bonckés fn 4B8

1. (Orvos is) ’boncolásra haszn., kés alakú kisebb vágóeszköz’ ❖ Különben is hagyjuk a bonczkést a cadáverekre [= holttestekre] (1838 Szemere Pál 8439086, 325) | az orvos a holttestbe szúrta bonckését s könnyedén végighasítá vele a testet (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | [Apáthy István zoológus] korlátlan ura a mikroszkópiumnak és a szövetbúvár finom bonckésének (1922 Lambrecht Kálmán CD10) | [az emberi hallás kutatásához szükséges] preparátumok alapanyaga azonban a rendőrorvosok bonckése alól kerül ki (1990 Dániel József CD30).

2. (vál) ’〈az elemző módszer, ill. a kritikai szellem v. hajlam jelképeként〉’ ❖ soha azoknak soraiba nem állottam kik itt psychologiai bonczkést vagy az aritmetikai mérleget használták (1835 Orosz József C3881, 100) | [Deák Ferenc] a vakmerő kalandos politicát nem tűrte meg soha, hanem éles logikájának bonczkésével irgalmatlanúl tette mindig tönkre (1876 Pulszky Ferenc CD57) | [Az író] szinte rétegről rétegre vizsgálja hőseit, nincs olyan külső vagy belső titkuk, amely elrejtőzhetnék bonckése elől (1938 Kádár Erzsébet CD10) | a kritika bonckését (1974 Szűcs Jenő 9688002, 387) (vmilyen) bonckés alá vesz vmit (kritikai célzattal) vizsgál, feltár, elemez vmit’ ❖ Szerző rajzai ollykor, sőt többnyire tulságosak, nyelve elárasztva virággal, képpel, hasonlatossággal, mellyek, ha hideg bonczkés alá vétetnek, nem egyszer üreseknek fognak mutatkozni (1840 Figyelmező C0154, 743) | Nincs szükség a’ régi időket, nincs miért a’ történészetet bölcseleti bonczkés alá venni (1850 Kemény Zsigmond 8235036, 43) | Az Egység című most megindult folyóiratban Rozinger Andor veszi bonckés alá Kassák forradalmiságát, és polgári individualistának minősíti a költőt (1922 Németh Andor 9480014, 156) | A privatizációs törvénytervezetet vették bonckés alá tegnap a Pénzügykutató Rt.-ben rendezett szakmai vitán (1994 Magyar Hírlap CD09).

J: boncolókés.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. boncol; ÉKsz.

bonckés főnév 4B8
1. (Orvos is)
boncolásra haszn., kés alakú kisebb vágóeszköz
Különben is hagyjuk a bonczkést a cadáverekre [= holttestekre]
(1838 Szemere Pál)
az orvos a holttestbe szúrta bonckését s könnyedén végighasítá vele a testet
(1877 Mikszáth Kálmán)
[Apáthy István zoológus] korlátlan ura a mikroszkópiumnak és a szövetbúvár finom bonckésének
(1922 Lambrecht Kálmán)
[az emberi hallás kutatásához szükséges] preparátumok alapanyaga azonban a rendőrorvosok bonckése alól kerül ki
(1990 Dániel József)
2. (vál)
〈az elemző módszer, ill. a kritikai szellem v. hajlam jelképeként〉
soha azoknak soraiba nem állottam kik itt psychologiai bonczkést vagy az aritmetikai mérleget használták
(1835 Orosz József)
[Deák Ferenc] a vakmerő kalandos politicát nem tűrte meg soha, hanem éles logikájának bonczkésével irgalmatlanúl tette mindig tönkre
(1876 Pulszky Ferenc)
[Az író] szinte rétegről rétegre vizsgálja hőseit, nincs olyan külső vagy belső titkuk, amely elrejtőzhetnék bonckése elől
(1938 Kádár Erzsébet)
a kritika bonckését
(1974 Szűcs Jenő)
(vmilyen) bonckés alá vesz vmit
(kritikai célzattal) vizsgál, feltár, elemez vmit
Szerző rajzai ollykor, sőt többnyire tulságosak, nyelve elárasztva virággal, képpel, hasonlatossággal, mellyek, ha hideg bonczkés alá vétetnek, nem egyszer üreseknek fognak mutatkozni
(1840 Figyelmező)
Nincs szükség a’ régi időket, nincs miért a’ történészetet bölcseleti bonczkés alá venni
(1850 Kemény Zsigmond)
Az Egység című most megindult folyóiratban Rozinger Andor veszi bonckés alá Kassák forradalmiságát, és polgári individualistának minősíti a költőt
(1922 Németh Andor)
A privatizációs törvénytervezetet vették bonckés alá tegnap a Pénzügykutató Rt.Részvénytársaság-ben rendezett szakmai vitán
(1994 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. boncol; ÉKsz.

Beállítások