akta fn 6A

1. ’〈hatósági, közigazgatási, (egyházi) bírósági eljárásban:〉 hivatalos irat, ügyirat’ ❖ minden actáit, és papirosait öszve szedte, és le petsételte (1795 Magyar Kurír C0327, 441) | […] a beérkező aktákon és a kimenő akták fogalmazványain […] megmutatkozik, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően folyt az ügyintézés (1848 Kossuth Lajos C2749, 11) | az aláírt aktát (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | a tárgyalást berekesztették, a kihallgatásnak vége. A bíró elzárta az aktákat (1962 Domahidy Miklós 1035001, 178).

1a. ’〈vmely hivatalban:〉 egy ügyhöz tartozó v. egy személyre vonatkozó iratok egybefűzött csomója’ ❖ az akkori Uralkodó Fejedelem ki-nézte a’ Város ellen való régi Actákbúl (1800 Farkas András C1671, V) | a kormányszéki levéltár poros aktái közt (1871 Orbán Balázs 8340019, 173) | az egész akta elveszett (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 83) | Rostás Kálmán vagyok, a Faragó úr foglalkozott már az ügyemmel, a szociálpolitikai osztályon aktát is vezetett rólam (1989 Csalog Zsolt 1024023, 372).

1b. (Tört, Vall) ’kül. az ókeresztény korból fennmaradt, az apostolok, egyházatyák és mártírok cselekedeteit bemutató, ill. szerzői nevén számon tartott, ritk. az ószövetségi korszakból megőrződött (apokrif) irat’ ❖ Fenmaradt akták: […] Máté, Tamás, Taddéus, Filep aktái, a római Kelemennek tulajdonított Klementiák (1893 PallasLex. CD02) | A fogság utáni (perzsa) időből ismeretesek: […] Ezd 1,2–4; 4,9–6,12; 7,12–26 említette, ill. tartalmazta levelek és iratok (akták) (1989 HaagLex. ford. CD1208) | Simon mágust az egyházatyák és az apokrifus apostoli akták (pl. Péter apostol cselekedetei) a gnózis atyjának tekintették (1993–1995 BibliaiLex. CD1207).

2. (/Tört) ’diplomáciai, törvénykezési, ill. zsinati irat’ ❖ az Ország-gyűlése Aktái (1788 Magyar Merkurius C0340, 71) | Reggel az Ónodi gyűlés actáit az archivumból kivevén, azokat írtam délig is, délután is (1831 Jászay Pál 8207001, 228) | 1806. a’ rajnai szövetség’ aktája aláiratik (1834 Fillértár 8623002, 160) | be lett iktatva a parlament aktáiba (1894 PallasLex. CD02) | A követek előhozták a nicaeai zsinat aktáit (1910 Rábold Gusztáv ford. CD1211) | [az] Éliás aquileiai érsek alatt megtartott gradói zsinat aktája a 827. június 6-i mantuai zsinat aktájában maradt fenn (1977 Tóth Endre² CD52).

3. (Tud) ’tudományos intézmények rendsz. idegen nyelvű szakmai időszaki kiadványa’ ❖ A Tudományos Akadémia 22 Aktája 40000 példányban adta hírül a világnak a magyar tudományos kutatások eredményeit (1959 Népszabadság febr. 19. C4811, 8) | az Akadémiának az idegen nyelven kiadott aktái (1998 Flerkó Béla CD30).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

akta főnév 6A
1.
〈hatósági, közigazgatási, (egyházi) bírósági eljárásban:〉 hivatalos irat, ügyirat
minden actáit, és papirosait öszve szedte, és le petsételte
(1795 Magyar Kurír)
[…] a beérkező aktákon és a kimenő akták fogalmazványain […] megmutatkozik, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően folyt az ügyintézés
(1848 Kossuth Lajos)
az aláírt aktát
(1883 Mikszáth Kálmán)
a tárgyalást berekesztették, a kihallgatásnak vége. A bíró elzárta az aktákat
(1962 Domahidy Miklós)
1a.
〈vmely hivatalban:〉 egy ügyhöz tartozó v. egy személyre vonatkozó iratok egybefűzött csomója
az akkori Uralkodó Fejedelem ki-nézte a’ Város ellen való régi Actákbúl
(1800 Farkas András)
a kormányszéki levéltár poros aktái közt
(1871 Orbán Balázs)
az egész akta elveszett
(1964 Rónay György ford.Kafka)
Rostás Kálmán vagyok, a Faragó úr foglalkozott már az ügyemmel, a szociálpolitikai osztályon aktát is vezetett rólam
(1989 Csalog Zsolt)
1b. (Tört, Vall)
kül. az ókeresztény korból fennmaradt, az apostolok, egyházatyák és mártírok cselekedeteit bemutató, ill. szerzői nevén számon tartott, ritk. az ószövetségi korszakból megőrződött (apokrif) irat
Fenmaradt akták: […] Máté, Tamás, Taddéus, Filep aktái, a római Kelemennek tulajdonított Klementiák
(1893 PallasLex.)
A fogság utáni (perzsa) időből ismeretesek: […] EzdEzdrás könyve 1,2–4; 4,9–6,12; 7,12–26 említette, ill.illetve tartalmazta levelek és iratok (akták)
(1989 HaagLex. ford.)
Simon mágust az egyházatyák és az apokrifus apostoli akták (pl.például Péter apostol cselekedetei) a gnózis atyjának tekintették
(1993–1995 BibliaiLex.)
2. (/Tört)
diplomáciai, törvénykezési, ill. zsinati irat
az Ország-gyűlése Aktái
(1788 Magyar Merkurius)
Reggel az Ónodi gyűlés actáit az archivumból kivevén, azokat írtam délig is, délután is
(1831 Jászay Pál)
1806. a’ rajnai szövetség’ aktája aláiratik
(1834 Fillértár)
be lett iktatva a parlament aktáiba
(1894 PallasLex.)
A követek előhozták a nicaeai zsinat aktáit
(1910 Rábold Gusztáv ford.)
[az] Éliás aquileiai érsek alatt megtartott gradói zsinat aktája a 827. június 6-i mantuai zsinat aktájában maradt fenn
(1977 Tóth Endre²)
3. (Tud)
tudományos intézmények rendsz. idegen nyelvű szakmai időszaki kiadványa
A Tudományos Akadémia 22 Aktája 40000 példányban adta hírül a világnak a magyar tudományos kutatások eredményeit
(1959 Népszabadság febr. 19.)
az Akadémiának az idegen nyelven kiadott aktái
(1998 Flerkó Béla)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások