beduin mn és fn 4A7

I. mn

1. ’Arábia és Észak-Afrika pusztáin élő nomád arab törzsekből álló 〈népesség〉’ ❖ Igy élnek mind e’ mái napig Arabiában ſok nemzetek […], a’ kik Beduin nevet viſelnek (1786 Mátyus István C3067, 337) | a beduin törzsek főnöke (1856 Abonyi Lajos C0504, 79) | A [fekete turbánosok a] legharciasabb törzs valamennyi beduin nép között (1886 Jókai Mór CD18) | [a kaldeus] egy arám beduin nép (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | a térséget évszázadokon át ellenőrzése alatt tartó beduin néptörzs (2000 Természet Világa CD50).

1a. ’e törzsek vmelyikéhez tartozó 〈személy, csoport〉’ ❖ egy török fejdelem, egy beduin jobbágy (1831 Széchenyi István CD1501) | mint zugó vihar tört elő egy lovas beduin csapat a hegyszakadékok egyikéből (1859 Vasárnapi Újság CD56) | barna, karcsú, lángolószemű, exotikus, mint egy beduin törzsfőnök (1937 Karinthy Frigyes 9309002, 47) | beduin pásztorok (1972 Marx György 9428001, 74) | 1947-ben lelte meg egy beduin fiú az első ún. qumráni szövegtekercset, azóta a kutatás több száz ilyet fedezett fel (1998 Új Könyvek CD29).

2. ’E néppel kapcs.’

2a. ’e törzsek vmelyike által létrehozott v. művelt’ ❖ valami beduin barakkban vagyok (1853 Jókai Mór CD18) | kalmár és vevő az arab beduin költészetben (1878 Hatala Péter CD27) | Kis melódiafoszlányok terjengenek nehézkesen, fárasztó ismétlésekben, egyetlen hang körül, nemcsak a primitív népeknél, de még beduin énekekben [is] (1931 ZeneiLex. CD49) | azt a beduin bölcsességet idézi, miszerint nem szabad a sátorba beengedni a teve orrát, mert utána megjelenik az egész teve (1996 Természet Világa CD50).

2b. ’e törzsekre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos’ ❖ Beduin módra tengő szegény jó szinjátszóinkat (1831 Széchenyi István C3903, 30) | Arábiában már régebben letelepedtek zsidó törzsek, melyek beduin életmódot folytattak (1897 PallasLex. CD02) | ez az a híres beduin vendégszeretet (1908 Ambrus Zoltán C0598, 84) | a férfi arcát alulról szemöldökéig betakarja. Arab beduin szokás, hogy így védekeznek a por ellen (1936 Germanus Gyula 9189001, 276).

2c. ’e törzsek között zajló’ ❖ arab és beduin törzsi harcok (1999 Új Könyvek CD29).

II. fn

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’Arábia és Észak-Afrika pusztáin élő nomád arab törzsekből álló népesség’ ❖ A beduinok gyakran jelentettek veszélyt a kultúrterületeken lakók számára (1993 BibliaiLex. CD1207).

1a. ’e törzsek vmelyikéhez tartozó személy’ ❖ 50,000 beduint parancsolhat a’ basa fegyverre (1831 Zádor Elek 8532009, 154) | Itt szeretnék élni a puszták közepin, Mint Arábiában a szabad beduin (1845 Petőfi Sándor C3506, 343) | az arab sivatag beduinjai (1882 Vámbéry Ármin 8507007, 197) | mint egy beduin úgy hajolok le hogy köszöntsem a napot (1941 Berczeli Anzelm Károly ford.–Ungaretti 9045041, 60).

2. (rég, Ruha)(elegáns) női (selyem)köpeny’ ❖ [a hölgy] fejére rózsaszín bashlik [= csuklyaszerű fejfedő] volt húzva, melynek csipkézete egész szemöldökéig lejött, termete sávos beduinba volt burkolva (1875 Jókai Mór CD18) | [a hercegnő] beduinját szorosra fogva – apró, mérges léptekkel járt fel s alá a helyiségben (1893 Iványi Ödön C2184, 39) | [a hölgy] fejét húzott fekete selyemből készült, csúf fekete kalap, a termetét pedig barna selyem köpeny (u. n. beduin) fedte (1935 Magyar Női Szemle 2134001, 18).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

beduin melléknév és főnév 4A7
I. melléknév
1.
Arábia és Észak-Afrika pusztáin élő nomád arab törzsekből álló 〈népesség〉
Igy élnek mind e’ mái napig Arabiában ſok nemzetek […], a’ kik Beduin nevet viſelnek
(1786 Mátyus István)
a beduin törzsek főnöke
(1856 Abonyi Lajos)
A [fekete turbánosok a] legharciasabb törzs valamennyi beduin nép között
(1886 Jókai Mór)
[a kaldeus] egy arám beduin nép
(1995 Jubileumi kommentár)
a térséget évszázadokon át ellenőrzése alatt tartó beduin néptörzs
(2000 Természet Világa)
1a.
e törzsek vmelyikéhez tartozó 〈személy, csoport〉
egy török fejdelem, egy beduin jobbágy
(1831 Széchenyi István)
mint zugó vihar tört elő egy lovas beduin csapat a hegyszakadékok egyikéből
(1859 Vasárnapi Újság)
barna, karcsú, lángolószemű, exotikus, mint egy beduin törzsfőnök
(1937 Karinthy Frigyes)
beduin pásztorok
(1972 Marx György)
1947-ben lelte meg egy beduin fiú az első ún.úgynevezett qumráni szövegtekercset, azóta a kutatás több száz ilyet fedezett fel
(1998 Új Könyvek)
2.
E néppel kapcs.
2a.
e törzsek vmelyike által létrehozott v. művelt
valami beduin barakkban vagyok
(1853 Jókai Mór)
kalmár és vevő az arab beduin költészetben
(1878 Hatala Péter)
Kis melódiafoszlányok terjengenek nehézkesen, fárasztó ismétlésekben, egyetlen hang körül, nemcsak a primitív népeknél, de még beduin énekekben [is]
(1931 ZeneiLex.)
azt a beduin bölcsességet idézi, miszerint nem szabad a sátorba beengedni a teve orrát, mert utána megjelenik az egész teve
(1996 Természet Világa)
2b.
e törzsekre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos
Beduin módra tengő szegény jó szinjátszóinkat
(1831 Széchenyi István)
Arábiában már régebben letelepedtek zsidó törzsek, melyek beduin életmódot folytattak
(1897 PallasLex.)
ez az a híres beduin vendégszeretet
(1908 Ambrus Zoltán)
a férfi arcát alulról szemöldökéig betakarja. Arab beduin szokás, hogy így védekeznek a por ellen
(1936 Germanus Gyula)
2c.
e törzsek között zajló
arab és beduin törzsi harcok
(1999 Új Könyvek)
II. főnév
1. (hat ne-vel, tbsz-ban)
Arábia és Észak-Afrika pusztáin élő nomád arab törzsekből álló népesség
A beduinok gyakran jelentettek veszélyt a kultúrterületeken lakók számára
(1993 BibliaiLex.)
1a.
e törzsek vmelyikéhez tartozó személy
50,000 beduint parancsolhat a’ basa fegyverre
(1831 Zádor Elek)
Itt szeretnék élni a puszták közepin, Mint Arábiában a szabad beduin
(1845 Petőfi Sándor)
az arab sivatag beduinjai
(1882 Vámbéry Ármin)
mint egy beduin úgy hajolok le hogy köszöntsem a napot
(1941 Berczeli Anzelm Károly ford.Ungaretti)
2. (rég, Ruha)
(elegáns) női (selyem)köpeny
[a hölgy] fejére rózsaszín bashlik [= csuklyaszerű fejfedő] volt húzva, melynek csipkézete egész szemöldökéig lejött, termete sávos beduinba volt burkolva
(1875 Jókai Mór)
[a hercegnő] beduinját szorosra fogva – apró, mérges léptekkel járt fel s alá a helyiségben
(1893 Iványi Ödön)
[a hölgy] fejét húzott fekete selyemből készült, csúf fekete kalap, a termetét pedig barna selyem köpeny (u. n.úgynevezett beduin) fedte
(1935 Magyar Női Szemle)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások