basa fn 6Abassa (rég)

1. (Tört is) ’〈kül. az Oszmán Birodalomban:〉 tartomány közigazgatási és katonai vezetője v. más magas rangú katonatiszt, hivatalnok, ill. ezek címe, rangja; pasa’ ❖ el-kezdette a’ parantsoltt nótát pengetni, és énekelni olly mozditó ének szóval […], hogy a’ Bassa […] fel-kiáltott (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 222) | Kukoricza Jancsi nem veszi tréfának, S ily szóval megy neki a török basának: „Atyafi! te úgyis sok vagy egy legénynek; Megállj, én majd kettőt csinálok belőled.” (1844 Petőfi Sándor C3506, 196) | Gaskho bej neveztetett ki janinai basává (1854 Jókai Mór CD18) | [Damaszkuszban] jelenleg Faud basa viszi a birói tisztet (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Kmety György tábornok] török szolgálatba lépett s Kursid basa név alatt hadosztályparancsnok lett (1898 Gracza György CD45) | Musztafa budai basa, kinek Buda sok szép épületet köszönhet, bölcs intézkedéseivel a hódoltság jóllétét gyarapította, a kereskedést előmozdította (1916 Halász Imre CD10) | a berglerbég, a török seregnek basa rangjában lévő főparancsnoka (1928 Szekfű Gyula CD42) | [Ezer forint] igen komoly összeg, még a bég vagy a basa kincstárában is, hiszen egy szpáhinak a zsoldja nem több, mint hat-hét forint havonta (1962 Szabó Pál² 9631001, 143).

1a. (ritk, vál) ’ez mint a kényelemben, jólétben élő ember jelképe’ ❖ Selyem, rugalmas pamlagunk Lágy hintaként remeg; Egész török basák vagyunk Mi boldog pestiek! (1844 Petőfi Sándor C3506, 109) | [A szanatóriumban] blazirt basaként naponta váltom ágytársamat [ti. olvasmányomat] (1933 Babits Mihály C0697, 286).

2. (pejor) ’önkényeskedő, hatalmaskodó személy’ ❖ A komáromi schwarzgelb [ti. a Habsburgokhoz fenntartások nélkül lojális] basa a lengyel–osztrák katonákat meg akarta magának tartani (1848 Március Tizenötödike C3027, 641) | Ez pedig meg nem változik, a míg Temetvényi gróf itt a basa (1881 Jókai Mór C2302, 160) | [nálunk] az irodalmi bírálat egységesen sohase fejlődhetett ki. Először nem engedték meg a hatalom basái (1933 Kosztolányi Dezső C2751, 114) | pártállami basák (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég, tréf v. gúny) ’kicsapongó természetű, gyakr. egyszerre több nővel szerelmi-szexuális viszonyt folytató férfi’ ❖ Blitz Árpád kijelentette, hogy olyan basát, mint az ő államtitkárjuk, még nem látott a világ… csakis olyan tisztviselő mehet előre, a kinek a felesége vagy a leánya holmi apró szívességeket tett (1908 Ambrus Zoltán C0599, 52) | A lány tudta a viccet, milyen bika és basa Rakonca bírája, s nem restellte megelőzni a durvaságot (1923 Babits Mihály 9014131, 246).

3a. (Vad) ’vmely állatközösségben a vezérhím szerepét betöltő, felváltva több nősténnyel is párzó nagyvad’ ❖ a gyengébb szarvas hangja is lehet mély, mert a sok bőgésbe berekedt, de megkülönböztetésül mindig magasan, gixerszerüen végződik és nem oly erős, mint a hatalmas basáé (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 20).

Sz: basás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. basa¹; IdSz.

basa főnév 6A
bassa 6A (rég)
1. (Tört is)
〈kül. az Oszmán Birodalomban:〉 tartomány közigazgatási és katonai vezetője v. más magas rangú katonatiszt, hivatalnok, ill. ezek címe, rangja; pasa
el-kezdette a’ parantsoltt nótát pengetni, és énekelni olly mozditó ének szóval […], hogy a’ Bassa […] fel-kiáltott
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Kukoricza Jancsi nem veszi tréfának, S ily szóval megy neki a török basának: „Atyafi! te úgyis sok vagy egy legénynek; Megállj, én majd kettőt csinálok belőled.”
(1844 Petőfi Sándor)
Gaskho bej neveztetett ki janinai basává
(1854 Jókai Mór)
[Damaszkuszban] jelenleg Faud basa viszi a birói tisztet
(1860 Vasárnapi Újság)
[Kmety György tábornok] török szolgálatba lépett s Kursid basa név alatt hadosztályparancsnok lett
(1898 Gracza György)
Musztafa budai basa, kinek Buda sok szép épületet köszönhet, bölcs intézkedéseivel a hódoltság jóllétét gyarapította, a kereskedést előmozdította
(1916 Halász Imre)
a berglerbég, a török seregnek basa rangjában lévő főparancsnoka
(1928 Szekfű Gyula)
[Ezer forint] igen komoly összeg, még a bég vagy a basa kincstárában is, hiszen egy szpáhinak a zsoldja nem több, mint hat-hét forint havonta
(1962 Szabó Pál²)
1a. (ritk, vál)
ez mint a kényelemben, jólétben élő ember jelképe
Selyem, rugalmas pamlagunk Lágy hintaként remeg; Egész török basák vagyunk Mi boldog pestiek!
(1844 Petőfi Sándor)
[A szanatóriumban] blazirt basaként naponta váltom ágytársamat [ti. olvasmányomat]
(1933 Babits Mihály)
2. (pejor)
önkényeskedő, hatalmaskodó személy
A komáromi schwarzgelb [ti. a Habsburgokhoz fenntartások nélkül lojális] basa a lengyel–osztrák katonákat meg akarta magának tartani
(1848 Március Tizenötödike)
Ez pedig meg nem változik, a míg Temetvényi gróf itt a basa
(1881 Jókai Mór)
[nálunk] az irodalmi bírálat egységesen sohase fejlődhetett ki. Először nem engedték meg a hatalom basái
(1933 Kosztolányi Dezső)
pártállami basák
(1994 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég, tréf v. gúny)
kicsapongó természetű, gyakr. egyszerre több nővel szerelmi-szexuális viszonyt folytató férfi
Blitz Árpád kijelentette, hogy olyan basát, mint az ő államtitkárjuk, még nem látott a világ… csakis olyan tisztviselő mehet előre, a kinek a felesége vagy a leánya holmi apró szívességeket tett
(1908 Ambrus Zoltán)
A lány tudta a viccet, milyen bika és basa Rakonca bírája, s nem restellte megelőzni a durvaságot
(1923 Babits Mihály)
3a. (Vad)
vmely állatközösségben a vezérhím szerepét betöltő, felváltva több nősténnyel is párzó nagyvad
a gyengébb szarvas hangja is lehet mély, mert a sok bőgésbe berekedt, de megkülönböztetésül mindig magasan, gixerszerüen végződik és nem oly erős, mint a hatalmas basáé
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
Sz: basás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. basa¹; IdSz.

Beállítások