balti mn és fn 1A3bálti (rég)

I. mn

’〈a Balti-tengerrel, ill. a Baltikummal való vmilyen összefüggésnek, kapcsolatnak mint tulajdonságnak a kif-ére〉’ ❖ A’ Bálti partot ’s Ádria öbleit Vér festi (1807 Berzsenyi Dániel 8054063, 75).

a. balti finn (Tud, kül. Nyelvt) a) (mn-i értékben) ’a Balti-tenger keleti partvidékén élő, ill. élt, finnugor nyelvet beszélő 〈nép(ek csoportja)〉, ill. e népek( vmelyiké)hez tartozó 〈nyelv, irodalom stb.〉’ ❖ Olekszandr Zavhorodnij, a balti-finn irodalmak ukrán tolmácsolója az észt irodalmi alkotások ukrajnai kritikai visszhangját ismerteti (1974 Benedek András 2049050, 102) | Az észtek – egyben a többi finnségi (balti finn) nép (finn, karjalai, vepsze, vót, izsór, lív) – ősei az i. e. 3. e. táján már a mai Észtország területén éltek (1990 Tények könyve CD37) | A legkorábban elkülönült két balti finn nyelvből, a vepszéből és a lívből hiányzik a fokváltakozás (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) b) (mn-i értékben) ’e népek nyelvével, történetével stb. foglalkozó 〈tudományterület〉’ ❖ Bevezetés a balti finn nyelvészetbe (2000 Új Könyvek CD29) c) (mn-i értékben) ’e népek rokonságban levő nyelvei alapján kikövetkeztetett 〈alapnyelv〉, ill. ahhoz tartozó v. arra jellemző’ ❖ az 1. e. első felében válnak ki a még egységes balti finn nyelvből a különböző nyelvek vagy nyelvjárások: a lív, a (déli és északi) észt, a vót, a vepsze (1990 Tények könyve CD37) | A balti-finn kor (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | A balti finn alapnyelvet közfinnek szokás nevezni (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) d) (fn-i értékben, tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’a Balti-tenger keleti partvidékén élő, ill. élt, finnugor nyelvet beszélő népek összessége’ ❖ balti finnek: […] a tulajdonképeni finnek, észtek, csúdok (vepszek, vótok), lívek és […] lappok (1897 PallasLex. CD02) | A mai csúd nép a balti finnek egyik Ny.-i ága Olonez és Vologda kormányzóságok területén (1912 RévaiNagyLex. C5701, 168) | A balti finnek és lappok lakóhelyei (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

b. (Nyelvt) ’〈az indoeurópai nyelvcsaládban:〉 a lettet, a litvánt és velük rokon kihalt nyelveket, pl. az óporoszt magában foglaló 〈ág〉, ill. ebbe tartozó 〈nyelv〉’ ❖ nagy hatással volt [a finn nyelv] fejlődésére a vele érintkezett balti (litván-lett) nyelvcsalád (1894 PallasLex. CD02) | A balti ág élő tagjai: a litván, amely az indogermán nyelvcsalád legrégiesebb jellegűnek megmaradt s ezért az összehasonlító nyelvészetben igen nagyra becsült tagja; testvére a lett (1937 Zsirai Miklós 9805001, 14) | A balti nyelvek szorosabb rokonságban állnak a szláv nyelvekkel, ezért korábban közös balti-szláv alapnyelvet feltételeztek (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

c. ’ilyen nyelv(ek)et beszélő 〈nép(ek összessége)〉’ ❖ Balti népek, e néven foglalják össze a lett, litván és óporosz népeket (1935 RévaiNagyLex. C5717, 122) | [a gót vándorlás] északabbra űzi a szláv törzseket, s előlük a balti népek (lett, litván, porosz) ősei is északabbra húzódnak, így a finnségi és balti nyelvek határa nagyjából a mostani észt-lett határra tolódik (1990 Tények könyve CD37).

d. ’e nyelvekhez v. azok vmelyikéhez tartozó v. tőlük származó 〈nyelvi elem, szöveg stb.〉, ill. e nyelvekkel v. az azokat beszélő népekkel foglalkozó 〈tudomány〉’ ❖ A finn nyelvnek balti és germán elemeit Thomsen Vilmos mutatta ki (1894 PallasLex. CD02) | [a mordvin nyelvbe] átkerült balti jövevényszó-réteg (1937 Zsirai Miklós C4981, 260) | A baltisztika („balti filológia”) szűkebb értelemben az indoeurópai nyelveken belül külön családot alkotó, egymással rokonságban álló szláv nyelvekkel [foglalkozik] (1997 Új Könyvek CD29) | A csodamalom. Balti népmesék (2000 Új Könyvek CD29).

II. fn

’〈a Baltikum országaiban v. vmely országában élő lakosság, ill. az ott élő, onnan származó személy megnevezéseként〉’ ❖ Nemegyszer közös szovjet-amerikai erőszak kényszerített oroszokat, ukránokat, baltiakat hazatérésre abba az országba, ahol a visszatértekre halál vagy kényszermunkatábor várt (1985 Borbándi Gyula 9811002, 11).

Vö. ÉKsz.

balti melléknév és főnév 1A3
bálti 1A3 (rég)
I. melléknév
〈a Balti-tengerrel, ill. a Baltikummal való vmilyen összefüggésnek, kapcsolatnak mint tulajdonságnak a kif-ére〉
A’ Bálti partot ’s Ádria öbleit Vér festi
(1807 Berzsenyi Dániel)
a.
(csak szókapcsolatban)
balti finn (Tud, kül. Nyelvt)
a) (mn-i értékben)
a Balti-tenger keleti partvidékén élő, ill. élt, finnugor nyelvet beszélő 〈nép(ek csoportja), ill. e népek( vmelyiké)hez tartozó 〈nyelv, irodalom stb.〉
Olekszandr Zavhorodnij, a balti-finn irodalmak ukrán tolmácsolója az észt irodalmi alkotások ukrajnai kritikai visszhangját ismerteti
(1974 Benedek András)
Az észtek – egyben a többi finnségi (balti finn) nép (finn, karjalai, vepsze, vót, izsór, lív) – ősei az i. e.időszámításunk előtt 3. e.ezred táján már a mai Észtország területén éltek
(1990 Tények könyve)
A legkorábban elkülönült két balti finn nyelvből, a vepszéből és a lívből hiányzik a fokváltakozás
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
b) (mn-i értékben)
e népek nyelvével, történetével stb. foglalkozó 〈tudományterület〉
Bevezetés a balti finn nyelvészetbe
(2000 Új Könyvek)
c) (mn-i értékben)
e népek rokonságban levő nyelvei alapján kikövetkeztetett 〈alapnyelv〉, ill. ahhoz tartozó v. arra jellemző
az 1. e.ezred első felében válnak ki a még egységes balti finn nyelvből a különböző nyelvek vagy nyelvjárások: a lív, a (déli és északi) észt, a vót, a vepsze
(1990 Tények könyve)
A balti-finn kor
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
A balti finn alapnyelvet közfinnek szokás nevezni
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
d) (fn-i értékben, tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
a Balti-tenger keleti partvidékén élő, ill. élt, finnugor nyelvet beszélő népek összessége
balti finnek: […] a tulajdonképeni finnek, észtek, csúdok (vepszek, vótok), lívek és […] lappok
(1897 PallasLex.)
A mai csúd nép a balti finnek egyik Ny.-inyugati ága Olonez és Vologda kormányzóságok területén
(1912 RévaiNagyLex.)
A balti finnek és lappok lakóhelyei
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
b. (Nyelvt)
〈az indoeurópai nyelvcsaládban:〉 a lettet, a litvánt és velük rokon kihalt nyelveket, pl. az óporoszt magában foglaló 〈ág〉, ill. ebbe tartozó 〈nyelv〉
nagy hatással volt [a finn nyelv] fejlődésére a vele érintkezett balti (litván-lett) nyelvcsalád
(1894 PallasLex.)
A balti ág élő tagjai: a litván, amely az indogermán nyelvcsalád legrégiesebb jellegűnek megmaradt s ezért az összehasonlító nyelvészetben igen nagyra becsült tagja; testvére a lett
(1937 Zsirai Miklós)
A balti nyelvek szorosabb rokonságban állnak a szláv nyelvekkel, ezért korábban közös balti-szláv alapnyelvet feltételeztek
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
c.
ilyen nyelv(ek)et beszélő 〈nép(ek összessége)
Balti népek, e néven foglalják össze a lett, litván és óporosz népeket
(1935 RévaiNagyLex.)
[a gót vándorlás] északabbra űzi a szláv törzseket, s előlük a balti népek (lett, litván, porosz) ősei is északabbra húzódnak, így a finnségi és balti nyelvek határa nagyjából a mostani észt-lett határra tolódik
(1990 Tények könyve)
d.
e nyelvekhez v. azok vmelyikéhez tartozó v. tőlük származó 〈nyelvi elem, szöveg stb.〉, ill. e nyelvekkel v. az azokat beszélő népekkel foglalkozó 〈tudomány〉
A finn nyelvnek balti és germán elemeit Thomsen Vilmos mutatta ki
(1894 PallasLex.)
[a mordvin nyelvbe] átkerült balti jövevényszó-réteg
(1937 Zsirai Miklós)
A baltisztika („balti filológia”) szűkebb értelemben az indoeurópai nyelveken belül külön családot alkotó, egymással rokonságban álló szláv nyelvekkel [foglalkozik]
(1997 Új Könyvek)
A csodamalom. Balti népmesék
(2000 Új Könyvek)
II. főnév
〈a Baltikum országaiban v. vmely országában élő lakosság, ill. az ott élő, onnan származó személy megnevezéseként〉
Nemegyszer közös szovjet-amerikai erőszak kényszerített oroszokat, ukránokat, baltiakat hazatérésre abba az országba, ahol a visszatértekre halál vagy kényszermunkatábor várt
(1985 Borbándi Gyula)
Vö. ÉKsz.

Beállítások