eszkimó mn és fn 

I. mn 11A10

1. ’Észak-Amerika és Kelet-Szibéria sarkvidéki területein és Grönlandon élő, az eszkimó-aleut nyelvcsalád nagyobbik ágát alkotó nyelvek vmelyikét beszélő, animisztikus hiedelemvilágú, mongolid 〈népcsoportok vmelyike〉, ill. ezen népcsoportok összessége mint egységesnek tekintett 〈nép〉’ ❖ egész télen át megmaradt a béke az angol és eszkimó nemzet között (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Eivili, egy északamerikai eszkimó-törzs a Chesterfield-öböl környékén, amely hosszura növeszti haját és azt elül is csak közvetetlenül a szemöldökök felett nyirja körül (1893 PallasLex. CD02) | Az utolsó jégkorszak idején, amikor a tengerszint lényegesen alacsonyabb volt a mainál, a Beringia-földhídon keresztül indián és inuit (eszkimó) népcsoportok vándoroltak át Ázsiából Észak-Amerikába (2001 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’e népből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó, e népből származó 〈személy〉’ ❖ [az emberi lélek a mindenen javítani] vágyás következésében leend lassan lassan a’ vad Esquimaux emberré, az által emelkednek egész nemzetek előbb utóbb tökéletesb, virágzóbb, boldogabb létre (1830 Széchenyi István CD1501) | Felhatoltak a csupán eszkimó vadászoktól látogatott örök tél országaiba (1870 Jókai Mór CD18) | Rasmussen, Knud, dán északsarkvidéki utazó. Grönlandi születésű, részben eszkimó származású (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 8) | Történetünk hőse, Jane Endson 20 év házasság után hagyta ott eszkimó férjét, hogy délebbre költözzön (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’E néppel kapcs.’

2a. ’e nép által létrehozott, készített, ill. e nép kultúrájából, gyakorlatából való’ ❖ Eszkimó szán (1894 PallasLex. CD02) | a hajót szétrágó férgek tengerét az eszkimó mese is, az izlandi saga is Grönland vizeibe helyezi (1937 Honti János 9255001, 34) | Eszkimó igluhoz hasonlít ez a fűzfavesszőből font sátor (1998 Magyar Hírlap CD09) | [II. János Pál] fölvett indián tollakat és eszkimó sapkát (2005 Országgyűlési Napló CD62).

2b. ’e népre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos’ ❖ Az eszkimó szokások oly sajátszerüek, hogy még sohasem honosult meg közöttük fehér vagy indus, sőt még csak a kayak kezelését sem tanulta el tőlük senki (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Médea szerint a magyar ételekhez] eszkimó gyomor kell (1888 Jókai Mór CD18) | [az amerikai Colin Irwin] elhatározta, hogy eredeti eszkimó módon, kutyaszánon utazza be a sarkvidéket (1995 Szinák János–Veress István CD59).

3. (Nyelvt) ’e nép által beszélt, az eszkimó-aleut nyelvcsalád nagyobbik ágába tartozó 〈nyelvek, nyelvjárások vmelyike〉, ill. e nyelvek vmelyikéhez tartozó, abból származó v. arra jellemző 〈elem〉’ ❖ Eszkimó nyelv, a mexikói nyelvekhez hasonló, de velük nem egyeredetü bekebelező nyelv (1894 PallasLex. CD02) | néhány eszkimó nyelvjárásban a negatív fogalmat tekintik kiinduló pontnak; a ’szép’-et úgy fejezik ki, hogy „nem csúnya” (1973 Antal László–Lotz János ford.–Lotz 1096001, 27) | [a konferencia bemondója] valamelyik eszkimó dialektusban szól [...] a messzi északon lakó hallgatókhoz (1987 Tények könyve CD37) | A pingo eszkimó szó, kupola alakú dombocskákat jelöl, melyeknek a belsejében jég van (1995 Természet Világa CD50).

3a. ’e nyelvből való 〈eredet〉’ ❖ Ez az eszkimó eredetű szó [ti. a pingo] olyan kúpszerű képződményeket jelöl, melyeknek belsejében egy mind jobban hízó jéglencse található (1997 Természet Világa CD50).

4. ’e nép által lakott területen levő 〈település〉’ ❖ Mindjárt másnap el is ment Maguire, orvosával az eszkimó faluba. A kunyhók itt sajátságosan vannak épitve (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Simpson 1838. fedezte föl [a Viktória-földet] és eszkimó telepeket is talált rajta (1926 RévaiNagyLex. C5715, 219).

4a. (rendsz. kötött szókapcsolat részeként faj- és fajtanévben) (Áll) ’e területen (ős)honos, ill. onnan származó 〈állat〉’ ❖ [A felfedezők] gyakran eskimo kutyákat is használtak a szánok vontatására (1860 Budapesti Szemle C7522, 159) | Lycodes jugoricus […] eszkimóangolna (1978 Hétnyelvű névszótár C6711, 611) | Szánhúzó kutyák. Az alaszkai malamut, a szibériai husky, az eszkimó kutya, a szamojéd spicc és a grönlandi kutya tartozik ebbe a fajtacsoportba (1993 Sárkány Pál et al. CD59) | Az elejtési rekordra való törekvés is sok állatfaj drasztikus csökkenéséhez vagy kipusztulásához vezetett, pl. vándorgalamb, eszkimó póling (1998 Tények könyve CD37).

II. fn 1A

1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’Észak-Amerika és Kelet-Szibéria sarkvidéki területein és Grönlandon élő, az eszkimó-aleut nyelvcsalád nagyobbik ágát alkotó nyelvek vmelyikét beszélő, animisztikus hiedelemvilágú, mongolid népcsoportok vmelyike, ill. e népcsoportok összessége mint egységesnek tekintett nép’ ❖ A’ Grenlandiak Amerikában ſzorongattatván Hudſons bay-hoz, az Esquimauxok-hoz verdöttek [!] (1783 Molnár János C0292, 71) | [a mongol fajba] számíthatni az északi jégtenger lakóit is: a lappokat, samojedokat, eszkimókat (1847 Peregriny Elek 8360004, 13) | [a londoni világkiállításon] sajátszerü népviseletet, csak törökök, perzsák, chinaiak, japánok és esquimaux-k állítottak ki (1851 Rónay Jácint 8396007, 8) | [az indiánok] nevezték el az inuitokat csúfnéven „eszkimóknak” (nyershúsevőknek), míg az inuit szó jelentése: az ember (1995 Természet Világa CD50).

1a. ’e néphez tartozó személy, kül. férfi’ ❖ az angol is kész inkább az eskimót utánozni egyben másban, mintsem a’ szövetséges-amerikait (1838 Széchenyi István CD1501) | [Az ember tragédiájában Ádám látja] a jövő társadalmában a haza, család és egyén megsemmisűlését, s végre a nyomorúlt eszkimóban az ember teljes sülyedését (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | három eszkimó beleül egy rozoga csónakba (1921 Nagy Lajos 9472033, 109) | Anchorage-ban, az Északi-sark közelében, néhány vendégszerető eszkimó között három magyar család jött üdvözölni minket (1974 Zsolt István 9808003, 139).

2. (Nyelvt) ’e nép által beszélt, az eszkimó-aleut nyelvcsalád nagyobbik ágába tartozó nyelvek, nyelvjárások vmelyike’ ❖ Cuvier 300 nyelvet számol, s e közzül hánynak nincs nyelvmivelő academiája, ne legyen tehát hazai nyelvén irott törvénye is, vagy az Eskimónak is diák törvénye legyen (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Komoly figyelemre sem méltók [...] azok a kísérletek, amelyek az eszkimót (Grönland, Észak-Amerika és Kelet-Ázsia peremén), sőt az aleutit (Az Aleuti-szigeteken és Alaska csücskén) is az altaji nyelvekkel rokonítják (1937 Zsirai Miklós 9805001, 19) | [az ún. poliszintetikus] nyelvekben – így például az eszkimóban, egyes indián nyelvekben stb. – igen magas a toldalékok és az összetett szavak száma (2006 Bakró-Nagy Marianne 3177003, 272).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

eszkimó melléknév és főnév
I. melléknév 11A10
1.
Észak-Amerika és Kelet-Szibéria sarkvidéki területein és Grönlandon élő, az eszkimó-aleut nyelvcsalád nagyobbik ágát alkotó nyelvek vmelyikét beszélő, animisztikus hiedelemvilágú, mongolid 〈népcsoportok vmelyike〉, ill. ezen népcsoportok összessége mint egységesnek tekintett 〈nép〉
egész télen át megmaradt a béke az angol és eszkimó nemzet között
(1855 Vasárnapi Újság)
Eivili, egy északamerikai eszkimó-törzs a Chesterfield-öböl környékén, amely hosszura növeszti haját és azt elül is csak közvetetlenül a szemöldökök felett nyirja körül
(1893 PallasLex.)
Az utolsó jégkorszak idején, amikor a tengerszint lényegesen alacsonyabb volt a mainál, a Beringia-földhídon keresztül indián és inuit (eszkimó) népcsoportok vándoroltak át Ázsiából Észak-Amerikába
(2001 Magyar Hírlap)
1a.
e népből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó, e népből származó 〈személy〉
[az emberi lélek a mindenen javítani] vágyás következésében leend lassan lassan a’ vad Esquimaux emberré, az által emelkednek egész nemzetek előbb utóbb tökéletesb, virágzóbb, boldogabb létre
(1830 Széchenyi István)
Felhatoltak a csupán eszkimó vadászoktól látogatott örök tél országaiba
(1870 Jókai Mór)
Rasmussen, Knud, dán északsarkvidéki utazó. Grönlandi születésű, részben eszkimó származású
(1929 TolnaiÚjLex.)
Történetünk hőse, Jane Endson 20 év házasság után hagyta ott eszkimó férjét, hogy délebbre költözzön
(1997 Magyar Hírlap)
2.
E néppel kapcs.
2a.
e nép által létrehozott, készített, ill. e nép kultúrájából, gyakorlatából való
Eszkimó szán
(1894 PallasLex.)
a hajót szétrágó férgek tengerét az eszkimó mese is, az izlandi saga is Grönland vizeibe helyezi
(1937 Honti János)
Eszkimó igluhoz hasonlít ez a fűzfavesszőből font sátor
(1998 Magyar Hírlap)
[II. János Pál] fölvett indián tollakat és eszkimó sapkát
(2005 Országgyűlési Napló)
2b.
e népre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos
Az eszkimó szokások oly sajátszerüek, hogy még sohasem honosult meg közöttük fehér vagy indus, sőt még csak a kayak kezelését sem tanulta el tőlük senki
(1860 Vasárnapi Újság)
[Médea szerint a magyar ételekhez] eszkimó gyomor kell
(1888 Jókai Mór)
[az amerikai Colin Irwin] elhatározta, hogy eredeti eszkimó módon, kutyaszánon utazza be a sarkvidéket
(1995 Szinák János–Veress István)
3. (Nyelvt)
e nép által beszélt, az eszkimó-aleut nyelvcsalád nagyobbik ágába tartozó 〈nyelvek, nyelvjárások vmelyike〉, ill. e nyelvek vmelyikéhez tartozó, abból származó v. arra jellemző 〈elem〉
Eszkimó nyelv, a mexikói nyelvekhez hasonló, de velük nem egyeredetü bekebelező nyelv
(1894 PallasLex.)
néhány eszkimó nyelvjárásban a negatív fogalmat tekintik kiinduló pontnak; a ’szép’-et úgy fejezik ki, hogy „nem csúnya”
(1973 Antal László–Lotz János ford.Lotz)
[a konferencia bemondója] valamelyik eszkimó dialektusban szól [...] a messzi északon lakó hallgatókhoz
(1987 Tények könyve)
A pingo eszkimó szó, kupola alakú dombocskákat jelöl, melyeknek a belsejében jég van
(1995 Természet Világa)
3a.
e nyelvből való 〈eredet〉
Ez az eszkimó eredetű szó [ti. a pingo] olyan kúpszerű képződményeket jelöl, melyeknek belsejében egy mind jobban hízó jéglencse található
(1997 Természet Világa)
4.
e nép által lakott területen levő 〈település〉
Mindjárt másnap el is ment Maguire, orvosával az eszkimó faluba. A kunyhók itt sajátságosan vannak épitve
(1855 Vasárnapi Újság)
Simpson 1838. fedezte föl [a Viktória-földet] és eszkimó telepeket is talált rajta
(1926 RévaiNagyLex.)
4a. (rendsz. kötött szókapcsolat részeként faj- és fajtanévben) (Áll)
e területen (ős)honos, ill. onnan származó 〈állat〉
[A felfedezők] gyakran eskimo kutyákat is használtak a szánok vontatására
(1860 Budapesti Szemle)
Lycodes jugoricus […] eszkimóangolna
(1978 Hétnyelvű névszótár)
Szánhúzó kutyák. Az alaszkai malamut, a szibériai husky, az eszkimó kutya, a szamojéd spicc és a grönlandi kutya tartozik ebbe a fajtacsoportba
(1993 Sárkány Pál et al.)
Az elejtési rekordra való törekvés is sok állatfaj drasztikus csökkenéséhez vagy kipusztulásához vezetett, pl.például vándorgalamb, eszkimó póling
(1998 Tények könyve)
II. főnév 1A
1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
Észak-Amerika és Kelet-Szibéria sarkvidéki területein és Grönlandon élő, az eszkimó-aleut nyelvcsalád nagyobbik ágát alkotó nyelvek vmelyikét beszélő, animisztikus hiedelemvilágú, mongolid népcsoportok vmelyike, ill. e népcsoportok összessége mint egységesnek tekintett nép
A’ Grenlandiak Amerikában ſzorongattatván Hudſons bay-hoz, az Esquimauxok-hoz verdöttek [!]
(1783 Molnár János)
[a mongol fajba] számíthatni az északi jégtenger lakóit is: a lappokat, samojedokat, eszkimókat
(1847 Peregriny Elek)
[a londoni világkiállításon] sajátszerü népviseletet, csak törökök, perzsák, chinaiak, japánok és esquimaux-k állítottak ki
(1851 Rónay Jácint)
[az indiánok] nevezték el az inuitokat csúfnéven „eszkimóknak” (nyershúsevőknek), míg az inuit szó jelentése: az ember
(1995 Természet Világa)
1a.
e néphez tartozó személy, kül. férfi
az angol is kész inkább az eskimót utánozni egyben másban, mintsem a’ szövetséges-amerikait
(1838 Széchenyi István)
[Az ember tragédiájában Ádám látja] a jövő társadalmában a haza, család és egyén megsemmisűlését, s végre a nyomorúlt eszkimóban az ember teljes sülyedését
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
három eszkimó beleül egy rozoga csónakba
(1921 Nagy Lajos)
Anchorage-ban, az Északi-sark közelében, néhány vendégszerető eszkimó között három magyar család jött üdvözölni minket
(1974 Zsolt István)
2. (Nyelvt)
e nép által beszélt, az eszkimó-aleut nyelvcsalád nagyobbik ágába tartozó nyelvek, nyelvjárások vmelyike
Cuvier 300 nyelvet számol, s e közzül hánynak nincs nyelvmivelő academiája, ne legyen tehát hazai nyelvén irott törvénye is, vagy az Eskimónak is diák törvénye legyen
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Komoly figyelemre sem méltók [...] azok a kísérletek, amelyek az eszkimót (Grönland, Észak-Amerika és Kelet-Ázsia peremén), sőt az aleutit (Az Aleuti-szigeteken és Alaska csücskén) is az altaji nyelvekkel rokonítják
(1937 Zsirai Miklós)
[az ún. poliszintetikus] nyelvekben – így például az eszkimóban, egyes indián nyelvekben stb. – igen magas a toldalékok és az összetett szavak száma
(2006 Bakró-Nagy Marianne)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások