrétumokat
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (Jog is)
〈szerződést, ügyletet, cselekedetet, törvényt stb.〉 (szabálytalan volta miatt) semmisnek, érvénytelennek nyilvánít vki, vmi, ill. meglétével semmissé, érvénytelenné tesz vmit vmi
[Kövy Sándor jogi munkájának fordításában Fogarasi János] némelly új műszavai: érüs és érvényes, validus, semmis, iure nullus: honnan aztán: érvénytelen, érvénytelenít, semmisít
(1839 Figyelmező)
[a bérlők] a városi közgyülésnek azon térek eránti haszonbéri szerződéseket érvénytelenítő végzését megsemmisíttetni kérik
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
ha [a Kúria] arról győződik meg, hogy a panaszolt visszaélések és szabálytalanságok csakugyan elkövettettek, itéletileg érvényteleníti a választást
(1876 Mayer Miksa)
Irregularitas (lat.latin) a. m.annyi mint szabálytalanság. A r. kat.római katolikus egyházjogban azok az okok, amelyek az egyházi rend felvételét nem érvénytelenítik ugyan, de törvénytelenné teszik v.vagy gyakorlását tiltják
(1927 TolnaiÚjLex.)
A kormány rendeletet adott ki, amelyben egy régebbi, 1962. évi rendeletének hatályát érvényteleníti, s felhatalmazza a belkereskedelmi minisztert az idegenvezetésre vonatkozó szabályok kialakítására
(1970 Esti Hírlap ápr. 2.)
a kameruniak átvették az irányítást, a kapuba is betaláltak, de a bíró érvénytelenítette a gólt
(2002 Magyar Hírlap)
2. (hiv is)
〈okiratot, jegyet〉 érvényességét megszüntetve érvénytelenné tesz vki, vmi
szabályszerüen elrendelt befizetések elmulasztása miatt érvénytelenített ideiglenes részvények
(1848 Pesti Hírlap)
[a színház] a hirlapok szabadjegyeit érvénytelenité
(1858 Vasárnapi Újság)
A már beváltott százezerkoronás bankjegyeket átlyukasztják, hogy ezzel érvénytelenitsék
(1927 Népszava máj. 24.)
[a küldeményen] két darab 12 filléres keletbélyegzővel érvénytelenített bélyeg látható
(1985 Czencz Sándor)
több tízezer pecsét nélküli szavazócédulát érvénytelenítettek
(2002 Magyar Hírlap)
3.
〈állítást, feltevést, elméletet〉 téves, hamis voltát igazolva cáfol vki, ill. meglétével tévessé, hamissá tesz vmi
bármely újabb tény új vonásokat ragaszthat hozzájok [ti. az a posteriori, vagyis tapasztalatokon alapuló eszmékhez], vagy eddigelé lényegeseknek tartottakat érvényteleníthet
(1857 Akadémiai Értesítő)
a derék Magyar János, egy pörnél, melyben Pillich Kálmán ellenfele volt, becsatolta a hivatalos akták közé „Egy ismeretlen: Tisza Lajos és udvara” című szatirikus rajzát, ezzel akarván Pillich állításait érvényteleníteni
(1881 Mikszáth Kálmán)
amit én itt elmondok, az nem érvényteleníti az irodalomtudomány szociológiai, világnézeti-eszmei, és művi-mesterségbeli igazságait
(1962 Veres Péter)
Jézus kijelentését nem érvényteleníti, hanem hitelesíti az idő
(1995 Jubileumi kommentár)
4.
megszüntet, felszámol, ill. hatását megszüntetve kiiktat vmit vmi, es. vki
Ezeket a kifogásokat [ti. hogy mivel a tisztviselők nem kaptak fizetést, nem kötelezhetők a szolgálatra] akarta a királyi biztos érvényteleniteni, amikor a belügyminiszternél kieszközölte a fizetések kiutalványozását
(1906 Pesti Hírlap márc. 2.)
gratulált a sikereimhez. De egy-egy pillanatra parányi mosoly csillant fel az arcán, mely mindezt érvénytelenítette
(1937 Hevesi András)
Ha az eredmény a vártnál sötétebb vagy világosabb, térjünk vissza a képhez, érvénytelenítsük a kijelölést (Deselect), és végezzük el a kellő módosításokat
(2005 Teveli Gábor ford.Daly)
Vö. CzF. érvénytelenít · érvénytelenit; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások