antibarbarus fn 4A (kül. tulajdonnévként) (rég, Nyelvt)

’a nyelvi idegenszerűségeket, hibákat összegyűjtő (és kijavító) kézikönyv’ ❖ Antibarbarus. Az idegenszerű és egyéb hibás szavaknak és szerkezeteknek betűrendes jegyzéke a megfelelő helyesek kitételével (1879 Simonyi Zsigmond CD27) | Antibarbarus […]. Olyan kézikönyv, melyben valamely nyelvben dívó barbarizmusok, idegenszerűségek s általában hibák vannak összegyüjtve s kijavítva (1893 PallasLex. CD02) | Antibarbarus, oly könyvek címe, amelyekben összeállítják, hogy melyek valamely nyelvben a „barbár” vagyis idegenszerű szavak, szólások és nyelvtani szerkezetek (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 220).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

antibarbarus főnév 4A (kül. tulajdonnévként) (rég, Nyelvt)
a nyelvi idegenszerűségeket, hibákat összegyűjtő (és kijavító) kézikönyv
Antibarbarus. Az idegenszerű és egyéb hibás szavaknak és szerkezeteknek betűrendes jegyzéke a megfelelő helyesek kitételével
(1879 Simonyi Zsigmond)
Antibarbarus […]. Olyan kézikönyv, melyben valamely nyelvben dívó barbarizmusok, idegenszerűségek s általában hibák vannak összegyüjtve s kijavítva
(1893 PallasLex.)
Antibarbarus, oly könyvek címe, amelyekben összeállítják, hogy melyek valamely nyelvben a „barbár” vagyis idegenszerű szavak, szólások és nyelvtani szerkezetek
(1926 TolnaiÚjLex.)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások