benefícium fn 3A8 (rég v. Tört)

1. ’jótékony v. közcélra adott természetbeni, es. pénzbeli támogatás, adomány’ ❖ [ha az alaptőkéből] valami elvész: tehát suspentáltassék [= szuszpendáltassék, vagyis felfüggesztessék] mindaddig a beneficium kiadása kinek-kinek, míg elveszett, egészlen kipótolódik (1780 Hatvani István¹ 7277002, 32) | a vármegye kezelésében vagyonukat vesztett árvákat maga a vármegye fogadja gyermekeivé, fölneveli és nagy beneficiumokban részesíti (1901 Mikszáth Kálmán C3120, 288) | [I.] Apaffy [Mihály] csupán a régi kegyes uralkodók, erdélyi fejedelmek szokásit követi, midőn beneficiumokat conferál [= adományoz] az iskolának (1999 Sebestyén Mihály CD40).

2. ’királytól v. hűbérúrtól (hadi) szolgálat fejében adományként kapott, rendsz. nem öröklődő birtok’ ❖ Gyr Vároſsának mindenném Beneficiumai kótya-vetyeképpen Árendában fognak adattatni (1782 Magyar Hírmondó 7444027, 423) | Kálmán király a Szent Istvántól származó adománybirtokot egyenjogúsította a nemzetségi szállásbirtokkal, de minden más adománybirtok csupán egyenes- és testvérágon öröklődő hűbér – beneficium – maradt, szemben az allodiális örökbirtokkal, a nemzetségben ágról-ágra szálló patrimonium-mal (1928 Hóman Bálint CD42) | A beneficium tulajdonjogilag a hűbérúré volt, de közvetlenül a vazallus rendelkezett felette, ő élvezte jövedelmeit (1997 Katus László CD17).

2a. ’vmely egyházi hivatallal, méltósággal járó javadalom, juttatás, birtok, ill. javadalommal járó hivatal, tisztség’ ❖ el-nyerte a’ Noyoni Cathedralis Ekkléſiának beneficiumát (1795 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228005, 25) | a bibornokok, beneficiumaikkal be nem érhetvén, formaszerint rablásból élnek (1871 Barátfülek naptára C0785, 56) | a pápaság önkényesen állapítja meg a beneficiumok elnyerésének feltételeit (1939 Magyar művelődéstörténet CD43).

2b. (jövedelemmel járó) kiváltság, kedvezmény, (haszonélvezeti) jog’ ❖ Ha pedig a fent írt beneficiumokat [ti. halászást, csikászást, vadászatot stb.] a helység exárendálni [= haszonbérbe adni] akarná, az iránt erdő bíró urammal egyezzenek (1776 A surányi erdők rendtartása 7473001, 312) | [a haszonélvezet] beneficiumát jobbágy helyett az Aerariumnak [= kincstárnak] ne adják (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Hugó is változatlanul jó viszonyban igyekezett megmaradni a magyarokkal, akik ennek fejében a szabad átvonulás beneficiumát élvezték (1928 Bánlaky József CD16).

Vö. ÉKsz.; SzT.; IdSz.

benefícium főnév 3A8 (rég v. Tört)
1.
jótékony v. közcélra adott természetbeni, es. pénzbeli támogatás, adomány
[ha az alaptőkéből] valami elvész: tehát suspentáltassék [= szuszpendáltassék, vagyis felfüggesztessék] mindaddig a beneficium kiadása kinek-kinek, míg elveszett, egészlen kipótolódik
(1780 Hatvani István¹)
a vármegye kezelésében vagyonukat vesztett árvákat maga a vármegye fogadja gyermekeivé, fölneveli és nagy beneficiumokban részesíti
(1901 Mikszáth Kálmán)
[I.] Apaffy [Mihály] csupán a régi kegyes uralkodók, erdélyi fejedelmek szokásit követi, midőn beneficiumokat conferál [= adományoz] az iskolának
(1999 Sebestyén Mihály)
2.
királytól v. hűbérúrtól (hadi) szolgálat fejében adományként kapott, rendsz. nem öröklődő birtok
Gyr Vároſsának mindenném Beneficiumai kótya-vetyeképpen Árendában fognak adattatni
(1782 Magyar Hírmondó)
Kálmán király a Szent Istvántól származó adománybirtokot egyenjogúsította a nemzetségi szállásbirtokkal, de minden más adománybirtok csupán egyenes- és testvérágon öröklődő hűbér – beneficium – maradt, szemben az allodiális örökbirtokkal, a nemzetségben ágról-ágra szálló patrimonium-mal
(1928 Hóman Bálint)
A beneficium tulajdonjogilag a hűbérúré volt, de közvetlenül a vazallus rendelkezett felette, ő élvezte jövedelmeit
(1997 Katus László)
2a.
vmely egyházi hivatallal, méltósággal járó javadalom, juttatás, birtok, ill. javadalommal járó hivatal, tisztség
el-nyerte a’ Noyoni Cathedralis Ekkléſiának beneficiumát
(1795 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
a bibornokok, beneficiumaikkal be nem érhetvén, formaszerint rablásból élnek
(1871 Barátfülek naptára)
a pápaság önkényesen állapítja meg a beneficiumok elnyerésének feltételeit
(1939 Magyar művelődéstörténet)
2b.
(jövedelemmel járó) kiváltság, kedvezmény, (haszonélvezeti) jog
Ha pedig a fent írt beneficiumokat [ti. halászást, csikászást, vadászatot stb.] a helység exárendálni [= haszonbérbe adni] akarná, az iránt erdő bíró urammal egyezzenek
(1776 A surányi erdők rendtartása)
[a haszonélvezet] beneficiumát jobbágy helyett az Aerariumnak [= kincstárnak] ne adják
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Hugó is változatlanul jó viszonyban igyekezett megmaradni a magyarokkal, akik ennek fejében a szabad átvonulás beneficiumát élvezték
(1928 Bánlaky József)
Vö. ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások