bandzsa mn 16Abanzsa (nyj)

1. ’olyan 〈szem〉, amelynek a nézővonala, ha a szemek egyenes fejállásnál előre néznek, nem párhuzamos a másik szem nézővonalával, ill. ilyen 〈szemállás〉’ ❖ Bantsa szeme a’ Jantsinak (1817 Benke József ford.–Nicolay C0955, 32) | Minél bandsább szemekkel hunyorga reá kis korában a szerencsétlenség, annál melegebb karokkal ölelé fel most (1855 Vasárnapi Újság CD56) | bandzsa tekintetű (1930 Krúdy Gyula CD54) | a mandulaalakú barna szemek nem bandzsán össze, hanem egy hajszálnyira kancsalul, szétállnak (1936 Illyés Gyula 9274067, 167) | S. rámnéz, kicsinyég bandzsa, ártatlan szemével, melyből lám kihunyt a flört is (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 5).

1a. ’ilyen szemű 〈ember〉’ ❖ ? Bandsa: ſanda, bandsal, ſandal, kápoſztás kertbe néz (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 16) | több száz kancsalszemű (bandzsa) gyermek is pár perczig tartó szerencsés műtétel által meggyógyíttatott (1850 Katolikus Néplap 8640001, 180) | Vannak emberek, akik sehogysem tudják megérteni, hogy valaki egy bandzsa vagy rozsdaszeplős nőbe lehet szerelmes (1924 Kassák Lajos CD10) | Nem azon gúnyolódik, hogy ki a púpos vagy a sánta, a bandzsa vagy a nagy fülű, hanem amellett tesz hitet, hogy a köztünk lévő különbségek gazdagítják az életet (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég, ritk) ’kétszínű, nem egyenes, sanda 〈szándék, érzelem〉, ill. ilyen szándékú, érzelmű’ ❖ A’ kétszinű – szíve banzsa (1825 Balla Károly C0753, 116) | Banzsa hazafiság ez, jobbra akar ütni és balra czirógat (1891 Gerő Ödön C1880, 116).

J: bandzsal, kancsal.

Sz: bandzsaság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

bandzsa melléknév 16A
banzsa 16A (nyj)
1.
olyan 〈szem〉, amelynek a nézővonala, ha a szemek egyenes fejállásnál előre néznek, nem párhuzamos a másik szem nézővonalával, ill. ilyen 〈szemállás〉
Bantsa szeme a’ Jantsinak
(1817 Benke József ford.Nicolay)
Minél bandsább szemekkel hunyorga reá kis korában a szerencsétlenség, annál melegebb karokkal ölelé fel most
(1855 Vasárnapi Újság)
bandzsa tekintetű
(1930 Krúdy Gyula)
a mandulaalakú barna szemek nem bandzsán össze, hanem egy hajszálnyira kancsalul, szétállnak
(1936 Illyés Gyula)
S. rámnéz, kicsinyég bandzsa, ártatlan szemével, melyből lám kihunyt a flört is
(1978 Kabdebó Tamás)
1a.
ilyen szemű 〈ember〉
?
Bandsa: ſanda, bandsal, ſandal, kápoſztás kertbe néz
(1792 Baróti Szabó Dávid)
több száz kancsalszemű (bandzsa) gyermek is pár perczig tartó szerencsés műtétel által meggyógyíttatott
(1850 Katolikus Néplap)
Vannak emberek, akik sehogysem tudják megérteni, hogy valaki egy bandzsa vagy rozsdaszeplős nőbe lehet szerelmes
(1924 Kassák Lajos)
Nem azon gúnyolódik, hogy ki a púpos vagy a sánta, a bandzsa vagy a nagy fülű, hanem amellett tesz hitet, hogy a köztünk lévő különbségek gazdagítják az életet
(1999 Magyar Hírlap)
2. (rég, ritk)
kétszínű, nem egyenes, sanda 〈szándék, érzelem〉, ill. ilyen szándékú, érzelmű
A’ kétszinű – szíve banzsa
(1825 Balla Károly)
Banzsa hazafiság ez, jobbra akar ütni és balra czirógat
(1891 Gerő Ödön)
Sz: bandzsaság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások