bevágás fn 4A

1. ’a bevág igével kifejezett cselekvés’ ❖ [a csapatok vezetői] a’ magok osztállyokat, az ellenség közzé való bé-vágásra vezették (1789 Magyar Kurír C0315, 913).

2. (rég, átv is) ’vkire mért erős vágás, kardcsapás’ ❖ [az olasz harcos] felemelkedett nyergében, s egy bevágással […] megcsapta kardja hegyével homlokodat (1853 Jókai Mór CD18) | No, ez bizony ugyan huszáros bevágás volt! (1888 Jókai Mór CD18) | Széplaki huszáros „bevágást” csinált, őszintén bevallotta a főszerkesztőnek, hogy a tegnap kapott előleget az utolsó krajcárig elköltötte (1927 Krúdy Gyula CD54) | Mennyivel kegyetlenebb az ő [ti. Babits] méltányossága egy-egy hadakozó kritikus cseleinél és bevágásainál! (1929 Németh László² 9485029, 296).

3. ’vmely hegyes v. éles eszközzel, szerszámmal vágott metszés, hasíték v. mélyedés, rovátka vmin’ ❖ jók szoktak lenni azon régi csők, mellyeknek […] kivülröl öt bevágások vagy rovatjok van (1829 Pák Dienes 8346003, 16) | a számlálásnál minden tizediknél egy bevágást, rovást csináltak (1892 Magyar Nyelvőr C0359, 245) | A két oldaldeszkába és az első polcba […] megfelelő szögben bevágást készítünk fűrésszel, aztán vésővel kifaragva (1943 Sztrókay Kálmán 9687002, 137) | A boltindítások alatti 2-2 függőleges bevágás a kemence falában a pilléreket tartó falszakaszok jobb kiégését szolgálta (1981 Gömöri János CD52) | Kettéhajtunk egy, 4×8 cm-es papírlapot, oldalait trapéz alakban levágjuk, és a hajtott élnél, keresztben, kis bevágást ejtünk (1996 Lakáskultúra CD39).

3a. ’élőlény vmely (test)részén levő (árokszerű) bemélyedés’ ❖ [a giliszta fejének] a’ végin egy bé-vágás vagyon, mellyet az  ſzájának leheen gondolni (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein C1430, 448) | A’ borsevő madár, nagy, idomtalan […] orral különbözteti magát meg, melly orr belől üreges, igen könnyű és szélein czéliránytalan, fűrészfognemű bevágásokkal bir (1834 Fillértár 8623003, 228) | Az orrom mellett egy piros bevágás van a monoklitól (1916 Szép Ernő CD10) | [a csimpánzoknál] a láb öregujja hosszú, erős s mély bevágás választja el a többi ujjtól (1929 Az állatok világa ford. CD46) | két mély bevágás a szája szegletében (1936 Kádár Erzsébet CD10).

4. (Ép v. Műsz) ’vmibe bevágott földmű’ ❖ nagy, és sürü bé-vágáson […] dolgoznak éjjel nappal 1500 Parasztok (1792 Magyar Hírmondó C5809, 741) | [Észak-Amerikában] a nagy térségek a földmunkák költségeit igen csekélyre olvasztották; minden legyőzendő helyzeti akadály apró bevágásokban, vagy csekély feltöltésekben állott (1848 Széchenyi István CD1501) | a Vésztő–Szeghalom közti Fokközi hidnál a gáton tizenötméteres széles bevágás délután öt órára elkészült és azóta állandóan átömlik a nyiláson az árterület vize (1925 Budapesti Hírlap dec. 31. C4713, 4) | a hirdi vasúti bevágás Hosszúhetény felé eső részénél avar kori lovas sírok kerültek elő (2000 Bezerédy Győző CD36).

5. (nem szakny) ’bevágódás’ ❖ [a sereg vezetője] az helységeket jól válaszsza, hogy minden […] folyó vizeknek, áradásoknak, bé-vágásoknak hasznát lehessen venni (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 38) | a Jura-hegyláncz, minden mély bevágás nélkül hosszas és vízirányosan nyúlik el a látkörön (1856 Salamon Ferenc 8402017, 69) | Szép kanyargós ez az út, mély bevágásokat és árnyas fákat kínál (1950 Bernáth Aurél 9052006, 37) | A dombhátnak mindkét részét keresztbe futó bevágások tagolják, így a város [ti. Jeruzsálem] egész területe erősen osztott (1989 HaagLex. ford. CD1208).

6. (Film is) ’〈film anyagában, irodalmi mű szövegében:〉 a képek, az események folyamatosságát megszakító (rövidebb) jeleneteknek, képeknek a megjelenése, felvillanása’ ❖ [A filmben] rövid bevágások, emlékképek váltogatják egymást a történés felidézésének hosszabb epizódjaival (1990 Báron György 2011004, 15) | Gyönyörű és tragikus felhangú líra bujkál a sorokban, amit remekül nyomatékosítanak az orosz költészet nagyjaira való rejtett és nyílt idézetek, […] valamint a rovarperspektívából adott, mikroszkopikus szépségeket és különösségeket felvillantó „bevágások(1999 Új Könyvek CD29).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bevágás főnév 4A
1.
a bevág igével kifejezett cselekvés
[a csapatok vezetői] a’ magok osztállyokat, az ellenség közzé való bé-vágásra vezették
(1789 Magyar Kurír)
2. (rég, átv is)
vkire mért erős vágás, kardcsapás
[az olasz harcos] felemelkedett nyergében, s egy bevágással […] megcsapta kardja hegyével homlokodat
(1853 Jókai Mór)
No, ez bizony ugyan huszáros bevágás volt!
(1888 Jókai Mór)
Széplaki huszáros „bevágást” csinált, őszintén bevallotta a főszerkesztőnek, hogy a tegnap kapott előleget az utolsó krajcárig elköltötte
(1927 Krúdy Gyula)
Mennyivel kegyetlenebb az ő [ti. Babits] méltányossága egy-egy hadakozó kritikus cseleinél és bevágásainál!
(1929 Németh László²)
3.
vmely hegyes v. éles eszközzel, szerszámmal vágott metszés, hasíték v. mélyedés, rovátka vmin
jók szoktak lenni azon régi csők, mellyeknek […] kivülröl öt bevágások vagy rovatjok van
(1829 Pák Dienes)
a számlálásnál minden tizediknél egy bevágást, rovást csináltak
(1892 Magyar Nyelvőr)
A két oldaldeszkába és az első polcba […] megfelelő szögben bevágást készítünk fűrésszel, aztán vésővel kifaragva
(1943 Sztrókay Kálmán)
A boltindítások alatti 2-2 függőleges bevágás a kemence falában a pilléreket tartó falszakaszok jobb kiégését szolgálta
(1981 Gömöri János)
Kettéhajtunk egy, 4×8 cm-es papírlapot, oldalait trapéz alakban levágjuk, és a hajtott élnél, keresztben, kis bevágást ejtünk
(1996 Lakáskultúra)
3a.
élőlény vmely (test)részén levő (árokszerű) bemélyedés
[a giliszta fejének] a’ végin egy bé-vágás vagyon, mellyet az  ſzájának leheen gondolni
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
A’ borsevő madár, nagy, idomtalan […] orral különbözteti magát meg, melly orr belől üreges, igen könnyű és szélein czéliránytalan, fűrészfognemű bevágásokkal bir
(1834 Fillértár)
Az orrom mellett egy piros bevágás van a monoklitól
(1916 Szép Ernő)
[a csimpánzoknál] a láb öregujja hosszú, erős s mély bevágás választja el a többi ujjtól
(1929 Az állatok világa ford.)
két mély bevágás a szája szegletében
(1936 Kádár Erzsébet)
4. (Ép v. Műsz)
vmibe bevágott földmű
nagy, és sürü bé-vágáson […] dolgoznak éjjel nappal 1500 Parasztok
(1792 Magyar Hírmondó)
[Észak-Amerikában] a nagy térségek a földmunkák költségeit igen csekélyre olvasztották; minden legyőzendő helyzeti akadály apró bevágásokban, vagy csekély feltöltésekben állott
(1848 Széchenyi István)
a Vésztő–Szeghalom közti Fokközi hidnál a gáton tizenötméteres széles bevágás délután öt órára elkészült és azóta állandóan átömlik a nyiláson az árterület vize
(1925 Budapesti Hírlap dec. 31.)
a hirdi vasúti bevágás Hosszúhetény felé eső részénél avar kori lovas sírok kerültek elő
(2000 Bezerédy Győző)
5. (nem szakny)
[a sereg vezetője] az helységeket jól válaszsza, hogy minden […] folyó vizeknek, áradásoknak, bé-vágásoknak hasznát lehessen venni
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
a Jura-hegyláncz, minden mély bevágás nélkül hosszas és vízirányosan nyúlik el a látkörön
(1856 Salamon Ferenc)
Szép kanyargós ez az út, mély bevágásokat és árnyas fákat kínál
(1950 Bernáth Aurél)
A dombhátnak mindkét részét keresztbe futó bevágások tagolják, így a város [ti. Jeruzsálem] egész területe erősen osztott
(1989 HaagLex. ford.)
6. (Film is)
〈film anyagában, irodalmi mű szövegében:〉 a képek, az események folyamatosságát megszakító (rövidebb) jeleneteknek, képeknek a megjelenése, felvillanása
[A filmben] rövid bevágások, emlékképek váltogatják egymást a történés felidézésének hosszabb epizódjaival
(1990 Báron György)
Gyönyörű és tragikus felhangú líra bujkál a sorokban, amit remekül nyomatékosítanak az orosz költészet nagyjaira való rejtett és nyílt idézetek, […] valamint a rovarperspektívából adott, mikroszkopikus szépségeket és különösségeket felvillantó „bevágások
(1999 Új Könyvek)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások