analitikus mn és fn 

I. mn 15A

1. (Tud) ’elemző, (alkotó)részeire, összetevőire bontó’ ❖ Analitikus a. m. elemző, felbontó (1893 PallasLex. CD02) | éles, analitikus értelem (1903 Prohászka Ottokár 1125021, 44) | analitikusan meg kell vizsgálni minden szót és minden sort (1926 József Jolán C2453, 277) | az impresszionista festészet kiválóan analitikus jellegű volt, fényelemző kísérleteiben végül szinte a tudományos módszerességig jutott el (1942 Magyar művelődéstörténet CD43) | [a kőzetek kormeghatározása], mely rendkívül kifinomult analitikus módszereket igényel (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146001, 15) | az angol nyelvterületen a háború utáni években keletkező, a formális logikára épülő nyelvi vagy analitikus filozófiának (1990 Magyar Filozófiai Szemle ford. 2029026, 632) | Az analitikus nyilvántartást önmagában vagyonleltárként nem fogadják el (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Pszich v. Orvos) ’lélekelemző, a tudatalattit feltáró, a pszichoanalízis körébe tartozó 〈eljárás, kezelés stb.〉, ill. az ezzel foglalkozó 〈tudományterület〉’ ❖ Freud első analitikus kísérleteinél (1918 Ferenczi Sándor 9147003, 489) | az analitikus gyógymód éppen abban áll, hogy felszínre hozza, tehát tudatossá teszi a lelki zavarokat, neurózisokat előidéző okokat (1938 Korunk Szava 2131001, 428) | [Szerb Antal] létrehozza az analitikus lélektan sajátos irodalomtudományi felhasználását (1973 Poszler György 1124001, 97).

1b. (Irodt) ’a szereplők tudati, érzelmi mechanizmusainak bemutatását, a lélekelemzést a középpontba állító(, a pszichoanalízis hatását tükröző) 〈ábrázolásmód, ill. mű〉’ ❖ [Az eltűnt idő nyomában című mű] analitikus regény, azaz minden történése a szereplők lelkében zajlik le (1922 Németh Andor 9480015, 158) | Németh László regényeinek emberábrázolását nem a lélektani regény analitikus hagyományai szabták meg, hanem a személyiségnek egy korszerűbb antropológiai felfogása (1987–1988 Pomogáts Béla 2019017, 748).

1c. (Irodt) ’a cselekmény, a tér és az idő hármas egységét megvalósító, a drámai szerkesztésnek azt a módját alkalmazó 〈mű〉, amelyben a (színpadi) akciókat a cselekmény előzményeinek elemzése lendíti tovább’ ❖ Ibsen darabjai pl. – az analitikus technika erre épül, – egyetlen, már megtörtént helyzet elemzései, melyben lemállanak a résztvevők álarcai s valóságos énjük válik láthatóvá (1969 Almási Miklós 1002001, 23) analitikus dráma ’ilyen színpadi mű’ ❖ A helyváltozást csupán felvonásonkint tűrő, zárt szinpad követelményeivel olyan pontosan és tökéletesen esnek egybe Ibsen analitikus drámái, akár Shakespeare epikus menetű, szabad csapongású remekei a reneszánsz-szinpad korlátlan lehetőségeivel (1933 Kárpáti Aurél CD10).

1d. ’〈vmely tudományban, művészetben:〉 analízist végző, vmit az analízis módszerével vizsgáló, ill. analitikával foglalkozó 〈szakember〉’ ❖ [szatírikus darabot] analitikus vegyész módjára [kell írni], aki a neki szükséges elemeket kiválasztja, kioldja a testekből és egy lombikba gyűjti össze (1909 Bródy Miksa CD10) | analitikus orvosok (1938 Korunk Szava 2131001, 427) | élesebb a különbség, mint ahogy az analitikus szépíró hinné (1942 Illyés Gyula 9274059, 183).

2. analitikus geometria (Mat) ’a matematikának a geometriai problémákat, tételeket az algebra, kül. a matematikai analízis eszközeivel leíró és megoldó ága; koordinátageometria’ ❖ az analitikus geometria módszerei […] valósággal a kiszámíthatatlant, az alaktalant tették kiszámíthatókká (1936 Hajnal István CD42) | Fermat analitikus geometriája (1988 Tények könyve CD37).

3. (Nyelvt) ’〈a szintetikussal szemben:〉 a nyelvtani viszonyokat, a szintaktikai kapcsolatokat nem a szavak ragozott alakjaival, hanem segédszókkal, szórenddel kifejező 〈nyelv〉, ill. ilyen 〈szerkesztésmód v. jelenség〉’ ❖ [Az] analitikus nyelvek […] sok nyelvalakot mintegy szétbontottak, vagyis amit azelőtt egy-egy szóval fejeztek ki, ma két-három szóval mondják (1893 PallasLex. CD02) | A formatívumok szintetikus rendszerével szemben nálunk is keletkeztek körülírások, analitikus formulák, mint a futurum újabb alakja (jőni fog) (1957 Zolnai Béla 9801001, 194) | mai nyelvünkben nagyobb számban mutatkoznak úgynevezett analitikus jelenségek […] Ilyen analitikus jelenség volt korábban (a ragokkal szemben) a kialakult névutórendszer (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

II. fn 4A

’analízist, elemzést végző, ill. analitikával foglalkozó szakember’ ❖ A[z elektromos] potenciál már a mult század kiváló analitikusainak (Clairaut, Laplace, Ivory, Lagrange) műveiben fontos szerepet játszik (1894 PallasLex. CD02) | a komplex érzések analitikusára (1905 Juhász Gyula¹ 9284824, 69) | Szépprózánk egy sajátos, kedves eleme, ami jórészt elpárolgott az analitikusok kezén, a humor, Tersánszkyban épen megőrződött (1940 Jankovich Ferenc CD10) | a Wall Street pénzügyi analitikusainak (1999 Top200 CD2602).

a. (Pszich v. Orvos) ’lélekelemzéssel, pszichoanalízissel foglalkozó, ill. ennek módszerével kezelő orvos; pszichoanalitikus’ ❖ Ha [Schopenhauer] meg lett volna győződve, mint mi analitikusok, minden lelki történés szoros determináltságáról s determinálhatóságáról: ezen az ötletén el kellett volna gondolkoznia (1912 Ferenczi Sándor CD10) | rejtelmes kérdéseket tesz fel, aztán váratlan módon, merész ugrásokkal, ahogy analitikusok szokták, olyan „diagnózist” csinál, amiben a fülzúgás és fejfájás szerves összefüggésben áll karakteremmel, vágyaimmal és csalódásaimmal (1937 Karinthy Frigyes 9309002, 29) | [József Attila] megtudta, hogy analitikusa menyasszony, harmadszor készül férjhez menni (1967 Vágó Márta 1158002, 214) | a pszichoterápia elsődlegesen szellemi együttműködést feltételez analitikus és analizált között (1987–1988 Valachi Anna 2019003, 588).

b. (Kém) ’a kémiai analízis szakembere, tudósa’ ❖ Scheele, a kiváló analitikus, a klórt, a mangánt s az oxigént fedezte fel (1895 PallasLex. CD02) | Az elektromos szárító- és izzítószekrények lényegesen leegyszerűsítették az analitikus munkáját (1975 Szabadváry Ferenc CD30) | „Az analitikus maga mosogat!” – szokta mondani [Schulek Elemér] (1997 Laszlovszky József CD30) | [Winkler Lajost] az egyik legkitűnőbb klasszikus analitikusként tartják számon (1998 Palló Gábor CD30).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. ~, analitikus geometria

analitikus melléknév és főnév
I. melléknév 15A
1. (Tud)
elemző, (alkotó)részeire, összetevőire bontó
Analitikus a. m.annyi mint elemző, felbontó
(1893 PallasLex.)
éles, analitikus értelem
(1903 Prohászka Ottokár)
analitikusan meg kell vizsgálni minden szót és minden sort
(1926 József Jolán)
az impresszionista festészet kiválóan analitikus jellegű volt, fényelemző kísérleteiben végül szinte a tudományos módszerességig jutott el
(1942 Magyar művelődéstörténet)
[a kőzetek kormeghatározása], mely rendkívül kifinomult analitikus módszereket igényel
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
az angol nyelvterületen a háború utáni években keletkező, a formális logikára épülő nyelvi vagy analitikus filozófiának
(1990 Magyar Filozófiai Szemle ford.)
Az analitikus nyilvántartást önmagában vagyonleltárként nem fogadják el
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (Pszich v. Orvos)
lélekelemző, a tudatalattit feltáró, a pszichoanalízis körébe tartozó 〈eljárás, kezelés stb.〉, ill. az ezzel foglalkozó 〈tudományterület〉
Freud első analitikus kísérleteinél
(1918 Ferenczi Sándor)
az analitikus gyógymód éppen abban áll, hogy felszínre hozza, tehát tudatossá teszi a lelki zavarokat, neurózisokat előidéző okokat
(1938 Korunk Szava)
[Szerb Antal] létrehozza az analitikus lélektan sajátos irodalomtudományi felhasználását
(1973 Poszler György)
1b. (Irodt)
a szereplők tudati, érzelmi mechanizmusainak bemutatását, a lélekelemzést a középpontba állító(, a pszichoanalízis hatását tükröző) 〈ábrázolásmód, ill. mű〉
[Az eltűnt idő nyomában című mű] analitikus regény, azaz minden történése a szereplők lelkében zajlik le
(1922 Németh Andor)
Németh László regényeinek emberábrázolását nem a lélektani regény analitikus hagyományai szabták meg, hanem a személyiségnek egy korszerűbb antropológiai felfogása
(1987–1988 Pomogáts Béla)
1c. (Irodt)
a cselekmény, a tér és az idő hármas egységét megvalósító, a drámai szerkesztésnek azt a módját alkalmazó 〈mű〉, amelyben a (színpadi) akciókat a cselekmény előzményeinek elemzése lendíti tovább
Ibsen darabjai pl.például – az analitikus technika erre épül, – egyetlen, már megtörtént helyzet elemzései, melyben lemállanak a résztvevők álarcai s valóságos énjük válik láthatóvá
(1969 Almási Miklós)
analitikus dráma
ilyen színpadi mű
A helyváltozást csupán felvonásonkint tűrő, zárt szinpad követelményeivel olyan pontosan és tökéletesen esnek egybe Ibsen analitikus drámái, akár Shakespeare epikus menetű, szabad csapongású remekei a reneszánsz-szinpad korlátlan lehetőségeivel
(1933 Kárpáti Aurél)
1d.
〈vmely tudományban, művészetben:〉 analízist végző, vmit az analízis módszerével vizsgáló, ill. analitikával foglalkozó 〈szakember〉
[szatírikus darabot] analitikus vegyész módjára [kell írni], aki a neki szükséges elemeket kiválasztja, kioldja a testekből és egy lombikba gyűjti össze
(1909 Bródy Miksa)
analitikus orvosok
(1938 Korunk Szava)
élesebb a különbség, mint ahogy az analitikus szépíró hinné
(1942 Illyés Gyula)
2.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
analitikus geometria (Mat)
a matematikának a geometriai problémákat, tételeket az algebra, kül. a matematikai analízis eszközeivel leíró és megoldó ága; koordinátageometria
az analitikus geometria módszerei […] valósággal a kiszámíthatatlant, az alaktalant tették kiszámíthatókká
(1936 Hajnal István)
Fermat analitikus geometriája
(1988 Tények könyve)
3. (Nyelvt)
〈a szintetikussal szemben:〉 a nyelvtani viszonyokat, a szintaktikai kapcsolatokat nem a szavak ragozott alakjaival, hanem segédszókkal, szórenddel kifejező 〈nyelv〉, ill. ilyen 〈szerkesztésmód v. jelenség〉
[Az] analitikus nyelvek […] sok nyelvalakot mintegy szétbontottak, vagyis amit azelőtt egy-egy szóval fejeztek ki, ma két-három szóval mondják
(1893 PallasLex.)
A formatívumok szintetikus rendszerével szemben nálunk is keletkeztek körülírások, analitikus formulák, mint a futurum újabb alakja (jőni fog)
(1957 Zolnai Béla)
mai nyelvünkben nagyobb számban mutatkoznak úgynevezett analitikus jelenségek […] Ilyen analitikus jelenség volt korábban (a ragokkal szemben) a kialakult névutórendszer
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
II. főnév 4A
analízist, elemzést végző, ill. analitikával foglalkozó szakember
A[z elektromos] potenciál már a mult század kiváló analitikusainak (Clairaut, Laplace, Ivory, Lagrange) műveiben fontos szerepet játszik
(1894 PallasLex.)
a komplex érzések analitikusára
(1905 Juhász Gyula¹)
Szépprózánk egy sajátos, kedves eleme, ami jórészt elpárolgott az analitikusok kezén, a humor, Tersánszkyban épen megőrződött
(1940 Jankovich Ferenc)
a Wall Street pénzügyi analitikusainak
(1999 Top200)
a. (Pszich v. Orvos)
lélekelemzéssel, pszichoanalízissel foglalkozó, ill. ennek módszerével kezelő orvos; pszichoanalitikus
Ha [Schopenhauer] meg lett volna győződve, mint mi analitikusok, minden lelki történés szoros determináltságáról s determinálhatóságáról: ezen az ötletén el kellett volna gondolkoznia
(1912 Ferenczi Sándor)
rejtelmes kérdéseket tesz fel, aztán váratlan módon, merész ugrásokkal, ahogy analitikusok szokták, olyan „diagnózist” csinál, amiben a fülzúgás és fejfájás szerves összefüggésben áll karakteremmel, vágyaimmal és csalódásaimmal
(1937 Karinthy Frigyes)
[József Attila] megtudta, hogy analitikusa menyasszony, harmadszor készül férjhez menni
(1967 Vágó Márta)
a pszichoterápia elsődlegesen szellemi együttműködést feltételez analitikus és analizált között
(1987–1988 Valachi Anna)
b. (Kém)
a kémiai analízis szakembere, tudósa
Scheele, a kiváló analitikus, a klórt, a mangánt s az oxigént fedezte fel
(1895 PallasLex.)
Az elektromos szárító- és izzítószekrények lényegesen leegyszerűsítették az analitikus munkáját
(1975 Szabadváry Ferenc)
„Az analitikus maga mosogat!” – szokta mondani [Schulek Elemér]
(1997 Laszlovszky József)
[Winkler Lajost] az egyik legkitűnőbb klasszikus analitikusként tartják számon
(1998 Palló Gábor)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. ~, analitikus geometria

Beállítások