arabus mn és fn (/tréf)

I. mn 14A1

1. ’az arab 〈nép (egy csoportja)〉’ ❖ az Arabus ſzeretsenyek az ollyan [ti. meghódított és az iszlám vallásra térített] népeket egyesíttették-is magokkal (1797 Gvadányi József ford.–Millot 7125029, 339).

1a. ’arab 〈személy〉’ ❖ az Arabus Históricusok [= történetírók] írják (1797 Gvadányi József ford.–Millot 7125029, 332) | átlőtt arabus bennszülöttet láttam (1926 Nagy Endre CD10).

2. ’arab 〈nyelv〉’ ❖ Oxfordban az arabus nyelv tanára (1893 PallasLex. CD02) | Ez arabus nyelven van: Visszájáról kell olvasni (1902 Gárdonyi Géza C1843, 51).

2a. (-ul raggal, hsz-szerűen) ’arab nyelven’ ❖ [Tudok] diákul, görögül, hebraeusul [= héberül], meg jóformán arabusul is (1869 Jókai Mór CD18) | Van nekem egy európai ismerősöm, aki tud arabusul (1905 Ady Endre CD0801).

2b. ’az arab nyelv lejegyzésére való 〈írás〉’ ❖ Arabus az írás rajta [ti. a palloson] (1929 Cs. Szabó László CD10).

2c. ’érthetetlen, felfoghatatlan 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelven’ ❖ Arabus nyelv ez, hallja kelmed (1865 A vén harangozó naptára C4407, 33) | [a képviselők többsége számára] arabusul van ez a javaslat (1902 Budapesti Hírlap ápr. 8. C4690, 2).

3. ’az arab kultúrában létrejött, hozzá tartozó 〈tudomány, művészet〉’ ❖ Föníciai, kelta, római, arabus, bizánci emlékeket, eleitől végig mindent meg kell látnia (1919 Elek Artúr ford. CD10) | a középkor arabus filozófiájának (1937 Elek Artúr CD10) arabus szám ’arab szám’ ❖ kétezer forint, arabus számokban és írásban van föltüntetve (1902 Mikszáth Kálmán CD04).

4. (főként) arabok által lakott 〈föld, terület〉’ ❖ az élet arabus földön sem áll meg (1995 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’arab 〈lófajta〉, ill. ilyen fajtájú 〈ló〉’ ❖ pompás, drága készületü hintóját a két arabus szürkével megbámulták (1803 Régi magyar társas élet C4393, 424) | A [leány] feje mozdulatai, mint az arabus paripáé (1912 Gárdonyi Géza C1839, 222).

II. fn 4A

1. ’az arab nép (egy csoportja)’ ❖ az Arabusok Birodalma (1798 Gvadányi József ford.–Millot 7125030, 222) | hasba lőtték az arabusok, de elég szép végkielégítést kapott (1967 Csurka István 9096001, 45).

1a. ’arab személy, kül. férfi’ ❖ mi ketten ott kóboroltunk a sok bolond arabus meg török között (1888 Almanach 1889-re C0005, 75) | Két arabus huzott fölfelé [a Keopsz-piramisra], egy meg tolt (1897 Gárdonyi Géza C1845, 148).

2. ’arab ló’ ❖ az arabusok úgy megkapták a kocsisukat, hogy alig birta őket megfogni (1891 Móricz Pál¹ C3209, 25).

J: arab.

Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.

arabus melléknév és főnév (/tréf)
I. melléknév 14A1
1.
az arab 〈nép (egy csoportja)
az Arabus ſzeretsenyek az ollyan [ti. meghódított és az iszlám vallásra térített] népeket egyesíttették-is magokkal
(1797 Gvadányi József ford.Millot)
1a.
arab 〈személy〉
az Arabus Históricusok [= történetírók] írják
(1797 Gvadányi József ford.Millot)
átlőtt arabus bennszülöttet láttam
(1926 Nagy Endre)
2.
arab 〈nyelv〉
Oxfordban az arabus nyelv tanára
(1893 PallasLex.)
Ez arabus nyelven van: Visszájáról kell olvasni
(1902 Gárdonyi Géza)
2a. (-ul raggal, hsz-szerűen)
arab nyelven
[Tudok] diákul, görögül, hebraeusul [= héberül], meg jóformán arabusul is
(1869 Jókai Mór)
Van nekem egy európai ismerősöm, aki tud arabusul
(1905 Ady Endre)
2b.
az arab nyelv lejegyzésére való 〈írás〉
Arabus az írás rajta [ti. a palloson]
(1929 Cs. Szabó László)
2c.
érthetetlen, felfoghatatlan 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelven
Arabus nyelv ez, hallja kelmed
(1865 A vén harangozó naptára)
[a képviselők többsége számára] arabusul van ez a javaslat
(1902 Budapesti Hírlap ápr. 8.)
3.
az arab kultúrában létrejött, hozzá tartozó 〈tudomány, művészet〉
Föníciai, kelta, római, arabus, bizánci emlékeket, eleitől végig mindent meg kell látnia
(1919 Elek Artúr ford.)
a középkor arabus filozófiájának
(1937 Elek Artúr)
arabus szám
kétezer forint, arabus számokban és írásban van föltüntetve
(1902 Mikszáth Kálmán)
4.
(főként) arabok által lakott 〈föld, terület〉
az élet arabus földön sem áll meg
(1995 Magyar Hírlap)
4a.
arab 〈lófajta〉, ill. ilyen fajtájú 〈ló〉
pompás, drága készületü hintóját a két arabus szürkével megbámulták
(1803 Régi magyar társas élet)
A [leány] feje mozdulatai, mint az arabus paripáé
(1912 Gárdonyi Géza)
II. főnév 4A
1.
az arab nép (egy csoportja)
az Arabusok Birodalma
(1798 Gvadányi József ford.Millot)
hasba lőtték az arabusok, de elég szép végkielégítést kapott
(1967 Csurka István)
1a.
arab személy, kül. férfi
mi ketten ott kóboroltunk a sok bolond arabus meg török között
(1888 Almanach 1889-re)
Két arabus huzott fölfelé [a Keopsz-piramisra], egy meg tolt
(1897 Gárdonyi Géza)
2.
arab ló
az arabusok úgy megkapták a kocsisukat, hogy alig birta őket megfogni
(1891 Móricz Pál¹)
J: arab
Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.

Beállítások