beigazol ts ige 1a

1. ’〈feltevést, állítást stb.〉 annak helytálló voltát, igazságtartalmát v. érvényességét (logikai művelettel) kimutatva, ill. 〈tényállást, eseményt, tulajdonságot stb.〉 annak valóságos voltát v. megtörténtét megmutatva utólag igazol vki’ ❖ az 1741: 18., 1792: 11. t. czikkekben ezen záradék […] beigazoltatott (1848 Kossuth Lajos CD32) | András 1545-ben a sághi convent előtt igazolta be ezen genealogiát (1863 Nagy Iván CD31) | Ezt a föltevést különben kimerítő sphygmographikus [ti. pulzusmérő készülékkel végzett] vizsgálatokkal kell még beigazolni (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267005, 237) | azok, kiket gyanusitottak, beigazolták ártatlanságukat (1921 Kosztolányi Dezső 9359179, 177) | Kitűnő dolgozatában Dienes István igazolta be, hogy az ősmagyarságnál is élt az a kettős lélekhit, amely Eurázsia-szerte fellelhető volt egykor (1992 Fodor István CD17).

2. ’vmely cselekedetével tanúbizonyságot tesz vmiről, nyilvánvalóvá tesz vmit’ ❖ A báró beigazolta ez alkalommal, hogy a szenvedély mily fokig változtathatja meg egy ember jellemét (1891 Zempléni P. Gyula ford.–Ohnet 8536002, 107) | A többi szinészek közül Lázár Mária ismét beigazolja, hogy lehet belőle igazi jó színésznő (1930 Schöpflin Aladár CD10) | Pártszónokként Hitler azután beigazolta, hogy valóban szónoki őstehetség (1993 Ormos Mária CD17).

3. ’〈tény, adat, irat, kísérlet stb.〉 vminek az igazságát, érvényességét, ill. valóságos voltát v. megtörténtét kimutatja, igazolja’ ❖ az összevágó tanuvallomások által beigazoltatott, hogy a debreczeni konventnek ápril 14-iki hazaáruló nyilatkozatát a templomban nyilvánosan felolvasták és megmagyarázták, s a népet fegyveres felkelésre buzdították (1849 A szabadságharc története 8161005, 816) | a tudományos kutatások beigazolták, hogy a rosszul táplált, hosszu ideig foglalkoztatott munkás kevesebbet tud termelni, mint az egészséges, pihent erővel dolgozó (1927 Weltner Jakab 9787005, 51) | Minden bizonnyal jócskán akad a tudósításban túlzás, de hogy alaposan felkészültek a 48-asok a szocialistákkal való leszámolásra, azt a történtek beigazolják (1961 Kölkedi István CD52).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

beigazol tárgyas ige 1a
1.
〈feltevést, állítást stb.〉 annak helytálló voltát, igazságtartalmát v. érvényességét (logikai művelettel) kimutatva, ill. 〈tényállást, eseményt, tulajdonságot stb.〉 annak valóságos voltát v. megtörténtét megmutatva utólag igazol vki
az 1741: 18., 1792: 11. t. czikktörvénycikkekben ezen záradék […] beigazoltatott
(1848 Kossuth Lajos)
András 1545-ben a sághi convent előtt igazolta be ezen genealogiát
(1863 Nagy Iván)
Ezt a föltevést különben kimerítő sphygmographikus [ti. pulzusmérő készülékkel végzett] vizsgálatokkal kell még beigazolni
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
azok, kiket gyanusitottak, beigazolták ártatlanságukat
(1921 Kosztolányi Dezső)
Kitűnő dolgozatában Dienes István igazolta be, hogy az ősmagyarságnál is élt az a kettős lélekhit, amely Eurázsia-szerte fellelhető volt egykor
(1992 Fodor István)
2.
vmely cselekedetével tanúbizonyságot tesz vmiről, nyilvánvalóvá tesz vmit
A báró beigazolta ez alkalommal, hogy a szenvedély mily fokig változtathatja meg egy ember jellemét
(1891 Zempléni P. Gyula ford.Ohnet)
A többi szinészek közül Lázár Mária ismét beigazolja, hogy lehet belőle igazi jó színésznő
(1930 Schöpflin Aladár)
Pártszónokként Hitler azután beigazolta, hogy valóban szónoki őstehetség
(1993 Ormos Mária)
3.
〈tény, adat, irat, kísérlet stb.〉 vminek az igazságát, érvényességét, ill. valóságos voltát v. megtörténtét kimutatja, igazolja
az összevágó tanuvallomások által beigazoltatott, hogy a debreczeni konventnek ápril 14-iki hazaáruló nyilatkozatát a templomban nyilvánosan felolvasták és megmagyarázták, s a népet fegyveres felkelésre buzdították
(1849 A szabadságharc története)
a tudományos kutatások beigazolták, hogy a rosszul táplált, hosszu ideig foglalkoztatott munkás kevesebbet tud termelni, mint az egészséges, pihent erővel dolgozó
(1927 Weltner Jakab)
Minden bizonnyal jócskán akad a tudósításban túlzás, de hogy alaposan felkészültek a 48-asok a szocialistákkal való leszámolásra, azt a történtek beigazolják
(1961 Kölkedi István)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások