baromi mn és partikula 

I. mn 18A2

1. (rég) ’állathoz, baromhoz tartozó, attól származó, arra jellemző, ill. annak gondozására való 〈dolog, jelenség, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ a’ Telséges [!] Tsászári és Királyi Baromi Ispotályban a’ Barmokat orvoslo tudományok Tanittoja ’s Doktora (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4223, 1) | meg-érthetetlen szókkal, és mint-egy baromi Hanggal felelt (1796 Takács Ádám ford.–Scriver C4081, 13) | Az égiháborúnak ideje alatt legveszedelmesebb hely az ollyan, […] a’ hol sok emberi és baromi gőz, ’s vizes pára vagyon, ’s meg vagyon rekedve, p. o. a’ juhistáló (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532013, 56).

2. (gyakr. pejor) ’〈emberre vonatkoztatva:〉 állat(é)ra emlékeztető, állat(é)hoz hasonló, állathoz illő, állatias 〈tulajdonság, viselkedés, megnyilvánulás〉’ ❖ baromi erkölcsöt szinleni (1781 Zechenter Antal ford.–Corneille C4569, 72) | [az asszonyaik] kivétel nélkül visszataszitó, baromi kinézésüek (1858 Vasárnapi Újság CD56) | baromi ösztönével (1937 Schöpflin Aladár CD10) | A baromi nyers erő korántsem elég az üdvösséghez, még a szerelemben sem, ha nem párosul megfelelő fogékonysággal (1973 Major Ottó 9415001, 69).

2a. (pejor) ’állatiasan durva, kíméletlen, alantas 〈személy〉’ ❖ baromi Kraffa [= Caraffa] (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Irtózatos gazember, természetlen, kárhozatos gazember, több mint baromi (1854 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare 8524417, 157) | vad, kegyetlen, baromi gyilkos volt [Selden] (1902 Pesti Hírlap máj. 14. C5650, 16) | a helyett, hogy Thorsa Ábris egyedül hagyná a feleségét két baromi vadállattal (1912 Móricz Zsigmond C3211, 152).

2b. (pejor) ’rendkívül durva, kegyetlen 〈cselekedet, megnyilvánulás〉’ ❖ baromi kivánságának prédájává léſzen (1786 Osvald Zsigmond ford.–Möller¹ 7251002, 14) | minden tettét mesterkélt álokoskodás és baromi erőszak jelelik (1833 Jelenkor C0225, 276) | a vallatás módja jóval baromibb volt a botütésnél (1855 Vas Gereben C4375, 179) | mindenütt a vandalismus baromi pusztitását [szemlélte] (1884 Szentpály Janka C3965, 4) | [gyűlölöm] az esztelen háborúnak a baromi vérontását (1923 Bíró Lajos CD10).

2c. ’emberhez nem méltó, elviselhetetlen(ül nehéz) 〈állapot, tevékenység〉’ ❖ Baromi életet viselni tanitott (1782 Kónyi János C2730, 140) | kiemelte őket a baromi szolgaságból (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | baromi sorban tengődik (1918 Gárdonyi Géza C1846, 123) | Baromi erőlködéssé fajult a forró nyarak munkája és félállati vegetálássá alacsonyodott a meleg gőzt lehelő parasztélet (1938 Erdei Ferenc CD30).

2d. (kissé rég) ’civilizálatlan, primitív’ ❖ A’ Papusok [= pápuák] fekete, vad, és baromi Emberek (1794 Uránia 7491008, 159) | nagy lelkesedéssel beszélte el, […] hogy igázzák le e baromi népet (1887 Justh Zsigmond C2461, 168) | Szeretett úri véreim, Ázsia ordított fel tegnap bennetek. A nosztalgia, a nomád, baromi ember méla vágyakozása rohamba tört ki (1902 Ady Endre C0535, 373).

3. (rég) ’〈a lelkivel, szellemivel szemben:〉 az ember testiségére, testi, ill. állati mivoltára vonatk., azzal kapcs., abból eredő’ ❖ [az ízlelés, a szaglás, a tapintás] a’ lélekben nem gerjeſzthetnek fel egyebet vak gyönyörüségnél […]. Ezek tehát az embernek tsupán tsak baromi réſzét illetik, és így azoknak a’ mesterségeknek, mellyeket ſzépeknek nevezünk, hatalmán kivül vagynak (1791 Verseghy Ferenc 7373033, III) | hol volna akkor az a hely, ahol a mennyei a gyarló emberivel, a lelki a baromival, a világosság az árnyékkal, az igazság a színnel szembeszállván, küszködhetne? (1813 Katona József 8226003, 200) | baromi szerelem (1940 Pintér Jenő CD44).

4. (biz) ’rendkívül nagy, óriási (méretű v. mértékű)’ ❖ Írj már egyszer ismét valami baromi vagy is aranyjánosi hosszúságú levelet (1848 Petőfi Sándor C0642, 179) | Beleszaladtak a baromi kockázatba. Elengedték a feleség és a gyerek kezét (1927 Markovits Rodion 9423004, 232) | Mi legyen ezzel a baromi szekrénnyel? (1956 Karinthy Ferenc C2492, 116) | – Kiszállok! Álljon meg! – […] Hogyne, éppen itt, ahol legbaromibb a lejtő (1962 Népszabadság okt. 6. C4814, 6) | Hosszú hajjal baromi sikerük lett, és elindultak a slágerlistán felfelé (1976 Bertha Bulcsu 9053005, 190) | fáj, baromian fáj a fuharos (1983 Esterházy Péter 9129005, 46) | [a lakást] baromi munkával hoztam össze neki (1983 Balla László 1010017, 110) | két-három hétig nem ittam. De baromira hiányzott (1989 Fel a kezekkel! 1024021, 15) | baromi bibircsók van az arcán (2000 Magyar Hírlap CD09).

II. partikula 0 (biz)

’〈mn fokozására:〉 marha, irtó²’ ❖ Baromi jó kaja, mi? (1959 Szabó Pál² C6867, 834) | Baromi nagy tenyere van a Lacának, mi? (1985 Spiró György 1143003, 495) | baromi hideg volt (1987 Békés Pál 1014001, 37) | baromi lelkes voltam (1997 Magyar Hírlap CD09).

J: állati.

Sz: baromias, baromiság.

Vö. CzF. ~, baromilag; ÉrtSz.; TESz. barom; ÉKsz.

baromi melléknév és partikula
I. melléknév 18A2
1. (rég)
állathoz, baromhoz tartozó, attól származó, arra jellemző, ill. annak gondozására való 〈dolog, jelenség, megnyilvánulás stb.〉
a’ Telséges [!] Tsászári és Királyi Baromi Ispotályban a’ Barmokat orvoslo tudományok Tanittoja ’s Doktora
(1785 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
meg-érthetetlen szókkal, és mint-egy baromi Hanggal felelt
(1796 Takács Ádám ford.Scriver)
Az égiháborúnak ideje alatt legveszedelmesebb hely az ollyan, […] a’ hol sok emberi és baromi gőz, ’s vizes pára vagyon, ’s meg vagyon rekedve, p. o.példának okáért a’ juhistáló
(1829 Zádor Elek ford.Wigand)
2. (gyakr. pejor)
〈emberre vonatkoztatva:〉 állat(é)ra emlékeztető, állat(é)hoz hasonló, állathoz illő, állatias 〈tulajdonság, viselkedés, megnyilvánulás〉
baromi erkölcsöt szinleni
(1781 Zechenter Antal ford.Corneille)
[az asszonyaik] kivétel nélkül visszataszitó, baromi kinézésüek
(1858 Vasárnapi Újság)
baromi ösztönével
(1937 Schöpflin Aladár)
A baromi nyers erő korántsem elég az üdvösséghez, még a szerelemben sem, ha nem párosul megfelelő fogékonysággal
(1973 Major Ottó)
2a. (pejor)
állatiasan durva, kíméletlen, alantas 〈személy〉
baromi Kraffa [= Caraffa]
(1848 Kossuth Hírlapja)
Irtózatos gazember, természetlen, kárhozatos gazember, több mint baromi
(1854 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
vad, kegyetlen, baromi gyilkos volt [Selden]
(1902 Pesti Hírlap máj. 14.)
a helyett, hogy Thorsa Ábris egyedül hagyná a feleségét két baromi vadállattal
(1912 Móricz Zsigmond)
2b. (pejor)
rendkívül durva, kegyetlen 〈cselekedet, megnyilvánulás〉
baromi kivánságának prédájává léſzen
(1786 Osvald Zsigmond ford.Möller¹)
minden tettét mesterkélt álokoskodás és baromi erőszak jelelik
(1833 Jelenkor)
a vallatás módja jóval baromibb volt a botütésnél
(1855 Vas Gereben)
mindenütt a vandalismus baromi pusztitását [szemlélte]
(1884 Szentpály Janka)
[gyűlölöm] az esztelen háborúnak a baromi vérontását
(1923 Bíró Lajos)
2c.
emberhez nem méltó, elviselhetetlen(ül nehéz) 〈állapot, tevékenység〉
Baromi életet viselni tanitott
(1782 Kónyi János)
kiemelte őket a baromi szolgaságból
(1848 Kossuth Hírlapja)
baromi sorban tengődik
(1918 Gárdonyi Géza)
Baromi erőlködéssé fajult a forró nyarak munkája és félállati vegetálássá alacsonyodott a meleg gőzt lehelő parasztélet
(1938 Erdei Ferenc)
2d. (kissé rég)
civilizálatlan, primitív
A’ Papusok [= pápuák] fekete, vad, és baromi Emberek
(1794 Uránia)
nagy lelkesedéssel beszélte el, […] hogy igázzák le e baromi népet
(1887 Justh Zsigmond)
Szeretett úri véreim, Ázsia ordított fel tegnap bennetek. A nosztalgia, a nomád, baromi ember méla vágyakozása rohamba tört ki
(1902 Ady Endre)
3. (rég)
〈a lelkivel, szellemivel szemben:〉 az ember testiségére, testi, ill. állati mivoltára vonatk., azzal kapcs., abból eredő
[az ízlelés, a szaglás, a tapintás] a’ lélekben nem gerjeſzthetnek fel egyebet vak gyönyörüségnél […]. Ezek tehát az embernek tsupán tsak baromi réſzét illetik, és így azoknak a’ mesterségeknek, mellyeket ſzépeknek nevezünk, hatalmán kivül vagynak
(1791 Verseghy Ferenc)
hol volna akkor az a hely, ahol a mennyei a gyarló emberivel, a lelki a baromival, a világosság az árnyékkal, az igazság a színnel szembeszállván, küszködhetne?
(1813 Katona József)
baromi szerelem
(1940 Pintér Jenő)
4. (biz)
rendkívül nagy, óriási (méretű v. mértékű)
Írj már egyszer ismét valami baromi vagy is aranyjánosi hosszúságú levelet
(1848 Petőfi Sándor)
Beleszaladtak a baromi kockázatba. Elengedték a feleség és a gyerek kezét
(1927 Markovits Rodion)
Mi legyen ezzel a baromi szekrénnyel?
(1956 Karinthy Ferenc)
– Kiszállok! Álljon meg! – […] Hogyne, éppen itt, ahol legbaromibb a lejtő
(1962 Népszabadság okt. 6.)
Hosszú hajjal baromi sikerük lett, és elindultak a slágerlistán felfelé
(1976 Bertha Bulcsu)
fáj, baromian fáj a fuharos
(1983 Esterházy Péter)
[a lakást] baromi munkával hoztam össze neki
(1983 Balla László)
két-három hétig nem ittam. De baromira hiányzott
(1989 Fel a kezekkel!)
baromi bibircsók van az arcán
(2000 Magyar Hírlap)
II. partikula 0 (biz)
〈mn fokozására:〉 marha, irtó²
Baromi jó kaja, mi?
(1959 Szabó Pál²)
Baromi nagy tenyere van a Lacának, mi?
(1985 Spiró György)
baromi hideg volt
(1987 Békés Pál)
baromi lelkes voltam
(1997 Magyar Hírlap)
J: állati
Sz: baromias, baromiság
Vö. CzF. ~, baromilag; ÉrtSz.; TESz. barom; ÉKsz.

Beállítások