beáll ige 3a9

1. tn ’〈ember v. állat〉 egy lépéssel vmibe áll úgy, hogy test(ének egy rész)e azon belül kerül; beleáll’ ❖ [a gém] a’ vizbe bé-állhasson (1787 Mátyus István C3069, 47) | beáll a kör közepibe (1862 Kriza János 8258137, 179) | beállott a hűvös medencébe (1902 Gozsdu Elek 8159003, 234) | Beállunk a lövészárkokba, az atyaúristen tudja immáron hányadikba (1974 Tóth Béla² 2049010, 19).

1a. ’〈ember v. állat〉 vmely fedett v. védett helyre áll’ ❖ A’ Nemes be állott lovassaival a’ kvel ki-rakott udvarba (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess C4519, 80) | valamelly állat nagy zörejjel ugrott ki a sziklapadmaly alól, hová éjjelre beállt (1870 Vadász- és Versenylap 8671001, 5) | Beállottam a kapu alá (1920 Szép Ernő 9665042, 84) | beállt egy útmenti fa mögé (1967 Örkény István 9500034, 180).

2. ts (rég) ’〈tömeg vmely utat, nyílást〉 ellepve elzár, eltorlaszol’ ❖ a’ Zsidók bé-állák Jasonnak az házát (1774 Molnár János C3194, 36) | jövének szembe tizenkét Százan jó lovagok Delihámmal ’s szerte beállták A’ rohanók’ utját ’s kezdődék gyilkolatos harcz (1827 Vörösmarty Mihály 8524384, 166) | már reggeli 7 órakor nagy csoport utczakóbor állta be az ajtót (1836 Szemere Bertalan C3942, 38).

2a. tn ’〈folyó, tó〉 befagy, ill. 〈folyón, tavon jég〉 összefüggő réteget alkot’ ❖ a folyó hamarébb bé-állott (1806 Dugonics András C1481, 109) | Mikor a beállott Balaton jegére legelőször rásüt a nap, először valami csodálatos zengés támad a jégben (1872 Jókai Mór CD18) | szaladt Makkos Mihály a malomból, hogy beállott a Tisza (1932 Móricz Zsigmond CD10).

2b. tn ’az összetorlódott járművek (alkotta forgalmi dugó) következtében 〈forgalom〉 elakad, megreked, ill. 〈út(szakasz)〉 bedugul’ ❖ [a határátkelő] a váltás miatt beállt (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a hetvenes években Budapesten] csak néhány frekventált főútvonalon, főleg a Rákóczi úton állt be néha a forgalom (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. tn (rendsz. tagadó szerkezetben, a száj›beszédszerv‹ szóval) (biz) ’nem beszél többet, elhallgat’ ❖ Ma reggeltöl fogva -nem állott a’ szája (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 175) | Álljon be már a bohó szád! (1860 Jókai Mór CD18) | Hogy aztán a Niki bácsi visszatért, az Adelgunda kereplője is beállott (1894 e. Justh Zsigmond 8213005, 284) | mesélt, papolt egyfolytában, be nem állt a szája (1970 Karinthy Ferenc 9308002, 94).

4. tn ’〈ingadozó tárgy v. jelenség〉 vmilyen helyzetben v. értéken megáll, és tartósan ott marad’ ❖ a kordé nagyjából úgy „működik”, mint egy piaci mérleg, csak egy idő után áll be a pontos középállásba (1992 Nagy Bandó András CD17) | az irodahelyiségeknél beálltak az árak: azonos feltételek mellett havi 20-50 márkát kell fizetni egy négyzetméterért (1995 Magyar Hírlap CD09) | a vérnyomás nem a helyes vagy szokásos értékre áll be (1997 Természet Világa CD50).

4a. beáll vmire ’több különböző kísérlet, próbálkozás után vki vmely tevékenység, eljárás, működés stb. mellett döntve azt tartósan végzi’ ❖ Az afrikai társadalmak valósággal beálltak rabszolgaáru-termelésre (1993 Krizsán László CD30) | a különböző kezeléseknél az orvosok beálltak egyfajta gyógyszeres terápiára (1997 Magyar Hírlap CD09) | Az irodalom posztmodern szövegtermelésre állt be (1997 Magyar Hírlap CD09).

5. tn ’vmely (zárt) sorba, egységbe belép vki’ ❖ Mérték ſzerínt bé áll az els glídábann (1772 Orczy Lőrinc 7249001, 6) | A magyar tartalék hadteste megérkezett, s beállt a csatarendbe (1869 Jókai Mór C2231, 27) | A menet elindult a koporsóval, nyomában a pap és a gyászmenet. Mihály is beállt a végére (1937 Szerb Antal 9668030, 132) | beálltam a sorba virsliért (1995 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’vmely közösségbe, társaságba stb. tagként v. közös tevékenységbe résztvevőként, ill. vkik közé belép’ ❖ annyi gyönyörűséget találtam társaságokban […], hogy magam is […] bé állottam szerzetekben (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 148) | Álljatok be az önkénytes seregbe (1848 Arany János C0641, 530) | beálljon egy pártba (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 3) | ritkán állt be a játékba; a szenvedélyt a kibicelésben élte ki (1937 Babits Mihály 9014129, 29) | [Kopácsi Sándor 1944-ben] egészen fiatalon beállt a miskolci partizánok közé (1958 Méray Tibor 9434003, 236).

6. tn ’vmely munkát elkezd, ill. (vmely minőségben) dolgozni kezd vhol v. vkinél’ ❖ minekeltte nála szolgálatba be-kellessék álnom (1784 Kép Gejza László ford.–Della Valle C2622, 87) | [a gróf] az ispotályba béállott, mint betegápolgató (1840 Márton József¹ 8298001, 82) | beálltam élelmiszer-szállítónak (1889 Tábori Róbert 8459003, 175) | beáll a vasúthoz, vagy a postához, hogy valamiből fenntartsa magát (1937 Remenyik Zsigmond 9561004, 121) | Beállottak arató-, vagy szőlőmunkára, kaszálásra (1940 Giday Kálmán 2202002, 243) | beálltam melózni a Vörös Csillag nyomdába (1973 László-Bencsik Sándor 9383002, 195).

6a. beáll vmibe (/nyj) ’vki belép arra a területre, amelyen munkát kell végeznie, és dolgozni kezd; beleáll’ ❖ a’ Kaſzás bé-áll a’ rétekbe (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225009, 6) | Rózsám! hadd segitselek, A rendedbe beállok S veled szembe forgatok (1835–1839 Kriza János C2826, 87) | Beállt a tavalyi, négy év előtti barázdába (1939 Szabó Pál² 9631004, 252).

6b. beáll vmibe (rég) ’vmely tisztséget, méltóságot elfoglal’ ❖ Méltóságos Szily János urnak, szombathelyi elsö érdemes püspöknek, mikor azon püspökségbe béállott, 1777. esztendöben (1777 Faludi Ferenc CD01) | a F-Ispányi Méltóságba bé-állandó Udvari Tanáts Urat [illendően fogadták] (1782 Magyar Hírmondó C0270, 396) | Esztendeje, miólta a’ Papi szent Hivatalba bé-állottam (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 570).

6c. beáll vmibe (rég) ’örökölt ingatlant elfoglal, birtokolni kezd’ ❖ ki verték a’ régi lakosokat, ’s azoknak örökségekbe bé állottak (1789 Péczeli József ford.–Voltaire 7267040, 125) | [mi ketten] Compromissumra nem hajlunk, ’s erőszakkal akarunk beállani a’ jószágba (1827 Kazinczy Ferenc C2568, 644).

7. tn ’〈jármű(vel vki)〉 befut (vhova), és ott (rakodásra v. indulásra készen) megáll’ ❖ El-ment jó ki-köt helyet  vizsgálni, A’ mellybe a’ hajó bé-foghatna állni (1793 Gvadányi József C1940, 383) | egy kocsi most állott bé az udvarba (1833 Megyeri Károly C4141, 21) | Hátul az utolsó sínen kényelmesen, nem sietve beállt egy hosszú vegyesvonat (1923 Kosztolányi Dezső 9359001, 148) | Egyszóval rossz helyen akartam parkolni. Beálltam a kocsival, éppen szállnék kifelé, amikor odalépett egy rendőr (1997 Magyar Hírlap CD09).

7a. ’hegyével, orrával stb. vmilyen irányban áll, ill. halad vmi’ ❖ [a növények fölött kifeszített sodronyhálónak] a talaj felé beálló csúcsaiból napi 7-8 órán át folytonos villamos kisüléseket vezettek a növényekbe (1912 RévaiNagyLex. C5702, 298) | [a rakéta] kezdetben rövid ideig függőlegesen emelkedett a magasba, majd az automatikus műszerek parancsára beállt pályájára (1959 Esti Hírlap jan. 13. C4748, 1) | [a hetvenes évek óta ismernek] egy tengeri lápban élő baktériumot, amelyről mikroszkóp alatt megállapították, hogy akár az iránytű, észak felé áll be (1996 Magyar Hírlap CD09).

7b. (rég)(váratlanul) megérkezik, bemegy v. belátogat vki vhova v. vkihez; beállít’ ❖ a’ Tehén-Pásztor ezen hirrel álla-bé hozzája (1785 Magyar Hírmondó C0273, 428) | mielőtt a látogatók sora beállt volna (1866 Rónay Jácint 8396009, 165) | [Gergely bácsi] harmadnap beállott Dr. Grobhoz, hogy ő vele ne bánjanak igy (1896 Bedőházi János C0898, 133).

8. tn ’〈vmely idő(szak) v. természeti jelenség〉 kezdetét veszi, megkezdődik’ ❖ a bé-allandó [!] egész esztendbenn (1780 Magyar Hírmondó C0268, [8]) | szeptember beállván, a kollégiumba vissza akarok menni (1823 Fogarasi Sámuel 7109003, 88) | beállanak a húsvéti szünnapok (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | beállott a fagy (1940 Veres Péter 9771009, 52) | Úgy látszott, odafönn újra beáll a havazás (1978 Bodor Ádám 1020019, 29).

8a. ’〈állapot, folyamat, esemény stb.〉 bekövetkezik, ill. megkezdődik’ ❖ mihelyt ezen Gyülés bé-ál (1784 Magyar Hírmondó C0272, 703) | [a bég] rendelést tett a’ maga katonái között, hogyha a’ verekedés beáll, legelőſzſzöris magát Hunyadit kereſsék fel, és őtet igyekezzenek elejteni (1802 e. Budai Ferenc 7060006, 250) | A halál különbféle képp áll be (1830 Bugát Pál 8070002, 21) | a közgazdasági bomlás és hanyatlás beállott (1883 Trefort Ágoston 8494006, 268) | a monarchia most, hogy a háborut elvesztettük és a katasztrófa beáll, széjjel fog esni (1923 Károlyi Mihály 9311006, 464) | javulás állt be a trónörökös állapotában (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087002, 490) | a váratlanul beálló csendben […] hirtelen kigyulladtak a lidércfényű utcalámpák (1991 Kertész Imre² CD41).

8b. ’〈dolog, jelenség〉 kialakul, kifejlődik’ ❖ ezen bé-állott Ns Iffjú Magyar Társaság, éppen nem valami ártalmas Frantz Jakobinus Klúbot [jegyez] (1793 Magyar Hírmondó C5810, 278) | E párt uralkodott is vagy három évig, midőn ismét ellenkező hullámzásu mozgalom állott be (1865 Salamon Ferenc C3654, 166) | Poroszország a Metternich bukása után beállt kedvező helyzetet kihasználhatta volna (1912 Halász Imre CD10) | a második félidő első harmadára már be is állt az ismert végeredmény: a 6:3 (1996 Magyar Hírlap CD09).

9. tn (szleng) ’kábítószertől módosult tudatállapotba kerül vki’ ❖ Jó a szaga, érted, mondja például a haverunk, amikor már nagyon beállt (1996 Magyar Hírlap CD09) | Hiába tudtam, hogy csak nagyon rossz minőségű heroin van a városban, még arra sem elég, hogy az elvonást enyhítse, de amint megláttam valakit beállva, rögtön elkezdtem győzködni magam, nem lehet az olyan rossz, ha ő is beállt tőle (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beállandó, beállat, beállhat, beállott; ÚMTsz.

beáll ige 3a9
1. tárgyatlan
〈ember v. állat〉 egy lépéssel vmibe áll úgy, hogy test(ének egy rész)e azon belül kerül; beleáll
[a gém] a’ vizbe bé-állhasson
(1787 Mátyus István)
beáll a kör közepibe
(1862 Kriza János)
beállott a hűvös medencébe
(1902 Gozsdu Elek)
Beállunk a lövészárkokba, az atyaúristen tudja immáron hányadikba
(1974 Tóth Béla²)
1a.
〈ember v. állat〉 vmely fedett v. védett helyre áll
A’ Nemes be állott lovassaival a’ kvel ki-rakott udvarba
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
valamelly állat nagy zörejjel ugrott ki a sziklapadmaly alól, hová éjjelre beállt
(1870 Vadász- és Versenylap)
Beállottam a kapu alá
(1920 Szép Ernő)
beállt egy útmenti fa mögé
(1967 Örkény István)
2. tárgyas (rég)
〈tömeg vmely utat, nyílást〉 ellepve elzár, eltorlaszol
a’ Zsidók bé-állák Jasonnak az házát
(1774 Molnár János)
jövének szembe tizenkét Százan jó lovagok Delihámmal ’s szerte beállták A’ rohanók’ utját ’s kezdődék gyilkolatos harcz
(1827 Vörösmarty Mihály)
már reggeli 7 órakor nagy csoport utczakóbor állta be az ajtót
(1836 Szemere Bertalan)
2a. tárgyatlan
〈folyó, tó〉 befagy, ill. 〈folyón, tavon jég〉 összefüggő réteget alkot
a folyó hamarébb bé-állott
(1806 Dugonics András)
Mikor a beállott Balaton jegére legelőször rásüt a nap, először valami csodálatos zengés támad a jégben
(1872 Jókai Mór)
szaladt Makkos Mihály a malomból, hogy beállott a Tisza
(1932 Móricz Zsigmond)
2b. tárgyatlan
az összetorlódott járművek (alkotta forgalmi dugó) következtében 〈forgalom〉 elakad, megreked, ill. 〈út(szakasz) bedugul
[a határátkelő] a váltás miatt beállt
(1994 Magyar Hírlap)
[a hetvenes években Budapesten] csak néhány frekventált főútvonalon, főleg a Rákóczi úton állt be néha a forgalom
(1996 Magyar Hírlap)
3. tárgyatlan (rendsz. tagadó szerkezetben, a száj›beszédszerv‹ szóval) (biz)
nem beszél többet, elhallgat
Ma reggeltöl fogva -nem állott a’ szája
(1794 Gyarmathi Sámuel)
Álljon be már a bohó szád!
(1860 Jókai Mór)
Hogy aztán a Niki bácsi visszatért, az Adelgunda kereplője is beállott
(1894 e. Justh Zsigmond)
mesélt, papolt egyfolytában, be nem állt a szája
(1970 Karinthy Ferenc)
4. tárgyatlan
〈ingadozó tárgy v. jelenség〉 vmilyen helyzetben v. értéken megáll, és tartósan ott marad
a kordé nagyjából úgy „működik”, mint egy piaci mérleg, csak egy idő után áll be a pontos középállásba
(1992 Nagy Bandó András)
az irodahelyiségeknél beálltak az árak: azonos feltételek mellett havi 20-50 márkát kell fizetni egy négyzetméterért
(1995 Magyar Hírlap)
a vérnyomás nem a helyes vagy szokásos értékre áll be
(1997 Természet Világa)
4a. beáll vmire
több különböző kísérlet, próbálkozás után vki vmely tevékenység, eljárás, működés stb. mellett döntve azt tartósan végzi
Az afrikai társadalmak valósággal beálltak rabszolgaáru-termelésre
(1993 Krizsán László)
a különböző kezeléseknél az orvosok beálltak egyfajta gyógyszeres terápiára
(1997 Magyar Hírlap)
Az irodalom posztmodern szövegtermelésre állt be
(1997 Magyar Hírlap)
5. tárgyatlan
vmely (zárt) sorba, egységbe belép vki
Mérték ſzerínt bé áll az els glídábann
(1772 Orczy Lőrinc)
A magyar tartalék hadteste megérkezett, s beállt a csatarendbe
(1869 Jókai Mór)
A menet elindult a koporsóval, nyomában a pap és a gyászmenet. Mihály is beállt a végére
(1937 Szerb Antal)
beálltam a sorba virsliért
(1995 Magyar Hírlap)
5a.
vmely közösségbe, társaságba stb. tagként v. közös tevékenységbe résztvevőként, ill. vkik közé belép
annyi gyönyörűséget találtam társaságokban […], hogy magam is […] bé állottam szerzetekben
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Álljatok be az önkénytes seregbe
(1848 Arany János)
beálljon egy pártba
(1901 Veszprémi Ellenőr)
ritkán állt be a játékba; a szenvedélyt a kibicelésben élte ki
(1937 Babits Mihály)
[Kopácsi Sándor 1944-ben] egészen fiatalon beállt a miskolci partizánok közé
(1958 Méray Tibor)
6. tárgyatlan
vmely munkát elkezd, ill. (vmely minőségben) dolgozni kezd vhol v. vkinél
minekeltte nála szolgálatba be-kellessék álnom
(1784 Kép Gejza László ford.Della Valle)
[a gróf] az ispotályba béállott, mint betegápolgató
(1840 Márton József¹)
beálltam élelmiszer-szállítónak
(1889 Tábori Róbert)
beáll a vasúthoz, vagy a postához, hogy valamiből fenntartsa magát
(1937 Remenyik Zsigmond)
Beállottak arató-, vagy szőlőmunkára, kaszálásra
(1940 Giday Kálmán)
beálltam melózni a Vörös Csillag nyomdába
(1973 László-Bencsik Sándor)
6a. beáll vmibe (/nyj)
vki belép arra a területre, amelyen munkát kell végeznie, és dolgozni kezd; beleáll
a’ Kaſzás bé-áll a’ rétekbe
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
Rózsám! hadd segitselek, A rendedbe beállok S veled szembe forgatok
(1835–1839 Kriza János)
Beállt a tavalyi, négy év előtti barázdába
(1939 Szabó Pál²)
6b. beáll vmibe (rég)
vmely tisztséget, méltóságot elfoglal
Méltóságos Szily János urnak, szombathelyi elsö érdemes püspöknek, mikor azon püspökségbe béállott, 1777. esztendöben
(1777 Faludi Ferenc)
a F-Ispányi Méltóságba bé-állandó Udvari Tanáts Urat [illendően fogadták]
(1782 Magyar Hírmondó)
Esztendeje, miólta a’ Papi szent Hivatalba bé-állottam
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
6c. beáll vmibe (rég)
örökölt ingatlant elfoglal, birtokolni kezd
ki verték a’ régi lakosokat, ’s azoknak örökségekbe bé állottak
(1789 Péczeli József ford.Voltaire)
[mi ketten] Compromissumra nem hajlunk, ’s erőszakkal akarunk beállani a’ jószágba
(1827 Kazinczy Ferenc)
7. tárgyatlan
〈jármű(vel vki) befut (vhova), és ott (rakodásra v. indulásra készen) megáll
El-ment jó ki-köt helyet  vizsgálni, A’ mellybe a’ hajó bé-foghatna állni
(1793 Gvadányi József)
egy kocsi most állott bé az udvarba
(1833 Megyeri Károly)
Hátul az utolsó sínen kényelmesen, nem sietve beállt egy hosszú vegyesvonat
(1923 Kosztolányi Dezső)
Egyszóval rossz helyen akartam parkolni. Beálltam a kocsival, éppen szállnék kifelé, amikor odalépett egy rendőr
(1997 Magyar Hírlap)
7a.
hegyével, orrával stb. vmilyen irányban áll, ill. halad vmi
[a növények fölött kifeszített sodronyhálónak] a talaj felé beálló csúcsaiból napi 7-8 órán át folytonos villamos kisüléseket vezettek a növényekbe
(1912 RévaiNagyLex.)
[a rakéta] kezdetben rövid ideig függőlegesen emelkedett a magasba, majd az automatikus műszerek parancsára beállt pályájára
(1959 Esti Hírlap jan. 13.)
[a hetvenes évek óta ismernek] egy tengeri lápban élő baktériumot, amelyről mikroszkóp alatt megállapították, hogy akár az iránytű, észak felé áll be
(1996 Magyar Hírlap)
7b. (rég)
(váratlanul) megérkezik, bemegy v. belátogat vki vhova v. vkihez; beállít
a’ Tehén-Pásztor ezen hirrel álla-bé hozzája
(1785 Magyar Hírmondó)
mielőtt a látogatók sora beállt volna
(1866 Rónay Jácint)
[Gergely bácsi] harmadnap beállott Dr.doktor Grobhoz, hogy ő vele ne bánjanak igy
(1896 Bedőházi János)
8. tárgyatlan
〈vmely idő(szak) v. természeti jelenség〉 kezdetét veszi, megkezdődik
a bé-allandó [!] egész esztendbenn
(1780 Magyar Hírmondó)
szeptember beállván, a kollégiumba vissza akarok menni
(1823 Fogarasi Sámuel)
beállanak a húsvéti szünnapok
(1880 Mikszáth Kálmán)
beállott a fagy
(1940 Veres Péter)
Úgy látszott, odafönn újra beáll a havazás
(1978 Bodor Ádám)
8a.
〈állapot, folyamat, esemény stb.〉 bekövetkezik, ill. megkezdődik
mihelyt ezen Gyülés bé-ál
(1784 Magyar Hírmondó)
[a bég] rendelést tett a’ maga katonái között, hogyha a’ verekedés beáll, legelőſzſzöris magát Hunyadit kereſsék fel, és őtet igyekezzenek elejteni
(1802 e. Budai Ferenc)
A halál különbféle képp áll be
(1830 Bugát Pál)
a közgazdasági bomlás és hanyatlás beállott
(1883 Trefort Ágoston)
a monarchia most, hogy a háborut elvesztettük és a katasztrófa beáll, széjjel fog esni
(1923 Károlyi Mihály)
javulás állt be a trónörökös állapotában
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
a váratlanul beálló csendben […] hirtelen kigyulladtak a lidércfényű utcalámpák
(1991 Kertész Imre²)
8b.
〈dolog, jelenség〉 kialakul, kifejlődik
ezen bé-állott Nsnagyságos Iffjú Magyar Társaság, éppen nem valami ártalmas Frantz Jakobinus Klúbot [jegyez]
(1793 Magyar Hírmondó)
E párt uralkodott is vagy három évig, midőn ismét ellenkező hullámzásu mozgalom állott be
(1865 Salamon Ferenc)
Poroszország a Metternich bukása után beállt kedvező helyzetet kihasználhatta volna
(1912 Halász Imre)
a második félidő első harmadára már be is állt az ismert végeredmény: a 6:3
(1996 Magyar Hírlap)
9. tárgyatlan (szleng)
kábítószertől módosult tudatállapotba kerül vki
Jó a szaga, érted, mondja például a haverunk, amikor már nagyon beállt
(1996 Magyar Hírlap)
Hiába tudtam, hogy csak nagyon rossz minőségű heroin van a városban, még arra sem elég, hogy az elvonást enyhítse, de amint megláttam valakit beállva, rögtön elkezdtem győzködni magam, nem lehet az olyan rossz, ha ő is beállt tőle
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beállandó, beállat, beállhat, beállott; ÚMTsz.

Beállítások