barlangi mn 1A3

1. ’barlang(ok)ban élő, tartózkodó, ott található, működő, ill. ott kialakult’ ❖ prédákkal meg rakodva mentek barlangi tanyájokra viszsza (1796 Vályi András C4336, 610) | Kezdjetek […] erdei dalhoz […] barlangi lakóji hegyeknek (1824 Guzmics Izidor ford.–Theokritosz C1922, 29) | a barlangi vasútnál terelgetem befelé a bámészkodókat (1911 Krúdy Gyula CD10) | Ez a zord, magánossá vált ember beillett volna akár barlangi remetének (1936 Pap Károly CD10) | A barlangi termek és folyosók magasságba vesző boltozatain s a talajon ezerszámra sorakoznak az álló meg a függő cseppkövek (1987 Antalffy Gyula 1004001, 75) | A karsztos hegységek számos barlangjában – negyedidőszak-kutatási és régészeti szempontból egyaránt fontos – barlangi löszök, agyagok és kőzettörmelékes üledékek maradtak vissza (1997 Magyarország földje CD05) | A barlangi mentők és a tűzoltók több mint négyórás munkával tudták kihozni a szerencsétlenül járt fiút (1997 Magyar Hírlap CD09) | kiemelkedő a barlangi levegő mikroszemcsés kalcium tartalma, tisztító, váladékoldó hatása (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll) ’barlangban élő (és testfelépítésében, életformájában az ottani környezethez alkalmazkodó) 〈állat, ritk. növény〉, ill. ilyen élőlények alkotta 〈állat-, ritk. növényvilág〉’ ❖ egy barlangi ősmedvének csontvázát (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Ezek a barlangok fajokban rendkívül dús „barlangi faunát” rejtenek magukban (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | barlangi vakhal (Amblyopsis spelaeus Dek.) (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Barlangi növények (1935 RévaiNagyLex. C5717, 128) | A fény hiányából következően hiányzanak a barlangi életközösségből a fotoszintetizáló szervezetek is (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2. ’barlangban történő, ott lejátszódó’ ❖ Nem feledé el a barlangi jelenetet (1842 Eördegh István C5777, 93) | amikor tudomást szereztek a franciaországi barlangi balesetről, azonnal megszervezték, hogy Magyarországról két mentőautó induljon [Grenoble-ba] (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’barlangban való 〈élet〉, ill. erre az életre, életformára jellemző 〈helyzet, állapot〉’ ❖ A’ barlangi inséget, annak irtóztató magánosságát, igen édösnek, és kölemetösnek tötte az igaz szeretet (1798 Dugonics András 7087005, 350) | hogy barlangi életbe süllyedtek vissza (1937 Cs. Szabó László 9093016, 166) | barlangi magányra (1981 Beney Zsuzsa 9043008, 18).

4. (Műv) ’a civilizáció előtti, ill. a civilizáció kezdeti fokán álló (ős)emberek által rendsz. barlang(ok)ban gyakorolt 〈művészi tevékenység〉, ill. az ennek eredményeként létrejövő 〈műalkotás〉’ ❖ A tizenhatezeréves barlangi képek, rajzok a szellemi ember első üzenete, fényjelzése az idők feneketlen mélységéből (1920 Réti István CD10) | olyan művészi alkotóerővel, virtuóz technikával vannak megalkotva ezek a szebbnél szebb barlangi freskók, hogy a modern művészetből se sok hasonlót lehet melléjük állítani (1922 Hevesy Iván CD10) | őskori barlangi művészet (1943–1944 Hóman Bálint CD42) | a nyíllal sebzett barlangi állatrajzokat (1964 Ákos Károly 9005001, 99) | a barlangi festészet rituális rendeltetésére (2000 Horváth Pál² CD17).

Vö. CzF.; TESz. barlang; ÉKsz.

barlangi melléknév 1A3
1.
barlang(ok)ban élő, tartózkodó, ott található, működő, ill. ott kialakult
prédákkal meg rakodva mentek barlangi tanyájokra viszsza
(1796 Vályi András)
Kezdjetek […] erdei dalhoz […] barlangi lakóji hegyeknek
(1824 Guzmics Izidor ford.Theokritosz)
a barlangi vasútnál terelgetem befelé a bámészkodókat
(1911 Krúdy Gyula)
Ez a zord, magánossá vált ember beillett volna akár barlangi remetének
(1936 Pap Károly)
A barlangi termek és folyosók magasságba vesző boltozatain s a talajon ezerszámra sorakoznak az álló meg a függő cseppkövek
(1987 Antalffy Gyula)
A karsztos hegységek számos barlangjában – negyedidőszak-kutatási és régészeti szempontból egyaránt fontos – barlangi löszök, agyagok és kőzettörmelékes üledékek maradtak vissza
(1997 Magyarország földje)
A barlangi mentők és a tűzoltók több mint négyórás munkával tudták kihozni a szerencsétlenül járt fiút
(1997 Magyar Hírlap)
kiemelkedő a barlangi levegő mikroszemcsés kalcium tartalma, tisztító, váladékoldó hatása
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll)
barlangban élő (és testfelépítésében, életformájában az ottani környezethez alkalmazkodó) 〈állat, ritk. növény〉, ill. ilyen élőlények alkotta 〈állat-, ritk. növényvilág〉
egy barlangi ősmedvének csontvázát
(1860 Vasárnapi Újság)
Ezek a barlangok fajokban rendkívül dús „barlangi faunát” rejtenek magukban
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
barlangi vakhal (Amblyopsis spelaeus Dek.De Kay)
(1933 Az állatok világa ford.)
Barlangi növények
(1935 RévaiNagyLex.)
A fény hiányából következően hiányzanak a barlangi életközösségből a fotoszintetizáló szervezetek is
(1995 Magyarország állatvilága)
2.
barlangban történő, ott lejátszódó
Nem feledé el a barlangi jelenetet
(1842 Eördegh István)
amikor tudomást szereztek a franciaországi barlangi balesetről, azonnal megszervezték, hogy Magyarországról két mentőautó induljon [Grenoble-ba]
(1996 Magyar Hírlap)
3.
barlangban való 〈élet〉, ill. erre az életre, életformára jellemző 〈helyzet, állapot〉
A’ barlangi inséget, annak irtóztató magánosságát, igen édösnek, és kölemetösnek tötte az igaz szeretet
(1798 Dugonics András)
hogy barlangi életbe süllyedtek vissza
(1937 Cs. Szabó László)
barlangi magányra
(1981 Beney Zsuzsa)
4. (Műv)
a civilizáció előtti, ill. a civilizáció kezdeti fokán álló (ős)emberek által rendsz. barlang(ok)ban gyakorolt 〈művészi tevékenység〉, ill. az ennek eredményeként létrejövő 〈műalkotás〉
A tizenhatezeréves barlangi képek, rajzok a szellemi ember első üzenete, fényjelzése az idők feneketlen mélységéből
(1920 Réti István)
olyan művészi alkotóerővel, virtuóz technikával vannak megalkotva ezek a szebbnél szebb barlangi freskók, hogy a modern művészetből se sok hasonlót lehet melléjük állítani
(1922 Hevesy Iván)
őskori barlangi művészet
(1943–1944 Hóman Bálint)
a nyíllal sebzett barlangi állatrajzokat
(1964 Ákos Károly)
a barlangi festészet rituális rendeltetésére
(2000 Horváth Pál²)
Vö. CzF.; TESz. barlang; ÉKsz.

Beállítások