benéz ige 4b5

1. tn ’kívül levő helyről (vmin keresztül) vhova, vminek a belsejébe néz, betekint’ ❖ Vajha be-nézhetnél lelkemnek tájjára (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 193) | a’ barlangba benézett (1808 Kis János¹ C2654, 349) | Roskadófélben van a ház, […] Javítsuk ki, mert maholnap Pallásról néz be az ég (1847 Petőfi Sándor C3502, 222) | [a kalauz] gyanakvóan néz be ötször is, hatszor is minden fülkébe (1911 Pásztor Árpád 9519001, 13) | Az ablakon át néztem be (1923 Karinthy Frigyes 9309006, 155) | benézhettem a puszták mai kulisszái mögé (1945 Illyés Gyula 9274069, 7) | keskeny rést nyit a tapétaajtón, és benéz az öregekhez (1971 Mészöly Miklós 9439003, 739) | benézek az ülések alá, de a bőrönd sehol sincs (1989 Páll Erna ford.–Harmsz 2024011, 37).

1a. (ritk) ’〈optikai eszközbe〉 úgy néz, hogy a benne levő képet lássa, belenéz’ ❖ Félek benézni tükrömbe (1838 Az ó virgó C2187, 10) | Elmosolyodtam, és újra benéztem a tükörbe. De ettől a mosolytól megijedtem. Nem láttam még ilyennek az arcomat soha (1930 Harsányi Gréte CD10) | [mikor] benézett mikroszkópjába, olyan felfedezésre bukkant, amely már őt is kielégítette (1933 Az állatok világa ford. CD46).

1b. (ritk) ’〈vmely fényforrás felé〉 irányítja a tekintetét’ ❖ a’ Napba egyenessen bé-nézvén, meg-vakúlnak (1793 Mátyus István C3072, 572) | benéztem szeme csillagába (1846 Petőfi Sándor 8366208, 16) | Okos arcoddal fogsz tudni mindig Vígan benézni a nagy élet-lángba? (1907 Ady Endre CD01).

1c. (ritk, irod) ’〈szemre〉 figyelmesen ránéz, hogy vminek a jelét leolvashassa róla’ ❖ Fekete szem pillantása Olyan, mint a holló szárnya; Ha benézek, tűkröt mutat, Játékival szivem mulat (1830 Vörösmarty Mihály CD01) | Benéztem szürke két szemébe, […] S úgy éreztem, hogy e szemek Nem láttak soha, soha napfényt, Nem láttak soha, soha kertet, Nem láttak soha, soha májust (1927 Juhász Gyula¹ C2454, 338).

1d. (ritk, irod) ’〈vmely homályos, sötét helyre〉 merően néz’ ❖ odatekinték, élesen benézve a ködfolt közepébe. – Valóban, ott látszik egy csillag (1851 Jókai Mór CD18) | nagyra nyílt szemmel néz be a légbe (1882 Petelei István C3486, 149) | ha benézünk az éjszakába, Felénk árnyak ingnak (1908 Ady Endre C0536, 174) | Halálos tompa bódulásból ébredt fel Pista. Mintha a sötét küszöbig ment volna el s ott benézett volna az örök homályba, kápráztak a szemei (1921 Szabó Dezső 9623002, 94).

2. tn (ritk) ’〈vmely írott szövegbe, kül. könyvbe, újságba〉 futólag, felületesen beleolvas’ ❖ Tudtam előre, hogy ma megtisztelnek, amint a kalendáriumba benéztem (1892 Jókai Mór CD18) | Ady itt [ti. Párizsban] is magyar ujságokat olvasott, néha egy-egy francia lapba benézett (1927 Hatvany Lajos 9229002, 54).

2a. (ritk) ’vkinek a kezében levő kártyalapo(ka)t gyors pillantással megnézi’ ❖ A rokonszenves kormányférfi meg tudott maradni beszédje után is „érdekes”-nek, nem hagyott egészen benézni a kártyáiba (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | Néha mámorosan lehunyta a szemét, odább csúszott a székével és minden percben ürügyet keresett, hogy hozzáérjen a lányhoz. Ica benézett a lapjába és elrontotta a lórumját (1931 Móricz Virág CD10).

3. tn (ritk) ’〈vkinek az érzelmeibe, gondolataiba〉 vizsgálódva behatol’ ❖ Senkinek sem lehet bé-nézni szívébe (1793 Gvadányi József 7125017, 257) | Benéz a’ gondolatokba (1825 Balla Károly C0753, 17) | Önnön keblibe hogy nem kiván senki benézni! (1877 Mindszenty Gedeon ford. C3165, 264) | Ha szemeim, delejbe vonva e szeretett cicám után fordulnak, és ha azután benézek újra enmagamba: csodálva látom ott megint sápadt szemének ritka lángját (1902–1910 Babits Mihály ford.–Baudelaire CD01).

4. tn ’rövid időre bemegy, betér, belátogat vhova v. vkihez’ ❖ A’ Várasba […] igen jó lessz bé-néznetek (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 212) | A csárda felé sompolyog, Gondolva, hogy tán csak benézhet (1853 Arany János 8014051, 195) | jól tette, hogy benézett hozzánk egy szóra (1890 Gyarmathy Zsigáné C1956, 168) | [Ferenc] éppen csak benézett, de már megy is vissza […], ne is marassza Etel (1927 Móra Ferenc C3206, 23) | A vaskos barokk templom előtt állt éppen, gondolta benéz egy imádságra (1956 Thurzó Gábor C0091, 452) | félmilliónál több a nyilvántartott állástalan, és hozzájuk számíthatunk még vagy százezret – olyanokat, akik be sem néznek a munkaügyi központokba, mert nincs semmi reményük (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. ts (rég, ritk) ’〈nagyobb teret〉 végignéz, végigmér’ ❖ Parantsol, tselekszik, mindent egyben be-néz (1784 Szilágyi Sámuel¹ ford.–Voltaire C4021, 128) | Egy pillantat alatt gyorsan bénézi szemével A’ föld’ minden téreit (1826 Debreczeni Márton C1372, 9) | [A farkas] megáll, gerinczén borzad az ordas szőr, éles szemekkel benézi a látkört (1846 Kuthy Lajos 8261001, 4) | felnyitotta szemeit, benézte a világot, az egész világot és nem volt többé külön ő és külön a világ (1915 Szabó Dezső CD10).

5a. (ritk) ’〈irányt〉 vmely célból szemével pontosan megállapít’ ❖ benéztem újra Az éjszakot ’s delet (1842 Szilágyi István¹ C2712, 238) | [a golfozó] benézi magának a helyes irányt (1996 Magyar Hírlap CD09).

J: belenéz.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

benéz ige 4b5
1. tárgyatlan
kívül levő helyről (vmin keresztül) vhova, vminek a belsejébe néz, betekint
Vajha be-nézhetnél lelkemnek tájjára
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
a’ barlangba benézett
(1808 Kis János¹)
Roskadófélben van a ház, […] Javítsuk ki, mert maholnap Pallásról néz be az ég
(1847 Petőfi Sándor)
[a kalauz] gyanakvóan néz be ötször is, hatszor is minden fülkébe
(1911 Pásztor Árpád)
Az ablakon át néztem be
(1923 Karinthy Frigyes)
benézhettem a puszták mai kulisszái mögé
(1945 Illyés Gyula)
keskeny rést nyit a tapétaajtón, és benéz az öregekhez
(1971 Mészöly Miklós)
benézek az ülések alá, de a bőrönd sehol sincs
(1989 Páll Erna ford.Harmsz)
1a. (ritk)
〈optikai eszközbe〉 úgy néz, hogy a benne levő képet lássa, belenéz
Félek benézni tükrömbe
(1838 Az ó virgó)
Elmosolyodtam, és újra benéztem a tükörbe. De ettől a mosolytól megijedtem. Nem láttam még ilyennek az arcomat soha
(1930 Harsányi Gréte)
[mikor] benézett mikroszkópjába, olyan felfedezésre bukkant, amely már őt is kielégítette
(1933 Az állatok világa ford.)
1b. (ritk)
〈vmely fényforrás felé〉 irányítja a tekintetét
a’ Napba egyenessen bé-nézvén, meg-vakúlnak
(1793 Mátyus István)
benéztem szeme csillagába
(1846 Petőfi Sándor)
Okos arcoddal fogsz tudni mindig Vígan benézni a nagy élet-lángba?
(1907 Ady Endre)
1c. (ritk, irod)
〈szemre〉 figyelmesen ránéz, hogy vminek a jelét leolvashassa róla
Fekete szem pillantása Olyan, mint a holló szárnya; Ha benézek, tűkröt mutat, Játékival szivem mulat
(1830 Vörösmarty Mihály)
Benéztem szürke két szemébe, […] S úgy éreztem, hogy e szemek Nem láttak soha, soha napfényt, Nem láttak soha, soha kertet, Nem láttak soha, soha májust
(1927 Juhász Gyula¹)
1d. (ritk, irod)
〈vmely homályos, sötét helyre〉 merően néz
odatekinték, élesen benézve a ködfolt közepébe. – Valóban, ott látszik egy csillag
(1851 Jókai Mór)
nagyra nyílt szemmel néz be a légbe
(1882 Petelei István)
ha benézünk az éjszakába, Felénk árnyak ingnak
(1908 Ady Endre)
Halálos tompa bódulásból ébredt fel Pista. Mintha a sötét küszöbig ment volna el s ott benézett volna az örök homályba, kápráztak a szemei
(1921 Szabó Dezső)
2. tárgyatlan (ritk)
〈vmely írott szövegbe, kül. könyvbe, újságba〉 futólag, felületesen beleolvas
Tudtam előre, hogy ma megtisztelnek, amint a kalendáriumba benéztem
(1892 Jókai Mór)
Ady itt [ti. Párizsban] is magyar ujságokat olvasott, néha egy-egy francia lapba benézett
(1927 Hatvany Lajos)
2a. (ritk)
vkinek a kezében levő kártyalapo(ka)t gyors pillantással megnézi
A rokonszenves kormányférfi meg tudott maradni beszédje után is „érdekes”-nek, nem hagyott egészen benézni a kártyáiba
(1888 Mikszáth Kálmán)
Néha mámorosan lehunyta a szemét, odább csúszott a székével és minden percben ürügyet keresett, hogy hozzáérjen a lányhoz. Ica benézett a lapjába és elrontotta a lórumját
(1931 Móricz Virág)
3. tárgyatlan (ritk)
〈vkinek az érzelmeibe, gondolataiba〉 vizsgálódva behatol
Senkinek sem lehet bé-nézni szívébe
(1793 Gvadányi József)
Benéz a’ gondolatokba
(1825 Balla Károly)
Önnön keblibe hogy nem kiván senki benézni!
(1877 Mindszenty Gedeon ford.)
Ha szemeim, delejbe vonva e szeretett cicám után fordulnak, és ha azután benézek újra enmagamba: csodálva látom ott megint sápadt szemének ritka lángját
(1902–1910 Babits Mihály ford.Baudelaire)
4. tárgyatlan
rövid időre bemegy, betér, belátogat vhova v. vkihez
A’ Várasba […] igen jó lessz bé-néznetek
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
A csárda felé sompolyog, Gondolva, hogy tán csak benézhet
(1853 Arany János)
jól tette, hogy benézett hozzánk egy szóra
(1890 Gyarmathy Zsigáné)
[Ferenc] éppen csak benézett, de már megy is vissza […], ne is marassza Etel
(1927 Móra Ferenc)
A vaskos barokk templom előtt állt éppen, gondolta benéz egy imádságra
(1956 Thurzó Gábor)
félmilliónál több a nyilvántartott állástalan, és hozzájuk számíthatunk még vagy százezret – olyanokat, akik be sem néznek a munkaügyi központokba, mert nincs semmi reményük
(1995 Magyar Hírlap)
5. tárgyas (rég, ritk)
〈nagyobb teret〉 végignéz, végigmér
Parantsol, tselekszik, mindent egyben be-néz
(1784 Szilágyi Sámuel¹ ford.Voltaire)
Egy pillantat alatt gyorsan bénézi szemével A’ föld’ minden téreit
(1826 Debreczeni Márton)
[A farkas] megáll, gerinczén borzad az ordas szőr, éles szemekkel benézi a látkört
(1846 Kuthy Lajos)
felnyitotta szemeit, benézte a világot, az egész világot és nem volt többé külön ő és külön a világ
(1915 Szabó Dezső)
5a. (ritk)
〈irányt〉 vmely célból szemével pontosan megállapít
benéztem újra Az éjszakot ’s delet
(1842 Szilágyi István¹)
[a golfozó] benézi magának a helyes irányt
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások