beiktat ts ige 5a

1. ’〈új tisztségbe, jogaiba stb.〉(ünnepélyesen) hivatalos aktussal behelyez vkit’ ❖ a’ Fel-perest iktassa-bé Eksekutzio [= végzés] által a’ Jószágnak Birtokába (1788 Cházár András ford. C1220, 251) | a’ Király megajándékozá Jankót Hunyad várával, kire petsétes levelet ada neki, és az Erdélyi Vajdának megparantsolá, hogy beiktaſsa Hunyad várába, és mindenek ellen meg óltalmazza benne (1802 e. Budai Ferenc 7060006, 242) | Szentesyt illendő havibér mellett beiktatta uj hivatalába (1853 Jósika Miklós C2360, 27) | e szavakkal ismét be volt iktatva régi jogaiba (1897 Tömörkény István C4317, 135) | beiktattak a polgármesteri székbe (1961 Katkó István 9315002, 187) | Nem ígér boldogságot a bolgároknak a minap beiktatott kormány (1991 Heti Világgazdaság 2014014, 23).

1a. (rég) ’〈vmely társaságba, vkik közé, vkik sorába〉(tagként) felvesz, befogad vkit’ ❖ Menék ebédre, és ebéd után Beiktatának ünnepélyesen A társaságba – nem kutatva: mi Valék, deák-e vagy csizmadia? (1844 Petőfi Sándor 8366116, 162) | [a cigányoknál, ha] egyik törzs valamely tagját száműzi és ez valamelyik idegen törzs Szájbidsójához [= elöljárójához] folyamodik felvételéért, azon Szájbidsó nemzetsége beleegyezésével az idegen törzsbeli számüzöttet beigtathatja saját csapatja tagjai közé (1893 PallasLex. CD02) | Engedjétek meg, hogy őt a társaságunkba beiktassam (1913 Barta Lajos CD10) | Esterházy Niki egyszer tréfásan Mákvirágok kertjének nevezte ritka gavallérgyűjteményét, amelyet az ország legkülönbözőbb részeiből szedett össze, néha évekig vadászván egy-egy speciesre, amíg azt beiktathatta vára lakói közé (1928 Krúdy Gyula CD54).

2. (rég, hiv) ’〈iratot, adatot vmely hivatalos nyilvántartásba〉(sorszámmal ellátva) felvesz, bevezet, bejegyez’ ❖ Szép meg tiſzteltetése egy Magyar vitéz Városnak, eggy érdemeirl nevezetes Bajnok által, mellyet valamint Halas Városa méltán bé iktatott, örök emlékezetnek okáért, a’ maga jegyz Könyvébe (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419018, 131) | Az iktató naponkint a jegyzőkönyv megnyitásánál a benyujtás napját jegyezze fel, és azután a benyujtott beadványokat számsorban iktassa be (1857 Tóth Lőrinc 8490006, 254) | A jogi műnyelvben a nomen annyi, mint adósságtétel, melyet a főkönyvbe beiktattak (1904 ÓkoriLex. CD28) | [a nyomdában] elkérték a költségvetés korrektúráját s beiktatták [!] a rendkívüli tételek közé a Lobkowitz-gyüjtemény megvételére harmincötezer forintot (1934 Móra Ferenc 9459043, 193).

3. (/ritk) ’〈új rendszert, szokást stb.〉 bevezet, meghonosít vhol’ ❖ az Angluſok Parlamentumát, Svéda, Hollandus, vagy Svajtz orſzág vezérlésének módgyát a’ Tirannus Japan orſzágában is bé iktattathaſsa (1790 Laczkovics János ford.–Trenck 7361005, 3[r]) | Amerikában beigtatták a szabadságot (1863 Greguss Ágost ford.–Sand C1916, 145) | [Caligula] kibékült a papokkal, […] az orvostudományba újra beiktatta a varázslatot (1921 Kosztolányi Dezső CD10) | A Monarchia utódállamaiban beiktatott koncesszív [= megengedő] nemzetiségi politika elsősorban a hatalmak által kikényszerített kisebbségvédelmi szerződésekből következett (1991 Diószegi István 2037017, 1512).

4. ’〈vmely tárgyat, dolgot〉 beilleszt, behelyez vhova, vmik közé’ ❖ a nemzetiség befejezett épületébe Maga iktatta be a zárkövet (1864 Toldy Ferenc 8481012, 293) | Rendesen öt virág van e száron, de előfordulhat hét is, amikor újabb két száron ülő virág van beiktatva a közepén (1907 Malonyay Dezső 8292010, 234) | [az autó] utasfülkéje és raktere közé egy hátlap van beiktatva, melyet a karosszériához erősítettek (1995 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈vmely (szöveg)egységbe, vmik közé, vmiknek a sorába〉 be(le)vesz, be(le)tesz v. besorol vmit’ ❖ Ugyan e’ végre írtam én, ama’ nagy nevezetű Tudós, Gratterer Úr után, a’ Forditás’ Mesterségének e’ következendő Reguláit; mellyek noha már a’ múltt nyáran a’ Bétsi Magyar Músában kinyomtattattak-is, illendőnek itéltem mindazonáltal, azokat, szükséges változtatásokkal, újjolag ide bé-iktatni (1787–1789 Batsányi János 7023017, 101) | A reformációnak annyi mártírja volt, hogy nem minden napra, hanem minden másodpercre elég jutna közőlök a naptárba, veres betűkkel beiktatandó! (1847 Vasvári Pál C4683, 36) | Lajosnak az aranybullát megerősítő 1351-iki decretuma ujólag megerősítést nyert és az ország törvényei közé ismételten beiktattatott (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | a természettudományokat tanulmányozó hallgatóknak kultúrtörténeti és kultúrfilozófiai stúdiumokat kell beiktatni tanulmányaikba (1991 N. Sándor László 2037015, 1502).

4b. ’〈események, tevékenységek sorába vmely más eseményt, tevékenységet〉(pótlólag) betesz, beilleszt, közbeszúr’ ❖ eszébe jutott volna-e valamelyik munkaadónak, hogy a napi munkaidőbe ¼-½ órás pihenőközöket iktasson be […]? (1932 Magyar Miklós CD10) | Ha probléma előtt állt – például el kellett mennie valahová –, mindig beiktatott a szándék és a végrehajtás közé egy-egy ilyen kávéházi meditációt (1942 Németh Andor 9480001, 24) | Dolgozik az önéletrajzán, de egy ilyen látogatást mindig be tudunk iktatni (1989 Eörsi István 9125031, 19) | az előfutamok és a döntők közé beiktatták a középfutamokat is (1999 Magyar Hírlap CD09).

4c. (rég) ’〈írásművet újságban〉 megjelentet, közzétesz’ ❖ mivel a M. Hírmondónak … ditséretét éneklették, [e verseket] nem akartam bé-iktatni (1780 Magyar Hírmondó C0268, 780) | a’ kik vagy valamelly tudósítást, vagy verseket, vagy más őket tárgyazó … dolgokat a’ Magy. Kurirba béiktatni … kivánnak, a’ béiktatás bérit hozzánk küldjék fel (1810 Magyar Kurír C6759, 448) | [a mylord] beigtatott egy hirdetményt a Journal de Constantinopleba (1855 Jókai Mór C2351, 82) | [Tárkányi] verses zsoltáraival költött figyelmet, melyeket, a „Religio” akkori szerkesztője … iktatott be említett folyóiratába (1875 e. Toldy Ferenc C4173, 129).

Vö. CzF. beigtat, beigtató, beigtatatt, beiktat · beiktatás; ÉrtSz.; TESz. iktat; ÉKsz.; SzT. ~, beiktathat, beiktatott, beiktattat

beiktat tárgyas ige 5a
1.
〈új tisztségbe, jogaiba stb.〉 (ünnepélyesen) hivatalos aktussal behelyez vkit
a’ Fel-perest iktassa-bé Eksekutzio [= végzés] által a’ Jószágnak Birtokába
(1788 Cházár András ford.)
a’ Király megajándékozá Jankót Hunyad várával, kire petsétes levelet ada neki, és az Erdélyi Vajdának megparantsolá, hogy beiktaſsa Hunyad várába, és mindenek ellen meg óltalmazza benne
(1802 e. Budai Ferenc)
Szentesyt illendő havibér mellett beiktatta uj hivatalába
(1853 Jósika Miklós)
e szavakkal ismét be volt iktatva régi jogaiba
(1897 Tömörkény István)
beiktattak a polgármesteri székbe
(1961 Katkó István)
Nem ígér boldogságot a bolgároknak a minap beiktatott kormány
(1991 Heti Világgazdaság)
1a. (rég)
〈vmely társaságba, vkik közé, vkik sorába〉 (tagként) felvesz, befogad vkit
Menék ebédre, és ebéd után Beiktatának ünnepélyesen A társaságba – nem kutatva: mi Valék, deák-e vagy csizmadia?
(1844 Petőfi Sándor)
[a cigányoknál, ha] egyik törzs valamely tagját száműzi és ez valamelyik idegen törzs Szájbidsójához [= elöljárójához] folyamodik felvételéért, azon Szájbidsó nemzetsége beleegyezésével az idegen törzsbeli számüzöttet beigtathatja saját csapatja tagjai közé
(1893 PallasLex.)
Engedjétek meg, hogy őt a társaságunkba beiktassam
(1913 Barta Lajos)
Esterházy Niki egyszer tréfásan Mákvirágok kertjének nevezte ritka gavallérgyűjteményét, amelyet az ország legkülönbözőbb részeiből szedett össze, néha évekig vadászván egy-egy speciesre, amíg azt beiktathatta vára lakói közé
(1928 Krúdy Gyula)
2. (rég, hiv)
〈iratot, adatot vmely hivatalos nyilvántartásba〉 (sorszámmal ellátva) felvesz, bevezet, bejegyez
Szép meg tiſzteltetése egy Magyar vitéz Városnak, eggy érdemeirl nevezetes Bajnok által, mellyet valamint Halas Városa méltán bé iktatott, örök emlékezetnek okáért, a’ maga jegyz Könyvébe
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Az iktató naponkint a jegyzőkönyv megnyitásánál a benyujtás napját jegyezze fel, és azután a benyujtott beadványokat számsorban iktassa be
(1857 Tóth Lőrinc)
A jogi műnyelvben a nomen annyi, mint adósságtétel, melyet a főkönyvbe beiktattak
(1904 ÓkoriLex.)
[a nyomdában] elkérték a költségvetés korrektúráját s beiktatták [!] a rendkívüli tételek közé a Lobkowitz-gyüjtemény megvételére harmincötezer forintot
(1934 Móra Ferenc)
3. (/ritk)
〈új rendszert, szokást stb.〉 bevezet, meghonosít vhol
az Angluſok Parlamentumát, Svéda, Hollandus, vagy Svajtz orſzág vezérlésének módgyát a’ Tirannus Japan orſzágában is bé iktattathaſsa
(1790 Laczkovics János ford.Trenck)
Amerikában beigtatták a szabadságot
(1863 Greguss Ágost ford.Sand)
[Caligula] kibékült a papokkal, […] az orvostudományba újra beiktatta a varázslatot
(1921 Kosztolányi Dezső)
A Monarchia utódállamaiban beiktatott koncesszív [= megengedő] nemzetiségi politika elsősorban a hatalmak által kikényszerített kisebbségvédelmi szerződésekből következett
(1991 Diószegi István)
4.
〈vmely tárgyat, dolgot〉 beilleszt, behelyez vhova, vmik közé
a nemzetiség befejezett épületébe Maga iktatta be a zárkövet
(1864 Toldy Ferenc)
Rendesen öt virág van e száron, de előfordulhat hét is, amikor újabb két száron ülő virág van beiktatva a közepén
(1907 Malonyay Dezső)
[az autó] utasfülkéje és raktere közé egy hátlap van beiktatva, melyet a karosszériához erősítettek
(1995 Magyar Hírlap)
4a.
〈vmely (szöveg)egységbe, vmik közé, vmiknek a sorába〉 be(le)vesz, be(le)tesz v. besorol vmit
Ugyan e’ végre írtam én, ama’ nagy nevezetű Tudós, Gratterer Úr után, a’ Forditás’ Mesterségének e’ következendő Reguláit; mellyek noha már a’ múltt nyáran a’ Bétsi Magyar Músában kinyomtattattak-is, illendőnek itéltem mindazonáltal, azokat, szükséges változtatásokkal, újjolag ide bé-iktatni
(1787–1789 Batsányi János)
A reformációnak annyi mártírja volt, hogy nem minden napra, hanem minden másodpercre elég jutna közőlök a naptárba, veres betűkkel beiktatandó!
(1847 Vasvári Pál)
Lajosnak az aranybullát megerősítő 1351-iki decretuma ujólag megerősítést nyert és az ország törvényei közé ismételten beiktattatott
(1904 Nagy képes világtörténet)
a természettudományokat tanulmányozó hallgatóknak kultúrtörténeti és kultúrfilozófiai stúdiumokat kell beiktatni tanulmányaikba
(1991 N. Sándor László)
4b.
〈események, tevékenységek sorába vmely más eseményt, tevékenységet〉 (pótlólag) betesz, beilleszt, közbeszúr
eszébe jutott volna-e valamelyik munkaadónak, hogy a napi munkaidőbe ¼-½ órás pihenőközöket iktasson be […]?
(1932 Magyar Miklós)
Ha probléma előtt állt – például el kellett mennie valahová –, mindig beiktatott a szándék és a végrehajtás közé egy-egy ilyen kávéházi meditációt
(1942 Németh Andor)
Dolgozik az önéletrajzán, de egy ilyen látogatást mindig be tudunk iktatni
(1989 Eörsi István)
az előfutamok és a döntők közé beiktatták a középfutamokat is
(1999 Magyar Hírlap)
4c. (rég)
〈írásművet újságban〉 megjelentet, közzétesz
mivel a M.Magyar Hírmondónak … ditséretét éneklették, [e verseket] nem akartam bé-iktatni
(1780 Magyar Hírmondó)
a’ kik vagy valamelly tudósítást, vagy verseket, vagy más őket tárgyazó … dolgokat a’ Magy.Magyar Kurirba béiktatni … kivánnak, a’ béiktatás bérit hozzánk küldjék fel
(1810 Magyar Kurír)
[a mylord] beigtatott egy hirdetményt a Journal de Constantinopleba
(1855 Jókai Mór)
[Tárkányi] verses zsoltáraival költött figyelmet, melyeket, a „Religio” akkori szerkesztője … iktatott be említett folyóiratába
(1875 e. Toldy Ferenc)
Vö. CzF. beigtat, beigtató, beigtatatt, beiktat · beiktatás; ÉrtSz.; TESz. iktat; ÉKsz.; SzT. ~, beiktathat, beiktatott, beiktattat

Beállítások