beavatkozik tn ige 14a

1. ’〈vmely folyamatba, tevékenységbe〉 bekapcsolódik, részt kezd venni benne; beleavatkozik’ ❖ [a szerzetesek] látván a’ világiak között való viſzſza vonásokat [= viszálykodásokat], eleintén békesſégre akarták azokat hozni, de utóllyára magok-is bé-avatkoztak azokba (1797 Gvadányi József ford. C1932, 139) | feltolni nem fogom magamat sehol, sem a szabadság ürügye alatt beavatkozni oly harcba, mely karomat nem tartja szükségesnek (1861 Pulszky Ferenc 8381005, 389) | [a szürrealizmusnak] bármilyen jelentős része lett új művészetünk alakulásában, döntő erővel már nem tudott beavatkozni a fejlődés folyamatába (1955 Kassák Lajos 9314111, 51).

1a. ’〈más személy v. közösség dolgába, tevékenységébe〉 illetéktelenül kapcsolódik be, részt kezd venni benne; beleavatkozik’ ❖ Tsak önnön-magokat tartyák haza boldogítóinak. Minden dolgokba bé-avatkoznak (1789 Fejér Antal ford.–Barclay C1734, 291) | kéretlen beavatkoztak mások egyéni ügyeibe (1853 Jósika Miklós 8212017, 163) | nemcsak belügyeinkbe avatkoztak be, hanem még a trianoni szerződésen túlmenő követeléseket is támasztottak (1921 Bethlen István 9055002, 200) | Tolakodásnak tartom egyébként is, hogy megkérdezésem s engedélyem nélkül beavatkozik életembe (1956 Déry Tibor 2051030, 4).

1b. ’〈vitába, beszélgetésbe〉 beleszól, részt kezd venni benne; beleavatkozik’ ❖ nem semmi tekintetű, hanem érdemekkel fényeskedő férjfiak avatkoznak bé [az elvakult lelkesedésről, megszállottságról szóló vitába] (1825 Edvi Illés Pál 8618001, 414) | [Mikáél, az ács] beszél, amikor hallgatnia kellene […], s beavatkozik, amikor mozdulatlannak és közönyösnek kellene lennie (1932 Illés Endre CD10) | beavatkozott a beszélgetésbe (1959 Radó György ford.–Csukovszkij 9544002, 108).

1c. ’〈harcban, háborúban〉 vmelyik felet (fegyveresen) támogatva részt kezd venni’ ❖ a Porta csak a szerződő hatalmak előleges beleegyezése után avatkozhatik be fegyveresen (1864 Magyar Sajtó 8648001, 555) | [a budapesti kormány] tájékoztatta a különböző európai külügyi hivatalokat, hogy szilárd elhatározása be nem avatkozni a konfliktusba (1939 Független Újság 2126001, 1) | [elkövetkezett] a háborúnak az a szakasza, midőn Magyarország tevőlegesen beavatkozott (1981 Dénes Tibor 9812001, 13).

2. ’vmely folyamatot közbelépésével v. irányító hatalmával megváltoztat’ ❖ a kormány mindenféle móddal béavatkozik a polgári magános életbe, majd végre azt is megszabja: minő ruhát szabad viselni (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Ha az időjárás szeszélye be nem avatkozik, akkor ugy a nyári, mint az őszi aratás is dus fizetést ad (1907 Csizmadia Sándor¹ 9089011, 250) | Csakis radikális, forradalmi intézkedésekkel lehet beavatkozni az egyre bővülő kontraszelekció veszedelmes folyamatába (1988 Beke Kata 1012003, 265).

2a. ’〈hatóság (képviselője)〉 vmit megakadályozva v. lehetetlenné téve fellép’ ❖ Dobóczky kivánja elhatároztatni, lesz e a közgyülés itéletjétől feljebb vitelnek helye, külömben a Dicasteriumok [= kormányszékek] fognak béavatkozni (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a hatóság ideje korán hírét vette a dolognak [ti. a tervezett boszorkányégetésnek] s rögtön beavatkozott (1884 Hunfalvy János 8191003, 71) | Az életvédő szervezetek által rendezett, két és fél órás demonstráción a tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk, mivel az égő mécsesek egy része összefüggő lánggá fejlődött (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. (Orvos is) ’vmely (kóros) folyamatot orvosi eszközökkel, módszerekkel megállít v. megváltoztat’ ❖ a hanyatlás felhívja az orvos figyelmét arra, hogy be kell avatkoznia. Sok esetben egyszerű beszélgetés vagy 2-3 evipános elektrosokk elegendő ahhoz, hogy a beteget kiemeljük az átmeneti depresszióból (1957 Benedek István 9041013, 456) | Ha nem tudunk beavatkozni, a halál elkerülhetetlen (1986 Az emberi test 1114001, 425) | [a kutatók] a sejtekbe genetikai információt bejuttatva rendkívül finom molekuláris sejtbiológiai folyamatokba avatkoznak be (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’vmely (titkos) ismeret birtokába kerül vki, beavatódik’ ❖ mennél inkább beavatkozott tehát ennek [ti. a csillagászatnak] felséges tudományába, annál elragadóbb tiszta örömmel telik meg lelke a’ csillagos ég vizsgálásában (1830 Imre János 8195002, 29) | a szent Titkoknak beavatkozván törvényibe, bizton Járjanak enaptól az ijesztő tengeri pályán (1875 Szabó István¹ ford.–Apollóniosz Rhodiosz C3778, 25).

4. (rég)(ünnepélyes keretek között) vmely közösség tagjává válik, beavattatik vki’ ❖ Ugyan, Méláni, már bé avatkoztál volnaé apácának? (1794 Harsányi Sámuel ford.–Baculard d’Arnaud C2027, 407) | Karunkba béavatkozál (1795 Batsányi János C0883, 60).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

beavatkozik tárgyatlan ige 14a
1.
〈vmely folyamatba, tevékenységbe〉 bekapcsolódik, részt kezd venni benne; beleavatkozik
[a szerzetesek] látván a’ világiak között való viſzſza vonásokat [= viszálykodásokat], eleintén békesſégre akarták azokat hozni, de utóllyára magok-is bé-avatkoztak azokba
(1797 Gvadányi József ford.)
feltolni nem fogom magamat sehol, sem a szabadság ürügye alatt beavatkozni oly harcba, mely karomat nem tartja szükségesnek
(1861 Pulszky Ferenc)
[a szürrealizmusnak] bármilyen jelentős része lett új művészetünk alakulásában, döntő erővel már nem tudott beavatkozni a fejlődés folyamatába
(1955 Kassák Lajos)
1a.
〈más személy v. közösség dolgába, tevékenységébe〉 illetéktelenül kapcsolódik be, részt kezd venni benne; beleavatkozik
Tsak önnön-magokat tartyák haza boldogítóinak. Minden dolgokba bé-avatkoznak
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
kéretlen beavatkoztak mások egyéni ügyeibe
(1853 Jósika Miklós)
nemcsak belügyeinkbe avatkoztak be, hanem még a trianoni szerződésen túlmenő követeléseket is támasztottak
(1921 Bethlen István)
Tolakodásnak tartom egyébként is, hogy megkérdezésem s engedélyem nélkül beavatkozik életembe
(1956 Déry Tibor)
1b.
〈vitába, beszélgetésbe〉 beleszól, részt kezd venni benne; beleavatkozik
nem semmi tekintetű, hanem érdemekkel fényeskedő férjfiak avatkoznak bé [az elvakult lelkesedésről, megszállottságról szóló vitába]
(1825 Edvi Illés Pál)
[Mikáél, az ács] beszél, amikor hallgatnia kellene […], s beavatkozik, amikor mozdulatlannak és közönyösnek kellene lennie
(1932 Illés Endre)
beavatkozott a beszélgetésbe
(1959 Radó György ford.Csukovszkij)
1c.
〈harcban, háborúban〉 vmelyik felet (fegyveresen) támogatva részt kezd venni
a Porta csak a szerződő hatalmak előleges beleegyezése után avatkozhatik be fegyveresen
(1864 Magyar Sajtó)
[a budapesti kormány] tájékoztatta a különböző európai külügyi hivatalokat, hogy szilárd elhatározása be nem avatkozni a konfliktusba
(1939 Független Újság)
[elkövetkezett] a háborúnak az a szakasza, midőn Magyarország tevőlegesen beavatkozott
(1981 Dénes Tibor)
2.
vmely folyamatot közbelépésével v. irányító hatalmával megváltoztat
a kormány mindenféle móddal béavatkozik a polgári magános életbe, majd végre azt is megszabja: minő ruhát szabad viselni
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Ha az időjárás szeszélye be nem avatkozik, akkor ugy a nyári, mint az őszi aratás is dus fizetést ad
(1907 Csizmadia Sándor¹)
Csakis radikális, forradalmi intézkedésekkel lehet beavatkozni az egyre bővülő kontraszelekció veszedelmes folyamatába
(1988 Beke Kata)
2a.
〈hatóság (képviselője) vmit megakadályozva v. lehetetlenné téve fellép
Dobóczky kivánja elhatároztatni, lesz e a közgyülés itéletjétől feljebb vitelnek helye, külömben a Dicasteriumok [= kormányszékek] fognak béavatkozni
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
a hatóság ideje korán hírét vette a dolognak [ti. a tervezett boszorkányégetésnek] s rögtön beavatkozott
(1884 Hunfalvy János)
Az életvédő szervezetek által rendezett, két és fél órás demonstráción a tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk, mivel az égő mécsesek egy része összefüggő lánggá fejlődött
(2000 Magyar Hírlap)
2b. (Orvos is)
vmely (kóros) folyamatot orvosi eszközökkel, módszerekkel megállít v. megváltoztat
a hanyatlás felhívja az orvos figyelmét arra, hogy be kell avatkoznia. Sok esetben egyszerű beszélgetés vagy 2-3 evipános elektrosokk elegendő ahhoz, hogy a beteget kiemeljük az átmeneti depresszióból
(1957 Benedek István)
Ha nem tudunk beavatkozni, a halál elkerülhetetlen
(1986 Az emberi test)
[a kutatók] a sejtekbe genetikai információt bejuttatva rendkívül finom molekuláris sejtbiológiai folyamatokba avatkoznak be
(2000 Magyar Hírlap)
3. (rég)
vmely (titkos) ismeret birtokába kerül vki, beavatódik
mennél inkább beavatkozott tehát ennek [ti. a csillagászatnak] felséges tudományába, annál elragadóbb tiszta örömmel telik meg lelke a’ csillagos ég vizsgálásában
(1830 Imre János)
a szent Titkoknak beavatkozván törvényibe, bizton Járjanak enaptól az ijesztő tengeri pályán
(1875 Szabó István¹ ford.Apollóniosz Rhodiosz)
4. (rég)
(ünnepélyes keretek között) vmely közösség tagjává válik, beavattatik vki
Ugyan, Méláni, már bé avatkoztál volnaé apácának?
(1794 Harsányi Sámuel ford.Baculard d’Arnaud)
Karunkba béavatkozál
(1795 Batsányi János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások