behozatal fn 4A

1. (birtokszóként) ’az a cselekvés, cselekedet, hogy vki ide, erre a helyre behoz magával, ill. beszállít vmit’ ❖ Az élelmi czikkeknek Kassa városba való behozatalára nézve [az] önkény egyik kedvencz bérszolgája által kiadott édesgető proclamatió arra látszik mutatni, sőt igen valószínű, hogy alacsony lelkű zsoldosai élelmi szerekben hiányt szenvednek (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Remete-Szent-Pál ereklyéi behozatalának leirása az Érdy-kódexben (1903 Áldásy Antal CD55) | nem engedélyezem alkohol behozatalát [a pszichiátriára] (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (Ker) ’áru, termék rendsz. más országból kereskedelmi úton történő beszerzése és ebbe az országba, ritk. ebbe a városba szállítása’ ❖ az 1793–94–és 95-dik háborus eſztendkben […] 70 Millió 360 ezer Fontot ér áru-portéka vitetett ki Ángliából. Ehez mérséklett lábonn folyt a’ bé-hazatal is (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 386) | Fényüzési czikkek s más drága portékák behozatala (1865 Vámbéry Ármin 8507014, 175) | [a védővámokkal] az oly árúk behozatalát akadályozták meg, amelyeket a város kellő mennyiségben termelt (1906 Domanovszky Sándor 9111002, 22) | Japán, mint nyersanyagokban és energiahordozókban szegény ország, szinte teljes mértékben behozatalra szorult az olyan stratégiai jelentőségű anyagokból, mint a nyersvas és az olaj (1999 Magyarics Tamás CD17).

2a. (Ker) ’az így behozott áru, termék mennyisége v. értéke’ ❖ ha hosszabb időszakot veszünk is, látjuk, hogy a’ külföldi gabna behozatala csekély vala (1842 Pesti Hírlap CD61) | mérleget kelle készíteni az év végével a kivitel s behozatal nagyságáról (1873 Keleti Károly 8233008, 257) | [A Szovjetunió] külkereskedelme: behozatal 241,3, kivitel 367,4 millió rubel (1939 Független Újság 2126001, 14) | a magyar behozatal 60%-át 1913-ban a kész iparcikkek tették ki (1982 Berend T. Iván 9049004, 222).

3. (birtokszóként) ’vkinek, vmely embercsoportnak ide, erre a helyre történő beszállítása, ill. erőszakkal való behurcolása’ ❖ az  [ti. a betegek] sietve való bé-hozatalok iránt tétettet leg keménnyebb rendelések (1796 Bécsi Magyar Merkurius 7396031, 321) | 1740-ben az új-yorki törvényhozóság azt nyilatkoztatja, hogy a’ rabszolgák’ egyenes behozatalát minden lehető módon elő kell segítni (1841 Fábián Gábor ford.–Tocqueville 8134012, 288) | A sok dolgozni nem akaró spanyol kalandor nyomasztó uralma alatt a rézbőrű faj csakhamar pusztulásnak indult s enyészetét elősegítette a néger rabszolgakereskedés is, mert a négerek behozatalával most már két faj ellen kellett küzdeniük (1906 Domanovszky Sándor 9111002, 30) | [a sztrájkolók ellen] megkezdték a román cselédség behozatalát (1937 Féja Géza 9138001, 31) | jogszerű-e a betegek behozatala, gyógykezelése (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. (birtokszóként) ’〈idegen katonai csapatok〉 ide, erre a területre való bevezénylése’ ❖ a Höckst felé vivő vasut fölszaggattott [!], hogy a katonaság behozatala meggátoltassék (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A katolikusok főként a törökellenes háború megindítása érdekében szerették volna, a mintegy 9000 főnyi német katonaság behozatalát (1999 Nagy Levente CD58).

4. (birtokszóként) ’〈más helyen (ős)honos élőlény〉 erre a helyre történő betelepítése, ezen a helyen való meghonosítása’ ❖ mennyi kártékony visszaélés követtetik el állatainkon, részint külföldi fajok’ behozatala, ’s általok a’ honinak vagy elkorcsositása vagy helyes kiirtása [által] (1844 Pesti Hírlap CD61) | A selyembogarak behozatala s elterjedése Európában (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Entz Ferenc] nem kívánta a nyugati szőlőfajták behozatalát hazánkba, véleménye szerint elegendő kiváló hazai szőlőfajtával rendelkezik az ország (1980 Geday Gusztáv CD30).

4a. (birtokszóként) ’〈járványnak, fertőző betegségnek stb.〉 ide, ebbe az országba v. saját környezetbe juttatása és elterjesztése’ ❖ ez nem a külellenség miatt történik, hanem a künn pusztító ragály behozatalának meggátlása végett (1856 Jókai Mór C2257, 121) | 1814-ben [Gecse Benjámin] Fogarasban állomásozott, hogy a dunai fejedelemségekben pusztitó pestis behozatalát meggátolja (1870 Orbán Balázs CD22) | A tervezett importstop addig maradna életben, amíg a britek nem foganatosítanak olyan intézkedéseket, amelyek teljesen kizárják a BSE-kór [= kergemarhakór] esetleges behozatalát (1996 Magyar Hírlap CD09).

4b. (birtokszóként) ’〈új szokás, rendszer stb., ill. eszme〉 itt, ebben az országban v. ezen a helyen való bevezetése, meghonosítása, elterjesztése’ ❖ nagyon kedvetlen történetek adták elé magokat, melyekre az uj vám-systeme béhozatala adott alkamatosságot (1832 Erdélyi Híradó C0116, 61) | Rá kell tehát térni, hogy kombinációba vegyük a gázzal való világitás behozatalát (1892 Nyírvidék 8653001, 4) | idegen eszmék behozatala (1938 Korunk Szava 2131001, 410) | kevéssé látszana kívánatosnak Magyarországon a megyei alkotmány teljes helyreállítása, és még kevésbé ezen intézmények behozatala […] más koronaországokba (1978 Kajtár Mária ford.–Eötvös 8126048, 189).

5. (birtokszóként) (ritk) ’〈ebbe a testületbe〉 vkinek befolyással, közbenjárással való bejuttatása’ ❖ Tudományos kitünőségek behozatala [a felsőházba] (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 629).

6. (birtokszóként) ’〈lemaradásból, hátrányból származó különbség〉 megszüntetése, kiegyenlítése’ ❖ a nyolc általánossal sem rendelkező cigány – és persze nem cigány – fiatalokat mégcsak a képzésbe sem lehet bevonni; nincs rá engedélyezve az állami támogatás. Így pedig szinte sohasem lesz esélyük hátrányuk behozatalára (1996 Országgyűlési Napló CD62) | Nem jut pénz a válság éveiben kialakult infrastrukturális lemaradás behozatalára sem (1999 Magyar Hírlap CD09).

Ö: agrár-, áru-.

ÖU: gabona~, kőolaj-~, nyersanyag-~, takarmány~.

Sz: behozatali.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

behozatal főnév 4A
1. (birtokszóként)
az a cselekvés, cselekedet, hogy vki ide, erre a helyre behoz magával, ill. beszállít vmit
Az élelmi czikkeknek Kassa városba való behozatalára nézve [az] önkény egyik kedvencz bérszolgája által kiadott édesgető proclamatió arra látszik mutatni, sőt igen valószínű, hogy alacsony lelkű zsoldosai élelmi szerekben hiányt szenvednek
(1848 Kossuth Hírlapja)
Remete-Szent-Pál ereklyéi behozatalának leirása az Érdy-kódexben
(1903 Áldásy Antal)
nem engedélyezem alkohol behozatalát [a pszichiátriára]
(1996 Magyar Hírlap)
2. (Ker)
áru, termék rendsz. más országból kereskedelmi úton történő beszerzése és ebbe az országba, ritk. ebbe a városba szállítása
az 1793–94–és 95-dik háborus eſztendkben […] 70 Millió 360 ezer Fontot ér áru-portéka vitetett ki Ángliából. Ehez mérséklett lábonn folyt a’ bé-hazatal is
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
Fényüzési czikkek s más drága portékák behozatala
(1865 Vámbéry Ármin)
[a védővámokkal] az oly árúk behozatalát akadályozták meg, amelyeket a város kellő mennyiségben termelt
(1906 Domanovszky Sándor)
Japán, mint nyersanyagokban és energiahordozókban szegény ország, szinte teljes mértékben behozatalra szorult az olyan stratégiai jelentőségű anyagokból, mint a nyersvas és az olaj
(1999 Magyarics Tamás)
2a. (Ker)
az így behozott áru, termék mennyisége v. értéke
ha hosszabb időszakot veszünk is, látjuk, hogy a’ külföldi gabna behozatala csekély vala
(1842 Pesti Hírlap)
mérleget kelle készíteni az év végével a kivitel s behozatal nagyságáról
(1873 Keleti Károly)
[A Szovjetunió] külkereskedelme: behozatal 241,3, kivitel 367,4 millió rubel
(1939 Független Újság)
a magyar behozatal 60%-át 1913-ban a kész iparcikkek tették ki
(1982 Berend T. Iván)
3. (birtokszóként)
vkinek, vmely embercsoportnak ide, erre a helyre történő beszállítása, ill. erőszakkal való behurcolása
az  [ti. a betegek] sietve való bé-hozatalok iránt tétettet leg keménnyebb rendelések
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
1740-ben az új-yorki törvényhozóság azt nyilatkoztatja, hogy a’ rabszolgák’ egyenes behozatalát minden lehető módon elő kell segítni
(1841 Fábián Gábor ford.Tocqueville)
A sok dolgozni nem akaró spanyol kalandor nyomasztó uralma alatt a rézbőrű faj csakhamar pusztulásnak indult s enyészetét elősegítette a néger rabszolgakereskedés is, mert a négerek behozatalával most már két faj ellen kellett küzdeniük
(1906 Domanovszky Sándor)
[a sztrájkolók ellen] megkezdték a román cselédség behozatalát
(1937 Féja Géza)
jogszerű-e a betegek behozatala, gyógykezelése
(1995 Magyar Hírlap)
3a. (birtokszóként)
〈idegen katonai csapatok〉 ide, erre a területre való bevezénylése
a Höckst felé vivő vasut fölszaggattott [!], hogy a katonaság behozatala meggátoltassék
(1848 Kossuth Hírlapja)
A katolikusok főként a törökellenes háború megindítása érdekében szerették volna, a mintegy 9000 főnyi német katonaság behozatalát
(1999 Nagy Levente)
4. (birtokszóként)
〈más helyen (ős)honos élőlény〉 erre a helyre történő betelepítése, ezen a helyen való meghonosítása
mennyi kártékony visszaélés követtetik el állatainkon, részint külföldi fajok’ behozatala, ’s általok a’ honinak vagy elkorcsositása vagy helyes kiirtása [által]
(1844 Pesti Hírlap)
A selyembogarak behozatala s elterjedése Európában
(1858 Vasárnapi Újság)
[Entz Ferenc] nem kívánta a nyugati szőlőfajták behozatalát hazánkba, véleménye szerint elegendő kiváló hazai szőlőfajtával rendelkezik az ország
(1980 Geday Gusztáv)
4a. (birtokszóként)
〈járványnak, fertőző betegségnek stb.〉 ide, ebbe az országba v. saját környezetbe juttatása és elterjesztése
ez nem a külellenség miatt történik, hanem a künn pusztító ragály behozatalának meggátlása végett
(1856 Jókai Mór)
1814-ben [Gecse Benjámin] Fogarasban állomásozott, hogy a dunai fejedelemségekben pusztitó pestis behozatalát meggátolja
(1870 Orbán Balázs)
A tervezett importstop addig maradna életben, amíg a britek nem foganatosítanak olyan intézkedéseket, amelyek teljesen kizárják a BSEBovine Spongiform Encephalopathy ’szarvasmarha szivacsos agysorvadása’-kór [= kergemarhakór] esetleges behozatalát
(1996 Magyar Hírlap)
4b. (birtokszóként)
〈új szokás, rendszer stb., ill. eszme〉 itt, ebben az országban v. ezen a helyen való bevezetése, meghonosítása, elterjesztése
nagyon kedvetlen történetek adták elé magokat, melyekre az uj vám-systeme béhozatala adott alkamatosságot
(1832 Erdélyi Híradó)
Rá kell tehát térni, hogy kombinációba vegyük a gázzal való világitás behozatalát
(1892 Nyírvidék)
idegen eszmék behozatala
(1938 Korunk Szava)
kevéssé látszana kívánatosnak Magyarországon a megyei alkotmány teljes helyreállítása, és még kevésbé ezen intézmények behozatala […] más koronaországokba
(1978 Kajtár Mária ford.Eötvös)
5. (birtokszóként) (ritk)
〈ebbe a testületbe〉 vkinek befolyással, közbenjárással való bejuttatása
Tudományos kitünőségek behozatala [a felsőházba]
(1890 Akadémiai Értesítő)
6. (birtokszóként)
〈lemaradásból, hátrányból származó különbség〉 megszüntetése, kiegyenlítése
a nyolc általánossal sem rendelkező cigány – és persze nem cigány – fiatalokat mégcsak a képzésbe sem lehet bevonni; nincs rá engedélyezve az állami támogatás. Így pedig szinte sohasem lesz esélyük hátrányuk behozatalára
(1996 Országgyűlési Napló)
Nem jut pénz a válság éveiben kialakult infrastrukturális lemaradás behozatalára sem
(1999 Magyar Hírlap)
Ö: agrár-, áru-
ÖU: gabonabehozatal, kőolaj-behozatal, nyersanyag-behozatal, takarmánybehozatal
Sz: behozatali
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások