bank fn 3A1

1. (tulajdonnév részeként is) ’pénzbetétek gyűjtésével és hitelek nyújtásával foglalkozó, valamint fizetési szolgáltatásokat ellátó (bankfiókokkal rendelkező, nagyobb) pénzintézet; bankház, bankóház, bankó²’ ❖ bankérotérozott [= bankrottírozott, vagyis csődbe jutott] az Amsterdámi Bank (1795 Magyar Kurír C0327, 460) | a banktól felvett pénzre (1833 Berzsenyi Dániel 8054202, 174) | a volga-kamai kereskedelmi bank fiókja (1894 PallasLex. CD02) | A pénz rendkivüli bősége folytán a kamatláb is aláhanyatlott s habár a bankok igyekeztek is a magasabb rátát fentartatni a versenynyel, mégis számot kellett vetni és olcsóbbá tenni az üzletfelek részére a pénzt (1902 Hazánk 2107001, 10) | bankok államosítása (1947 Lukács György² 9405018, 196) | Gyűjtötte [a pénzt], bankba tette, takarékpénztári betétkönyvbe (1961 e. Bókay János 9065002, 307) | csődbe megy a bank (1992 Kis János² 2058004, 216).

1a. ’ennek v. fiókintézetének épülete, helyisége; bankház, bankóház’ ❖ Urnayt még nem láttam, de tegnap nejével (ujvidéki magyar nő) a bankban találkoztam (1858 Xantus János 8531006, 165) | Vasilescu, aki rögtön észrevette a pénztárnok tévedését, gyorsan zsebre tette a pénzt és távozott a bankból (1911 Újság 2112001, 8) | Váradon a módos gazda […] ha bejön a belvárosba, úgy botorkál a fényes szállodák, kávéházak, bazárok, bankok között, mint a pesti szentistvánra felcsődített paraszt, ha betéved a Váci utcába (1955 Bóka László 9064025, 151) | Belép a rendőr a bankba, a pénzintézetbe, az egészségügyi intézetbe, közli, hogy halaszthatatlan sürgősséggel szükség van X. Y. adataira (1999 Országgyűlési Napló CD62).

1b. ’az ebben dolgozók közössége’ ❖ Az egyesített bank közel 1800 dolgozójából eddig mintegy 500 főt bocsátottak el, és a vezérigazgató számítása szerint a májusban esedékes évi rendes közgyűlésen áll majd be a bank létszáma az optimálisnak tartott 1200 körülire (1996 Figyelő CD2601) | A legmagasabb szintű könyvtár az egész bank számára nyilvános (2000 Byte Magazin CD38).

2. (Ját, átv is) ’〈szerencsejátékban:〉 a játék alapjául befizetett pénzösszeg’ ❖ [a háborúban az orosz] tetszése szerint kitett bankja ellen kellene játszaniok (1843 Wesselényi Miklós C4686, 169) | A bank tizszerezve van, – ezek az urak nem vádolhatnak lovagiatlanságról (1854 Vajda János 8503066, 98) | [Bálint] balkezével besöpörte a bankot bal nadrágzsebébe (1950 Déry Tibor 9107009, 203) (a) bankot ad(ja) (Ját) ’ilyen játékban a befizetett pénzalapot kezelő bankárként vesz részt vki’ ❖ Játék előtt én még kávéházba sietek, hol néha kártyázni szoktam egy pár müvészszel, ott majd bankot adok, s ugy játszom, hogy mindenesetre nyerniök kell (1844 Nagy Ignác 8324008, 111) | Estére bankot adok a klubban s aztán ha nyerek – ma biztosan nyerek – átnyujtok neki ezer koronát (1913 Kosztolányi Dezső 9359124, 115) | Estendi adta a bankot, és már vagy háromszáz-négyszáz forint hányódott előtte halomban (1962 Népszabadság nov. 10. C4814, 6) | A bankár a bankkal nem rendelkezhet, amíg van a bankban, köteles tovább adni a bankot, de ha lapja hetes vagy király, akkor joga van „elmenni” (1984 JátékLex. C6594, 57) bankot robbant (Ját, átv is) ’az egész pénzalapot megnyeri vki’ ❖ Az olasz külügyminiszter profán módon egy bankot robbantó kártyajátékoshoz hasonlította a német kancellárt (1992 Diószegi István CD17) | Minden játékot kipróbáltam már, s rendszeresen játszok is, de eleddig még egyikkel sem robbantottam bankot (1994 Magyar Hírlap CD09) | Éppen egy éve hallhattuk Bill Gatestől, hogy a Windows 2000-rel mindent egy lapra tesznek fel. Bankot robbantottak? Sokak szerint aligha, mert nem uralja a piacot (2000 Magyar Hírlap CD09) tartja a bankot (Ját) ’a pénzalapban levő teljes összegre játszik’ ❖ [Sámuel] tartotta a bankot mindig üres tárcája hitelére, melly elötte feküdt (1854 Vajda János 8503066, 99) | Te azt mondtad, hogy tartom a bankot (1862 k. Szigligeti Ede C3616, 189) | Potocki tartotta a bankot. Az egész Jockey-Club besereglett a játékszobába a nagy csata hírére (1941 Kellér Andor 9317001, 22).

2a. (Ját) ’〈szerencsejátékban:〉 bankár’ ❖ A bank tizenhármat ütött és elveszítettem még a lelki üdvösségemet is (1917 Krúdy Gyula C2845, 26).

Ö: adat~, gén~, hitel~, ipar~, jegy~, magán-, világ~; a -bank címszó alatt: sejt~, sperma~, szerv~, szövet~, vér~.

ÖU: cédula~, játék~, jelzálog~, leszámítoló~, nagy~, nép~, ondó~, részvény~, zug~.

ÖE: ~adás, ~alapítás, ~bukás, ~cápa, ~cég, ~csalás, ~csoport, ~direktor, ~egyesület, ~élet, ~elnök, ~ember, ~épület, ~forgalom, ~gyakornok, ~hivatal, ~igazgató, ~intézet, ~kapitalizmus, ~kormányzó, ~kötelezvény, ~óriás, ~palota, ~papír, ~politika, ~rendszer, ~részvény, ~szféra, ~szolga, ~szövetség, ~szünet, ~tartó, ~tiszt, ~törvény, ~utalvány.

Sz: bankász, banki.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. 2002.

bank főnév 3A1
1. (tulajdonnév részeként is)
pénzbetétek gyűjtésével és hitelek nyújtásával foglalkozó, valamint fizetési szolgáltatásokat ellátó (bankfiókokkal rendelkező, nagyobb) pénzintézet; bankház, bankóház, bankó²
bankérotérozott [= bankrottírozott, vagyis csődbe jutott] az Amsterdámi Bank
(1795 Magyar Kurír)
a banktól felvett pénzre
(1833 Berzsenyi Dániel)
a volga-kamai kereskedelmi bank fiókja
(1894 PallasLex.)
A pénz rendkivüli bősége folytán a kamatláb is aláhanyatlott s habár a bankok igyekeztek is a magasabb rátát fentartatni a versenynyel, mégis számot kellett vetni és olcsóbbá tenni az üzletfelek részére a pénzt
(1902 Hazánk)
bankok államosítása
(1947 Lukács György²)
Gyűjtötte [a pénzt], bankba tette, takarékpénztári betétkönyvbe
(1961 e. Bókay János)
csődbe megy a bank
(1992 Kis János²)
1a.
ennek v. fiókintézetének épülete, helyisége; bankház, bankóház
Urnayt még nem láttam, de tegnap nejével (ujvidéki magyar nő) a bankban találkoztam
(1858 Xantus János)
Vasilescu, aki rögtön észrevette a pénztárnok tévedését, gyorsan zsebre tette a pénzt és távozott a bankból
(1911 Újság)
Váradon a módos gazda […] ha bejön a belvárosba, úgy botorkál a fényes szállodák, kávéházak, bazárok, bankok között, mint a pesti szentistvánra felcsődített paraszt, ha betéved a Váci utcába
(1955 Bóka László)
Belép a rendőr a bankba, a pénzintézetbe, az egészségügyi intézetbe, közli, hogy halaszthatatlan sürgősséggel szükség van X. Y. adataira
(1999 Országgyűlési Napló)
1b.
az ebben dolgozók közössége
Az egyesített bank közel 1800 dolgozójából eddig mintegy 500 főt bocsátottak el, és a vezérigazgató számítása szerint a májusban esedékes évi rendes közgyűlésen áll majd be a bank létszáma az optimálisnak tartott 1200 körülire
(1996 Figyelő)
A legmagasabb szintű könyvtár az egész bank számára nyilvános
(2000 Byte Magazin)
2. (Ját, átv is)
〈szerencsejátékban:〉 a játék alapjául befizetett pénzösszeg
[a háborúban az orosz] tetszése szerint kitett bankja ellen kellene játszaniok
(1843 Wesselényi Miklós)
A bank tizszerezve van, – ezek az urak nem vádolhatnak lovagiatlanságról
(1854 Vajda János)
[Bálint] balkezével besöpörte a bankot bal nadrágzsebébe
(1950 Déry Tibor)
(a) bankot ad(ja) (Ját)
ilyen játékban a befizetett pénzalapot kezelő bankárként vesz részt vki
Játék előtt én még kávéházba sietek, hol néha kártyázni szoktam egy pár müvészszel, ott majd bankot adok, s ugy játszom, hogy mindenesetre nyerniök kell
(1844 Nagy Ignác)
Estére bankot adok a klubban s aztán ha nyerek – ma biztosan nyerek – átnyujtok neki ezer koronát
(1913 Kosztolányi Dezső)
Estendi adta a bankot, és már vagy háromszáz-négyszáz forint hányódott előtte halomban
(1962 Népszabadság nov. 10.)
A bankár a bankkal nem rendelkezhet, amíg van a bankban, köteles tovább adni a bankot, de ha lapja hetes vagy király, akkor joga van „elmenni”
(1984 JátékLex.)
bankot robbant (Ját, átv is)
az egész pénzalapot megnyeri vki
Az olasz külügyminiszter profán módon egy bankot robbantó kártyajátékoshoz hasonlította a német kancellárt
(1992 Diószegi István)
Minden játékot kipróbáltam már, s rendszeresen játszok is, de eleddig még egyikkel sem robbantottam bankot
(1994 Magyar Hírlap)
Éppen egy éve hallhattuk Bill Gatestől, hogy a Windows 2000-rel mindent egy lapra tesznek fel. Bankot robbantottak? Sokak szerint aligha, mert nem uralja a piacot
(2000 Magyar Hírlap)
tartja a bankot (Ját)
a pénzalapban levő teljes összegre játszik
[Sámuel] tartotta a bankot mindig üres tárcája hitelére, melly elötte feküdt
(1854 Vajda János)
Te azt mondtad, hogy tartom a bankot
(1862 k. Szigligeti Ede)
Potocki tartotta a bankot. Az egész Jockey-Club besereglett a játékszobába a nagy csata hírére
(1941 Kellér Andor)
2a. (Ját)
〈szerencsejátékban:〉 bankár
A bank tizenhármat ütött és elveszítettem még a lelki üdvösségemet is
(1917 Krúdy Gyula)
ÖU: cédulabank, játékbank, jelzálogbank, leszámítolóbank, nagybank, népbank, ondóbank, részvénybank, zugbank
ÖE: bankadás, bankalapítás, bankbukás, bankcápa, bankcég, bankcsalás, bankcsoport, bankdirektor, bankegyesület, bankélet, bankelnök, bankember, banképület, bankforgalom, bankgyakornok, bankhivatal, bankigazgató, bankintézet, bankkapitalizmus, bankkormányzó, bankkötelezvény, bankóriás, bankpalota, bankpapír, bankpolitika, bankrendszer, bankrészvény, bankszféra, bankszolga, bankszövetség, bankszünet, banktartó, banktiszt, banktörvény, bankutalvány
Sz: bankász, banki
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. 2002

bank- (előtagként)

’banknál dolgozó 〈alkalmazott〉’ ❖ bankhivatalnok fn 3A8 (jelzőként is) | őrködik egy bankhivatalnok éjjel-nappal (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Egry Oszkár, bankhivatalnok úr (1888 Berczik Árpád C1031, 229) | az állami pénzeszközök kezelőinek nagyobb része eddig sem ment bele ilyen üzletekbe, és akik közülük kellő gondossággal jártak el, azok nagyrészt az eddigi szabályozás mellett is el tudták kerülni azt, hogy egy bankhivatalnok vagy bróker félrevezesse őket (1994 Országgyűlési Napló CD62)  bankpénztáros fn 4A | férjhez kell mennie … a bank-pénztároshoz (1891 Kemechey Jenő C2585, 115) | Lukács [László] néha olyan képet mutatott, mint a bankpénztáros, kinek ráfogott revolverrel diktálja egy elszánt látogató, hogy hogy’ és mint sáfárkodjék (1913 Ignotus CD10) | Karcsi apja bankpénztáros volt, de hát hozzányúlt a pénzhez, magyarán sikkasztott (1996 Magyar Hírlap CD09)  banktisztviselő fn 1C | Éppen a szemközt lévő házban fogták el az éjjel Ladányi Kálmán bank-tisztviselőt (1892 Ágai Adolf C0545, 203) | egymás mellett két középosztály [alakult ki], egy „történelmi” és egy „polgári”; az előbbi főként közhivatalnokokból és földbirtokosokból állt, az utóbbi főként kereskedőkből, gyáripari és banktisztviselőkből, tőkepénzesekből és földbérlőkből (1937 Ignotus Pál 2045033, 47) | Olyan megbecsüléssel beszélek egy kormányhivatalnokkal, mint egy banktisztviselővel vagy egy könyvtárossal (1989 Konrád György 9351007, 639).

bank- (előtagként)
banknál dolgozó 〈alkalmazott〉
bankhivatalnok főnév 3A8 (jelzőként is)
őrködik egy bankhivatalnok éjjel-nappal
(1872–1874 Jókai Mór)
Egry Oszkár, bankhivatalnok úr
(1888 Berczik Árpád)
az állami pénzeszközök kezelőinek nagyobb része eddig sem ment bele ilyen üzletekbe, és akik közülük kellő gondossággal jártak el, azok nagyrészt az eddigi szabályozás mellett is el tudták kerülni azt, hogy egy bankhivatalnok vagy bróker félrevezesse őket
(1994 Országgyűlési Napló)
bankpénztáros főnév 4A
férjhez kell mennie … a bank-pénztároshoz
(1891 Kemechey Jenő)
Lukács [László] néha olyan képet mutatott, mint a bankpénztáros, kinek ráfogott revolverrel diktálja egy elszánt látogató, hogy hogy’ és mint sáfárkodjék
(1913 Ignotus)
Karcsi apja bankpénztáros volt, de hát hozzányúlt a pénzhez, magyarán sikkasztott
(1996 Magyar Hírlap)
banktisztviselő főnév 1C
Éppen a szemközt lévő házban fogták el az éjjel Ladányi Kálmán bank-tisztviselőt
(1892 Ágai Adolf)
egymás mellett két középosztály [alakult ki], egy „történelmi” és egy „polgári”; az előbbi főként közhivatalnokokból és földbirtokosokból állt, az utóbbi főként kereskedőkből, gyáripari és banktisztviselőkből, tőkepénzesekből és földbérlőkből
(1937 Ignotus Pál)
Olyan megbecsüléssel beszélek egy kormányhivatalnokkal, mint egy banktisztviselővel vagy egy könyvtárossal
(1989 Konrád György)

-bank (utótagként) (Orvos is)

’〈(élő) szervezetből nyert, kivett anyag, szerv stb.〉 későbbi felhasználás céljából történő összegyűjtésére, tárolására szolgáló intézmény’ ❖ sejtbank fn 3A1 | Ma már a köldökzsinórból nyernek őssejteket, melyeket sejtbankokban tárolnak, hogy abban az esetben, ha az egyén a későbbiekben megbetegszik, saját őssejtjeit kaphassa vissza (1998 Természet Világa CD50)  spermabank fn 3A1 | A krónikus anyaghiánnyal küszködő sanghaji spermabank felszólította a város férfitársadalmának elitjét, hogy adakozzék a köz javára (1994 Magyar Hírlap CD09) | az eddig Magyarországon működő spermabankok a lombikbébiprogramra szerveződtek (1999 Magyar Hírlap CD09)  szervbank fn 3A1 | A fiú szívét egy orvosokból álló bűnszövetkezet szállítja az amerikai szervbanknak (1996 Új Könyvek CD29) | A trehalóz például a szervbankokban lehetne egy kulcsfontosságú tartósítószer, sőt, fantáziánk egészen a régóta áhított teljes hibernációig szárnyalhat (1999 Természet Világa CD50)  szövetbank fn 3A1 | [az Egyesült Államok] öt nagy, szövetbankkal rendelkező klinikáján (1995 Magyar Hírlap CD09) | Tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható, élőből vagy halottból eltávolított szerveket, szöveteket szerv- és szövetbankban kell tárolni (1997 Tények könyve CD37) | Egyiptomi múmiák szövetbankját (1997 Természet Világa CD50) | [szöveteket] szövetbankokban tárolt és tömeggyártással készült őssejtekből lehetne létrehozni (2000 Magyar Hírlap CD09)  vérbank fn 3A1 | Vérbankok számára ma már több mint hét különböző cég kínál [a szűréshez felhasználható] AIDS-kiteket [ti. készleteket] (1989 Fehér Ferenc 1046002, 17) | Magyarországon is van vérbank, ahol folyékony nitrogénben lefagyasztva ugyancsak ritkán előforduló véreket tárolnak (1998 Magyar Hírlap CD09).

-bank (utótagként) (Orvos is)
(élő) szervezetből nyert, kivett anyag, szerv stb.〉 későbbi felhasználás céljából történő összegyűjtésére, tárolására szolgáló intézmény
sejtbank főnév 3A1
Ma már a köldökzsinórból nyernek őssejteket, melyeket sejtbankokban tárolnak, hogy abban az esetben, ha az egyén a későbbiekben megbetegszik, saját őssejtjeit kaphassa vissza
(1998 Természet Világa)
spermabank főnév 3A1
A krónikus anyaghiánnyal küszködő sanghaji spermabank felszólította a város férfitársadalmának elitjét, hogy adakozzék a köz javára
(1994 Magyar Hírlap)
az eddig Magyarországon működő spermabankok a lombikbébiprogramra szerveződtek
(1999 Magyar Hírlap)
szervbank főnév 3A1
A fiú szívét egy orvosokból álló bűnszövetkezet szállítja az amerikai szervbanknak
(1996 Új Könyvek)
A trehalóz például a szervbankokban lehetne egy kulcsfontosságú tartósítószer, sőt, fantáziánk egészen a régóta áhított teljes hibernációig szárnyalhat
(1999 Természet Világa)
szövetbank főnév 3A1
[az Egyesült Államok] öt nagy, szövetbankkal rendelkező klinikáján
(1995 Magyar Hírlap)
Tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható, élőből vagy halottból eltávolított szerveket, szöveteket szerv- és szövetbankban kell tárolni
(1997 Tények könyve)
Egyiptomi múmiák szövetbankját
(1997 Természet Világa)
[szöveteket] szövetbankokban tárolt és tömeggyártással készült őssejtekből lehetne létrehozni
(2000 Magyar Hírlap)
vérbank főnév 3A1
Vérbankok számára ma már több mint hét különböző cég kínál [a szűréshez felhasználható] AIDSacquired immunodeficiency syndrome ’szerzett immunhiányos tünetegyüttes’-kiteket [ti. készleteket]
(1989 Fehér Ferenc)
Magyarországon is van vérbank, ahol folyékony nitrogénben lefagyasztva ugyancsak ritkán előforduló véreket tárolnak
(1998 Magyar Hírlap)

Beállítások