bontogat ts ige 5a

1. ’〈csomó(zás)t, kötést, fűzést, fonást, szövést, ill. csomóval v. más módon összekapcsolt, összefogott tárgyat〉 lassan kioldoz, ill. szétbont’ ❖ Csóka (ruháját bontogatja.) (1830 Vörösmarty Mihály C4535, 156) | bontogatni kezdi a cipőzsinórt (1911 Bán Ferenc CD10) | Amanda a kendő befont rojtjait bontogatta (1922 Krúdy Gyula CD54) | A ruhaderekát bontogatta (1953 Sarkadi Imre 9586002, 40) | [édesapám] saját műhelyt alapított, ahol én már 5-6 évesen bontogathattam a kárpitokat (1998 Lakáskultúra CD39).

1a. (ritk) ’〈egynemű dolgok csomóba rakott, összefogott és összekötött egészét〉 lassan kioldozza és szétbontja’ ❖ megragadott egy nagy csáklyát, és segitette a nagy búzaasztagot az urasági cselédekkel versenyt bontogatni (1857 Szegfi Mór 8430007, 26) | parasztok sürögtek a cséplőgép körül, bontogatták a kévéket, s dobták a gépbe (1923 Török Sophie CD10).

1b. ’〈(összegubancolódott, kócos) hajat〉(ki)bont, (ki)fésül’ ❖ a komorna bontogatni kezdé urnője haját (1863 Gyulai Pál C1990, 27) | Az asszony egy fehér fésűvel éppen bontogatta szikrázó haját (1923 Ungvári Nagy Márta CD10) | A leány már lefeküdni készült, a haját bontogatta (1934 Bereznay Pál CD10).

2. ’〈összehajtott, összegöngyölt, összecsukott tárgyat〉 lassan kibont, széthajtogat(va szétnyit, hogy használatba vegye)’ ❖ A matrózok dalolva bontogatták a vitorlákat (1888 Rákosi Viktor C0005, 156) | a Budapesti Hirlap vasárnapi számát vidáman bontogatták a vidéki kúriákban (1930 Móricz Zsigmond CD10) | [május elsején] felsorakoztunk a város peremén, zászlóinkat bontogattuk (1962 Réz Ádám ford.–Fučík 9567004, 28) | belső zsebéből négyrét hajtott papírlapot szedett elő, és […] lassú mozdulatokkal bontogatni kezdte (1988 Kertész Imre² CD41).

2a. ’〈madár(fióka), bogár stb. repüléshez készülődve szárnyát〉 többször egymás után felnyitja, felemeli’ ❖ a gyalogos boszorkányok [ti. a házasságközvetítő asszonyok] türelmetlenül bontogatták a szárnyukat, akár az útra készülő vándormadarak (1917 Herczeg Ferenc 9241009, 39) | Pompás, ragyogó fecskék ti, itt az ősz és ti bontogatjátok, edzitek szárnyaitokat (1923 Karinthy Frigyes 9309006, 140) | Kürt szava hangzott fel a hajnalruhába bujt házak között és apró fénybogarak bontogatták utána szárnyaikat (1934 Szabó Pál² 9631003, 18).

2b. (ritk) ’〈ágyat〉 lassan megvet’ ❖ Márika bontogatja este az ágyat az apjának (1927 Móra Ferenc C3206, 155).

2c. ’〈növény levelét, virág szirmát〉 lassan, egyiket a másik után kibontja’ ❖ a kökény és somfa bontogatja is fehér és sárga szirmait (1890 Gyarmathy Zsigáné C1956, 7) | A nagy, zöld vázába rügyeit bontogató ág, aranyvessző került (1999 Lakáskultúra CD39).

3. ’egymás után (lassanként) felbont, felnyit vmit, hogy a benne levő dolgot hozzáférhetővé tegye’ ❖ Hasogattya, és még a’ bélét-is bontogattya a’ dolognak (1790 Virágszótár C3337, 280) | félek hogy a’ Berzsenyihez írottakat [ti. leveleket] is bontogatják (1817 Kazinczy Ferenc C2568, 190) | vigyorgó arccal bontogatni kezdé a papírcsomagot (1871 Mikszáth Kálmán CD04) | bontogatni kezdte a pezsgőket (1911 Kaffka Margit 9290054, 118) | A havas nádszálak hüvelyeit kékcinegék bontogatják peték, lárvák után kutatva (1995 Természet Világa CD50).

3a. (átv is) ’〈tárgyat〉 lassanként kibontva (csomagolásából) kiszabadít’ ❖ az állás túlfelén négy rakott szekérről dögbőrt bontogattak hevesi parasztok (1846 Kuthy Lajos 8261002, 31) | A leányka … egy staniolba csavart csokoládékockát bontogatott (1913 Gárdonyi Géza C1850, 284) | [a prímás] a régen látott hegedűt óvakodva bontogatta (1932 Krúdy Gyula CD54) | az ajándékukat bontogató kicsik boldogsága (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’lassan(, folyamatosan) alkotórészeire, elemeire szed, szétszed vmit’ ❖ [akit] a szeretetre méltó növényvilág érdekel, menjen ki a szabadba és vegye kezébe a leirt növényt, bontogassa és taglalgassa azt a legkisebb részletekig és akkor fogja csak látni, mi szép, mi élvezetdus szórakozással kinálja meg őt a botanika (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Hanka] egy sásnak a selymes buzogányát bontogatta, fújogatva lágy, hófehér pelyhét (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | [Az ellenséges katonák] a következő pillanatban elborítják a szekereket és bontogatnak, hasogatnak mindent (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 310).

4a. ’〈épületet, építményt v. annak részét〉 lassanként, folyamatosan, apránként v. egyiket a másik után lebont(ja), lerombol(ja)’ ❖ más nap reggel bontogatta sátorait az Ellenség (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0172, 193) | tombolt a nép a szavazás után s kezdte a deszkaállványt bontogatni dühében (1874 Jókai Mór CD18) | A régi házakat szó nélkül bontogatták Pesten és Krúdy Gyulának Budára kellett menekülnie, hogy régi pesti hangulatokat érezzen (1919 Juhász Gyula¹ 9284878, 230) | [a tenyészbika] bontogatja már a szarvával a karám drótkerítését (1953 Sarkadi Imre 9586002, 23) | Életveszélyes volt a ház, mely a falat bontogató cigányokra omlott (1996 Magyar Hírlap CD09).

4b. ’〈leölt és megtisztított állatot〉 felnyit és belső részeit egymás után kiszedi’ ❖ A’ le-ölt disznókat tudom bontogatni (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 150) | [Frakádi] tepsijén vígan sistergett az egyik gyöngytyúk … a másikat ép most tisztogatta, bontogatta a gyuró deszkán (1906 Mikszáth Kálmán C3160, 243).

5. (kissé rég) ’hosszasan v. aprólékosan vizsgál, elemez(ve értékel), boncolgat vmit’ ❖ figyelmes elmélkedésre, gondolkodásra nem vëſzi [a dolgot, témát]: f ponttyából, velejébl, ízenkènt, tagonkènt nem bontogattya (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 21) | Hogy tisztelt Taglalóm tudtával ellenem semmi ellenséges érzést nem táplált keblében, midőn munkámat bontogatni kezdé, szeretem ’s akarom hinni (1831 Széchenyi István CD1501) | Az egyéniség problémáját kétféleképpen bontogatták eddig: etikailag vagy esztétikailag (1905 Juhász Gyula¹ 9284825, 73) | A bestsellerek többnyire társadalmi regények; gyakran nagyon mély és döntő kérdéseket bontogatnak (1948 Pándi Pál 2052033, 110).

6. (tárgy n. is) (kissé rég, átv is) ’〈vmely állapotot, vminek az egységét〉 megbont(ja), megzavar(ja)’ ❖ kérdezd-meg ágyamat Meg-vallja , melly sok könnyek bontogatják álmomat (1788 Döme Károly C1505, 41) | bontogattyák békesègünköt (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 54) | Az egymásután kigyuladó csillagok hunyorgó fénye bontogatja csak a feketeséget (1899 Cserzy Mihály C1302, 66) | Helénnek a nimbuszát ezek a különben jelentéktelen apróságok meglehetősen bontogatták (1903 Kóbor Tamás 1081001, 52) | [Richelieu] bontogatta a katolikus szövetkezés egységét (1935 Hóman Bálint munkái CD42).

ÖU: fel~, ki~, le~, meg~, széjjel~, szét~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bont; ÉKsz.; SzT. ~, bontogattat

bontogat tárgyas ige 5a
1.
〈csomó(zás)t, kötést, fűzést, fonást, szövést, ill. csomóval v. más módon összekapcsolt, összefogott tárgyat〉 lassan kioldoz, ill. szétbont
Csóka (ruháját bontogatja.)
(1830 Vörösmarty Mihály)
bontogatni kezdi a cipőzsinórt
(1911 Bán Ferenc)
Amanda a kendő befont rojtjait bontogatta
(1922 Krúdy Gyula)
A ruhaderekát bontogatta
(1953 Sarkadi Imre)
[édesapám] saját műhelyt alapított, ahol én már 5-6 évesen bontogathattam a kárpitokat
(1998 Lakáskultúra)
1a. (ritk)
〈egynemű dolgok csomóba rakott, összefogott és összekötött egészét〉 lassan kioldozza és szétbontja
megragadott egy nagy csáklyát, és segitette a nagy búzaasztagot az urasági cselédekkel versenyt bontogatni
(1857 Szegfi Mór)
parasztok sürögtek a cséplőgép körül, bontogatták a kévéket, s dobták a gépbe
(1923 Török Sophie)
1b.
(összegubancolódott, kócos) hajat〉 (ki)bont, (ki)fésül
a komorna bontogatni kezdé urnője haját
(1863 Gyulai Pál)
Az asszony egy fehér fésűvel éppen bontogatta szikrázó haját
(1923 Ungvári Nagy Márta)
A leány már lefeküdni készült, a haját bontogatta
(1934 Bereznay Pál)
2.
〈összehajtott, összegöngyölt, összecsukott tárgyat〉 lassan kibont, széthajtogat(va szétnyit, hogy használatba vegye)
A matrózok dalolva bontogatták a vitorlákat
(1888 Rákosi Viktor)
a Budapesti Hirlap vasárnapi számát vidáman bontogatták a vidéki kúriákban
(1930 Móricz Zsigmond)
[május elsején] felsorakoztunk a város peremén, zászlóinkat bontogattuk
(1962 Réz Ádám ford.Fučík)
belső zsebéből négyrét hajtott papírlapot szedett elő, és […] lassú mozdulatokkal bontogatni kezdte
(1988 Kertész Imre²)
2a.
〈madár(fióka), bogár stb. repüléshez készülődve szárnyát〉 többször egymás után felnyitja, felemeli
a gyalogos boszorkányok [ti. a házasságközvetítő asszonyok] türelmetlenül bontogatták a szárnyukat, akár az útra készülő vándormadarak
(1917 Herczeg Ferenc)
Pompás, ragyogó fecskék ti, itt az ősz és ti bontogatjátok, edzitek szárnyaitokat
(1923 Karinthy Frigyes)
Kürt szava hangzott fel a hajnalruhába bujt házak között és apró fénybogarak bontogatták utána szárnyaikat
(1934 Szabó Pál²)
2b. (ritk)
〈ágyat〉 lassan megvet
Márika bontogatja este az ágyat az apjának
(1927 Móra Ferenc)
2c.
〈növény levelét, virág szirmát〉 lassan, egyiket a másik után kibontja
a kökény és somfa bontogatja is fehér és sárga szirmait
(1890 Gyarmathy Zsigáné)
A nagy, zöld vázába rügyeit bontogató ág, aranyvessző került
(1999 Lakáskultúra)
3.
egymás után (lassanként) felbont, felnyit vmit, hogy a benne levő dolgot hozzáférhetővé tegye
Hasogattya, és még a’ bélét-is bontogattya a’ dolognak
(1790 Virágszótár)
félek hogy a’ Berzsenyihez írottakat [ti. leveleket] is bontogatják
(1817 Kazinczy Ferenc)
vigyorgó arccal bontogatni kezdé a papírcsomagot
(1871 Mikszáth Kálmán)
bontogatni kezdte a pezsgőket
(1911 Kaffka Margit)
A havas nádszálak hüvelyeit kékcinegék bontogatják peték, lárvák után kutatva
(1995 Természet Világa)
3a. (átv is)
〈tárgyat〉 lassanként kibontva (csomagolásából) kiszabadít
az állás túlfelén négy rakott szekérről dögbőrt bontogattak hevesi parasztok
(1846 Kuthy Lajos)
A leányka … egy staniolba csavart csokoládékockát bontogatott
(1913 Gárdonyi Géza)
[a prímás] a régen látott hegedűt óvakodva bontogatta
(1932 Krúdy Gyula)
az ajándékukat bontogató kicsik boldogsága
(1995 Magyar Hírlap)
4.
lassan(, folyamatosan) alkotórészeire, elemeire szed, szétszed vmit
[akit] a szeretetre méltó növényvilág érdekel, menjen ki a szabadba és vegye kezébe a leirt növényt, bontogassa és taglalgassa azt a legkisebb részletekig és akkor fogja csak látni, mi szép, mi élvezetdus szórakozással kinálja meg őt a botanika
(1860 Vasárnapi Újság)
[Hanka] egy sásnak a selymes buzogányát bontogatta, fújogatva lágy, hófehér pelyhét
(1899 Mikszáth Kálmán)
[Az ellenséges katonák] a következő pillanatban elborítják a szekereket és bontogatnak, hasogatnak mindent
(1901 Gárdonyi Géza)
4a.
〈épületet, építményt v. annak részét〉 lassanként, folyamatosan, apránként v. egyiket a másik után lebont(ja), lerombol(ja)
más nap reggel bontogatta sátorait az Ellenség
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
tombolt a nép a szavazás után s kezdte a deszkaállványt bontogatni dühében
(1874 Jókai Mór)
A régi házakat szó nélkül bontogatták Pesten és Krúdy Gyulának Budára kellett menekülnie, hogy régi pesti hangulatokat érezzen
(1919 Juhász Gyula¹)
[a tenyészbika] bontogatja már a szarvával a karám drótkerítését
(1953 Sarkadi Imre)
Életveszélyes volt a ház, mely a falat bontogató cigányokra omlott
(1996 Magyar Hírlap)
4b.
〈leölt és megtisztított állatot〉 felnyit és belső részeit egymás után kiszedi
A’ le-ölt disznókat tudom bontogatni
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
[Frakádi] tepsijén vígan sistergett az egyik gyöngytyúk … a másikat ép most tisztogatta, bontogatta a gyuró deszkán
(1906 Mikszáth Kálmán)
5. (kissé rég)
hosszasan v. aprólékosan vizsgál, elemez(ve értékel), boncolgat vmit
figyelmes elmélkedésre, gondolkodásra nem vëſzi [a dolgot, témát]: f ponttyából, velejébl, ízenkènt, tagonkènt nem bontogattya
(1803 Baróti Szabó Dávid)
Hogy tisztelt Taglalóm tudtával ellenem semmi ellenséges érzést nem táplált keblében, midőn munkámat bontogatni kezdé, szeretem ’s akarom hinni
(1831 Széchenyi István)
Az egyéniség problémáját kétféleképpen bontogatták eddig: etikailag vagy esztétikailag
(1905 Juhász Gyula¹)
A bestsellerek többnyire társadalmi regények; gyakran nagyon mély és döntő kérdéseket bontogatnak
(1948 Pándi Pál)
6. (tárgy n. is) (kissé rég, átv is)
〈vmely állapotot, vminek az egységét〉 megbont(ja), megzavar(ja)
kérdezd-meg ágyamat Meg-vallja , melly sok könnyek bontogatják álmomat
(1788 Döme Károly)
bontogattyák békesègünköt
(1803 Baróti Szabó Dávid)
Az egymásután kigyuladó csillagok hunyorgó fénye bontogatja csak a feketeséget
(1899 Cserzy Mihály)
Helénnek a nimbuszát ezek a különben jelentéktelen apróságok meglehetősen bontogatták
(1903 Kóbor Tamás)
[Richelieu] bontogatta a katolikus szövetkezés egységét
(1935 Hóman Bálint munkái)
ÖU: felbontogat, kibontogat, lebontogat, megbontogat, széjjelbontogat, szétbontogat
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bont; ÉKsz.; SzT. ~, bontogattat

Beállítások