benntiltás fn 4A (rég, Jog)

’az a perorvoslati forma a sérelmesnek tartott határozat megtámadására, amelyben vki az ítélethozatal napján bejelenti, hogy az ítélet végrehajtását ellenzi, és a per folytatását kéri, ill. az erről való bírósági döntés’ ❖ semmi Inhibitzio Benn-tiltás […] helyet nem talál (1781 Gombási István C1884, 230) | ítélettiltás, benntiltás; ein Urtheils-Verboth (1818 Márton József¹ C3044, 1840) | prohibita, bentiltás (az itélet a birónál bentiltatik) (1833 Fogarasi János C5307, 23) | benntiltás, perorvoslat, amely egy perben két ízben alkalmazható: a vesztes fél az ítélet kihirdetésének napján bejelenti, hogy végrehajtását ellenzi; lépését a következő törvényfolyamon indokolnia kell (1989 Pajkossy Gábor CD32).

Vö. CzF. bentiltás

benntiltás főnév 4A (rég, Jog)
az a perorvoslati forma a sérelmesnek tartott határozat megtámadására, amelyben vki az ítélethozatal napján bejelenti, hogy az ítélet végrehajtását ellenzi, és a per folytatását kéri, ill. az erről való bírósági döntés
semmi Inhibitzio Benn-tiltás […] helyet nem talál
(1781 Gombási István)
ítélettiltás, benntiltás; ein Urtheils-Verboth
(1818 Márton József¹)
prohibita, bentiltás (az itélet a birónál bentiltatik)
(1833 Fogarasi János)
benntiltás, perorvoslat, amely egy perben két ízben alkalmazható: a vesztes fél az ítélet kihirdetésének napján bejelenti, hogy végrehajtását ellenzi; lépését a következő törvényfolyamon indokolnia kell
(1989 Pajkossy Gábor)
Vö. CzF. bentiltás

Beállítások