begyakorol ts ige 6a5

1. ’〈szót, művet, ill. készséget, mesterségbeli fogást stb.〉 többszöri ismétlés révén elsajátít vki’ ❖ Be gyakorlom én be ezt a régen Ohajtott szót: kedves feleségem! (1847 Petőfi Sándor C3502, 174) | a vegyes büntetések és jutalmazások […] alkalmazása nem ritkán finom tapintatott [!], és jól begyakorlott itélő erőt kíván (1864 Peregriny Elek 8360029, 89) | a vivás minden fortélyait tanulmányoztuk és begyakoroltuk (1872 Prém József 8377021, 127) | A mult tél folyamán templomi s halottas énekeinknek csak egy részét gyakorolhattuk be (1888 Unitárius Közlöny 8670001, 62) | ötezer év alatt a zsidóság mennyi ilyen bibliai értékű kereskedelmi fogást gyakorolt be (1939 Móricz Zsigmond C5087, 125) | az egyenletek megoldását is jól begyakoroltuk (1953 Márki János–Koncz Endre 1101002, 62) | begyakorlott munkamozdulatok (1979 Haraszti Miklós 9814003, 22) | A láncszerelést [ti. a hóláncét] érdemes előre begyakorolni (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈személyt, es. testrészt〉 vmely cselekvésnek, kérdésre adott válasznak v. mű előadásának többszöri ismétlésével, sok gyakorlással vminek a tudására, megtételére, vmely cselekvésre megtanít’ ❖ az emberek a’ gyertya hamvára lövöldöznek ’s igy magokat begyakorolva a’ fényes szemü dámvadat és farkast a’ legsötétebb éjjel is bizonyos sikerrel veszik czélba (1834 Garasos Tár 8625001, 71) | az eddig tanultakra nézve tökélyesítse és teljesen begyakorolja növendékeit (1857 Fáy András¹ C1705, 8) | [az iskolamester 10 forintot kap,] hogy a tíz ifjút kiválaszsza, előkészítse s az éneklésbe begyakorolja (1906 Tóth-Szabó Pál CD55) | lesz egy rendezőnk, egy hivatásos színész, aki betanítja és begyakorolja a szereplőket (1912 Szini Gyula CD10) | [Józsit] vad kiáltozás fogadta, amelyből tüntetésekre begyakorolt füle rögtön kihallotta a mozgó, fegyelmezett, földalatti kórust (1933–1938 Déry Tibor 9107007, 172) | Ha egy üzem hosszú veszteség és selejttermelés után végre kezdett rendesen termelni, akkor az ott begyakorlott munkásokat áthelyezték a bányákba (1978 Fehérváry István 1047001, 127) | [Lengyel Béla] alaposan begyakorolta magát az akkor korszerű klasszikus analitikai eljárásokba (1980 e. Szőkefalvi-Nagy Zoltán CD30) | jól begyakorolt sebészcsapat (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈újoncot〉 gyakorlatoztatással katonává kiképez, ill. 〈katonai alakulatot〉harcra felkészít’ ❖ [Lukács Sándor] néhány nap alatt jól felszerelt, felfegyverzett s begyakorlott katonákkal szolgálhasson a hazának (1848 Kossuth Lajos C2749, 74) | a katonaság ne gyakorlatlan újonczokból, hanem rendesen kitanított és begyakorlott harczosokból álljon (1868 Deák Ferenc CD51) | Csináltatsz magadnak honvéd uniformist, s aztán mégy a Csillagsáncba, rekrutákat begyakorolni (1903 Jókai Mór CD18) | A míg 1756 telén és 1757 tavaszán ez újoncz csapatokat Morvaországban begyakorolták, újra megindúlt a háború (1915 Fest Aladár CD55) | A cs. kir. hadseregben csupa több éve szolgáló, jól begyakorolt alakulattal találkozunk (1995 Hermann Róbert CD17).

2b. (rég) ’〈állatot, kül. lovat〉 idomítással vmely feladat elvégzésére képessé tesz’ ❖ hibás alkatu lovak minden könyörület nélkül kizáratnak, ha még olly jól volnának is begyakorolva (1870 Vadász- és Versenylap 8671001, 3) | most gyakorolják be a halálra szánt, kimustrált [gebéket] (1898 Pekár Gyula C3459, 52) | A tisztek egy-egy jól begyakorolt paripáért 2–300 aranyat, a fakóért 5–800-at is adtak (1909 Márki Sándor CD55) | A postagalambokat a hírvivésre begyakorolják (1933 Az állatok világa ford. CD46).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

begyakorol tárgyas ige 6a5
1.
〈szót, művet, ill. készséget, mesterségbeli fogást stb.〉 többszöri ismétlés révén elsajátít vki
Be gyakorlom én be ezt a régen Ohajtott szót: kedves feleségem!
(1847 Petőfi Sándor)
a vegyes büntetések és jutalmazások […] alkalmazása nem ritkán finom tapintatott [!], és jól begyakorlott itélő erőt kíván
(1864 Peregriny Elek)
a vivás minden fortélyait tanulmányoztuk és begyakoroltuk
(1872 Prém József)
A mult tél folyamán templomi s halottas énekeinknek csak egy részét gyakorolhattuk be
(1888 Unitárius Közlöny)
ötezer év alatt a zsidóság mennyi ilyen bibliai értékű kereskedelmi fogást gyakorolt be
(1939 Móricz Zsigmond)
az egyenletek megoldását is jól begyakoroltuk
(1953 Márki János–Koncz Endre)
begyakorlott munkamozdulatok
(1979 Haraszti Miklós)
A láncszerelést [ti. a hóláncét] érdemes előre begyakorolni
(1995 Magyar Hírlap)
2.
〈személyt, es. testrészt〉 vmely cselekvésnek, kérdésre adott válasznak v. mű előadásának többszöri ismétlésével, sok gyakorlással vminek a tudására, megtételére, vmely cselekvésre megtanít
az emberek a’ gyertya hamvára lövöldöznek ’s igy magokat begyakorolva a’ fényes szemü dámvadat és farkast a’ legsötétebb éjjel is bizonyos sikerrel veszik czélba
(1834 Garasos Tár)
az eddig tanultakra nézve tökélyesítse és teljesen begyakorolja növendékeit
(1857 Fáy András¹)
[az iskolamester 10 forintot kap,] hogy a tíz ifjút kiválaszsza, előkészítse s az éneklésbe begyakorolja
(1906 Tóth-Szabó Pál)
lesz egy rendezőnk, egy hivatásos színész, aki betanítja és begyakorolja a szereplőket
(1912 Szini Gyula)
[Józsit] vad kiáltozás fogadta, amelyből tüntetésekre begyakorolt füle rögtön kihallotta a mozgó, fegyelmezett, földalatti kórust
(1933–1938 Déry Tibor)
Ha egy üzem hosszú veszteség és selejttermelés után végre kezdett rendesen termelni, akkor az ott begyakorlott munkásokat áthelyezték a bányákba
(1978 Fehérváry István)
[Lengyel Béla] alaposan begyakorolta magát az akkor korszerű klasszikus analitikai eljárásokba
(1980 e. Szőkefalvi-Nagy Zoltán)
jól begyakorolt sebészcsapat
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
〈újoncot〉 gyakorlatoztatással katonává kiképez, ill. 〈katonai alakulatot〉harcra felkészít
[Lukács Sándor] néhány nap alatt jól felszerelt, felfegyverzett s begyakorlott katonákkal szolgálhasson a hazának
(1848 Kossuth Lajos)
a katonaság ne gyakorlatlan újonczokból, hanem rendesen kitanított és begyakorlott harczosokból álljon
(1868 Deák Ferenc)
Csináltatsz magadnak honvéd uniformist, s aztán mégy a Csillagsáncba, rekrutákat begyakorolni
(1903 Jókai Mór)
A míg 1756 telén és 1757 tavaszán ez újoncz csapatokat Morvaországban begyakorolták, újra megindúlt a háború
(1915 Fest Aladár)
A cs. kir.császári és királyi hadseregben csupa több éve szolgáló, jól begyakorolt alakulattal találkozunk
(1995 Hermann Róbert)
2b. (rég)
〈állatot, kül. lovat〉 idomítással vmely feladat elvégzésére képessé tesz
hibás alkatu lovak minden könyörület nélkül kizáratnak, ha még olly jól volnának is begyakorolva
(1870 Vadász- és Versenylap)
most gyakorolják be a halálra szánt, kimustrált [gebéket]
(1898 Pekár Gyula)
A tisztek egy-egy jól begyakorolt paripáért 2–300 aranyat, a fakóért 5–800-at is adtak
(1909 Márki Sándor)
A postagalambokat a hírvivésre begyakorolják
(1933 Az állatok világa ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások