bírószék fn 3B (rég)

1. ’〈a bírói hatalom, hivatal jelképeként is:〉 a (községi v. városi) bíró széke, amelyben az ítéletalkotás, ítélethozatal során ül’ ❖ Ki az igazságos panaszt nem hallgatta, annak a’ Bíró-szék nem maradt alatta (1790 Mátyási József C3064, 13) | [Szűcs György gazda] már régen Ott ülne a bírószéken, Hasa, hája, kéknadrága … Minden kész e méltóságra: De mit ér, ha nincs bajusz! (1854 Arany János 8014063, 225) | Feltett kucsmával bóbiskolt a bőrös bíró székben (1900 Móricz Pál² C3210, 31).

2. ’vmely büntető-, magánjogi, ill. közigazgatási jogi (peres) ügyben ítéletet hozó hatóság, ill. testület (bíráskodása, ítélkezése)’ ❖ [Themisztoklész] azt kívánnya, hogy engedtessék meg néki, ezen állításának igaz voltát illendő birószék előtt meg-mutatni (1791 Verseghy Ferenc ford.–Millot C4446, 123) | a kir. tábla első folyamodású birószék (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | bírószékeink nem nyilvánosak (1841 Szemere Bertalan CD51) | a magyar nyelv a bírószékeknél és perekben is alkalmaztathassék (1864 Toldy Ferenc 8481009, 152) | a közvádlót törvény nem jogositja föl, hogy ily [ti. öngyilkossági] esetekben hivatalosan nyomozhasson és … a halál közvetett okozója fölött birószéket tarthasson (1910 Budapesti Hírlap aug. 4. C4698, 7).

3. (birtokszóként) (vál) ’erkölcsi értéket képviselő, megtestesítő v. annak nevében ítélkező hatalom, ill. ennek bíráskodása’ ❖ Így van tehát elvégezve. Óh sors!! birószékedben? Ilyen vég van kijegyezve Számomra nagy könyvedben? (1798 Kisfaludy Sándor CD01) | Az erkölcsiség ’s közvélemény az erénynek birószéke, a’ testi büntetésnek pedig a’ törvény (1830 Széchenyi István 8429004, 186) | az utókor bírószéke előtt (1846 Bajza József 8021025, 250) | ki fog felelni a mindenható igaz isten bírószéke előtt azon ezereknek ártatlan véréért, kik e gyászos belháborunak estek áldozatáúl? (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [Miska] lojális volt, eleven szobra a lojalitásnak. Egy [barátját gyanúsító] könnyű szó is súlyos volt az ő komolyságának bírószéke előtt (1926 Babits Mihály 9014127, 112).

3a. (minőségjelzővel v. birtokszóként) (rég) ’vmely tudományos, irodalmi stb. ügyben, témában ítéletmondásra, döntésre méltó, ill. felkért testület’ ❖ És ilyen emberek birószékéhez kellett volna Lexikonunkat küldeni (1821 Verseghy Ferenc C0082, 205) | az Akadémia, ez a tekintélyes s illetékes irodalmi bírószék (1863 Kazinczy Gábor C3171, XIV).

J: ítélőszék.

Vö. CzF.; ÚMTsz.

bírószék főnév 3B (rég)
1.
〈a bírói hatalom, hivatal jelképeként is:〉 a (községi v. városi) bíró széke, amelyben az ítéletalkotás, ítélethozatal során ül
Ki az igazságos panaszt nem hallgatta, annak a’ Bíró-szék nem maradt alatta
(1790 Mátyási József)
[Szűcs György gazda] már régen Ott ülne a bírószéken, Hasa, hája, kéknadrága … Minden kész e méltóságra: De mit ér, ha nincs bajusz!
(1854 Arany János)
Feltett kucsmával bóbiskolt a bőrös bíró székben
(1900 Móricz Pál²)
2.
vmely büntető-, magánjogi, ill. közigazgatási jogi (peres) ügyben ítéletet hozó hatóság, ill. testület (bíráskodása, ítélkezése)
[Themisztoklész] azt kívánnya, hogy engedtessék meg néki, ezen állításának igaz voltát illendő birószék előtt meg-mutatni
(1791 Verseghy Ferenc ford.Millot)
a kir.királyi tábla első folyamodású birószék
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
bírószékeink nem nyilvánosak
(1841 Szemere Bertalan)
a magyar nyelv a bírószékeknél és perekben is alkalmaztathassék
(1864 Toldy Ferenc)
a közvádlót törvény nem jogositja föl, hogy ily [ti. öngyilkossági] esetekben hivatalosan nyomozhasson és … a halál közvetett okozója fölött birószéket tarthasson
(1910 Budapesti Hírlap aug. 4.)
3. (birtokszóként) (vál)
erkölcsi értéket képviselő, megtestesítő v. annak nevében ítélkező hatalom, ill. ennek bíráskodása
Így van tehát elvégezve. Óh sors!! birószékedben? Ilyen vég van kijegyezve Számomra nagy könyvedben?
(1798 Kisfaludy Sándor)
Az erkölcsiség ’s közvélemény az erénynek birószéke, a’ testi büntetésnek pedig a’ törvény
(1830 Széchenyi István)
az utókor bírószéke előtt
(1846 Bajza József)
ki fog felelni a mindenható igaz isten bírószéke előtt azon ezereknek ártatlan véréért, kik e gyászos belháborunak estek áldozatáúl?
(1848 Kossuth Hírlapja)
[Miska] lojális volt, eleven szobra a lojalitásnak. Egy [barátját gyanúsító] könnyű szó is súlyos volt az ő komolyságának bírószéke előtt
(1926 Babits Mihály)
3a. (minőségjelzővel v. birtokszóként) (rég)
vmely tudományos, irodalmi stb. ügyben, témában ítéletmondásra, döntésre méltó, ill. felkért testület
És ilyen emberek birószékéhez kellett volna Lexikonunkat küldeni
(1821 Verseghy Ferenc)
az Akadémia, ez a tekintélyes s illetékes irodalmi bírószék
(1863 Kazinczy Gábor)
Vö. CzF.; ÚMTsz.

Beállítások