beat fn 3B1

1. (Zene) ’〈az 1960-as évek elején Nagy-Britanniában:〉 a dzsesszből és a rock and rollból kialakult, népzenei elemeket is felhasználó, gyors tempójú(, nagy hangerővel előadott) zene(i irányzat); beatzene’ ❖ Nemhiába lett a beat szimbólumává az elektromos gitár (1972 Marx György 9428001, 71) | hajlanak a 60-as évek beat-je felé, de van saját hangjuk [ti. a Film nevű zágrábi zenekarnak] (1980 Pogány Imre 2054036, 453) | szól a fiatalok zenéje, a beat (1992 Gyürey Vera 2010007, 42) | a magyar beat „szentháromsága”: az Illés, a Metró és az Omega (1995 Magyar Hírlap CD09) | [az Illés együttes] máig ható gondolatvilágot épített fel, ötvözve a beat és a Kárpát-medencei népzene motívumait (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (Zene) ’rendsz. az ütemek elejét hangsúlyozó (egyenletes,) intenzív ütés(ek sorozata) kül. mint a dzsessz metrumának alapja’ ❖ beat […] a jazz-zenében a hangsúlyokat nevezik így, amelyek időmértéktől, ütembeosztástól függetlenek (1961 Böhm László C7138, 345) | A beat és off beat kontrasztálásából és szintéziséből jön létre a jazz jellegzetes ritmusjelensége, a swing (1982 BrockhausRiemannLex. C6270, 154) | beat […] ütés, súly, egyenletesen lüktető alapritmus. A jazz-zene ritmikus folyamatának időmértékegysége (1994 MagyarNagyLex. C5816, 419).

3. ’〈a beatzenéhez kötődőket, annak művelőit és rajongóit, ill. az 1960-as évek fiataljainak nemzedékét jellemző antikonformista, a fogyasztási társadalom eszménytelenségével szembeforduló életérzés, magatartásforma, (irodalmi) mozgalom stb. (összefoglaló) megnevezéseként〉’ ❖ elterjesztették azt a magatartásformát, amelyet „beat” néven ismer a világ (1964 Magyar Nemzet júl. 28. C4801, 5) | a beat eredendő ellenzéki attitűdje (1996 Magyar Hírlap CD09) | Ginsberg halála a beat végleges halálának szimbolikus dátuma is (1997 Magyar Hírlap CD09) | A fiataloktól elvárt „jólneveltséggel”, „jólöltözöttséggel” szemben a rock és a beat kezdettől fogva a vadságot és fésületlenséget, a megkövetelt renddel szemben a spontaneitást testesítette meg (1998 Takács M. József CD17).

Ö: folk-~.

ÖE: ~együttes, ~gitáros, ~irodalom, ~klub, ~korszak, ~mise, ~mozgalom, ~nemzedék, ~zenekar.

Vö. ÉKsz.².

beat főnév 3B1
1. (Zene)
〈az 1960-as évek elején Nagy-Britanniában:〉 a dzsesszből és a rock and rollból kialakult, népzenei elemeket is felhasználó, gyors tempójú(, nagy hangerővel előadott) zene(i irányzat); beatzene
Nemhiába lett a beat szimbólumává az elektromos gitár
(1972 Marx György)
hajlanak a 60-as évek beat-je felé, de van saját hangjuk [ti. a Film nevű zágrábi zenekarnak]
(1980 Pogány Imre)
szól a fiatalok zenéje, a beat
(1992 Gyürey Vera)
a magyar beat „szentháromsága”: az Illés, a Metró és az Omega
(1995 Magyar Hírlap)
[az Illés együttes] máig ható gondolatvilágot épített fel, ötvözve a beat és a Kárpát-medencei népzene motívumait
(2000 Magyar Hírlap)
2. (Zene)
rendsz. az ütemek elejét hangsúlyozó (egyenletes,) intenzív ütés(ek sorozata) kül. mint a dzsessz metrumának alapja
beat […] a jazz-zenében a hangsúlyokat nevezik így, amelyek időmértéktől, ütembeosztástól függetlenek
(1961 Böhm László)
A beat és off beat kontrasztálásából és szintéziséből jön létre a jazz jellegzetes ritmusjelensége, a swing
(1982 BrockhausRiemannLex.)
beat […] ütés, súly, egyenletesen lüktető alapritmus. A jazz-zene ritmikus folyamatának időmértékegysége
(1994 MagyarNagyLex.)
3.
〈a beatzenéhez kötődőket, annak művelőit és rajongóit, ill. az 1960-as évek fiataljainak nemzedékét jellemző antikonformista, a fogyasztási társadalom eszménytelenségével szembeforduló életérzés, magatartásforma, (irodalmi) mozgalom stb. (összefoglaló) megnevezéseként〉
elterjesztették azt a magatartásformát, amelyet „beat” néven ismer a világ
(1964 Magyar Nemzet júl. 28.)
a beat eredendő ellenzéki attitűdje
(1996 Magyar Hírlap)
Ginsberg halála a beat végleges halálának szimbolikus dátuma is
(1997 Magyar Hírlap)
A fiataloktól elvárt „jólneveltséggel”, „jólöltözöttséggel” szemben a rock és a beat kezdettől fogva a vadságot és fésületlenséget, a megkövetelt renddel szemben a spontaneitást testesítette meg
(1998 Takács M. József)
Ö: folk-beat
ÖE: beategyüttes, beatgitáros, beatirodalom, beatklub, beatkorszak, beatmise, beatmozgalom, beatnemzedék, beatzenekar
Vö. ÉKsz.²

Beállítások