belenyugvás fn 4A

’a belenyugszik igével kifejezett cselekvés, folyamat’ ❖ egész könnyelmű belenyugvással mondván: ha az én lelkem a más feleségének szerelmére hajlik: az én feleségem másnak örűljön (1859 Tompa Mihály C4231, 41).

a. (rég) ’beleegyezés, beleegyező nyilatkozat’ ❖ [a rendkívüli nemzetségi közgyűlésen az érdekelt felek] megjelenni, s a tanácskozásban résztvenni sziveskedjenek, miután elmaradása egyik, vagy másik érdekeltnek, a rendkivüli közgyülés határozataiban lett belenyugvásnak fog tekintetni (1859 Vasárnapi Újság CD56) | S amíg az [ti. többnejűség esetén az első feleség] belenyugvását nem nyilvánítja, a második nőt a férjnek megölelni, megcsókolni nem szabad (1879 Jókai Mór C2304, 204) | Báró Hammer-Purgstall elbeszélte nekem küzdelmeit a bécsi tudományos Akadémia alapítása tárgyában, melyre Metternich herczeg csak hosszú ellentállás után adta belenyugvását, mert még tudományos kérdések megvitatásában is veszedelmet látott (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381002, 202).

belenyugvás főnév 4A
a belenyugszik igével kifejezett cselekvés, folyamat
egész könnyelmű belenyugvással mondván: ha az én lelkem a más feleségének szerelmére hajlik: az én feleségem másnak örűljön
(1859 Tompa Mihály)
a. (rég)
beleegyezés, beleegyező nyilatkozat
[a rendkívüli nemzetségi közgyűlésen az érdekelt felek] megjelenni, s a tanácskozásban résztvenni sziveskedjenek, miután elmaradása egyik, vagy másik érdekeltnek, a rendkivüli közgyülés határozataiban lett belenyugvásnak fog tekintetni
(1859 Vasárnapi Újság)
S amíg az [ti. többnejűség esetén az első feleség] belenyugvását nem nyilvánítja, a második nőt a férjnek megölelni, megcsókolni nem szabad
(1879 Jókai Mór)
Báró Hammer-Purgstall elbeszélte nekem küzdelmeit a bécsi tudományos Akadémia alapítása tárgyában, melyre Metternich herczeg csak hosszú ellentállás után adta belenyugvását, mert még tudományos kérdések megvitatásában is veszedelmet látott
(1880–1882 Pulszky Ferenc)

Beállítások