bennfentes mn és fn 

I. mn 15B

1. ’vmilyen (szakmai) körben, helyzetben, ritk. vhol járatos, a (helyi) körülményeket, viszonyokat v. pletykákat jól ismerő 〈személy, csoport〉’ ❖ Aszályi a nagyúri körökben is „benfentes” volt (1872 Jókai Mór C2283, 246) | Szívesen megyünk vele, mert mindenütt bennfentes. Megmutatja ezt a várost az utolsó órában, a poshadt csöndben, a divatos cukrászdákat, az irodalmi kávéházakat, […] a lóversenyt, a gyárakat (1915 Kosztolányi Dezső CD10) | mindenáron „bennfentes”, minden lében kanál, fontoskodó, ambiciózus, talpnyaló emberfajtát (1921 Hajnik Miklós CD10) | Milyen benfentesnek kell lennie Takaró Sanyinak a pesti éjszakában (1947 Németh László² 9485004, 166) | bizonyos bennfentes körök úgyis ismerik pontosan ezeket a lehetőségeket… az egyszerűbb ember, az állampolgár, a vidéki kisvállalkozó nem ismeri (1997 Országgyűlési Napló CD62) | [Koltai Tamás] abszolút bennfentes a színházi világban, nemcsak a szerzőket és műveket, a színészeket és rendezőket ismeri, de otthonosan mozog a háttérinformációk világában is (2000 Új Könyvek CD29).

1a. ’vkinek ilyen voltát tükröző 〈dolog〉’ ❖ bennfentes tájékozottság (1937 Halász Gábor¹ CD10) | a bennfentes jólértesültség fölényével (1973 Hernádi Miklós 1066004, 338) | Esti előadás lesz! – mondta bennfentesen a kis Rece, mint akinek a kisujjában van a televíziózás (1973 Csukás István 9095022, 201) | bennfentes utalásaival (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vkivel bizalmas, közeli kapcsolatban levő 〈személy〉’ ❖ a paszkvillokban [= gúnyiratokban] sok olyan van elmondva, amit csak bizalmas, bennfentes emberek tudhatnak (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | megtévesztésig hasonlított pártja elnökére, a híres szép mágnásra, kinek családjában már apja, a csodadoktor háziorvos volt, sőt titkon benfentes jó barát, tanácsadó (1917 Kaffka Margit 9290049, 178).

2a. ’ilyen kapcsolatra utaló 〈dolog, magatartás, megnyilvánulás〉’ ❖ Misu bennfentes hangon tudakolódzott tőle egyetmást a ministrálás dolgairól és Jani bácsinak nevezte (1910 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | két nő benfentes asszonyi dolgokról beszélget (1937 Németh László² 9485040, 32) | a kis közösségek bennfentes madárnyelve (1983 e. Béládi Miklós CD53) | Mit fogok ma vacsorázni? – fordult azután Alizhoz, nyilván az iménti felszólításának engedelmeskedve a szokottnál is bennfentesebb, tréfára kész mosollyal (1988 Kertész Imre² CD41).

3. (Jog v. Pénz) ’olyan 〈személy〉, aki nyilvánosságra (még) nem hozott, vmely (tőzsdei) ügylet szempontjából lényeges információval rendelkezik, és ezáltal üzletkötéskor v. a kereskedelemben jogtalan előnyhöz jut’ ❖ ? bennfentes [=] olyan személy, aki a tőzsdei árfolyam alakulása szempontjából lényeges, nem általánosan ismert információval rendelkezik (1991 BankKisLex. ford. C6374, 28) | [a] bankelnök május 8-ai őrizetbevételének estéjén több százmillió forintot, illetve valutát váltottak ki a bankból a bennfentes betéttulajdonosok, akik – egyelőre kiderítetlen módon – értesültek az éjféltől hatályba lépő zárolásról (1995 Magyar Hírlap CD09) | Állandó versenyfutás van az értékpapír-felügyelet és a bennfentes kereskedők között, s amikor valamit beépítenek a szabályokba, amit aztán megpróbálnak ellenőrizni, addigra valami mást találnak ki a kereskedők (1998 Magyar Hírlap CD09).

3a. (Jog v. Pénz) ’nyilvánosságra (még) nem hozott, vmely (tőzsdei) ügyletben jogtalan előnyt biztosító 〈információ〉’ ❖ bennfentes kereskedelem [=] bennfentes információt felhasználó ügylet (1991 BankKisLex. ford. C6374, 28) | [Lord Archer] egyik napról a másikra nyolcvanezer fontot nyert a tőzsdén, […] mert a feleségétől olyan bennfentes információkat tudott meg egy tévétársaság készülő megvásárlásáról, amelyekről a közvélemény még nem értesült, és amelyek lényegesen megemelték a cég részvényeinek árfolyamát (1994 Magyar Hírlap CD09) | aki bennfentes információ felhasználásával előnyszerzés végett értékpapírügyletet köt, illetve más személyt bíz meg a tranzakció lebonyolításával, büntettet követ el, s három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (1994 Magyar Hírlap CD09) | bennfentes (insider) információk (1995 Magyar Hírlap CD09).

3b. (Jog v. Pénz) ’ilyen információ(k) felhasználásával, jogtalan előnnyel folytatott 〈(tőzsdei) ügylet, kereskedelem stb.〉’ ❖ bennfentes kereskedelem [=] bennfentes információt felhasználó ügylet (1991 BankKisLex. ford. C6374, 28) | nem könnyű feladat kiszűrni az esetleges bennfentes részvényforgalmat (1995 Magyar Hírlap CD09) | bennfentes spekulációk (1997 Figyelő CD2601) | A részvényesi szervezet becslése szerint a bennfentes ügyletek végrehajtói 176 millió dolláros nettó nyereséghez jutottak (2000 Figyelő CD2601).

II. fn 4B

1. ’vmilyen (szakmai) körben, helyzetben, ritk. vhol járatos, a (helyi) körülményeket, viszonyokat v. pletykákat jól ismerő személy’ ❖ színházi bennfentes (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | [Taral] jöttével tavaszias mosolygásba kezdenek a pesti utcák, még azok az eldugott belvárosi sikátorok is, ahol csak a bennfentes keresi a legjobb susztert vagy legjobb szabót (1926 Krúdy Gyula CD54) | milyen idegenül érezhette magát akkoriban a kezdő költő a bennfentesek világában. Annyira, hogy elkeseredésemben meg is fogadtam: soha többé szerkesztőségbe nem teszem a lábamat (1956 Vas István 2005031, 154) | a szakma bennfentesei számára közismert szakkifejezések (2000 Új Könyvek CD29).

2. ’vkivel bizalmas, közeli kapcsolatban levő személy’ ❖ A hajdúék voltak Amáresz úrék bennfentesei, rangtisztelő, függő foglalkozású népség létükre (1920 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Legkedvesebb volt anyám szomszédnői közül a már korosabb kékfestőné, egyszerű és jó teremtés, akiről senki se mondta volna, csak a bennfentesek tudták, […] hogy igen gazdagok (1979 Gyergyai Albert 9202004, 11) | Megítélésük szerint alvilági körökben is ismert a felbújtó személye, bennfentesei közül többen tudtak az előkészületekről (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (Jog v. Pénz) ’olyan személy, aki nyilvánosságra (még) nem hozott, vmely (tőzsdei) ügylet szempontjából lényeges információval rendelkezik, és ezáltal az üzletkötéskor v. a kereskedelemben jogtalan előnyhöz jut’ ❖ Azok a bennfentesek, akik részvényekhez jutnak – az alacsony vételárnak rendszerint csak a töredékét fizetve –, majd olcsón fölvásárolják a kisemberek kötvényeit, aztán névértéken fizetnek vele a hatóságnak (1995 Magyar Hírlap CD09) | A bennfentes információk elég biztos tippet szoktak jelenteni, csak éppen ahhoz, hogy valaki ezen az úton jusson nagyobb vagyonhoz, eleve a bennfentesek közé kell tartoznia (1998 Magyar Hírlap CD09) | [a tőzsdén] növelni kell az áttekinthetőséget, és korlátozni kell a „bennfentesek” tevékenységét (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

bennfentes melléknév és főnév
I. melléknév 15B
1.
vmilyen (szakmai) körben, helyzetben, ritk. vhol járatos, a (helyi) körülményeket, viszonyokat v. pletykákat jól ismerő 〈személy, csoport〉
Aszályi a nagyúri körökben is „benfentes” volt
(1872 Jókai Mór)
Szívesen megyünk vele, mert mindenütt bennfentes. Megmutatja ezt a várost az utolsó órában, a poshadt csöndben, a divatos cukrászdákat, az irodalmi kávéházakat, […] a lóversenyt, a gyárakat
(1915 Kosztolányi Dezső)
mindenáron „bennfentes”, minden lében kanál, fontoskodó, ambiciózus, talpnyaló emberfajtát
(1921 Hajnik Miklós)
Milyen benfentesnek kell lennie Takaró Sanyinak a pesti éjszakában
(1947 Németh László²)
bizonyos bennfentes körök úgyis ismerik pontosan ezeket a lehetőségeket… az egyszerűbb ember, az állampolgár, a vidéki kisvállalkozó nem ismeri
(1997 Országgyűlési Napló)
[Koltai Tamás] abszolút bennfentes a színházi világban, nemcsak a szerzőket és műveket, a színészeket és rendezőket ismeri, de otthonosan mozog a háttérinformációk világában is
(2000 Új Könyvek)
1a.
vkinek ilyen voltát tükröző 〈dolog〉
bennfentes tájékozottság
(1937 Halász Gábor¹)
a bennfentes jólértesültség fölényével
(1973 Hernádi Miklós)
Esti előadás lesz! – mondta bennfentesen a kis Rece, mint akinek a kisujjában van a televíziózás
(1973 Csukás István)
bennfentes utalásaival
(1997 Magyar Hírlap)
2.
vkivel bizalmas, közeli kapcsolatban levő 〈személy〉
a paszkvillokban [= gúnyiratokban] sok olyan van elmondva, amit csak bizalmas, bennfentes emberek tudhatnak
(1885 Mikszáth Kálmán)
megtévesztésig hasonlított pártja elnökére, a híres szép mágnásra, kinek családjában már apja, a csodadoktor háziorvos volt, sőt titkon benfentes jó barát, tanácsadó
(1917 Kaffka Margit)
2a.
ilyen kapcsolatra utaló 〈dolog, magatartás, megnyilvánulás〉
Misu bennfentes hangon tudakolódzott tőle egyetmást a ministrálás dolgairól és Jani bácsinak nevezte
(1910 Tersánszky Józsi Jenő)
két nő benfentes asszonyi dolgokról beszélget
(1937 Németh László²)
a kis közösségek bennfentes madárnyelve
(1983 e. Béládi Miklós)
Mit fogok ma vacsorázni? – fordult azután Alizhoz, nyilván az iménti felszólításának engedelmeskedve a szokottnál is bennfentesebb, tréfára kész mosollyal
(1988 Kertész Imre²)
3. (Jog v. Pénz)
olyan 〈személy〉, aki nyilvánosságra (még) nem hozott, vmely (tőzsdei) ügylet szempontjából lényeges információval rendelkezik, és ezáltal üzletkötéskor v. a kereskedelemben jogtalan előnyhöz jut
?
bennfentes [=] olyan személy, aki a tőzsdei árfolyam alakulása szempontjából lényeges, nem általánosan ismert információval rendelkezik
(1991 BankKisLex. ford.)
[a] bankelnök május 8-ai őrizetbevételének estéjén több százmillió forintot, illetve valutát váltottak ki a bankból a bennfentes betéttulajdonosok, akik – egyelőre kiderítetlen módon – értesültek az éjféltől hatályba lépő zárolásról
(1995 Magyar Hírlap)
Állandó versenyfutás van az értékpapír-felügyelet és a bennfentes kereskedők között, s amikor valamit beépítenek a szabályokba, amit aztán megpróbálnak ellenőrizni, addigra valami mást találnak ki a kereskedők
(1998 Magyar Hírlap)
3a. (Jog v. Pénz)
nyilvánosságra (még) nem hozott, vmely (tőzsdei) ügyletben jogtalan előnyt biztosító 〈információ〉
bennfentes kereskedelem [=] bennfentes információt felhasználó ügylet
(1991 BankKisLex. ford.)
[Lord Archer] egyik napról a másikra nyolcvanezer fontot nyert a tőzsdén, […] mert a feleségétől olyan bennfentes információkat tudott meg egy tévétársaság készülő megvásárlásáról, amelyekről a közvélemény még nem értesült, és amelyek lényegesen megemelték a cég részvényeinek árfolyamát
(1994 Magyar Hírlap)
aki bennfentes információ felhasználásával előnyszerzés végett értékpapírügyletet köt, illetve más személyt bíz meg a tranzakció lebonyolításával, büntettet követ el, s három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő
(1994 Magyar Hírlap)
bennfentes (insider) információk
(1995 Magyar Hírlap)
3b. (Jog v. Pénz)
ilyen információ(k) felhasználásával, jogtalan előnnyel folytatott (tőzsdei) ügylet, kereskedelem stb.〉
bennfentes kereskedelem [=] bennfentes információt felhasználó ügylet
(1991 BankKisLex. ford.)
nem könnyű feladat kiszűrni az esetleges bennfentes részvényforgalmat
(1995 Magyar Hírlap)
bennfentes spekulációk
(1997 Figyelő)
A részvényesi szervezet becslése szerint a bennfentes ügyletek végrehajtói 176 millió dolláros nettó nyereséghez jutottak
(2000 Figyelő)
II. főnév 4B
1.
vmilyen (szakmai) körben, helyzetben, ritk. vhol járatos, a (helyi) körülményeket, viszonyokat v. pletykákat jól ismerő személy
színházi bennfentes
(1882 Mikszáth Kálmán)
[Taral] jöttével tavaszias mosolygásba kezdenek a pesti utcák, még azok az eldugott belvárosi sikátorok is, ahol csak a bennfentes keresi a legjobb susztert vagy legjobb szabót
(1926 Krúdy Gyula)
milyen idegenül érezhette magát akkoriban a kezdő költő a bennfentesek világában. Annyira, hogy elkeseredésemben meg is fogadtam: soha többé szerkesztőségbe nem teszem a lábamat
(1956 Vas István)
a szakma bennfentesei számára közismert szakkifejezések
(2000 Új Könyvek)
2.
vkivel bizalmas, közeli kapcsolatban levő személy
A hajdúék voltak Amáresz úrék bennfentesei, rangtisztelő, függő foglalkozású népség létükre
(1920 Tersánszky Józsi Jenő)
Legkedvesebb volt anyám szomszédnői közül a már korosabb kékfestőné, egyszerű és jó teremtés, akiről senki se mondta volna, csak a bennfentesek tudták, […] hogy igen gazdagok
(1979 Gyergyai Albert)
Megítélésük szerint alvilági körökben is ismert a felbújtó személye, bennfentesei közül többen tudtak az előkészületekről
(2000 Magyar Hírlap)
3. (Jog v. Pénz)
olyan személy, aki nyilvánosságra (még) nem hozott, vmely (tőzsdei) ügylet szempontjából lényeges információval rendelkezik, és ezáltal az üzletkötéskor v. a kereskedelemben jogtalan előnyhöz jut
Azok a bennfentesek, akik részvényekhez jutnak – az alacsony vételárnak rendszerint csak a töredékét fizetve –, majd olcsón fölvásárolják a kisemberek kötvényeit, aztán névértéken fizetnek vele a hatóságnak
(1995 Magyar Hírlap)
A bennfentes információk elég biztos tippet szoktak jelenteni, csak éppen ahhoz, hogy valaki ezen az úton jusson nagyobb vagyonhoz, eleve a bennfentesek közé kell tartoznia
(1998 Magyar Hírlap)
[a tőzsdén] növelni kell az áttekinthetőséget, és korlátozni kell a „bennfentesek” tevékenységét
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások