bensőséges mn 15B (vál)

1. ’őszinte, szívből jövő, a lélek mélyéről fakadó 〈érzelem, indulat stb.〉’ ❖ [a színészek] senkit sem fognak pótolni, hanem uj elemet hoznak magukkal, nevezetesen Prielle K. [= Kornélia] a szende, rokonszenv gerjesztő, bensőséges, gyöngéd, a szenvedésben kitünő, a mesterkéletlen örömben remekelő alakok mintaképeit (1857 Vasárnapi Újság CD56) | mély vallásos meggyőződés s bensőséges odaadás (1864 Toldy Ferenc 8481003, 46) | erőteljes, lendületes, bensőséges, hatalmas világnézet (1903 Prohászka Ottokár 1125018, 27) | bensőséges, mély érzéssel és átszellemült poézissel előadott zongoraszámai (1911 Zenelap 2117002, 1) | Féltorony község polgármestere meghatottan tapasztalta a bensőséges tiszteletet (1992 Németh László³ 2020023, 93).

1a. (mély) érzelmekkel átfűtött, (mély) érzelmekre valló 〈hang(ú megnyilatkozás)〉’ ❖ [a költemény] hangja bensőséges (1893 Irodalomtörténeti Közlemények C0210, 182) | erőteljesen csengő s behizelgően lágy hangja, mesteri iskolázottsága, mindig bensőséges előadása, bámulatosan tiszta [kiejtése] (1931 ZeneiLex. CD49) | barátjának küld bensőséges és meleghangú tanácsokat (1937 Keszi Imre 2045023, 90) | közvetlen bensőséges szavakkal megköszönte a szívélyes fogadtatást (1958 Magyar Nemzet máj. 10. C0354, 2) | Vallomáslíra ez [ti. Kassáké], személyes fedezetű, közvetlen, bensőséges, tiszta versbeszéd (1972 Fülöp László 2018001, 281) | [a] két utolsó háborús évről aligha írtak ennél a naplónál [ti. Máraiénál] bensőségesebb, töprengőbb és szívdobogtatóbb könyvet (1991 Csoóri Sándor 9090056, 250).

2. ’bizalmas, meghitt, közeli 〈viszony, kapcsolat stb.〉’ ❖ [Mátyás] a cseh kormányzóval, Podjebrad Györgygyel […] nagyon bensőséges viszonyban állott (1896 PallasLex. CD02) | Mi ketten olyan tréfáló viszonyban voltunk, – senkivel oly testvéri és bensőséges barátságban nem voltam gyerekkoromban, a saját testvéreimmel sem, mint Trézivel (1939 Móricz Zsigmond C5087, 316) | Ilyen bensőséges kapcsolat csak egymást nagyon szerető és megértő házastársak között képzelhető el (1955 Horváth Zoltán CD52) | barátian cinkos, éppen bensőséges volta miatt nem firtatandó viszonyban állok a teremtéssel (1989 Csengey Dénes 1028002, 16) | [Krisztus] bensőséges egységben maradt az Istennel (1989 HaagLex. ford. CD1208) | bensőséges tanár-diák viszonynak (1996 Természet Világa CD50).

2a. (átv is) ’vkivel, es. vmivel ilyen viszonyban levő 〈személy〉, ill. egymással ilyen kapcsolatban levő személyek alkotta 〈csoport〉’ ❖ meghitt, bensőséges barátja a természet (1965 Kovács Kálmán CD53) | A könyv régi, bensőséges barátai (1979 Tandori Dezső 9703052, 178) | címzettje a szerző egyik bensőséges barátja, Gájusz (1989 HaagLex. ford. CD1208) | bensőséges társaságokba kapcsolnak össze ismeretleneket (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az iskola befejezése és a bevonulás közötti években a legények csoportjának tagjai egymásnak mind bensőséges barátai voltak. Együtt jártak kocsmába, kártyáztak, komái voltak egymásnak (2000 Magyar néprajz CD47).

2b. ’ilyen viszonyt tükröző, ill. ilyen viszonyra jellemző 〈érzés, állapot, megnyilatkozás stb.〉’ ❖ Szervusz, öcsém, agyagos – kiáltá erre kitörő lelkesedéssel, mind a két kezét barátságosan, bensőségesen megrázva (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | a céhtagok összetartozásának bensőséges megnyilatkozásai (1940 Udvardi Lakos János CD52) | tette hozzá hirtelenül olyan bensőséges melegen, hogy Jánosnak le kellett hunynia a szemeit, nehogy elsírja magát (1961 Füst Milán 9161044, 121) | Pál a Titushoz írt levelet […] bensőséges köszöntéssel zárja (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. (az) otthonos(ság érzetét keltő), családias’ ❖ bensőséges templomi hangulatot (1910 Kuncz Aladár CD10) | A kultuszminisztérium tisztviselői kara szombaton délben bensőséges ünnepség keretében búcsúztatta el Hóman Bálintot, a távozó kultuszminisztert (1942 Függetlenség 2203004, 4) | anyai, ölelő lelkületű, szellemet fejlesztő, bensőséges városban (1975 Becht Rezső CD52) | A hangnemet az est, a bensőséges vacsora, s a Dajka doktor fény-árnyék határán zajló éjszakai léte már meghatározta (1988 Lengyel Péter 9397007, 250) | az üveg asztallapok, valamint a galéria hajókötél korlátja egy hűvösebb, elidegenítőbb hangulatú környezetet teremt, eltérve ezzel a hagyományosan bensőséges, klasszikus kávéházaktól (1995 Magyar Hírlap CD09) | A tetőkert bensőséges sarkát (1996 Lakáskultúra CD39).

Vö. ÉrtSz.; TESz. benne; ÉKsz.

bensőséges melléknév 15B (vál)
1.
őszinte, szívből jövő, a lélek mélyéről fakadó 〈érzelem, indulat stb.〉
[a színészek] senkit sem fognak pótolni, hanem uj elemet hoznak magukkal, nevezetesen Prielle K. [= Kornélia] a szende, rokonszenv gerjesztő, bensőséges, gyöngéd, a szenvedésben kitünő, a mesterkéletlen örömben remekelő alakok mintaképeit
(1857 Vasárnapi Újság)
mély vallásos meggyőződés s bensőséges odaadás
(1864 Toldy Ferenc)
erőteljes, lendületes, bensőséges, hatalmas világnézet
(1903 Prohászka Ottokár)
bensőséges, mély érzéssel és átszellemült poézissel előadott zongoraszámai
(1911 Zenelap)
Féltorony község polgármestere meghatottan tapasztalta a bensőséges tiszteletet
(1992 Németh László³)
1a.
(mély) érzelmekkel átfűtött, (mély) érzelmekre valló 〈hang(ú megnyilatkozás)
[a költemény] hangja bensőséges
(1893 Irodalomtörténeti Közlemények)
erőteljesen csengő s behizelgően lágy hangja, mesteri iskolázottsága, mindig bensőséges előadása, bámulatosan tiszta [kiejtése]
(1931 ZeneiLex.)
barátjának küld bensőséges és meleghangú tanácsokat
(1937 Keszi Imre)
közvetlen bensőséges szavakkal megköszönte a szívélyes fogadtatást
(1958 Magyar Nemzet máj. 10.)
Vallomáslíra ez [ti. Kassáké], személyes fedezetű, közvetlen, bensőséges, tiszta versbeszéd
(1972 Fülöp László)
[a] két utolsó háborús évről aligha írtak ennél a naplónál [ti. Máraiénál] bensőségesebb, töprengőbb és szívdobogtatóbb könyvet
(1991 Csoóri Sándor)
2.
bizalmas, meghitt, közeli 〈viszony, kapcsolat stb.〉
[Mátyás] a cseh kormányzóval, Podjebrad Györgygyel […] nagyon bensőséges viszonyban állott
(1896 PallasLex.)
Mi ketten olyan tréfáló viszonyban voltunk, – senkivel oly testvéri és bensőséges barátságban nem voltam gyerekkoromban, a saját testvéreimmel sem, mint Trézivel
(1939 Móricz Zsigmond)
Ilyen bensőséges kapcsolat csak egymást nagyon szerető és megértő házastársak között képzelhető el
(1955 Horváth Zoltán)
barátian cinkos, éppen bensőséges volta miatt nem firtatandó viszonyban állok a teremtéssel
(1989 Csengey Dénes)
[Krisztus] bensőséges egységben maradt az Istennel
(1989 HaagLex. ford.)
bensőséges tanár-diák viszonynak
(1996 Természet Világa)
2a. (átv is)
vkivel, es. vmivel ilyen viszonyban levő 〈személy〉, ill. egymással ilyen kapcsolatban levő személyek alkotta 〈csoport〉
meghitt, bensőséges barátja a természet
(1965 Kovács Kálmán)
A könyv régi, bensőséges barátai
(1979 Tandori Dezső)
címzettje a szerző egyik bensőséges barátja, Gájusz
(1989 HaagLex. ford.)
bensőséges társaságokba kapcsolnak össze ismeretleneket
(1995 Magyar Hírlap)
Az iskola befejezése és a bevonulás közötti években a legények csoportjának tagjai egymásnak mind bensőséges barátai voltak. Együtt jártak kocsmába, kártyáztak, komái voltak egymásnak
(2000 Magyar néprajz)
2b.
ilyen viszonyt tükröző, ill. ilyen viszonyra jellemző 〈érzés, állapot, megnyilatkozás stb.〉
Szervusz, öcsém, agyagos – kiáltá erre kitörő lelkesedéssel, mind a két kezét barátságosan, bensőségesen megrázva
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
a céhtagok összetartozásának bensőséges megnyilatkozásai
(1940 Udvardi Lakos János)
tette hozzá hirtelenül olyan bensőséges melegen, hogy Jánosnak le kellett hunynia a szemeit, nehogy elsírja magát
(1961 Füst Milán)
Pál a Titushoz írt levelet […] bensőséges köszöntéssel zárja
(1995 Jubileumi kommentár)
3.
(az) otthonos(ság érzetét keltő), családias
bensőséges templomi hangulatot
(1910 Kuncz Aladár)
A kultuszminisztérium tisztviselői kara szombaton délben bensőséges ünnepség keretében búcsúztatta el Hóman Bálintot, a távozó kultuszminisztert
(1942 Függetlenség)
anyai, ölelő lelkületű, szellemet fejlesztő, bensőséges városban
(1975 Becht Rezső)
A hangnemet az est, a bensőséges vacsora, s a Dajka doktor fény-árnyék határán zajló éjszakai léte már meghatározta
(1988 Lengyel Péter)
az üveg asztallapok, valamint a galéria hajókötél korlátja egy hűvösebb, elidegenítőbb hangulatú környezetet teremt, eltérve ezzel a hagyományosan bensőséges, klasszikus kávéházaktól
(1995 Magyar Hírlap)
A tetőkert bensőséges sarkát
(1996 Lakáskultúra)
Vö. ÉrtSz.; TESz. benne; ÉKsz.

Beállítások