alfabetikus mn 15A2

1. ’az ábécé betűinek hagyományos sorrendjét követő, ill. betűrendes, betűrend szerinti’ ❖ én alfabetikus rend szerint fizetem a hitelezőimet (1878 Jogászhumor C2226, 93) | Legalkalmasabb rendként az alfabetikus sorrend kínálkozott – híven a szótárírás nemzetközi hagyományához (1975 Hernádi Miklós 1066005, 26) | egy olyan albumot keres, amelyet név szerint nem tud megjelölni, így ne alfabetikusan keresse (1989 Szepes Erika 2039022, 75) | Az ómagyar korban alfabetikus szótárak helyett fogalomkörök szerint csoportosított szójegyzékeket használtak (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

1a. (Irodt) ’olyan 〈kül. ószövetségi vers〉, amelyben a versszakok v. sorok első betűi ábécérendben követik egymást’ ❖ [Sedulius] irt egy alfabetikus (akrosztikonikus) himnuszt Jézus Krisztusra is (1897 PallasLex. CD02) | Az alfabetikus akrosztikhon felülről lefelé olvasva a h. ábécé 22 betűjét tartalmazza a sorok kezdőbetűjeként (1993–1995 BibliaiLex. CD1207) | Istentiszteleten nem írnak alfabetikus költeményt; ez íróasztali munka (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | Mint az alfabetikus énekeket általában, a Zsolt 9–10-t is fogság után írt költeménynek gondoljuk (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (Tud) ’hangjelölő 〈írás(), ill. ilyen írásrendszerben haszn. jel〉’ ❖ Palesztinából származó pecsét, amelyen korai alfabetikus írás látható (1989 HaagLex. ford. CD1208) | bizonyosak lehetünk, hogy a legelső alfabetikus írást sémi népek fejlesztették ki, egyiptomi hatások alapján (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

alfabetikus melléknév 15A2
1.
az ábécé betűinek hagyományos sorrendjét követő, ill. betűrendes, betűrend szerinti
én alfabetikus rend szerint fizetem a hitelezőimet
(1878 Jogászhumor)
Legalkalmasabb rendként az alfabetikus sorrend kínálkozott – híven a szótárírás nemzetközi hagyományához
(1975 Hernádi Miklós)
egy olyan albumot keres, amelyet név szerint nem tud megjelölni, így ne alfabetikusan keresse
(1989 Szepes Erika)
Az ómagyar korban alfabetikus szótárak helyett fogalomkörök szerint csoportosított szójegyzékeket használtak
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
1a. (Irodt)
olyan 〈kül. ószövetségi vers〉, amelyben a versszakok v. sorok első betűi ábécérendben követik egymást
[Sedulius] irt egy alfabetikus (akrosztikonikus) himnuszt Jézus Krisztusra is
(1897 PallasLex.)
Az alfabetikus akrosztikhon felülről lefelé olvasva a h.héber ábécé 22 betűjét tartalmazza a sorok kezdőbetűjeként
(1993–1995 BibliaiLex.)
Istentiszteleten nem írnak alfabetikus költeményt; ez íróasztali munka
(1995 Jubileumi kommentár)
Mint az alfabetikus énekeket általában, a ZsoltA zsoltárok könyve 9–10-t is fogság után írt költeménynek gondoljuk
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (Tud)
hangjelölő 〈írás(), ill. ilyen írásrendszerben haszn. jel〉
Palesztinából származó pecsét, amelyen korai alfabetikus írás látható
(1989 HaagLex. ford.)
bizonyosak lehetünk, hogy a legelső alfabetikus írást sémi népek fejlesztették ki, egyiptomi hatások alapján
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások