bennszületett mn és fn 2B2 (rég)

I. mn

1. ’a szóban forgó helyen, helységben, területen (eredetileg) élő, odavaló, ill. ott őslakos 〈személy, csoport, népesség〉, ritk. ottani, nem idegen (eredetű) 〈dolog〉’ ❖ valami benn-született szolgát […] ki-akartak vinni az Országból (1787 II. József kiköltözésrendelete ford. C2445, D4) | védegyleti tag testén a nem-honi kelme Benn született honivá nemesül idegen szaga múltán (1845 Arany János CD01) | a benszületett népek, az országnak és egének megfelelő nemzetiségek kezdenek, ezer éves satnyulásokból fölocsudni (1847 Hetilap CD61) | atyafisága vállairól kormányozta […] a benszületett ősi székelyt (1885 Tolnai Lajos C4201, 127).

1a. ’Európától távoli(, egzotikus) vidéken élő v. onnan származó, más civilizációhoz tartozó 〈személy v. közösség〉’ ❖ benszületett Indianus (1832 Jelenkor C0223, 54) | Mielőtt az indusok Egyiptomból Indiába költöztek volna, a Ganges termékeny völgyeit s az ország egyéb részeit is benszületett, vallás, szokások, beszéd és színre nézve egymástól különböző néptörzsök lakták (1856 Vasárnapi Újság CD56) | egy Fidzsi-szigeti bennszületett törzs sem tudná megcsinálni (1921 Móricz Zsigmond CD10).

2. ’már születéskor meglevő, veleszületett 〈érzés, tulajdonság〉’ ❖ nem változtak-e inkább örömeink tárgyai, mint azon bennszületett kivánat (1839 Eötvös József C1206, 222) | [Erdélyben] csak a bennszületett hajlam képezi a festőt (1856 Jókai Mór C2230, 258) | Minden mozdulatában bennszületett kellem van, mely ily magas termetnél feltűnő (1875 Jókai Mór CD18).

2a. ’születés óta, születésnél fogva adott 〈jog〉’ ❖ a’ polgárjog […] mindenkinek benszületett legszentebb joga (1844 Pesti Hírlap CD61) | A rossz kedv nekünk férfiaknak benszületett jogaink közé tartozik, melyektől magunkat megfosztani nem engedjük (1871 e. Eötvös József C1597, 425).

II. fn

’a szóban forgó helyen, területen (eredetileg) élő, odavaló, ill. ott őslakos személy’ ❖ a’ benn-ſzlettettekkel ugyan azon szabadságokkal éljenek (1786 Magyar Hírmondó C0274, 376) | esti 8 órán tul minden benszületett tartsa […] kötelmének, hogy […] otthon tartózkodjék (1882 Tolnai Lajos C4190, 81).

J: bennszülött.

Vö. CzF. bennszületett

bennszületett melléknév és főnév 2B2 (rég)
I. melléknév
1.
a szóban forgó helyen, helységben, területen (eredetileg) élő, odavaló, ill. ott őslakos 〈személy, csoport, népesség〉, ritk. ottani, nem idegen (eredetű) 〈dolog〉
valami benn-született szolgát […] ki-akartak vinni az Országból
(1787 II. József kiköltözésrendelete ford.)
védegyleti tag testén a nem-honi kelme Benn született honivá nemesül idegen szaga múltán
(1845 Arany János)
a benszületett népek, az országnak és egének megfelelő nemzetiségek kezdenek, ezer éves satnyulásokból fölocsudni
(1847 Hetilap)
atyafisága vállairól kormányozta […] a benszületett ősi székelyt
(1885 Tolnai Lajos)
1a.
Európától távoli(, egzotikus) vidéken élő v. onnan származó, más civilizációhoz tartozó 〈személy v. közösség〉
benszületett Indianus
(1832 Jelenkor)
Mielőtt az indusok Egyiptomból Indiába költöztek volna, a Ganges termékeny völgyeit s az ország egyéb részeit is benszületett, vallás, szokások, beszéd és színre nézve egymástól különböző néptörzsök lakták
(1856 Vasárnapi Újság)
egy Fidzsi-szigeti bennszületett törzs sem tudná megcsinálni
(1921 Móricz Zsigmond)
2.
már születéskor meglevő, veleszületett 〈érzés, tulajdonság〉
nem változtak-e inkább örömeink tárgyai, mint azon bennszületett kivánat
(1839 Eötvös József)
[Erdélyben] csak a bennszületett hajlam képezi a festőt
(1856 Jókai Mór)
Minden mozdulatában bennszületett kellem van, mely ily magas termetnél feltűnő
(1875 Jókai Mór)
2a.
születés óta, születésnél fogva adott 〈jog〉
a’ polgárjog […] mindenkinek benszületett legszentebb joga
(1844 Pesti Hírlap)
A rossz kedv nekünk férfiaknak benszületett jogaink közé tartozik, melyektől magunkat megfosztani nem engedjük
(1871 e. Eötvös József)
II. főnév
a szóban forgó helyen, területen (eredetileg) élő, odavaló, ill. ott őslakos személy
a’ benn-ſzlettettekkel ugyan azon szabadságokkal éljenek
(1786 Magyar Hírmondó)
esti 8 órán tul minden benszületett tartsa […] kötelmének, hogy […] otthon tartózkodjék
(1882 Tolnai Lajos)
Vö. CzF. bennszületett

Beállítások