almanach fn 3A9 (tulajdonnév részeként is)

1. (/Irodt) ’főleg szépirodalmi és ismeretterjesztő írásokat közlő, képeket, es. naptárt is tartalmazó (év)könyv’ ❖ Ezeknek [a szigeteknek] le-irását igérte az Ujj Palynéa név alatt Doctor Dét Ur, ki-jöv Almanakjában (1793 Benkő Ferenc 7036019, 46) | Ezen almanak […] bebizonyitá: hogy a’ nép lelke hasznos ismeretek ’s alapos oktatmányok elfogadására képes (1841 Pesti Hírlap C1514, 15) | az első magyar irodalmi vállalat, amely munkatársainak programszerűleg fizetett honoráriumot, az Auróra volt, Kisfaludy Károly almanachja (1908 Schöpflin Aladár CD10) | Megjelenik a Singer és Wolfner-féle szépirodalmi évkönyv, az Egyetemes Regénytár Almanachja; a népszerű kötetekbe évről-évre Mikszáth írja az előszót (1934 Pintér Jenő CD44) | a folyóirat kialakulását s azt a folyamatot, melynek során fölváltotta az almanachokat, nyomon követjük (1975 Könczöl Csaba 2056006, 73).

1a. (Irodt) ’gyűjteményes kötet’ ❖ A „Budapesti Ujságirók Egyesülete” segélyalapja javára egy „Almanach”-t ad ki, melyben 100 magyar iró munkája fog megjelenni és 25 neves festőmüvész festményei, mint különálló mümellékletek lesznek (1904 Pénz és Föld 2111001, 5) | [Ambrus Zoltán] már több mint negyvenéves, amikor […] kiadója, Révai Mór, külön almanachba gyűjti huszonnégy különböző kortárs egyformán áradozó magasztalásait (1943 Gyergyai Albert 9202013, 42) | [1926 végén] jelent meg Bécsben a Sarló és Kalapács című viszonylag terjedelmes almanach (1962 Hidas Antal 9249045, 27).

2. ’vmely testületre, intézményre, szakmára stb. vonatk. legfontosabb adatokat, tudnivalókat tartalmazó (év)könyv’ ❖ katonai almanachra (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Sturm Albert megmutatta a Halász Sándor múlt Országgyűlési Almanachját, amelyből szóról szóra átvette az adatokat (1890 Mikszáth Kálmán CD04) | A XIX. század elejéig az egyetemi almanach a hallgatók névsorát nem ábécérendben közölte, hanem a szülők társadalmi állásának megfelelő sorrendben (1929 Braun Róbert CD10) | bibliográfiai adatainak közlésében elég hanyag volt, az Akadémia Almanach számára éveken át nem küldte be műveinek jegyzékét (1993 Ritoók Zsigmond CD30) | Kelet-Németország szovjet megszállásáig minden évben kiadták a királyi családok Ki kicsodáját, a Gothai Almanachot (1998 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~író, ~irodalom, ~literatúra.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

almanach főnév 3A9 (tulajdonnév részeként is)
1. (/Irodt)
főleg szépirodalmi és ismeretterjesztő írásokat közlő, képeket, es. naptárt is tartalmazó (év)könyv
Ezeknek [a szigeteknek] le-irását igérte az Ujj Palynéa név alatt Doctor Dét Ur, ki-jöv Almanakjában
(1793 Benkő Ferenc)
Ezen almanak […] bebizonyitá: hogy a’ nép lelke hasznos ismeretek ’s alapos oktatmányok elfogadására képes
(1841 Pesti Hírlap)
az első magyar irodalmi vállalat, amely munkatársainak programszerűleg fizetett honoráriumot, az Auróra volt, Kisfaludy Károly almanachja
(1908 Schöpflin Aladár)
Megjelenik a Singer és Wolfner-féle szépirodalmi évkönyv, az Egyetemes Regénytár Almanachja; a népszerű kötetekbe évről-évre Mikszáth írja az előszót
(1934 Pintér Jenő)
a folyóirat kialakulását s azt a folyamatot, melynek során fölváltotta az almanachokat, nyomon követjük
(1975 Könczöl Csaba)
1a. (Irodt)
gyűjteményes kötet
A „Budapesti Ujságirók Egyesülete” segélyalapja javára egy „Almanach”-t ad ki, melyben 100 magyar iró munkája fog megjelenni és 25 neves festőmüvész festményei, mint különálló mümellékletek lesznek
(1904 Pénz és Föld)
[Ambrus Zoltán] már több mint negyvenéves, amikor […] kiadója, Révai Mór, külön almanachba gyűjti huszonnégy különböző kortárs egyformán áradozó magasztalásait
(1943 Gyergyai Albert)
[1926 végén] jelent meg Bécsben a Sarló és Kalapács című viszonylag terjedelmes almanach
(1962 Hidas Antal)
2.
vmely testületre, intézményre, szakmára stb. vonatk. legfontosabb adatokat, tudnivalókat tartalmazó (év)könyv
katonai almanachra
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
Sturm Albert megmutatta a Halász Sándor múlt Országgyűlési Almanachját, amelyből szóról szóra átvette az adatokat
(1890 Mikszáth Kálmán)
A XIX. század elejéig az egyetemi almanach a hallgatók névsorát nem ábécérendben közölte, hanem a szülők társadalmi állásának megfelelő sorrendben
(1929 Braun Róbert)
bibliográfiai adatainak közlésében elég hanyag volt, az Akadémia Almanach számára éveken át nem küldte be műveinek jegyzékét
(1993 Ritoók Zsigmond)
Kelet-Németország szovjet megszállásáig minden évben kiadták a királyi családok Ki kicsodáját, a Gothai Almanachot
(1998 Magyar Hírlap)
ÖE: almanachíró, almanachirodalom, almanachliteratúra
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások