bennszülött mn és fn 2C2

I. mn

1. ’Európától távoli(, egzotikus) vidéken élő v. onnan származó, más civilizációhoz tartozó 〈személy v. közösség〉’ ❖ egy indiai benszülött fejedelem szolgálatába lépe (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4671, 44) | [a lakosság] spanyolok- és portugálokból állott, benszülött veresbőrüekkel összekeveredve (1882 Szabó Ignác C3776, 95) | A bennszülött törzsek már ősidők óta igen szívesen használták a papagájtollakat mindenféle díszítési célra (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Egy tengeri utazó üzenetet küldött polinéz bennszülött szigetlakó ismerősének, hogy két hét múlva várjon rá a tengerparton (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’a szóban forgó helyen, területen (eredetileg) élő, odavaló, ill. ott őslakos 〈személy, csoport, népesség〉’ ❖ Rajta útas számtalan jött, Külhazáju és benszülött (1843 Kunoss Endre C2853, 181) | Az autochton benszülött nép lassan és nehezen fejlődik az ős (palaeolith) kőkortól kezdve az újabb (neolith) kőkorig (1874 Ipolyi Arnold CD57) | a bolgárok nehány görög püspököt elkergetének s helyökbe benszülött papokat állítának (1884 Hunfalvy János 8191005, 227) | vannak benszülött és bevándorolt írók Pesten (1906 Juhász Gyula¹ 9284830, 81) | a délszláv városok benszülött polgárságát (1936 Hajnal István CD42) | A nyelvükben teljesen ellatinosodott benszülött pásztorelemekből alakult meg az ősoláh nép (1940 Tamás Lajos CD22) | Lotto benszülött velencei volt (1983 Cs. Szabó László 9093003, 205) | [Daciában] a civitasok irányítását az akkorra már római polgárjoggal rendelkező bennszülött arisztokrácia tagjai vették át (1997 Rubicon CD17).

1b. ’vmely (Európától távoli, egzotikus) területen eredetileg élő népességtől, közösségtől származó, hozzájuk tartozó, köztük gyakorolt, szokásos, velük kapcs.’ ❖ a régi Rómának s mai Perzsiának nincs bennszülött drámája (1861 Arany János C0641, 172) | A karcsú lábak fölött élethalálharczot vív a jövevény bársony-topán a bennszülött piros csizmával (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | különösen az osztrák vidékeken [a barokk] sajátos vonásokat vesz fel, termékeny bennszülött művészetté fejlődik (1936 Hajnal István CD42) | bennszülött falu (1956 Hódos György 2005046, 208) | a halottak lelkét jelentő bennszülött szavakat (1974 Láng János 1089001, 146) | Hogyan fordítják Európán kívüli „egzotikus” és „bennszülött” nyelvekre a Bibliát, hogyan lehetséges egészen eltérő kultúrák közt ez a nyelvi csere? (1998 Új Könyvek CD29) | Az amerikai bennszülött kultúrák (1999 Természet Világa CD50).

2. (Biol is) ’helyi kialakulású, viszonylag kis területen elterjedt, ott őshonos 〈növény- v. állatfaj(ok együttese)〉’ ❖ hazánkban benszülöttként vagy vendégképen előforduló mérges növények’ (1843 Athenaeum C0026, 295) | Austráliában a betelepitett mézelő méh gyorsan kiölte a benszülött fullánktalan kis méhet (1873 Dapsy László ford.–Darwin 8092003, 99) | Újzéland egyedüli bennszülött szárazföldi emlőse egy valódi egér (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a hegyek endemikus, azaz bennszülött növény- és állatvilága (1996 Természet Világa CD50) | A déli puszták kárpát-medencei bennszülött, védett növényfaja az erdei útifű (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’már születéskor meglevő, veleszületett 〈érzés, tulajdonság stb.〉’ ❖ Él szívünkben egy bennszülött érzemény, melly tettvilágunkban felosztja magát […] a’ honszerelem (1841 Honművész C5234, 106) | [az ember] külön és saját életét csak benszülött önfentartási ösztönének munkássága által mentheti meg (1843 Szontagh Gusztáv C4063, 132).

II. fn

1. (Európától) távoli (egzotikus) vidéken (eredetileg) élő, odavaló, ill. ott őslakos személy’ ❖ nem öldöshetik el America benszülötteinek kilencz tizedét (1844 Aradi Vészlapok C0625, 50) | A portugál hajó Camortelha szigetére ment, beszedni a bennszülöttektől az adót (1910 Cholnoky Viktor 9078001, 84) | Az ausztráliai bennszülöttek és az afrikai busmanok sivatagokban élnek (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146006, 313) | Japán tudósok genetikai elemzések alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a japánok és a dél-amerikai Andokban élő bennszülöttek közös ősöktől származnak (1994 Magyar Hírlap CD09) | emberevő bennszülöttek (1994 Új Könyvek CD29).

2. ’a szóban forgó helyen v. területen született és ott élő, helybeli ember’ ❖ Minden orosz császársági alattvalónk, ki a’ lengyel királyságban megtelepedett ’s ott ingatlan jószágot bir, […] a’ benszülettek minden jussaiban részesül (1832 Jelenkor C0223, 235) | ez legfelebb idegenekről áll […] nem pedig bennszülöttekről (1840 Budapesti Szemle C0059, 4) | de nem tettem emlitést még e havastetőnek legnagyobbszerű növényzetéről: a futófenyőről (a bennszülöttek Lacs-fenyőnek hivják, tudományos neve Pinus Pampilio. Krumholtz) (1869 Orbán Balázs 8340010, 143) | A csöndes müncheni esték helyett [szeptemberben] világvárosi lárma van az utcán éjfélig s a müncheni bennszülött fülére húzza a takaróját (1909 Bresztovszky Ernő CD10) | [az Arizona bárral] büszkén dicsekszik minden budapesti bennszülött (1981 Mohás Lívia 1109001, 73) | Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való bennszülött! (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

J: bennszületett.

Vö. CzF. benszülött; ÉrtSz.; ÉKsz.

bennszülött melléknév és főnév 2C2
I. melléknév
1.
Európától távoli(, egzotikus) vidéken élő v. onnan származó, más civilizációhoz tartozó 〈személy v. közösség〉
egy indiai benszülött fejedelem szolgálatába lépe
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
[a lakosság] spanyolok- és portugálokból állott, benszülött veresbőrüekkel összekeveredve
(1882 Szabó Ignác)
A bennszülött törzsek már ősidők óta igen szívesen használták a papagájtollakat mindenféle díszítési célra
(1933 Az állatok világa ford.)
Egy tengeri utazó üzenetet küldött polinéz bennszülött szigetlakó ismerősének, hogy két hét múlva várjon rá a tengerparton
(1999 Magyar Hírlap)
1a.
a szóban forgó helyen, területen (eredetileg) élő, odavaló, ill. ott őslakos 〈személy, csoport, népesség〉
Rajta útas számtalan jött, Külhazáju és benszülött
(1843 Kunoss Endre)
Az autochton benszülött nép lassan és nehezen fejlődik az ős (palaeolith) kőkortól kezdve az újabb (neolith) kőkorig
(1874 Ipolyi Arnold)
a bolgárok nehány görög püspököt elkergetének s helyökbe benszülött papokat állítának
(1884 Hunfalvy János)
vannak benszülött és bevándorolt írók Pesten
(1906 Juhász Gyula¹)
a délszláv városok benszülött polgárságát
(1936 Hajnal István)
A nyelvükben teljesen ellatinosodott benszülött pásztorelemekből alakult meg az ősoláh nép
(1940 Tamás Lajos)
Lotto benszülött velencei volt
(1983 Cs. Szabó László)
[Daciában] a civitasok irányítását az akkorra már római polgárjoggal rendelkező bennszülött arisztokrácia tagjai vették át
(1997 Rubicon)
1b.
vmely (Európától távoli, egzotikus) területen eredetileg élő népességtől, közösségtől származó, hozzájuk tartozó, köztük gyakorolt, szokásos, velük kapcs.
a régi Rómának s mai Perzsiának nincs bennszülött drámája
(1861 Arany János)
A karcsú lábak fölött élethalálharczot vív a jövevény bársony-topán a bennszülött piros csizmával
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
különösen az osztrák vidékeken [a barokk] sajátos vonásokat vesz fel, termékeny bennszülött művészetté fejlődik
(1936 Hajnal István)
bennszülött falu
(1956 Hódos György)
a halottak lelkét jelentő bennszülött szavakat
(1974 Láng János)
Hogyan fordítják Európán kívüli „egzotikus” és „bennszülött” nyelvekre a Bibliát, hogyan lehetséges egészen eltérő kultúrák közt ez a nyelvi csere?
(1998 Új Könyvek)
Az amerikai bennszülött kultúrák
(1999 Természet Világa)
2. (Biol is)
helyi kialakulású, viszonylag kis területen elterjedt, ott őshonos 〈növény- v. állatfaj(ok együttese)
hazánkban benszülöttként vagy vendégképen előforduló mérges növények’
(1843 Athenaeum)
Austráliában a betelepitett mézelő méh gyorsan kiölte a benszülött fullánktalan kis méhet
(1873 Dapsy László ford.Darwin)
Újzéland egyedüli bennszülött szárazföldi emlőse egy valódi egér
(1929 Az állatok világa ford.)
a hegyek endemikus, azaz bennszülött növény- és állatvilága
(1996 Természet Világa)
A déli puszták kárpát-medencei bennszülött, védett növényfaja az erdei útifű
(1998 Magyar Hírlap)
3. (rég)
már születéskor meglevő, veleszületett 〈érzés, tulajdonság stb.〉
Él szívünkben egy bennszülött érzemény, melly tettvilágunkban felosztja magát […] a’ honszerelem
(1841 Honművész)
[az ember] külön és saját életét csak benszülött önfentartási ösztönének munkássága által mentheti meg
(1843 Szontagh Gusztáv)
II. főnév
1.
(Európától) távoli (egzotikus) vidéken (eredetileg) élő, odavaló, ill. ott őslakos személy
nem öldöshetik el America benszülötteinek kilencz tizedét
(1844 Aradi Vészlapok)
A portugál hajó Camortelha szigetére ment, beszedni a bennszülöttektől az adót
(1910 Cholnoky Viktor)
Az ausztráliai bennszülöttek és az afrikai busmanok sivatagokban élnek
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
Japán tudósok genetikai elemzések alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a japánok és a dél-amerikai Andokban élő bennszülöttek közös ősöktől származnak
(1994 Magyar Hírlap)
emberevő bennszülöttek
(1994 Új Könyvek)
2.
a szóban forgó helyen v. területen született és ott élő, helybeli ember
Minden orosz császársági alattvalónk, ki a’ lengyel királyságban megtelepedett ’s ott ingatlan jószágot bir, […] a’ benszülettek minden jussaiban részesül
(1832 Jelenkor)
ez legfelebb idegenekről áll […] nem pedig bennszülöttekről
(1840 Budapesti Szemle)
de nem tettem emlitést még e havastetőnek legnagyobbszerű növényzetéről: a futófenyőről (a bennszülöttek Lacs-fenyőnek hivják, tudományos neve Pinus Pampilio. Krumholtz)
(1869 Orbán Balázs)
A csöndes müncheni esték helyett [szeptemberben] világvárosi lárma van az utcán éjfélig s a müncheni bennszülött fülére húzza a takaróját
(1909 Bresztovszky Ernő)
[az Arizona bárral] büszkén dicsekszik minden budapesti bennszülött
(1981 Mohás Lívia)
Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való bennszülött!
(1995 Protestáns Biblia ford.)
Vö. CzF. benszülött; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások