balgatag mn, fn és hsz 

I. mn 13A2 (kissé rég)

’helytelenül, az emberi tapasztalatoknak, a józan észnek (és érdeknek) ellentmondóan gondolkodó, ésszerűtlenül viselkedő, cselekvő 〈személy〉’ ❖ a régi balgatag Pogányok között áldozat szentelői voltanak (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 2) | egy Törököt [megölt] Kinizsy Pál’ márványszobrától viszapattant öngolyóbisa, mellyet az boszúdühében e’ kemény hős-emlék ellen lőni balgatag volt (1829 Pák Dienes 8346004, 36) | A magyar embert azzal csúfolják, hogy a maga kárán tanul; no lám: az olasz még balgatagabb; mert az a maga kárán sem (1856 Vasárnapi Újság CD56) | ki volna oly balgatag, hogy ne akarna inkább szerelme közelében lenni, mint tőle távol (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 27) | népem esztelen, és nem ismer engem. Balgatag fiak, nincs bennük érteni akarás (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

a. ’ilyen emberre jellemző v. valló, a tapasztalatokkal, a józan ésszel (és érdekkel) ellenkező, esztelen, értelmetlen 〈elgondolás, megnyilvánulás, magatartás stb.〉’ ❖ [a követ] meg akarja Urát követni; illetlen balgatak [!] cselekedete iránt (1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford. 7401003, 121) | Nincs az emberben nevetségesebb ’s balgatagabb hajlandóság, mint a’ fösvénység (1827 Tudományos Gyűjtemény C5602, 138) | [Toldi] mindjárt észrevette, Hogy imént egy dolgát balgatagul tette. A kutyák haragját nem egyébb okozta, Hanem hogy a farkast az udvarba hozta (1846 Arany János 8014001, 124) | Mögöttünk elmult napjainknak éje És benne holdvilág gyér mosolyával Fiatalságunk balgatag reménye (1919 Juhász Gyula¹ 9284494, 185) | Milyen esőt hoz hát ez a balgatagon megidézett Felhő (1947 Rónay György ford.–Aragon 9573014, 113).

II. fn 3A2 (kissé rég)

’gondolkodásmódját, viselkedését, cselekedeteit tekintve ostoba, oktalan személy’ ❖ Igazság! balgatagok’ süket Bálvánnya? (1798 Batsányi János 7023018, 276) | a’ melly Nemzet a’ maga Nemzeti Nyelvét megvetvén, a’ helyett idegen Nyelvet kap fel, az a’ balgatagok’ módgyára maga vágja maga alatt a’ fát (1808 Pápay Sámuel 8353005, 12) | hány balgatag van, ki a gyenge fényű gyertyáról a beteg bizonyos halálát jövendöli (1854 Vasárnapi Újság CD56) | mi szegény balgatagok, akik sohasem tanulunk semmit, hanem napról napra oly elölről kezdjük az életet, mintha nem lettek volna emberőseink, akik már kipróbálták, megmutatták a viszontagságok útját a történelemben (1922 Krúdy Gyula CD54) | A balgatag fülébe ne beszélj, mert lebecsmérli okos szavaidat (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

III. hsz 0 (rég, irod)

’ilyen személyre jellemző módon’ ❖ Balgatag azt várá, hogy majd, ha vasával elejti Antipatert, hölgyét a’ mély völgyekbe vitetvén […] elszökik ő is (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524376, 110) | Amint ez [ti. a főcsausz] balgatag odahajol hozzá, a herceg egyszerre úgy üté főbe iszonyú öklével, hogy az keresztülesett lova nyakán (1853 Jókai Mór CD18) | segíts, Sebasta püspöke! Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag, hátra se nézünk, elfutunk a zajló úton, eleresztve kezetek, magasabb szellemek (1937 Babits Mihály CD01).

J: balga.

Vö. CzF. ~, balgatagul; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

balgatag melléknév, főnév és határozószó
I. melléknév 13A2 (kissé rég)
helytelenül, az emberi tapasztalatoknak, a józan észnek (és érdeknek) ellentmondóan gondolkodó, ésszerűtlenül viselkedő, cselekvő 〈személy〉
a régi balgatag Pogányok között áldozat szentelői voltanak
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
egy Törököt [megölt] Kinizsy Pál’ márványszobrától viszapattant öngolyóbisa, mellyet az boszúdühében e’ kemény hős-emlék ellen lőni balgatag volt
(1829 Pák Dienes)
A magyar embert azzal csúfolják, hogy a maga kárán tanul; no lám: az olasz még balgatagabb; mert az a maga kárán sem
(1856 Vasárnapi Újság)
ki volna oly balgatag, hogy ne akarna inkább szerelme közelében lenni, mint tőle távol
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
népem esztelen, és nem ismer engem. Balgatag fiak, nincs bennük érteni akarás
(1996 Katolikus Biblia ford.)
a.
ilyen emberre jellemző v. valló, a tapasztalatokkal, a józan ésszel (és érdekkel) ellenkező, esztelen, értelmetlen 〈elgondolás, megnyilvánulás, magatartás stb.〉
[a követ] meg akarja Urát követni; illetlen balgatak [!] cselekedete iránt
(1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford.)
Nincs az emberben nevetségesebb ’s balgatagabb hajlandóság, mint a’ fösvénység
(1827 Tudományos Gyűjtemény)
[Toldi] mindjárt észrevette, Hogy imént egy dolgát balgatagul tette. A kutyák haragját nem egyébb okozta, Hanem hogy a farkast az udvarba hozta
(1846 Arany János)
Mögöttünk elmult napjainknak éje És benne holdvilág gyér mosolyával Fiatalságunk balgatag reménye
(1919 Juhász Gyula¹)
Milyen esőt hoz hát ez a balgatagon megidézett Felhő
(1947 Rónay György ford.Aragon)
II. főnév 3A2 (kissé rég)
gondolkodásmódját, viselkedését, cselekedeteit tekintve ostoba, oktalan személy
Igazság! balgatagok’ süket Bálvánnya?
(1798 Batsányi János)
a’ melly Nemzet a’ maga Nemzeti Nyelvét megvetvén, a’ helyett idegen Nyelvet kap fel, az a’ balgatagok’ módgyára maga vágja maga alatt a’ fát
(1808 Pápay Sámuel)
hány balgatag van, ki a gyenge fényű gyertyáról a beteg bizonyos halálát jövendöli
(1854 Vasárnapi Újság)
mi szegény balgatagok, akik sohasem tanulunk semmit, hanem napról napra oly elölről kezdjük az életet, mintha nem lettek volna emberőseink, akik már kipróbálták, megmutatták a viszontagságok útját a történelemben
(1922 Krúdy Gyula)
A balgatag fülébe ne beszélj, mert lebecsmérli okos szavaidat
(1996 Katolikus Biblia ford.)
III. határozószó 0 (rég, irod)
ilyen személyre jellemző módon
Balgatag azt várá, hogy majd, ha vasával elejti Antipatert, hölgyét a’ mély völgyekbe vitetvén […] elszökik ő is
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
Amint ez [ti. a főcsausz] balgatag odahajol hozzá, a herceg egyszerre úgy üté főbe iszonyú öklével, hogy az keresztülesett lova nyakán
(1853 Jókai Mór)
segíts, Sebasta püspöke! Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag, hátra se nézünk, elfutunk a zajló úton, eleresztve kezetek, magasabb szellemek
(1937 Babits Mihály)
J: balga
Vö. CzF. ~, balgatagul; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások