antidemokratikus mn 15A (Pol)

1. ’a demokrácia elveivel ellentétben álló 〈meggyőződés, felfogás, ill. politika stb.〉’ ❖ Gautsch báró, a népparlament apja, összeveszett a szocialistákkal, mert nem hajlandó demokratikus politikát csinálni, a szocialisták pedig nem hajlandóak antidemokratikus politikát támogatni (1911 Ignotus CD10) | a dórság valamelyes ragaszkodást az antidemokratikus alkotmányokhoz a későbbi időkben is megőrzött (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | [a fiatal értelmiségi elit] még kevésbé vállalja és vállalhatja azt, ami a multban és közelmultban antihumanista és antiracionalista szellemű, antiliberális és antidemokratikus berendezkedés volt (1936 Ignotus Pál 9271002, 259) | antidemokratikus szemlélettel (1965 Kovács Kálmán CD53) | antidemokratikus ideológiával (1985 Borbándi Gyula 9811002, 16).

1a. ’ilyen módon működő, ilyen politikát folytató 〈(hatalmi) intézmény〉’ ❖ antidemokratikus politikai szervezet (1912 Jancsó Károly CD10) | Abban a hatalmas közigazgatási gépezetben, amely antidemokratikus szervezete miatt eddig is elég sűrűn nyikorgott, ma már a recsegés, ropogás uralkodik (1917 Jancsó Károly CD10) | Oroszország továbbra is antidemokratikus és cezarisztikus maradt (1918 Jászi Oszkár 9277002, 76) | antidemokratikus államban (1938 Kodolányi János 9342005, 215) | egy rendőrállam antidemokratikus és korrupt kormányát (1983 Szabó Attila² ford.–Szent-Györgyi 9661003, 268) | antidemokratikus koalíció (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’ilyen berendezkedésre, ill. intézményre jellemző, ilyen politikának megfelelő, ilyen elveket tükröző 〈intézkedés, módszer, eszköz stb.〉’ ❖ okos módszert választ a köztársaság. Mindegyik francia rezsim névarisztokratája, ha hiteles okmányai vannak s elég pénze van, tovább szórakozhat az ő címerével. Okos, ravasz és ironikus fogás és csak utópisták mondhatják antidemokratikusnak (1906 Ady Endre CD0801) | joga van-e egy demokratikusan választott kormánynak antidemokratikus eszközökkel élni? (1996 Magyar Hírlap CD09) | [a Demokrata Párt] megkísérli antidemokratikus módszerekkel visszaszerezni a hatalmat (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a demokratikus rend ellen irányuló, demokráciaellenes 〈törekvés, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Hogy [az antiintellektualizmus] egyúttal antidemokratikus is, arra nézve elég lesz rámutatnom a görög népmozgalmak és a nagy francia forradalom elleni ellenséges érzületre (1912 Lánczi Jenő CD10) | antidemokratikus magatartásával (1940 Pintér Jenő CD44) | a diszkriminációs intézkedések – amellett, hogy antihumánusak és antidemokratikusak – a társadalom érdekeinek sem felelnek meg (1990 Ruzsa Ágnes 2004031, 523) | [a szélsőséges demagóg politikai csoportosulások] a demokráciával szemben nyíltan antidemokratikus törekvéseket képviselnek (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (ritk) ’〈politikai tartalom nélkül:〉 a kisemberekhez, es. a tömeghez igazodó, ill. a tekintélyelvet elvető’ ❖ Bármily antidemokratikus is ez, bevallom, nekem sosem a legyőzöttek rokonszenvesek, mindig a győztesek. A legyőzötteket sajnálom, ha tehetem támogatom is őket […] – de minden szeretetem és csodálatom a győzteseké (1916 Illés Béla CD10) | Nekem valóban sajátos a modorom, lehet úriembermodornak is nevezni […] de antidemokratikusnak mégsem, hiszen én a kórház minden dolgozóját ismerem (1979 Vészi Endre 9776030, 164) | az ember magasabbrendűségének agresszív és „univerzálisan antidemokratikus” felfogása (1994 Új Könyvek CD29).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

antidemokratikus melléknév 15A (Pol)
1.
a demokrácia elveivel ellentétben álló 〈meggyőződés, felfogás, ill. politika stb.〉
Gautsch báró, a népparlament apja, összeveszett a szocialistákkal, mert nem hajlandó demokratikus politikát csinálni, a szocialisták pedig nem hajlandóak antidemokratikus politikát támogatni
(1911 Ignotus)
a dórság valamelyes ragaszkodást az antidemokratikus alkotmányokhoz a későbbi időkben is megőrzött
(1935 Hóman Bálint munkái)
[a fiatal értelmiségi elit] még kevésbé vállalja és vállalhatja azt, ami a multban és közelmultban antihumanista és antiracionalista szellemű, antiliberális és antidemokratikus berendezkedés volt
(1936 Ignotus Pál)
antidemokratikus szemlélettel
(1965 Kovács Kálmán)
antidemokratikus ideológiával
(1985 Borbándi Gyula)
1a.
ilyen módon működő, ilyen politikát folytató (hatalmi) intézmény〉
antidemokratikus politikai szervezet
(1912 Jancsó Károly)
Abban a hatalmas közigazgatási gépezetben, amely antidemokratikus szervezete miatt eddig is elég sűrűn nyikorgott, ma már a recsegés, ropogás uralkodik
(1917 Jancsó Károly)
Oroszország továbbra is antidemokratikus és cezarisztikus maradt
(1918 Jászi Oszkár)
antidemokratikus államban
(1938 Kodolányi János)
egy rendőrállam antidemokratikus és korrupt kormányát
(1983 Szabó Attila² ford.Szent-Györgyi)
antidemokratikus koalíció
(1995 Magyar Hírlap)
1b.
ilyen berendezkedésre, ill. intézményre jellemző, ilyen politikának megfelelő, ilyen elveket tükröző 〈intézkedés, módszer, eszköz stb.〉
okos módszert választ a köztársaság. Mindegyik francia rezsim névarisztokratája, ha hiteles okmányai vannak s elég pénze van, tovább szórakozhat az ő címerével. Okos, ravasz és ironikus fogás és csak utópisták mondhatják antidemokratikusnak
(1906 Ady Endre)
joga van-e egy demokratikusan választott kormánynak antidemokratikus eszközökkel élni?
(1996 Magyar Hírlap)
[a Demokrata Párt] megkísérli antidemokratikus módszerekkel visszaszerezni a hatalmat
(1998 Magyar Hírlap)
2.
a demokratikus rend ellen irányuló, demokráciaellenes 〈törekvés, megnyilvánulás stb.〉
Hogy [az antiintellektualizmus] egyúttal antidemokratikus is, arra nézve elég lesz rámutatnom a görög népmozgalmak és a nagy francia forradalom elleni ellenséges érzületre
(1912 Lánczi Jenő)
antidemokratikus magatartásával
(1940 Pintér Jenő)
a diszkriminációs intézkedések – amellett, hogy antihumánusak és antidemokratikusak – a társadalom érdekeinek sem felelnek meg
(1990 Ruzsa Ágnes)
[a szélsőséges demagóg politikai csoportosulások] a demokráciával szemben nyíltan antidemokratikus törekvéseket képviselnek
(1995 Magyar Hírlap)
3. (ritk)
〈politikai tartalom nélkül:〉 a kisemberekhez, es. a tömeghez igazodó, ill. a tekintélyelvet elvető
Bármily antidemokratikus is ez, bevallom, nekem sosem a legyőzöttek rokonszenvesek, mindig a győztesek. A legyőzötteket sajnálom, ha tehetem támogatom is őket […] – de minden szeretetem és csodálatom a győzteseké
(1916 Illés Béla)
Nekem valóban sajátos a modorom, lehet úriembermodornak is nevezni […] de antidemokratikusnak mégsem, hiszen én a kórház minden dolgozóját ismerem
(1979 Vészi Endre)
az ember magasabbrendűségének agresszív és „univerzálisan antidemokratikus” felfogása
(1994 Új Könyvek)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások